www.wimjongman.nl

(homepagina)

De poging van Saoedi-Arabië om een soennitische alliantie te maken tegen Iran zal mislukken - En Mekka, de trots van de moslims, zal worden vernietigd door de moslims zelf!

11 maart 2015 | door Walid Shoebat

In het Midden-Oosten kon alles zomaar omdraaien. Wie kon hebben gedacht dat landen als Turkije en Iran, die beide Israël erkenden nadat het in 1948 tot onafhankelijk land werd verklaard, nu de twee grootste vijanden zijn, terwijl de Arabische staten die Israëls verklaarde vijanden waren tot het besef zijn gekomen dat Israël niet langer hun primaire zorg is, maar Iran? Wie heeft er ooit gedroomd dat Israël, dat jaren geleden probeerde nauwe betrekkingen met de Sjah aan te binden ter bestrijding van de dreiging door de Arabische Staten, vandaag haar aartsvijand is geworden, terwijl Israël openingen maakt naar Arabische leiders om hen te steunen tegen Iran? En wie had ooit gedroomd dat Israël jaren geleden haar grootste bondgenoot in de islamitische wereld had in Turkije, maar dat vandaag de dag de aartsvijand is geworden? Maar wat vandaag niet denkbaar is, is dat de echte Arabieren, die allen een haat hebben tegen de Jood, degenen zullen zijn die gaan betalen voor een dergelijke haat, doordat deze naties die Arabië vergiftigden met de Islam, tegen haar zullen opkomen, haar verbranden en opslokken? Bovendien, wie zal mij geloven als ik betoog, dat terwijl Iran nu nog een grote zorg is voor de soennieten, het met een paar jaren zich zal verenigen met het Sufi islamitische Turkije om ten strijde te trekken tegen het Wahhabistische Saoedi-Arabië en het volledig gaan vernietigen?

Vandaag wil Saoedi-Arabië een alliantie bouwen van soennitische islamitische staten, maar de alliantie die men probeert op te bouwen zal uiteindelijk tegen haar opkomen en het vernietigen en haar volledig verbranden:

"En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren." (Openbaring 17:16)

"De profetie over de woestijn aan de zee ....Trek op, Elam! Beleger Babel, Medië ... Gevallen, gevallen is Babel ... De profetie over Arabië ... Nog binnen een jaar, gerekend naar de jaren van een dagloner, zal het met al de luister van Kedar gedaan zijn." (uit Jesaja 21)

Vandaag is een nieuw periode van wisselingen in tronen onderweg in het Midden-Oosten, welke diepgaande gevolgen heeft voor de hele regio, waarbij wordt opgeroepen tot het vormen van een soennitisch verenigd moslimfront tegen het Sjiitische Iran en zijn bondgenoten. Om doeltreffend te zijn, zou dat een versoepeling vereisen van Riyad's recente campagne om de Moslimbroederschap te verpletteren, en zich te richten op Irans leidende rol in de strijd tegen ISIS in Irak, de bondgenoten van Teheran en de Jemenitische omverwerping van de regering in Sana'a, en de opkomende diplomatieke toenadering tussen de VS en Iran.

Maar een dergelijk plan negeert de religieuze aard van de islam. Bijvoorbeeld, terwijl Saoedi-Arabië, als een natie van Wahhabisten een hekel heeft aan de Moslimbroederschap, houdt daarentegen Turkije van hen, wat een Soefi-natie is. En terwijl we Saoedi-Arabië hebben als een natie van Wahhabisten, en deze het Shiisme van Iran haat, hebben we Turkije, een Soefi-moslimnatie die geen scrupules heeft met het Sjiisme.

Saoedi-Arabië is op een pad van vernietiging. Deze nieuwe alliantie zou een oprijzen betekenen van het islamisme op beide terreinen, zowel de Soennitische als de Sjiitische, omdat de alliantie van Turkije met de Moslimbroederschap stevig is, dringt het Saoedi-Arabië om zijn meningsverschillen over de politieke islam opzij te zetten en focust zich op wat ze als meer urgent ziet: de dreiging van Iran en de Islamitische Staat. Het vinden van een gemeenschappelijke grond tegen Iran, terwijl ze werken aan de meningsverschillen over de Moslimbroederschap, was de focus van koning Salman op de topconferenties met de Arabische Golf leiders, Jordanië, Egypte en Turkije. De Saoedi-Arabische verklaring van oorlog tegen de islamistische groeperingen was bedoeld om het Koninkrijk te laten overleven, terwijl men toegeeflijk is voor de islamitische bondgenoten Turkije en Qatar (beide achter de Moslimbroederschap), is een zeker recept voor niet alleen mislukking, maar voor de vernietiging van het Koninkrijk Saudi omdat deze islamitische staten moeten kiezen tussen het islamisme (het geestelijk voedsel dat uit Arabië stamt) en de monarchie die door de meerderheid van moslims wordt gehaat, en het sjiitische en soennitische.

Op de korte termijn heeft Saoedi-Arabië alles op zijn bordje liggen. De meest directe doelstelling van een soennitische alliantie tegen Iran is Jemen, dat het Arabische schiereiland deelt met Saoedi-Arabië en waar de Iraanse Houthi bondgenoten de hoofdstad hebben overgenomen. Toegevoegd hieraan; Saoedi-Arabië moet ook de Iraanse voortgang beperken in haar leidende rol bij de bestrijding van ISIS en daarbij willen ze het omvallen van de Syrische President Bashar al-Assad en de Iraanse invloed op haar buurman Irak weer terugdringen.

Dit alles, en het proberen om deze alliantie in stand te houden, die de grote horden in zich heeft, Abu Dhabi en Egypte zijn anti-moslim broederschap. Zo zou Egypte opnieuw hun oorlog veranderen met de Moslimbroederschap voor het Saudi en UAE geld, terwijl de Moslimbroederschap een bedreiging is voor zowel Egypte, Syrië en Saudi-Arabië?

Afgezien van wat Saoedi-Arabië doet, de koning heeft de controle. En alsof dat nog niet genoeg is, dit alles stoort Al-Sisi van Egypte, vooral de schijnbare toenadering van Saoedi-Arabië met Turkije en Qatar, twee van Egypte's aartsvijanden die door Sisi zijn bekritiseerd als donateurs van het terrorisme, en de Moslimbroederschap is Al-Sisi's grootste bedreiging. Het Bondgenootschap is een poging om samen een soennitische Humpty-Dumpty op te zetten met het fuseren van twee confronterende rivaliserende-assen: Egypt-Saudi Arabia-Verenigde Arabische Emiraten (VAE) versus Qatar-Turkije, om allen een te worden.

Saoedi-Arabië heeft reeds de helft van de slag verloren. In het verleden, met het elimineren van Saoedi-Arabië's meest gevaarlijke vijand, Saddam Hussein, gaf het aan Irak een Shia meerderheid, die heeft ingestemd met de door Iran-geallieerde regeringen sinds de eerste vrije verkiezingen in 2005 en met de Arabische opstand in 2011 met het gedwongen openen van een "tweede front" van angst voor de soennitische monarchieën — de nieuwe democratische openstelling die opkomt van over de hele wereld is niet alleen een dreiging voor de monarchale beginselen, maar geeft een bevoegdheid aan de Moslimbroederschap, waarvan de ideologie van de politieke Islam ook de godsdienstige legitimiteit aan de kaak stelt van de vorsten. Toegevoegd aan dat alles de bereidheid van de Obama-regering om niet alleen de verdrijving van stoere autocrate bondgenoten te accepteren als Hosni Mubarak, maar ook haar hernieuwde bereidheid voor de Moslimbroederschap op basis van een populariteit onder de Arabische kiezers.

Een comeback van de Moslimbroederschap en het groene licht geven aan de islamisten zou een verdere wraakneming betekenen richting de dienaren van Mekka. Het waren Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten die grote aanhangers waren van de militaire staatsgreep die de gekozen regering van President Mohammed Morsi in Caïro verdreven heeft, en meer recentelijk hebben ze naar verluidt Egypte gesteund inzake de Libische sterke man majoor Khalifa Heftar — nu de minister van defensie van de regering gevestigd Tobroeke — die heeft gezworen om Libië te ontdoen van de politieke islam. Dit alles zal niet veel goeds brengen voor Qatar en Turkije.

Een regiowijd offensief tegen de Broederschap zet ook Riyad en zijn bondgenoten haaks op Turkije en Qatar. Wat een stap betekent, om die relatie te herstellen en de druk te verlichten op de Broederschap, in het belang van het sluiten van de rijen tegen Iran, en dat verandert mogelijk de regionale dynamiek. Het betekent het isoleren van Libië, Egypte en Syrië om partijen op een lijn te krijgen met de Broederschap tegen Iran en haar Bondgenoten.

Dit alles verklaart nu waarom in Daniel 11 Turkije naar Egypte en Libië zal optrekken terwijl Sheba en Dedan (de Arabieren) toekijken, terwijl Gog en Magog (de Turken) Israël binnenvallen. De media zeggen dat de Saoedi-Arabië diplomaten zich zelfs bereid hebben verklaard om het Saoedi-Arabië luchtruim vrij te geven voor Israël in een mogelijke aanval tegen Iran's nucleare faciliteiten. Terwijl dit gesprek werd beschouwd als roddel, is de waarheid, dat Saoedi-Arabië en Israël zich beiden verraden voelen door de lopende onderhandelingen tussen Obama en Iran, en dat ze beide de noodzaak voelen om alternatieve plannen te maken om wat beide zien als een existentiële bedreiging voor het bestaan van beide. Toch is dit het grote dilemma voor Saoedi-Arabië: is het mogelijk dat plotseling de dienaar van Mekka samen zit in een commune met de Zionisten?

Het dilemma betreffende de interpretatie van "Sheba en Dedan" dat aan de zijlijn staat als Gog Israël gaat aanvallen is gemakkelijk op te lossen, omdat Saoedi-Arabië een dergelijke alliantie zal vormen; de eenheid tussen Turkije en Iran (Gog leidt Perzië in Ezechiël 38), en de uiteindelijke vijandigheid naar Arabië toe, met inbegrip van haar verwoesting door de Islamitische staten, is dan ook opgelost zodra we de verdeling binnen de Islam sinds het Saoedi-Wahhabisme gaan begrijpen en het Turks gebaseerde soefisme, die vijandig zijn aan elkaar voor een groot deel. Terwijl de soefi's, zoals de Iraanse sjiieten, heiligdommen bouwen en bezoeken, de religieuze evenementen vieren met zang en dans,vernietigen de Wahhabisten de vele Sufi-heiligdommen en de religieuze gebouwen. Wahhabisten zien het soefisme als een ketterij die een onherstelbaar schisma bracht tussen het salafisme/Wahabisme en Soefisme.

Soefisme is een samenbindende factor, niet tussen de Salafisten en de Sjiieten, maar tussen Sjiieten en soefi's die cultureel divers zijn, met het omarmen van culturen uit India tot Noord-Afrika. Betrekkingen tussen de soefi, en aanhangers van andere niet-Soennitische religies en sekten, is grotendeels vriendelijk gezind. Dit is vooral een gegeven waar de diepgewortelde idee van het pluralisme in de eschatologische zaligheid van het soefisme, naast een culturele diversiteit staat, waardoor het meer open staat voor naburige religies en culturen. Soefi (Turken) en sjiieten (Iran) convergeren op esoterische en gnostische aspecten als het sjamanistische in de natuur, volgens de beroemde Iraakse geleerde Kamel Mustafa Shibi in zijn boek The Link Between Sufism and Shiism..

De prominente geestelijke in Najaf (de derde heiligste stad van de Shi'a Islam en de politieke macht in het centrum van de Sjiieten in Irak), Sheikh Mohammed Sanad, riep vorige maand op tot het activeren van de banden tussen de sjiieten (Iran) en soefi's (Turken) in de verschillende delen van de islamitische wereld, in het kader van de strijd tegen het Wahabisme. Dit is de reden waarom de VS op zoek lijkt te zijn naar Iran en Turkije omdat zij geloven dat de Soefi de gematigde islam is. Dit is de grootste fout van de VS door ISIS als Wahhabisten te zien, als een Wahhabistische vijandigheid tegen de sjiieten (Iran) en soefi's (Turken), terwijl de Wahhabisten deze twee zien als ketters en niet behorend tot de ware islamitische godsdienst. Terwijl het in Saudi gevestigde Wahabisme grote politieke macht heeft in de islamitische wereld, wordt het Soefisme nog steeds gezien als een wijdverbreide manier van leven in de Islamitische Straat, van Marokko tot India. Dit zal een grote rol spelen in de islamitische wereld om zich te verenigen tegen en niet voor een Saoedi-Arabië, dat met name de gehate monarchie is die in het verleden de sleutel was bij het helpen beëindigen van het kalifaat van Abd al-Madjeed al-Thâni, de laatste soennitische kalief van de Islam in de Ottomaanse dynastie, nominaal het 37e hoofd van de Ottomaanse Keizerlijk huis in 1924 wat Turkije wil doen herleven.

 

De laatste Kalief: Abd al-Madjeed al-Thâni

Sufisme is een 'geislamiseerd sjamanisme' en de sjiitische islam in Iran volgt dit metafysische Sufisme dat betrekking heeft op de geografische gebieden van het hedendaagse Turkije, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Noord-Afghanistan, de Turkmeense provincie van Iran en zelfs het Uygur district van de Xinjian provincie in China die een belangrijke rol gaan spelen in de eindtijd en wij voorspellen dat de Antichrist een islamitische Sufi zal zijn.

Ezechiël en Johannes hebben gewaarschuwd over een Gog (Ezechiël 38) die d Vorst is van Mesech en Tubal in Turkije. Ezechiël waarschuwde ook over de prachtige Cherub (Ezechiël 28) met inbegrip van al de Naties die met hem in de put zijn geworpen. De meesten lijken te zijn binnen de Sufi regio's. Jesaja heeft gewaarschuwd over een man die maakt dat de aarde zal beven en een engelachtig wezen is (Jesaja 14) en alleen de Sufi islam voorziet in de vergoddelijking van de mens. Sufi Mohammedanisme onderwijst de theologie van Fana, waarin een moslim God zelf wordt, een theologie die een vijfde van de islamitische wereld aanhangt en die in het westen wordt aangeprezen als de meest vreedzame van de moslims en de reden is waarom dergelijke misleiding niet alleen de Amerikaanse regering in zijn greep heeft, maar de afgevallen christenen ook. Zelfs de regio waarin deze menigte is die komt uit "het noorden", zoals Jezus voorspelde, en de zetel is van de duivel in Pergamum (Turkije).

In het einde zal de bron van deze hoerige religie, Saoedi-Arabië zijn noodlot in de ogen zien.

BRONNEN

Al-Jazeera

Bron: Saudi Arabia's Attempt To Create A Sunni Alliance Against Iran Will Fail And Mecca The Pride Of The Muslims Will Be Destroyed By The Muslims Themselves! - Walid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.