www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het mysterie van 23 september: Waarom blijft 23/9 overal opduiken?

Door Michael Snyder - 17 augustus 2015

( )

Wat er gaat gebeuren op 23 september 2015? Maandenlang komen er al een ongelooflijke hoeveelheden aan geruchten op het internet over de maand september, en in het bijzonder is er een enorme hoeveelheid aan speculaties geweest over de datum van 23 september. Lange tijd heb ik niet veel aandacht besteed aan dit geklets, omdat ik graag vasthoud aan dingen die ik kan bewijzen. In de rechtenstudie ben ik getraind om zeer analytisch te zijn en veel waarde te hechten aan hard bewijs. Als u mijn artikelen regelmatig volgt, hebt u dat waarschijnlijk al gemerkt en die eigenschappen teruggevonden in mijn schrijven. Nou, vandaag ga ik een aantal dingen behandelen die ik niet kan bewijzen. Ik ga met u een aantal dingen delen, die andere mensen rapporteren, en ik laat het over aan uw overweging. Persoonlijk weet ik niet wat er op 23 september gaat gebeuren, maar ik ben tot de conclusie gekomen dat er gewoon veel te veel "toevalligheden" zijn om te negeren. Uiteindelijk moet u uw eigen onderzoek doen en tot uw eigen conclusies komen.

Er zijn een paar dingen over 23 september waarvan we kunnen zeggen dat we die zeker weten. Allereerst dat Jom Kippoer op die dag valt. Het is de plechtigste van alle heilige dagen in de Bijbel en wordt vaak verbonden met het oordeel van God.

Ten tweede weten we dat paus Franciscus zal aankomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Barack Obama op 23 september.

Maar deze beide gebeurtenissen zijn niet ongewoon. Yom Kippur komt elk jaar, en de Amerikaanse presidenten hebben in het verleden vaker een ontmoeting met pausen gehad.

Waarom is iedereen dan zo opgewonden?

Nou, als je kijkt naar paar van die prachtige samenlopen van gebeurtenissen die we in september 2015 gaan zien, samen met de ongekende waarschuwingen en cryptische boodschappen over een periode van drie dagen, van 22 september tot 24 september, die overal lijken op te duiken, is dat genoeg om er de oorzaak van te zijn dat elk rationeel persoon daarbij stil gaat staan en nadenkt over wat er kan gebeuren.

Als u niet vertrouwd bent met waar ik het over heb, dan moedig ik u aan om de drie YouTube-video's te bekijken die ik hieronder heb geplaatst.

Ik wil wel duidelijk zeggen dat ik het niet eens ben met alles wat in deze video's naar voren komt.

En nogmaals, ik ben het niet eens met alles wat er in deze video's staat.

Maar allemaal bevatten ze enkele ongelooflijke "toevalligheden" dat ik niet weg kan verklaren.

In de eerste video zien we dat de nummers "9/23" die gewoon blijven optreden, over en weer tijdens de recente wereldwijde rampen:

In de volgende video zien we dat de datum van "9/23" herhaaldelijk is ingebed in populaire films en tv-shows:

Tot slot wil ik een bijzondere boodschap van Jim Staley met u delen, getiteld "23 september 2015 - De convergentie", waarin hij alle dingen bespreekt die op en rond deze datum gaan gebeuren:

Heeft het kijken naar deze drie video's uw perspectief hierop laten veranderen?

Ik moet toegeven dat ze mij wakker schudden. En als je al deze informatie gaat combineren met dromen en visioenen die mensen krijgen over wat er in september begint, wordt het moeilijk om dit fenomeen te negeren.

Gisteren werd ik geattendeerd op het volgende bericht, dat Dr. Patricia Green onlangs vrij gaf:

Dit is een boodschap van de HEER aan Patricia Green op 29 juli 2015.

"23 september is de dag dat Obama een pact met de duivel sluit. Het is geen toeval dat de paus en Obama elkaar ontmoeten op de Grote Verzoendag (23 september 2015). Ze zullen een pact sluiten dat het lot van de Verenigde Staten van Amerika zal bezegelen. Mijn wraak zal worden uitgestort vanaf dit punt (23 september) en verder. Er is geen weg terug.

Vertel mijn mensen om dicht bij Mij te komen in deze laatste dagen. Vertel hen hun hart te zuiveren door het wassen met het water van mijn Woord. Vertel hen om mijn Geest te vragen om elk kwaad in henzelf bloot te leggen, zodat ze zich kunnen bekeren en rein zijn.

Ik zal terugkeren voor mijn Bruid zonder vlek of rimpel. Ik kom voor een zuivere bruid. Alleen degenen die zijn gezuiverd door mijn Geest en mijn Woord zijn mijn Bruid. Men zal zich niet anders voor kunnen doen wanneer ik terugkom. Velen zullen zeggen: "Heer, Heer, heb ik niet in Uw naam geprofeteerd, zieken genezen, demonen uitgedreven, en mensen in Uw koninkrijk gebracht?" En ik zal aan hen die onzuiver van hart zijn, zeggen: "Ga weg van mij, Ik heb u nooit gekend."

Dit is de tijd voor zelf-reflectie. Als u zichzelf zult oordelen in deze tijd om u te bekeren van uw verborgen zonden, dan zullen uw zonden niet worden blootgelegd tot schaamte.

Nu is het tijd om je eigen hart te zuiveren. Nu is het de tijd voor mijn wraak om te worden uitgestort. "

Nogmaals, ik weet persoonlijk niet wat er zal gebeuren op 23 september.

Als ik dat wist, zou ik het u vertellen.

Ik vertel gewoon van wat anderen zeggen. Gebruik uw onderscheidingsvermogen en beslis voor uzelf of er iets in dit alles zit.

Maar zonder enige twijfel lijkt de maand september uiterst belangrijk te zijn. In een recent artikel heb ik een aantal dingen gedetailleerd, die er in de volgende maand gaan gebeuren:

14 september - Rosj Hasjana

15 september - De Jade Helm militaire oefeningen komen tot een einde.

15 september - De 70e zitting van de Algemene Vergadering van de VN begint op deze datum. Er is op grote schaal gemeld dat Frankrijk van plan is om een resolutie in te dienen tot de formele erkenning door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de introductie van een Palestijnse staat kort nadat de nieuwe sessie begint. Tot nu toe heeft de VS altijd dergelijke resoluties geblokkeerd, maar Barack Obama heeft al aangegeven dat de dingen dit keer anders kunnen zijn. Als dit alarmbellen in je hoofd laat afgaan wanneer je dit leest, dan heb je waarschijnlijk al begrepen hoe belangrijk deze gebeurtenis zou kunnen zijn.

20 september - 26 september - De "Wereld Week voor Vrede in Palestijns Israƫl" gesponsord door de Wereldraad van Kerken.

21 september - de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties. Zou dit de dag zijn waarop de resolutie van de Veiligheidsraad van de VN tot de oprichting van een Palestijnse staat zal worden aangenomen?

23 september - Yom Kippur

23 september - Paus Franciscus komt in het Witte Huis voor een ontmoeting met Barack Obama. Sommigen hebben gesuggereerd dat de timing van dit evenement zeer ongebruikelijk is:

Franciscus is de 266e paus, die een ontmoeting zal hebben met president Obama op de 266e dag van het jaar, wat een toonaangevende internetprediker zich doet afvragen of er "iets geboren gaat worden" op die dag, aangezien 266 dagen de typische menselijke zwangerschapsperiode is vanaf de conceptie tot aan de geboorte.

24 september - De Paus richt zich tot de gezamenlijke zitting van het Amerikaanse Congres.

25 september - 27 september - De Verenigde Naties gaat een nieuwe duurzame ontwikkelingsagenda lanceren, genaamd "De 2030-Agenda". Het volgende is een fragment uit een artikel dat ik schreef over dit verraderlijke nieuwe plan:

Als je al niet hield van "Agenda-21", dan ga je zeker niet de "2030-Agenda" leuk vinden. Volgende maand gaan de Verenigde Naties hun "2030-Agenda" lanceren op een grote conferentie die zal worden gehouden van 25 tot 27 september in New York City. De paus zal naar New York reizen om een toespraak te houden voor de start van deze conferentie. In tegenstelling tot de Agenda-21, die vooral gericht is op het milieu, is Agenda-2030 echt een sjabloon voor het bestuur van de hele planeet. Naast het aanpakken van de klimaatverandering heeft het ook ambitieuze doelen op het gebied van economie, gezondheid, energie, onderwijs, landbouw, gender-gelijkheid en een hele reeks andere problemen. Zoals je hieronder ziet, wordt dit wereldwijde initiatief aangekondigd als een "nieuwe universele agenda" voor de mensheid. Als je een beetje bent zoals ik, dan gaan er direct alarmbellen af in je hoofd.

28 september - Dit is de datum waarop het Loofhuttenfeest begint. Het is ook de datum van de laatste van de vier bloedmanen gedurende 2014 en 2015. Deze bloedmaan valt op de eerste dag van het Loofhuttenfeest van dit Bijbelse feest en het zal een "Supermaan" zijn en duidelijk tevens zichtbaar in de stad Jeruzalem. Er zijn velen die het bloedmaan-fenomeen verwerpen, maar we hebben vergelijkbare patronen gezien. Bijvoorbeeld, er was een vergelijkbaar patroon van verduisteringen net voor en net na de vernietiging van de Joodse tempel door de Romeinen in 70 na Chr.

Ik wil hier ook duidelijk maken dat ik niet beweer dat er iets specifiek zal gebeuren op welke bepaalde datum dan ook.

Maar ik wil ook niet beweren dat er niets zal gebeuren op een van deze dagen.

Ik geloof dat september een uiterst belangrijke maand zal zijn, en zonder twijfel geloof ik dat we in een periode leven als de laatste dagen van het normale leven in Amerika.

Dus wat denkt u dat er gaat gebeuren?

Bron: The Mystery Of September 23: Why Does 9/23 Keep Popping Up All Over the Place?


printen??? spaar papier en inkt.