www.wimjongman.nl

(homepagina)

Belangrijke Rabbi voorspelt dat christenen een bron van de Torah zijn in dagen voor de komst van de Messias

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 25 april 2016

Dan zal Ik aan de volkeren een zuivere taal geven en ze zullen allen de naam van de Heer aanroepen om Hem van harte te dienen. Vanaf de rivieren van Ethiopië zullen mijn verspreide aanbidders Mij een offer brengen. Zefanja 3:9-10

( )

(BreakingIsraelNews)

Op woensdagmiddag ontmoetten twee van de grootste rabbijnen van deze generatie elkaar en bespraken hoe heel erg dicht de komst van de Messias is, en hoe christenen en moslims een belangrijke rol spelen in dat proces.

Rabbi Moshe Sternbuch, de vice-voorzitter van de rabbinale rechtbank en het hoofd van de Edah HaChareidis in Jeruzalem, bracht een zeldzaam bezoek aan Rabbijn Chaim Kanievsky in zijn huis in Bnei Barak. Zij zijn twee van de meest prominente Torah figuren van vandaag. Gesprekken tussen dergelijke grote mannen hebben een enorme betekenis en de Hebreeuws-talige website Kikar Shabbat heeft de dialoog opgenomen tussen deze twee grote rabbijnen.

( )

Rabbi Moshe Sternbuch (foto: Flash90)

Na een warme begroeting begonnen de rabbijnen de problemen van de Joden in deze generatie te bespreken. Rabbi Kanievsky zei dat er problemen moeten worden verwacht. "Het zijn de dagen vóór de Messias," legde hij uit.

Rabbi Sternbuch stemde daarmee in. "In het einde van dagen zullen degenen die God vrezen wanhopig zijn en hun handen zullen losraken van het strijden van Gods oorlog tegen de zondaars, en er zal niemand zijn om op te vertrouwen, behalve God," zei hij, eraan toevoegend: "We moeten de Messias brengen".

Rabbi Kanievsky antwoordde dat de Messias in de zeer nabije toekomst moet komen. Hij citeerde de Talmoed (Megillot 17b) weer, zeggende: "In het jaar na de shmittah zal de Zoon van David komen."

Rabbi Kanievsky verwees naar een voorspelling die hij eerder in dit jaar heeft gedaan op basis van de Talmoed. De shmittah (sabbats) jaar komt eens in de zeven jaar en eindigde dit jaar op de feestdag van Rosj Hasjana. Het jaar waarin rabbijn Kanievsky voorspelde dat de Messias zou komen, is volgens de Talmoed, het jaar dat zal eindigen op de volgende Rosh Hashana, in september.

"Het jaar na de Shemitta is nog niet voorbij," zo voegde hij eraan toe.

Rabbi Sternbuch antwoordde met Jeremia 8:2, dat luidt: "De oogst is voorbij, de zomer is afgelopen en we zijn niet gered" - hetgeen impliceert dat volgens de Talmoed, de Messias al gekomen zou moeten zijn, als Hij echt in dit jaar komt.

Rabbi Kanievsky stond erop: de Messias komt inderdaad dit jaar. Hij opende de Talmoed folio (Ketubot 112b) die deze voorspelling bevat en begon hardop te lezen voor rabbijn Sternbuch.

Rabbi Sternbuch overdacht dit en reageerde met een andere bron.

"We hebben een oud geverifieerd handgeschreven manuscript van de Rambam (een Spaanse Torah autoriteit uit de twaalfde eeuw), waarin deze zegt dat vóór de komst van de Messias, de christenen en de Ismaëlieten (Arabieren) naar Israël komen," zo haalde hij aan.

Het manuscript waarnaar wordt verwezen is de recente versie van de Misjna Tora van de Rambam, onlangs gepubliceerd met gerestaureerde secties en gecensureerd door de middeleeuwse christelijke autoriteiten.

Rabbi Sternbuch's interpretatie van de Rambam lijkt vandaag plaats te vinden. De oprichting van de staat Israël was een wonderbaarlijke vervulling van Gods verbond met Abraham, het herstel van het land van Israël voor het Joodse volk, maar ook christenen profiteerden van de instelling van godsdienstvrijheid in een regio van de wereld die geen pluralisme tolereert. Bijna drie miljoen christenen komen jaarlijks naar Israël om hun heilige plaatsen te bezoeken op een manier die niet is toegestaan in regio's die onder de islamitische regels staan, en de Joodse staat is eveneens een tehuis voor een aanzienlijke christelijke bevolking.

( )

Vader Gabriel Naddaf (Wikimedia Commons

Gabriel Naddaf, een Israëlische priester van de Grieks-orthodoxe kerk, zei in een interview met de Algemeiner: "De Joodse staat is het enige land in het Midden-Oosten, waar de christenen hun geloof vrij van vervolging kunnen uitoefenen", en hij merkte in dit verband op dat "de christelijke gemeenschap in Israël meer dan verviervoudigd is sinds de onafhankelijkheid in 1948, van 34.000 naar 158.000 in 2012."

Hoewel niet zo positief of zo heilzaam als de christelijke band, hebben de Arabieren zich ook vermenigvuldigd in het Land van Israël terwijl de Messias nadert. Vóór het Britse mandaat was Palestina een verwaarloosde uithoek van het Ottomaanse Rijk, waar dan amper 700.000 mensen in het land woonden. Toen de Joodse bevolking toenam tussen de eerste en tweede Wereldoorlog, nam ook de Arabische bevolking toe met 120 procent.

Rabbi Kanievsky ging verder met het lezen in de Talmoed, die nog een ander aspect beschreven heeft van de dagen die voorafgaan aan de Messias.

( )

Rabbijn Chaim Kanievsky. (Foto: Yaakov Naumi/Flash90)

"In de dagen die komen, zullen alle niet-vruchtdragende bomen in Israël vruchten afwerpen." Rabbi Kanievsky legde uit dat "wanneer de Messias komt, iedereen zich zal bekeren, en de mensen die 'geen vruchten afwerpen' zullen vruchten afwerpen en de Torah leren."

Rabbi Kanievsky leek te zeggen dat in het Messiaanse tijdperk, christenen en moslims een bron van Torah leren zullen zijn – en dit verschijnsel zien we ook. Veel bewegingen in het christendom beginnen te zoeken naar hun wortels in de Torah en het Jodendom. Hebreeuwse Wortels en Bnai Yosef zijn groeiende bewegingen die de Mitzvot en Torah studie verdedigen.

Rabbi Kanievsky zowel als Rabbi Sternbuch zijn briljante Thora-geleerden. Hun beslissingen met betrekking tot Thora-wet zullen ongetwijfeld gezaghebbend zijn. Wanneer rabbijnen van deze statuur het eens zijn dat de komst van de Messias aanstaande is, is het duidelijk een teken om waakzaam te zijn en er notie van te nemen.

Bron: Two Major Rabbis Agree Impending Messiah Bringing Christians and Muslims to Israel - Breaking Israel News | Israel Latest News, Israel Prophecy News


printen??? spaar papier en inkt.