www.wimjongman.nl

(homepagina)

Obama's nucleare wroeging

Drastische verhoging van de kans op een nucleaire oorlog.

14 april 2016 - Caroline Glick

Op maandag 11 april bezocht de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, Hiroshima. Tijdens een ontmoeting met de G7-tegenhangers liet Kerry sterk doorschemeren dat zijn bezoek de voorloper was van een bezoek door President Barack Obama volgende maand aan de plaats waar het eerste nucleaire bombardement plaats vond.

De ironie is natuurlijk dat bij alle beweringen over zijn inzet om de kernwapens op te ruimen in de wereld, Obama juist verantwoordelijk is voor het drastisch verhogen van de kans op een kernoorlog. Inderdaad, uit Obama's eigen acties is gemakkelijk de conclusie te trekken dat hij boete wil doen voor Amerika's besluit om Hiroshima en Nagasaki aan te vallen met nucleaire bommen, (waardoor dus een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam met veel minder doden dan een land-invasie op Japan zou doen). Hij heeft het aan Amerikaanse vijanden mogelijk gemaakt om zich met nucleaire wapens te richten op de VS en hun bondgenoten.

Obama ziet zijn nucleaire deal met Iran – het zogenaamde gezamenlijke alomvattende actieplan – als zijn grootste verdienste in het buitenlands beleid.

Helaas voor de opbouw van deze erfenis en voor de wereldwijde veiligheid, hebben in de laatste weken de nieuwsverhalen duidelijk gemaakt dat critici van Obama's nucleaire deal met Iran het helemaal correct hebben met hun bewering dat het verre van verhinderen zal dat Iran nucleaire wapens zal verwerven. De deal met Iran zal hen juist in staat stellen om ze te ontwikkelen op klaarlichte dag, en het zal Iran stimuleren haar steun aan de terreur en regionale agressie te intensiveren.

Alle waarschuwingen door premier Binyamin Netanyahu en andere leiders zijn bewaarheid geworden. Alle waarschuwingen die klonken vanuit de leiders van de Perzische Golf koninkrijken waren juist.

Elke grote verplichting die door Obama gemaakt is aan het Congres en aan de bondgenoten in de nasleep van de deal bleek achteraf vals.

Obama vertelde het Congres dat hoewel de deal vereiste dat de VS haar nucleaire sancties tegen Iran zou laten vallen, de niet-nucleaire sancties zouden blijven bestaan. In de afgelopen weken hebben berichten in de media duidelijk gemaakt zijn dat de regering een handhaving wil van de ineenstorting van de niet-nucleaire sancties tegen Iran.

Deze ineenstorting is het meest onmiddellijk herkenbare in de hulpeloos reactie van de regering richting de recente Iraanse tests van ballistische raketten.

Toen Obama en zijn adviseurs de nucleaire deal aan het Congres afgelopen zomer verkochten, beloofden ze dat de bindende resolutie van de VN-Veiligheidsraad - waarvoor ambassadeur Samantha Power zich haastte om de nucleaire deal te verankeren in het vorige VN-verbod - ook gold voor de ontwikkeling van de Iraanse ballistische raketten.

Dit was, zo werkt het nu uit, een leugen. De taal van de resolutie verwaterde aanzienlijk. Gezien de zwakke taal, argumenteren vandaag de Russen overtuigend dat de Iraanse recente tests van ballistische raketten geen schending is van de VN-resolutie.

Toen en nu hebben Obama en zijn adviseurs betoogd dat de ballistische raketten geen deel uitmaken van het nucleaire project van de mullahs. Deze bewering, die weinig zin had destijds, heeft vandaag geen enkele zin.

Ballistische raketten zijn natuurlijk nodig voor de Iraniërs om systemen naar hun keuze voor hun kernkoppen af te leveren.

Dit feit werd vorige week duidelijk toen de Iraanse media de opening meldden van een hoge-explosieven fabriek in Teheran. De Iraanse Minister van defensie Hossein Dehgan nam deel aan de openingsceremonie.

Volgens nucleaire deskundigen zijn HMX of octogen hoge-explosieven, geschikt voor het bouwen van nucleaire ontstekers. Met andere woorden, Teheran heeft zojuist, op zeer openbare wijze, een nieuwe faciliteit gebouwd voor hun militaire nucleaire programma. Zoals de Iraanse Tasnim nieuwsdienst uitlegde, is HMX een "sterk explosief bijna uitsluitend gebruikt in militaire toepassingen, met inbegrip van iets als een vaste raketbrandstof."

Vorige week zei Obama op zijn nucleaire conferentie, dat Iran zich gehouden heeft aan het naleven naar de letter, maar niet in de geest van de nucleaire deal. Maar dit is een andere leugen. Afgelopen zomer drong Obama erop aan dat de deal zou voorkomen dat Iran het ontwikkelen en bouwen van kernwapens zou beperken door het opleggen van een opdringerig, onbeperkt inspectie-regime op alle Iraanse nucleaire sites.

Maar ook dit was een leugen. Zoals Eli Lake in Bloomberg News vorige week opmerkte, heeft Iran in strijd met de expliciete verplichtingen van Obama aan het Congres, de VN nucleaire inspecteurs toegang geweigerd tot zijn militaire nucleaire sites.

Niet alleen werd aan de inspecteurs van de VN de toegang geweigerd in de afgelopen herfst voor het bezoeken van de Parchin nucleaire militaire site, waar de Iraniërs ervan worden verdacht van de ontwikkeling van nucleaire kernkoppen. Ook de VN International Atomic Energy Agency heeft onlangs toegegeven dat het niet de toegang tot Irans nuclear sites heeft kunnen uitbreiden, wat de deal ernstig beperkt. Uit angst dat Iran van de deal zal weglopen, heeft de VS de blokkade door Iran toegestaan van de IAEA-inspecteurs.

Dus terwijl de VS haar recht opgaf voor onbeperkte inspectie van de nucleaire installaties van Iran, en bijgevolg weinig mogelijkheden heeft om te weten wat er daarin gebeurt, leunt de VS achterover en staat Iran toe om de middelen voor het afleveren van kernkoppen te ontwikkelen waarvan de VS niet kan weten of Iran die bezit, omdat het geen toegang heeft tot Irans nucleare faciliteiten.

Maar voor Obama is niets van dit alles reden om te stoppen met het annuleren van de sancties tegen Irans nucleare programma. Inderdaad, zoals Obama de dingen ziet, lijkt Irans non-conform zijn met de letter van de deal ook reden te zijn tot het annuleren van de niet-nucleaire sancties.

Neem het gebruik van de dollar in de Iraanse economie.

Beleidsambtenaren van Obama beloofden aan het Congres dat Iran in de nasleep van de deal, afgesloten zou blijven van het gebruik van de Amerikaanse financiële instellingen en dus uitgesloten zou zijn van de handel in de dollar.

Nu, in wat Omri Ceren van de 'Israeli Project' een "one-hop, twee-hop"-proces noemt, maakt de regering het mogelijk dat Iran buitenlandse banken gebruikt om toegang te krijgen tot de Amerikaanse dollar in het dollarisering van zijn transacties.

Na zijn bezoek aan Hiroshima, reisde Kerry naar de Perzische Golf, waar de VS aan zijn afgewezen Arabische bondgenoten en zijn bevelhebbers van de vijfde vloot van de US Navy aan hem demonstreerden hoe Iran door de deal is aangemoedigd.

Aangezien het werd besloten, hebben zij opgemerkt, dat Iran zijn ondersteuning aan het terrorisme en zijn regionale agressie opgevoerd. De leiders van Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en andere landen vertelden Kerry dat sinds de deal was gesloten de Iraanse ondersteuning van terrorisme en opstanden in Jemen en Syrië zich heeft uitgebreid. Marine-commandanten meldden vier transporten van illegale Iraanse wapenhandel die de marine onderweg naar Jemen in beslag heeft genomen.

Hoewel enigszins beschaamd, bleef Kerry onbewogen. Alleen hield hij Obama's lijn vol dat Iran voldoet aan de letter van de overeenkomst en het negeert naar de geest. Hij stond erop dat er gematigden zitten in het regime, die ondersteuning zouden bieden voor de deal, hoewel zij geen macht hebben.

Vervolgens, zoals The New York Times meldde, zei Kerry dat de VS "de economische sancties tegen Iran zou blijven opheffen zoals afgesproken als onderdeel van het nucleaire akkoord, zelfs als het onderwijl nieuwe oplegt om tegen te gaan dat Teheran raketten lanceert, een inspanning die nu aan de gang is in de VN-Veiligheidsraad."

Maar nogmaals, Rusland heeft verdere sancties tegen Iran geblokkeerd. Rusland verdubbelt bovendien zijn deal door het verkopen van de geavanceerde SU-30 jagers aan de Iraanse luchtmacht. Met de S-30 zal Iran in staat zijn Israëls lucht-superioriteit te beëindigen en al zijn buren in de Perzische Golf te bedreigen.

Wat betreft de luchtmacht heeft Irans Hezbollah proxy een VS-opleiding gekregen.

Volgens het getuigenis dat Midden-Oosten deskundige Tony Badran gaf aan het Comité van de Buitenlandse zaken van het Huis vorige week, worden de Libanese strijdkrachten ruim ondersteund door de VS, en is het nu een junior-partner van Hezbollah geworden.

Zoals Badran het uitdrukte: "Het partnerschap tussen de Libanese strijdkrachten (LAF) en Hezbollah is uitgegroeid tot een dergelijke mate dat het nu zinvol is om te spreken over het LAF als ondersteunende strijdkracht in Hezbollahs oorlogsinspanning."

In Hiroshima ondertekenden Kerry en zijn collega's ministers van Buitenlandse Zaken maandag een verklaring om vastbesloten te zijn om "te streven naar een veiliger wereld voor iedereen en voor het creëren van de voorwaarden voor een wereld zonder kernwapens."

Ze klopten zichzelf op de schouder voor hun nucleaire deal met Iran, waarin ze weer aandrongen op het non-proliferatieverdrag – dat de Iran effectief heeft vernietigd – dat "de hoeksteen blijft van de internationale non-proliferatie architectuur."

Verschillende commentatoren drongen er bij Obama op aan geen bezoek te brengen aan Hiroshima. Maar echt, wat maakt het uit? Obama's leugens over zijn nucleaire deal lanceren de wereld op een koers waarvan de ergste regimes nu weten dat alles wat ze moeten doen om immuniteit te krijgen voor hun agressie, is het ontwikkelen van nucleaire wapens, terwijl de Obama-regering de Amerikaanse bondgenoten dwingt om hun eigen nucleaire arsenalen af te breken.

Het bezoeken aan Hiroshima en de symbolisch verontschuldigen voor de Amerikaanse aanvallen die de tweede Wereldoorlog beëindigden, zou minder verwoestend zijn voor de internationale vrede, dan de oorlog die Obama nu gewaarborgd heeft door 's werelds meest productieve sponsor van het terrorisme toe te staan een nucleair arsenaal te verwerven.

Obama's Nuclear Contrition | Frontpage Mag


printen??? spaar papier en inkt.