www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Sinear richtlijn - Deel 9

De ultieme strijd voor de geest

18 januari 2015 | door Dr. Michael Lake

()

"En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien.
Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen.
En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt: koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen "
(Openbaring 18:9-13, nadruk toegevoegd)

Babylon heeft altijd geprobeerd om de zielen van mensen te controleren en te bezitten. In de oudheid gebruikte Nimrod reuzen, angst, intimidatie en regeringsmacht om de bevolking van de wereld tot slaaf te maken. Door de millennia heen was het enige oorspronkelijke wapen dat Nimrod verloor voor die controle: de reuzen... hoewel profetie aangeeft dat deze Titanen van weleer zijn bedoeld om terug te keren in het uiteindelijke laatste koninkrijk van Nimrod. Bovendien is er een veelheid van controlewapens ontwikkeld sinds het begin van de twintigste eeuw, wat samenviel met de terugkeer van de Wachters. De meeste onderzoekers van de Toren van Babel schatten dat er minder dan een miljoen mensen in leven waren toen God de talen verwarde. De waarheid is dat met bijna zeven en een half miljard mensen die nu leven op de planeet vandaag, de Elite een geheel nieuw arsenaal nodig heeft voor de controle die nodig is voor de terugkeer van Nimrod.

Natuurlijk laat de Elite niets aan het toeval over. Ze zal niet vertrouwen op een enkele strategie, om het onvoltooide werk van Nimrod te voltooien. Waarom zou u een sterk touw gebruiken als tienduizend kleinere effectiever zouden blijken te zijn bij zowel het vastleggen van de ziel van de mensen om hen gevangen houden?

Na het begin van de twintigste eeuw en twee wereldoorlogen zagen we de ontwikkeling van het militair-industriële complex. Deze nieuwe samenvoeging van de private industrie en overheidsbelangen bood nieuwe wapens aan om de bedreigingen te overwinnen van nazi-Duitsland en een wereldwijde vrijheid. Het complex blijft groeien door de conflicten in Korea en Vietnam - evenals de dreiging van de Sovjet-Unie. De Elite zag toe op de exponentiële groei van dit nieuw gevormde complex. Vandaag is het een militair-industrieel-agricultuur-chemisch-farmaceutisch-mediaal complex. Het is uitgegroeid tot een vierde-fase kanker binnen de mensheid. Het hele mechanisme dat werd gebruikt om te zorgen voor de vrijheid, wordt nu door de Elite gebruikt om die uit te roeien!

De bedrijven die ons voedsel genetisch wijzigen en het vullen met chemische stoffen (die langzaam onze lichamen vergiftigen) zijn dezelfde bedrijven die miljarden bij elkaar harken om de medicijnen produceren en die de medische faciliteiten exploiteren om onze ziekten te behandelen. Leden van hun besturen dienen en controleren de overheidsinstanties die zijn vastgesteld om ons te beschermen tegen hen! Terwijl ze een toekomstige generatie van nieuwe klanten scheppen voor hun medische centrums, is er veel nog meer aan de hand.

De biologisch-voedsel-beweging begon echt op stoom te komen met de persoonlijke betrokkenheid van de koninklijke familie van Engeland. Terwijl zij alleen de beste biologische voedingsmiddelen eten en worden behandeld door bekwame natuurgenezers, verkoopt de Elite ons de noodzaak van genetisch gemodificeerde organische (GGO) voedingsmiddelen en creëren ze nieuwe ziekten waarvoor geavanceerdere farmaceutische samenstellingen nodig zijn.

De waarheid is dat dezelfde heksenbrouwsels die ze gebruiken - zowel om ons ziek te maken als om onze ziektes te behandelen - ons neerslaan en ons meer vatbaar maakt voor hun vormen van denkcontrole. Echter, controle over het denken strekt zich uit tot ver buiten het voedsel dat we eten, het gefluoriseerde water dat we drinken, en de nooit eindigende levering van pillen ('pharmakeia' - Openbaring 9:21) die we elke dag slikken.

Gedachten-controle-technieken zijn er al een lange tijd geweest

()

De Elite gebruikte de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de vooruitgang van de technieken. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië gebruikt om dit besturingselement te perfectioneren.

Onderzoeker naar gedachten-controle, Ken Adachi, geeft deze fundamentele inleiding op het onderwerp:

Het onderwerp van de gedachten-controle is een uitgebreid, veelzijdig, en multi-gelaagd. Voor de toevallige lezer kan het snel afstompend en overweldigend worden voor de zintuigen en de wens geven om het onderwerp maar af te sluiten, maar dit onderwerp vermijden is het domste dat men kan doen, aangezien uw enige kans om deze afschuwelijk en verraderlijke slavernij-agenda, die vandaag vrijwel heel de mensheid bedreigt, te overleven, is te begrijpen hoe het werkt, en stappen te nemen om uw kwetsbaarheid te verminderen.

De plannen om een geest gecontroleerde werknemers samenleving te creëren zijn er geweest al lange tijd. De huidige technologie groeide voort uit de experimenten die de nazi's al vóór de Tweede Wereldoorlog zijn begonnen en die geïntensiveerd zijn ten tijde van de nazi-concentratiekampen met een onbeperkt aanbod van kinderen en volwassenen die beschikbaar waren voor experimenten. We hebben gehoord over de onmenselijke medische experimenten die uitgevoerd werden op concentratiekampgevangenen, maar geen woord is er ooit genoemd door de media of in de TV-documentaires van deze geest-controlerende experimenten. Dat mocht niet bekend worden gemaakt aan het Amerikaanse publiek. Geestbesturingstechnologieën kunnen grofweg worden verdeeld in twee subgroepen: op trauma of op elektronica gebaseerd.

De eerste fase van de regering over de geestcontrole-ontwikkeling groeide voort uit oude occulte technieken, waarin het vereist was het slachtoffer bloot te stellen aan enorme psychologische en fysieke trauma's, meestal beginnend in de kindsheid, om de psyche te versplinteren in duizend andere persoonlijkheden die vervolgens afzonderlijk kunnen worden geprogrammeerd voor een enkele functie (of werk) dat de programmeur wil 'installeren'. Elke gewijzigde persoonlijkheid is afzonderlijk en onderscheiden gemaakt van de 'front persoonlijkheid'. De 'front persoonlijkheid' is niet op de hoogte van het bestaan of de activiteiten van de 'alter (veranderde) persoonlijkheden'. Alter persoonlijkheden kunnen naar de oppervlakte worden gebracht door programmeurs of behandelaars met behulp van speciale codes, meestal opgeslagen in een laptopcomputer. Het slachtoffer van de geestcontrole kan ook worden beïnvloed door specifieke geluiden, woorden of acties, bekend als triggers.

De tweede fase van de geestcontrole-ontwikkeling werd verfijnd in een ondergrondse basis onder Fort Hero op Montauk, Long Island (New York), en wordt het Montauk Project genoemd. De vroegste adolescente slachtoffers van de Montauk stijl programmering, de zogenaamde Montauk jongens, werden geprogrammeerd met behulp van op trauma's gebaseerde technieken, maar deze methode werd uiteindelijk verlaten ten gunste van een geheel-elektronisch inductieproces dat kan worden 'geïnstalleerd' in enkele dagen (of zelfs uren) in plaats van de vele jaren dat het duurde met de volledige op trauma's gebaseerde methoden.

Dr. Joseph Mengele van Auschwitz staat bekend als de ontwikkelaar van het beginsel van het trauma-gebaseerde Monarch Project en de CIA MKUltra geestcontrole programma's. Mengele en ongeveer 5.000 andere hooggeplaatste nazi's werden in het geheim verplaatst naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in een operatie 'Paperclip'. De nazi's hebben hun werkzaamheden voortgezet met de ontwikkeling van de geestcontrole en rakettechnologieën in geheime ondergrondse militaire bases. Het enige wat we te horen kregen was over het rakettenwerk met de voormalige nazi-beroemdheden als Werner Von Braun. De moordenaars, de beulen, en de schenders van onschuldige mensen werden discreet uit het zicht gehouden, maar waren druk bezig in Amerikaanse ondergrondse militaire faciliteiten die geleidelijk het tehuis werden van duizenden ontvoerde Amerikaanse kinderen die van de straat werden gegrepen (ongeveer één miljoen per jaar) en geplaatst in ijzeren tralie-kooien gestapeld van de vloer tot het plafond als onderdeel van de "training". Deze kinderen zouden worden gebruikt voor het verder verfijnen en perfectioneren van Mengele's geestbesturingstechnologieën. Bepaalde geselecteerde kinderen (ten minste die de "training" overleefden) zouden de toekomstige geestgecontroleerde slaven worden, die kunnen worden gebruikt voor duizenden verschillende banen variërend van seksuele slavernij tot moorden. Een aanzienlijk deel van deze kinderen, die werden beschouwd als eenmalig, werden opzettelijk afgeslacht voor (en door) de andere kinderen om de geselecteerde stagiaire te traumatiseren met totale naleving en onderwerping.

Mind Control "geprogrammeerde" individuen

De eenzame schutter waarover wij horen in moorden, moordpogingen, school-shootings, enz., zijn de geestgecontroleerde personen die zijn "geprogrammeerd" voor het verrichten van deze missies. Ted Bundy, de seriemoordenaar "Zoon van Sam" David Berkowitz [zoals hij persoonlijk erkende bij Tom Horn in "niet te bevrijden bevrijde"], Oswald, Timothy McVeigh, de Colombiaanse schutters, Chapman, Sirhan Sirhan, etc. waren geestgecontroleerd mensen, die waren geprogrammeerd om deze moorden uit te voeren. Tienduizenden jonge tienerjongens waren ontvoerd en gedwongen het geestcontrole trainingsprogramma genaamd The Montauk Project te ondergaan rond 1976. Al Bielek was, onder geestcontrole, betrokken bij de vele gebieden van het geheime Montauk Project. Na het langzaam herstellen van zijn herinneringen, in de late jaren 1980, begint hij te beseffen dat er ten minste 250.000 Montauk-geestgecontroleerde jongens waren, geproduceerd in 25 verschillende voorzieningen die vergelijkbaar waren met de ondergrondse basis op Montauk, Long Island. Veel van deze jongens zijn "slapers" geworden als personen, die zijn geprogrammeerd om in actie te komen op een later tijdstip, wanneer ze correct "geactiveerd" worden om deel te nemen aan een soort van destructief of gestoord gedrag. Andere Montauk jongens werden geweven in het reguliere Amerikaanse leven als journalisten, radio & TV persoonlijkheden, zakenlieden, advocaten, medische professionals, rechters, openbare aanklagers, rechtshandhaving, militairen, etc. [i]

Adachi's onderzoek is vergelijkbaar met dat van Alex Constantine, Colin A. Ross, MD, Jim Keith en vele anderen.

Onderzoeker en schrijver Jim Keith deelt de betrokkenheid mee van het Tavistock-instituut over de geestcontrole:

In haar kernactiviteiten bestaat Tavistock uit vrijmetselaars en Britse inlichtingenagenten om samen te werken met de monsterkoppen van de wereldpsychiatrie om twee doelen te bereiken:

(1) Een één-wereld-orde waar de natiestaat is afgeschaft en die uit een enkel totalitair controlecentrum bestaat.

(2) Het gelijktijdig psychologisch controleren van de wereld of, met behulp van hun term, "societry". Zelfs de officiële literatuur van Tavistock is openhartig in het toelaten tot de brede wereld van oriëntatie op geestcontrole.

In 1932 is de Duitse psycholoog Kurt Lewin een van de makers van het Amerikaanse OSS intelligentie netwerk, de voorloper van de CIA - en nam de besturing van Tavistock over van Reese. Lewin was een vroege voorstander van het gebruik van trauma's voor herprogrammering van zowel individuen als de samenleving. Zijn werkwijze is mogelijk meer dan alleen een soort vrijmetselaar-uitspraak: "Ordo Ab Chaos" - "orde uit chaos". [ii]

Voordat ik verder ga, wil ik iets anders met u delen. Toen Ken Adachi sprak van de hoeveelheden kinderen in stalen kooien, was het voor mij moeilijk om zoiets te geloven. Ik sprak met overlevenden die deze kooien voor ons hebben beschreven. Ik vond in mijn poging tot het onderzoek met het oog op het wegnemen van hun herinneringen als vervormd, vond ik verificatie van de informatie uit verslagen van andere overlevenden en regeringscontractanten die deze waarheden meedeelden als hun dood naderde. We moeten niet vergeten dat het dezelfde mensen zijn die ons de concentratiekampen in nazi-Duitsland brachten, en die in Amerika werden gebruikt bij de ontwikkeling van deze technologie tijdens de koude oorlog. Adachi zei ook dat de op trauma's gebaseerde programmering "was verlaten ten gunste van een geheel-elektronische inductie." Ik vond dit gedurende enige tijd verdacht. Bewijsmateriaal afkomstig van andere onderzoekers hebben mijn vrees bevestigd: Welkom in het elektronische tijdperk van geestcontrole. Dit verklaart ook waarom sommige slachtoffers van geestcontrole allen de programmeer kenmerken hebben, maar geen herinneringen. De op trauma's gebaseerde methodiek is vervangen door een geheel-elektronische inductiemethode.

Dit soort van wapenwedloop, met het perfectioneren van de geestcontrole, is echt in een hogere versnelling gebracht na de Koreaanse oorlog (hoewel het al bestond sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog). Veel van onze mannen die gevangenen zijn in die oorlog (en krijgsgevangenen waren) keerden terug met volledig veranderde persoonlijkheden. De Chinezen hadden geestcontrole-experimenten op Amerikaanse krijgsgevangenen uitgevoerd. Deze experimenten werden bekend als het Chinese Manchurian Candidate programma.

In 1954 was er een uitwisseling van krijgsgevangenen tussen de Verenigde Staten en China, genaamd "Big Switch". Geestcontrole-onderzoeker Colin A. Ross, MD, deelt enkele interessante feiten mee over het Manchurian Candidate programma:

Het lijkt erop dat Amerikaanse psychiaters, met inbegrip van de bekender Robert Lifton, Louis Jolyon West en Margaret Singer in 1953, goed geïnformeerd moeten zijn geweest over het Chinese Manchurian Candidate-programma.

Volgens mijn definitie, heeft het Manchurian Candidate een experimentele scheidingsstoornis gecreëerd die voldoet aan de volgende vier criteria als identificatie:

Bewustzijn gecreëerd

Een nieuwe identiteit is geïmplanteerd

Amnesia [geheugenverlies] belemmeringen zijn gecreëerd

Gebruikt in gesimuleerde of feitelijke operaties [iii]

De Elite gebruikte het Chinese programma om een onderzoek te starten door de VS en Rusland in een koude oorlog wapenwedloop ten behoeve van de perfecte superspion: een spion, die niet wist dat hij een spion was! Dus, het militair-industrieel complex ging aan het werk (en hebben hun nazi-wetenschappers geactiveerd) om onder leiding van de CIA het ultieme menselijke wapen te creëren voor de doorgaande koude oorlog.

Het feit dat onze soldaten uit de oorlog in Korea terugkeerden met gewijzigde persoonlijkheden inspireerde in 1962 tot de film, The Manchurian Candidate, met Frank Sinatra. In deze film werd een slachtoffer van geestcontrole gebruikt bij een poging om een kandidaat voor het openbare ambt te vermoorden. Interessant is dat na de moord op John F. Kennedy de film werd verboden in de Verenigde Staten gedurende decennia. Nu hebben we de remake van The Manchurian Candidate met Denzel Washington, in de samenzweringstheorie met Mel Gibson, en de Joss Whedon's Dollhouse tv-serie. Als vandaag iemand de geestcontrole naar voren brengt, wordt hem verteld: "Dat zag u op tv. Het zit gewoon in je hoofd!"

Psychologen/psychiaters en universiteitsafdelingen van psychologie/psychiatrie werden gebruikt door de CIA bij de ontwikkeling van de geestcontrole. Het volgende is Wikipedia's informatie over MKUltra:

()

Project MKUltra - soms aangeduid als het CIA geestcontroleprogramma - is de codenaam van een Amerikaanse regering in menselijke onderzoeksoperaties bij het experimenteren met gedragstechnieken van de mens. Georganiseerd door de wetenschappelijke Intelligence Division van de Central Intelligence Agency (CIA), is het project gecoördineerd door de Speciale Operaties Divisie van de US Army Chemical Corps. Het programma begon in de vroege jaren 1950, is officieel gesanctioneerd in 1953, verminderd in omvang in 1964, verder ingeperkt in 1967 en officieel gestopt in 1973. Het programma was betrokken bij tal van illegale activiteiten; in het bijzonder gebruikt het de onwetende Amerikaanse en Canadese burgers voor haar testonderwerpen die hebben geleid tot een controverse over haar legitimiteit. MKUltra gebruikte talrijke methodes bij het manipuleren van mensen in mentale toestanden en het veranderen van de hersenfuncties, met inbegrip van de vorm van het heimelijk uitgeven van drugs (vooral LSD) en andere chemicaliën, hypnose, sensorische deprivatie, isolatie, verbaal en seksueel misbruik, evenals verschillende vormen van marteling.

Het toepassingsgebied van Project MKUltra was ruim, met onderzoek bij 80 instellingen, met inbegrip van 44 hogescholen en universiteiten, evenals ziekenhuizen, gevangenissen en farmaceutische bedrijven. De CIA opereerde via deze instellingen met behulp van front-organisaties, hoewel soms de topambtenaren bij deze instellingen op de hoogte waren van de CIA betrokkenheid. Zoals het Supreme Court later opgemerkt heeft, was MKULTRA:

"betrokken in het 'onderzoek en ontwikkeling van chemische, biologische en radiologische materialen voor een staat van werkgelegenheid in clandestiene operaties om het menselijke gedrag te controleren.' Het programma bestond uit zo'n 149 sub-projecten die het Agentschap uitbestede aan verschillende universiteiten, onderzoeksstichtingen en soortgelijke instellingen. Ten minste 80 instellingen en 185 particuliere onderzoekers namen eraan deel. Omdat het Agentschap MKUltra indirect gefinancierd heeft, waren veel van de deelnemende personen niet eens op de hoogte dat ze met het Bureau te maken hadden."

Project MKUltra werd voor het eerst onder de aandacht gebracht van het publiek in 1975 door het Kerk Comité van het Amerikaanse Congres, en een Gerald Ford commissie de CIA-activiteiten in de Verenigde Staten te onderzoeken. De onderzoeksinspanningen werden gehinderd door het feit dat CIA-directeur Richard Helms opdracht had gegeven alle MKUltra bestanden te vernietigen in 1973; het Kerk Comité en de Rockefeller Commissie deden onderzoeken die vertrouwden op de beëdigde getuigenissen van directe deelnemers en op het relatief kleine aantal documenten dat de vernietiging door Helms overleefden.

In 1977 onthulde een Freedom of Information Act aanvraag een voorraad van 20.000 documenten met betrekking tot het project MKUltra, wat heeft geleid tot de Senaatshoorzittingen later in datzelfde jaar. In juli 2001 werd de enige overgebleven informatie over MKUltra officieel vrijgegeven. [iv]

Merk op dat in de openbare registers, vierenveertig hogescholen en universiteiten alleen al werden gebruikt bij dit ene programma. De departementen psychologie en psychiatrie werkten met de CIA samen bij de ontwikkeling van de geestcontrole. MKUltra was niet het enige programma. Hier zijn nog een paar andere:

Bluebird

Artichoke

MKSearch

MKNaomi

Project Often

MKDelta

Monarch

Niet alle gebruikten trauma's. Sommige gebruikten drugs en hypnose. In feite is LSD gemaakt door de CIA voor het gebruik in deze programma's.

Zoals met veel experimenten uit die tijd werden militaire bases met omliggende landelijke gebieden gebruikt. De bij de CIA werkzame psychologen die als de leiders in het onderzoek dienden, maar ook anderen die nodig waren voor de voorbereiding en de selectie van de kandidaten voor de programma's. Daarom zocht de CIA naar daders van incest en pedofilie om te helpen bij de selectie van de deelnemers (slachtoffers) en leden van het occulte. Het doel hiervan was tweeledig: (1) hun slachtoffers waren al vatbaar voor het doelgerichte splitsen van hun geest en zouden meer volgzaam zijn voor het ontvangen van programmering; en (2) de daders zouden meer geneigd zijn om hun mond te houden over deze lopende zwarte (geheime) projecten.

Veel van de oprichtingsleden van de academische gemeenschap van de False Memory stichting waren voorheen deskundigen, ingehuurd door de CIA voor de MKUltra en de projecten van de Monarch. [v] Wat een briljante verplaatsing. Deze deskundigen zouden zeer gemotiveerd zijn om actief hun eigen officiële activiteiten in deze projecten te bedekken. Hoewel er gevallen kunnen zijn van valse ingeplante herinneringen door overijverige raadgevers/ministers, vermoed ik dat deze gevallen zeldzamer zijn dan we willen toegeven. In feite kunnen sommige gevallen een geplande installatie zijn geweest om onwetende raadgevers te vangen en een mechanisme te verstrekken voor de ontkenning van het misbruik in de programma's. De meerderheid van de gevallen die ik heb gezien lijken echt te zijn.

3. De meeste van deze projecten zijn "officieel" stilgelegd, zeggen ze. Zodra projecten zoals MKUltra en andere aan het licht werden gebracht in Amerika, werd een onderzoek gelanceerd door het Congres. Net als bij elk inlichtingenagentschap kwamen de protocollen in plaats van de opnames te vernietigen en werden de programma's gecompromitteerd. Helaas, minder dan 10 procent van de echte documentatie werd aan het Congres bekend gemaakt, maar het was genoeg om het officieel af te sluiten.

Er zijn meldingen in de inlichtingengemeenschap dat de CIA sinds 1975 onafhankelijke contractanten heeft gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hierdoor geeft ze een plausibele ontkenning met betrekking tot de lopende projecten.

Deze geperfectioneerd wetenschap wordt nu gebruikt door de Elite om het Super-Soldaten leger te maken, wat is ontdekt door Russ Dizdar en uiteengezet in zijn boek, The Black Awakening. Wij hebben de geestgecontroleerde soldaten meegemaakt in hun zwarte uniformen en gezien in de woonplaats van mijn vrouw, maar we waren niet op de hoogte van de betekenis van deze uniformen, totdat we The Black Awakening lazen.

Hoeveel zijn er beïnvloed door dit soort programmering? Dizdar presenteert enkele wat oudere getallen uit 1992:

In 1992 vermeldde Dr. Holly Hector, die in de psychische afdeling in het Centennial ziekenhuis in Denver werkte, dat er een geschatte 2,4 miljoen slachtoffers zijn met een "meervoudige persoonlijkheidsstoornis". Verder dan dat gaat Dr. Collin Ross in zijn originele eerste uitgave "PROJECT BLUEBIRD: de doelgerichte totstandbrenging van meerdere persoonlijkheden", en stemt ermee in dat er 10 miljoen slachtoffers van deze vorm van geestcontrole zijn. [vi]

Hoe werkt het programma?

Om maximaal effectief te zijn, moet de splitsing van de geest en de programmering starten op jonge leeftijd. Binnen het occulte gezin is de primaire verzorger degene die misbruik maakt van het kind om zijn of haar persoonlijkheid te fragmenteren. Dit kan vele malen worden herhaald om zo veel als nodig is te maken dat sub-personaliteiten hun doelstellingen bereiken. Sommige persoonlijkheden zijn gebruikt om het interne systeem (poortwachters) te bepalen; anderen worden gebruikt voor specifieke taken. Codewoorden, specifieke tonen of geluiden en gebaren worden gebruikt om deze te activeren voor het inschakelen van de persoonlijkheid naar de gewenste soort, of in een specifiek programma te duwen met een vooraf ingestelde missie of een actie daarin gecodeerd. Bepaalde persoonlijkheden zullen hoog opgeleide heksen zijn, terwijl anderen zijn geprogrammeerd om iets te worden als een seksuele slaaf (of verleider) tot aan een moordenaar. Ik heb geconstateerd dat de 'voorste' persoonlijkheid, die de wereld het meeste ziet, niets meer dan een schil is om te verbergen wat erachter zit. Hoe verder je teruggaat in hun sub-personaliteit, hoe intelligenter en krachtiger ze worden. Er werd gemeld dat zij aan hen neusbloedingen, migraine, en erger lijden kunnen toedienen; terwijl de voorste persoonlijkheid om hulp schreeuwt, is de achterste de getrainde heks die actief is in het aanvallen van de verzorger.

Veel van de trigger-zinnen die gebruikt worden binnen het Project Monarch, werden genomen uit films zoals The Wizard of Oz, Alice in Wonderland, Peter Pan, en vele anderen. Wanneer we scènes zien of zinnen horen die herhaaldelijk gebruikt worden in de nationale reclame of het avondnieuws, herkennen we dat een landelijk trigger wordt uitgevoerd, eventueel om slachtoffers tot actie of voor herprogrammering op te roepen.

Wordt vervolgd...

deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 - deel 7 - deel 8

[i] Ken Adachi, “Mind Control—The Ultimate Terror,” http://educate-yourself.org/mc/.

[ii] Jim Keith, Mass Control:Engineering Human Consciousness (Lilburn, GA: IllumiNet Press, 1999) 30–31.

[iii] Colin A. Ross, MD, Bluebird: Deliberate Creation of Multiple Personality by Psychiatrists (Richardson, TX: Manitou Communications 2000) 24–25.

[iv] “Project MKUltra,” Wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra.

[v] Alexander Constantine, “The False Memory Hoax,” http://educate-yourself.org/mc/falsememoryhoax1996.shtml#2.

[vi] Russ Dizdar, “Satanic Super Soldiers: The Sinister Reality of Trauma-based Mind Control,” http://www.paranoiamagazine.com/2013/06/satanic-super-soldiers-the-sinister-reality-of-trauma-based-mind-control/

Bron: The Shinar Directive - Part 9

printen??? spaar papier en inkt.