www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Chelyabinsk Meteoor als een teken

9 maart 2016 - door Daniel Matson

Het vinden van getallen die overeenkomen met bepaalde gebeurtenissen is het hoofdbestanddeel op deze website. Communicatie over de hele wereld is ook een grote hulp geweest bij het ​​vinden van dergelijke getallen. Mike Hartl heeft dergelijke getallen gevonden die verbonden waren met de crash van de Chelyabinsk Meteoor in Rusland op 15 februari 2013. De explosie van deze meteoor was gelijk aan ongeveer een half miljoen ton TNT en verwondde bijna 1500 mensen. Een video met beelden kunt hier vinden. De gebeurtenis was vrij ongewoon, maar het verband met andere gebeurtenissen die eerder op deze website vermeld werden, is waarschijnlijk meer dan buitengewoon. Deze werden gevonden omdat iemand de getallen kraakte.

Waarom dit belangrijk lijkt, is omdat de volgende gebeurtenissen numerieke links hebben met de meteoor, en ze werden allemaal bevonden zeer significant te zijn:

1.  De tweede Bloedmaan van 2014- 2015.
2.  De derde Bloedmaan van 2014- 2015.
3.  De vierde Bloedmaan van 2014- 2015.
4.  Jupiter-Venus conjunctie op 18 augustus 2014
5.  Jupiter-Venus conjunctie op 30 juni/1 juli 2015.
6.  Jupiter-Venus conjunctie op 27 augustus 2016.

De eerste bijzondere dagentelling van de Chelyabinsk Meteoor is het feit dat die heeft plaatsgevonden 600 dagen voor de tweede bloedmaan van het viertal in 2014- 2015. Zeshonderd dagen was ook de tijdsinterval vanaf het begin van de Spaanse Inquisitie tot aan de derde bloedmaan van het viertal van 1493-1494. Met 177 dagen tussen elke eclips van dit viertal kwam de laatste eclips van 1494 777 dagen na het begin van de Inquisitie. Ook de derde bloedmaan van 2014- 2015 had 777 dagen tussen deze en de Chelyabinsk Meteor. De laatste bloedmaan van het viertal van 2014- 2015 kwam 955 dagen na de meteoor. Dit aantal dagen kan ook worden uitgedrukt als 3000/pi. Dit is bijzonder.

( )

De vraag was vervolgens wat er zou kunnen gebeuren 3000 dagen nadat de meteoor crashte, en te zien of er een andere component in deze vergelijking was. Drieduizend dagen tot en met 15 februari 2013 is 3 mei 2021. Volgens de berekeningen in mijn eerste boek werkt 2 mei 2021 uit als het midden van de 70e week van Daniël, waardoor dit 1260 dagen zijn voor de Grote Verzoendag van 2024. Daarom is 2 mei 2021 in totaal 2999 ​​dagen vanaf de meteoor. Dit aantal van 2999 ​​gedeeld door pi is gelijk aan 954,6. Drieduizend gedeeld door pi is gelijk aan 954,9. Is het mogelijk dat de Chelyabinsk Meteoor in de tijd werd geplaatst om het toekomstige tijdstip aan te duiden dat de Ster als wraak uit de hemel op de aarde wordt gegooid in het midden van de zevenjarige verdrukking?

De volgende reeks groeperingen centreren zich rond de conjuncties van Jupiter en Venus. De Meteor Chelyabinsk kwam 888/pi (1618) dagen voor deze conjunctie op 18 augustus 2014. Ook kwam de meteoor 1400/pi dagen voor de volgende Jupiter-Venus conjunctie op 30 juni/1 juli 2015. Vervolgens kwam de meteoor 1290 dagen voor de super nauwe samenstand van Jupiter en Venus die deze zomer komt op 27 augustus 2016. Mike Hartl's bijdrage hier was geweldig, en het is tijd om te kijken naar de andere getallen die hiermee overeenkomen.

( )

Toen de Chelyabinsk meteoor neerstortte, 888/pi dagen voor de Jupiter-Venus conjunctie op 18 augustus 2014, wat gebeurde er dan 888 dagen vóór de meteoor? Door terug te tellen in de tijd kwamen we op 11 september 2010, dat was op 3 Tisjri. Zeven jaar later is 3 Tishri het teken van Openbaring 12. Dit past bij wat eerder werd gevonden met de conjuncties. Van de conjunctie van 18 augustus 2014 is het 700 + 700/pi of 700/pi + 700 dagen tot de gerelateerde conjuncties die uiteindelijk eindigen op... 23 september 2017. Dat is 3 Tishri en het teken van Openbaring 12. Dit kunnen geen toevallige getallen of evenementen zijn.

De Jupiter-Venus conjunctie op 18 augustus 2014 deed zich voor in het teken van Kreeft, naast de Bijenkorf. Zevenhonderd dagen later vindt de conjunctie van Venus-Mercurius in Kreeft met de Bijenkorf plaats, op 17 juli 2016. Voortbordurend met 700/pi dagen vanaf 17 juli 2016 komen we tot het Teken van Openbaring 12 op 3 Tishri 2017 - 23 september 2017. Maar alsof dat nog niet genoeg is, kunnen we dit ook omkeren en 700/pi + 700 dagen tellen. Vanaf 18 augustus 2014 is het 700/pi dagen tot 25 oktober 2015 en dat is het tijdstip van de laatste Jupiter-Venus conjunctie. Voeg nog eens 700 dagen toe en we zullen weer aankomen op 23 september 2017, dat is 3 Tishri en het teken van Openbaring 12. Dit is behoorlijk verbazingwekkend.

( )

Maar laten we niet de 1290 dagen vergeten, die ook werden gevonden vanaf Chelyabinsk naar de komende super nauwe conjunctie van Jupiter en Venus op 27 augustus 2016. 1290 dagen is een 'verdacht' getal, omdat het ook wordt aangetroffen in Daniël 12. Het is de mening van deze auteur dat deze 1290 dagen zich uitstrekken vanaf het midden van de Verdrukking tot een tijdstip, 30 dagen na de dag Grote Verzoendag 2024. In 2024 is het dan 11 november, de dag die bekend staat als de Wapenstilstandsdag en het einde van de Eerste Wereldoorlog. Die dag zal plaatsvinden 2999 ​​dagen na de super nauwe conjunctie op 27 augustus 2016, en zoals we hebben gezien, openbaarde dit getal zich ook eerder. Dit is belangrijk aangezien het 2999 ​​dagen na Chelyabinsk is tot aan het midden van de Verdrukking, met nog eens 1290 dagen tot 11 november 2024. Dus vanaf Chelyabinsk is het een vergelijkbare gespiegelde berekening van ofwel 2999 plus 1290 dagen of 1290 plus 2999 dagen. Waarschijnlijk ook niet toevallig daar.

( )

De meteoor, die de aandacht van de wereld heeft gekregen, past in een aantal goed ingerichte berekeningen. Het lijkt een teken van deze laatste dagen te zijn geweest. Maar zoals met alle andere dingen zijn er waarschijnlijk meer factoren en hebben we net wat aan de oppervlakte gekrast. Maar wat we hebben gevonden is opmerkelijk en lijkt te wijzen op onze nabije toekomst met de komst van de Dag des Heren. Er zijn veel dingen om te overwegen, maar uiteindelijk moeten we het allemaal goed overwegen, en ervoor zorgen dat we Jezus Christus, de auteur en de volmaker van onze zaligheid hebben gekozen. Kies zijn redding voordat de duisternis komt...

Bron: Signs of the End - Chelyabinsk


printen??? spaar papier en inkt.