www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tien tekenen dat iets groots gaat gebeuren

Juli 2015 - door Gene Lawley

De dreigende crisis met de wervelende voortekenen en gebeurtenissen die plaats vinden in deze wereld, doet denken aan dat liedje van Johnny Cash getiteld "Five Feet and Rising", waar hij via het verhaal in dit nummer vertelt van een vloed van water die de boerderij van zijn familie overstroomt. [1]

Niet alleen identificeert het lied zich met alle turbulente stormen en overstromingen in de afgelopen maanden, maar het geeft ook weer de stroom van misdrijven, moorden, rellen, seksueel geweld en sociale immoraliteit. Het geeft geen mooi gezicht, zeker niet! Hoe dan ook, een van de profetieën bewijst mijn punt, volgens 2 Tim. 3:1-5:

"En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af."

Eerder in zijn brief, in 1 Timothy 4:1-2, gaf hij, misschien, de oorzaak van een hedendaagse sociale en immorele afbraak aan:

"Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid..."

Het lijkt moeilijker dan ooit om genoeg bijvoeglijke naamwoorden te vinden om de wreedheden te beschrijven die in overvloed plaats vinden in onze wereld van vandaag. En dat getuigt van de realiteit van "tijden en gelegenheden" die het einde markeren van deze pagina van Gods plan der eeuwen.

Er zijn ten minste tien, en misschien wel meer, tekenen en gebeurtenissen die samen in deze dagen met opmerkelijke snelheid samen komen. We zullen in detail kijken naar elk van hen, alsvolgt:

1. De vastberaden vernietiging van Amerika.
Barack Obama's verklaring in de campagne voor de verkiezingen van 2008 was: "Amerika is de grootste natie die de wereld ooit heeft gezien!" Daarna riep hij: "Steun me in het fundamenteel veranderen van Amerika voor altijd!" Nu begrijpen we dat Amerika zo groot was, dat de enige manier waarop het kon worden gewijzigd, was het te vernietigen. (De bovenstaande verklaringen zijn goed gepubliceerd geweest op video's van de toespraken, maar die lijken nu uit de omloop te zijn genomen.)

De leugens, de misleidende tactieken en het regelrechte negeren van de Grondwet, terwijl het ontkend wordt, en over het hoofd gezien door het liberale links en in de politiek correct volgende media, worden volledig ondersteund door de feiten. Bijvoorbeeld het Bruto Nationaal Product (BNP) van de Verenigde Staten beliep historisch gezien ongeveer vier procent per jaar. Het is voortdurend gedaald sinds Obama aantrad, en het tempo van de economische groei die deze statistiek meet, daalde tot onder nul in het eerste kwartaal van 2015!

Toen President George W. Bush zijn tweede ambtstermijn afsloot te midden van een financiële onrust als nooit tevoren, had hij een stijging meegemaakt in de nationale schuld tot ongeveer $ 9 biljoen dollar. Obama haalde uit naar hem tijdens de campagne met een niet aflatende woede. Het was onvaderlandslievend en verraderlijk, zo beweerde hij.

Vervolgens heeft Obama aan dat niveau van die schuld een extra $ 9 biljoen dollar toegevoegd, die maar blijft toenemen, in iets meer dan zes jaar. Dat is een stijging van de nationale schuld die gelijk is aan de opeenstapeling die er al was sinds het begin van de natie. Een probleem is verder ook dat waarschijnlijk niemand ons kan vertellen waaraan die $ 9 biljoen dollars werden besteed.

Deze destructieve tactiek gaat maar verder, want alleen als de soevereiniteit van de Verenigde Staten van Amerika kan worden teruggebracht, dan kan een "Nieuwe Wereldorde" worden vastgesteld. Henry Kissinger, een van de wereldwijde elitisten, riep nogal vrolijk over Obama's verkiezingssucces: "Hij is bestemd om ons in een nieuwe wereldorde te brengen!" (Vreemd genoeg is ook deze video van het internet verdwenen.)

En ook in zijn slotrede aan het einde van zijn termijn als President, heeft George H. W. Bush gloedvol de komende Nieuwe Wereld Orde geschilderd als een utopie die alle verbeelding te boven gaat. Hij zegt: "...en het zal gebeuren." [2]

2. De naderende wereldwijde economische en financiële ineenstorting.
De verwachting van een economische en financiële instorting die ons wereldwijd steeds meer bedreigt, en vooral nu in juli 2015, waar Griekenland bezig is met een faillissement, waar China's financiële situatie in chaos is, en ja, de VS, een meer dan $ 18 biljoen dollar schuld heeft. Een woordvoerder van de Rothschild-dynastie verklaarde in het begin van 1800: "Geef me controle over de geldhoeveelheid van een natie, en het maakt me niet uit wat voor wetten er zijn."

Wat Amerika betreft, is dat bereikt door de ontwikkeling van het Federal Reserve System, en ze zijn blijkbaar bereid om te doden voor het behoud van dat besturingselement. Nog steeds steunt dat financieringssysteem met vreemd vermogen vanuit een hoek waar het begint te lijken dat een wereldwijde ineenstorting onmiddellijk aan horizon verschijnt, waarop de economische deskundigen angstig anticiperen. Jonathan Cahn's historisch documenten daarover zijn heel interessant. [3]

3. De vreemde militaire oefening, Jade Helm 15.
Niet genoemd in de dagelijkse nieuws, zelfs niet op Fox News, is de schijnbaar gigantische militaire training met de nobele titel "Jade Helm 15", die officieel is te begonnen op 15 juli 2015 en eindigt op 15 september 2015. De grote media duwen het weg met een lach en misschien een spottend commentaar, dat het niet van enige betekenis is voor het welzijn van de natie.

Op haar officiële schild staat een naar beneden wijzend zwaard weergegeven, doorkruist met twee pijlen. Hun motto staat in een cirkel onderaan weergegeven: "Meester over het menselijke domein" [4]. Dat klinkt vreselijke veel op iets zoals wat het doel is van de globale elite en hun nieuwe wereldorde. Zo heb ik gehoord en gelezen over een vermindering van de wereldbevolking van 7,210 miljard naar een meer beheersbare bevolking één miljard of zelfs maar 500 miljoen. [5]

Natuurlijk, dan gaat het om mensen zoals jij en ik, die niet tot hun niveau van gelijkheid behoren. Misschien is dat de echte drijvende kracht achter de abortuskwestie, waardoor meer dan 55 miljoen mensen uit de bevolking zijn weggenomen sinds de komst van 'Roe vs. Wade'.

Een ding lijkt me duidelijk. De oefening dient te eindigen op 15 september, dat is de geschatte tijd waar veel van die andere tekenen en gebeurtenissen heen wijzen. Als de economie uiteenvalt, zoals in Griekenland, is er niets meer geschikt om de rellen van burgers te beheersen dan direct een voorbereide militaire instelling van een krijgswet.

Jade Helm 15 is omgeven met schijnbaar misleidende persconferenties, regelrechte weigeringen, grote bewegingen van militaire uitrusting en vreemde sluitingen van Walmart winkels op het gebied van de geplande operatie. Ten minste vijf van dergelijke winkels werden drie dagen gesloten met het voorwendsel van een "loodgietersprobleem", maar in de maanden daarna, hebben zich geen sanitaire reparaties voorgedaan — en de gebouwen staan leeg! Het plan startte in een operatiegebied in zeven staten, maar nu is uitgebreid tot ten minste negen staten. Allemaal aan onze zuidelijke grens, van Florida tot Californië.

4. De steeds weerkerende vredesbesprekingen.
Sinds september 2009 zijn er vredesonderhandelingen gaande in het Midden-Oosten, eerst met betrekking tot Israël en de Palestijnen, en nu met betrekking tot Iran en hun nucleaire capaciteit. Op het eerste gezicht hebben ze een overeenkomst samengesteld voor de komende septembermaand, en het lijkt nog steeds te wijzen naar die tijd van het jaar, dat het tot een bevredigende conclusie zal komen. Op het moment van dit dit schrijven lijkt er een deal te zijn bereikt en is nu het wachten op de goedkeuring van het Congres. Het lijkt zich werkelijk zo te vormen.

Als het aan Iran is toegestaan een nucleair wapen te bouwen, zal Israël zeker aan stukken worden geblazen, en de belofte is dat de "Grote Satan" (USA) hun volgende doel zal zijn. Psalm 2 en Psalm 83 spreken van de haat van deze islamitische factie voor Israël, die door de eeuwen heen niet is opgehouden. Het leiderschap in de Verenigde Staten voelt blijkbaar dat het zich uit het gevaar weg kan praten, maar Israël heeft gezegd dat het niet zal toestaan dat dit gebeurt. Het is nu een open wond, maar ik zou mijn laatste stuiver zetten op Israëls eenzijdige reactie voordat deze zomer voorbij is. Wat er ook gebeurt, het zal waarschijnlijk leiden tot de bevestiging van een verbond met vele [de naties bij de Verenigde Naties], zoals in Daniel 9:27 voorspelt.

5. Het teken van de laatste Paus.
De eeuwenoude voorspelling van een Ierse katholieke kardinaal, dat de 116e paus vanaf dat moment de laatste paus zou zijn van de Rooms-Katholieke kerk, wat ons brengt bij deze huidige paus Franciscus. De timing, samen met de vreemde omstandigheden waarin de voorafgaande paus plotseling zijn ontslag nam, kondigde een op zich zeldzame gebeurtenis af.

Paus Franciscus, uit Argentinië, is de eerste paus vanuit de Orde van de Franciscanen en een Jezuïet. Opmerkelijk is een van de punten van die orde heeft in de eed voor een lidmaatschap:

"Ik beloof bovendien, en ik verklaar dat ik, wanneer er een gelegenheid toe is, een meedogenloze oorlog, heimelijk of openlijk zal voeren, tegen alle ketters, protestanten en de liberalen, zoals ik geacht ben te doen, om hen te verdelgen en uit te roeien van het oppervlak der gehele aarde; en dat ik hen zal niet sparen, noch leeftijd, geslacht of voorwaarde..." [5] ( het wordt meer beeldend als de eed verdergaat).

Deze paus heeft verklaard dat hij is van mening is dat atheïsten naar de hemel gaan op basis van hun geweten. Hij heeft een proclamatie gedaan over de staat voor de Palestijnen. Ook heeft hij recent de mantel opgepakt van de liberale Obama-regering en haar supporters, de globale elite, over de klimaatverandering (voorheen globale opwarming) als de grootste bedreiging waarmee de wereld thans wordt geconfronteerd.

Dit schijnt het soort steun die een valse profeet zou kunnen geven aan een wereldregering, of een Nieuwe Wereld Orde. Hij zal de derde paus zijn die een bezoek aan de Verenigde Staten brengt en het eerste optreden op een gezamenlijke zitting van Congres op 24 september 2015. Zal hij de steun voor de Nieuwe Wereld Orde verder opvoeren? [6]

6. De toenemende geofysische verstoringen.
Er is niet genoeg ruimte in dit artikel om een lijst weer te geven van al de vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, orkanen, tornado's, onweer en hun resulterende overstromingen die van onze televisieschermen spatten, of nog erger, die onze omgeving overweldigt. Jezus sprak hierover in de evangeliën als een toenemende activiteit van de natuur in de gebeurtenissen van de laatste dagen. Echter, de globalisten geven de schuld aan de verandering van het klimaat en de fouten van de mensheid, dus is geen reden voor een confrontatie met de God van de schepping, in Wie ze geen belang stellen.

7. Tekenen aan de hemelen en de bloedmanen.
Het fenomeen van de vier bloedmanen in 2014 en 2015 en hun unieke samenvallen op de eerste en de laatste van de zeven feesten zoals beschreven in de wet van Mozes in Leviticus 23, is zeker een teken dat niet roekeloos moet worden afgedaan als onbeduidend. Ze lijken die zeven punten te benadrukken op de Hebreeuwse kalender, om elk jaar te wijzen op hun boodschap als de hoogtepunten van het plan van God voor dit tijdperk en de naderende afsluiting.

Een andere bloedmaan verscheen aan de hemel boven Amerika op 30 juni 2015, de dag dat het Hooggerechtshof de legalisering van het homohuwelijk aankondigde in de Verenigde Staten. Was het een betekenisvol teken van God om die reden, of gewoon toevallig verbonden met de rook van de laaiende bosbranden in Canada? [7].

8. De toenemende wereldwijde haat voor de Joden.
Het historische verslag van de Joden in de landen waarheen ze verstrooid werden in deze afgelopen eeuwen is er een van haat en minachting. Dat is een factor geweest, geen twijfel over, bij het intact houden van het joodse erfgoed en hen klaar te maken voor identificatie bij de oproep voor hun terugkeer naar hun land. Ook de nazi-holocaust, die gebaseerd was op haat, heeft een verlangen geschapen om terug te keren naar hun vaderland. Op dit moment zal het moeilijk zijn om een natie te vinden die op wil komen voor Israël. Zelfs de Amerikaanse regering, geregeerd door de Obama-regering, spreekt van een staan naast Israël, maar in werkelijkheid lijkt het van die verbintenis af te willen.

9. Het teken dat een Israëlische Rabbi de Messias verwacht terug te keren op 12 september.

De recente kop zegt: "Een vooraanstaande Israëlische Rabbi zegt dat de komst van de Messias aanstaande is." [8] Het artikel beschrijft Rabbi Chaim Kanievsky als een toonaangevende autoriteit in de hoofdstroom van het Ultra-Orthodoxe jodendom, die onlangs duidelijke en ondubbelzinnige berichten heeft gegeven, dat de komst van de Messias aanstaande is. Hij spoort de Joden aan om heel snel naar Israël terug te keren, omdat hij verwacht dat de Messias zal komen aan het einde van een Sabbatsjaar, op 12 september 2015.

10. Het profetische Bazuinenfeest is een afbeelding van de Opname.
De zeven feesten van de Heer op de Hebreeuwse kalender, sinds Mozes ze aannam in opdracht van de Heer, heeft de aandacht van mensen in de wereld gericht op de vier bloedmanen in 2014 en 2015. Opnieuw verschenen de manen op het eerste en laatste feest van elk jaar, en er zal er nog een verschijnen in 2015. De eerste vier van de zeven feesten werden vervuld toen Christus werd gekruisigd, begraven en opgewekt en de gemeente van Christus werd geboren en de gelovigen vulden met de Heilige Geest op Pinksteren. Drie vervullingen moeten nog te komen.

Het volgende feest in de volgorde is het Bazuinenfeest, en is speciaal vergeleken met alle anderen. De dag dat het begint is altijd onzeker, want het gaat met de fysieke waarneming van de nieuwe maan beginnen en moet worden gerapporteerd aan de leiders. Als de nieuwe maan niet kan worden gezien vanwege bewolkte omstandigheden, wordt het begin uitgesteld tot de volgende dag. Dus de uitspraak van Jezus past bij dit feest, samen met de tijd van de opname van de heiligen:

"Niemand weet de dag noch het uur van zijn komst." Aangezien dit feest de gebeurtenis van de Opname afbeeldt en op de kalender staat voor 13 of 14 september 2015, is het samen met enkele van de andere tekens en gebeurtenissen, een geldig teken van de tijd.

De definitieve afrekening in de Bijbel lijkt aanstaande: "Daarom, Heer Jezus, kom!"

Eindnoten

[1] (Johnny Cash) https://www.youtube.com/watch?v=fpgiFh66swc

[2] (George H. W. Bush, NWO) https://www.youtube.com/watch?v=XkNH1bVg3HA

[3] (Jonanthan Cahn) https://www.YouTube.com/watch?v=ObdipbzNfGI

[4] (Jade Helm logo) https://www.Google.com/?gws_rd=SSL#q=Jade+helm+logo

[5] (De vermindering van de bevolking) https://www.youtube.com/watch?v=-lLoaHp-gDc&list=PL315D66FFBCF48CB7&index=8

[6] (Jezuïet volgorde eed) http://www.Reformation.org/Jesuit-Oath.html

[7] (paus inspelen op Congres) http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/WP/2015/02/05/Pope-Francis-to-Visit-Capitol-on-Sept-24/

[8] (bloed maan over Amerika) http://www.jewsnews.co.il/2015/07/06/after-gay-marriage-decision-surprise-blood-moon-displays-in-sky-only-over-america/

[9] (Messias verwacht) http://www.breakingisraelnews.com/44534/leading-israeli-rabbi-messiah-imminent-jewish-world/#P6FOOFyfVri7zaMr.97

Contact e-mail: andwegetmercy@gmail.com Toon meer

De definitieve afrekening in de Bijbel lijkt aanstaande: "Daarom, Heer Jezus, kom!"

Contact e-mail: andwegetmercy@gmail.com

Bron: By Gene Lawley


printen??? spaar papier en inkt.