www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël: De zegen van onveiligheid

Door David Cardozo - 26 september 2015

Israëlische leiders moeten zich realiseren dat elke poging om de staat Israël te "normaliseren", haar voortbestaan zal ​​bedreigen.

Door de eeuwen heen hebben historici, filosofen en antropologen geworsteld met het concept dat "Israël" heet. Bij het proberen om Israël binnen de grenzen van de conventionele geschiedenis te plaatsen, ervaren ze constante wetenschappelijke en filosofische frustratie. Normale definities braken af als gevolg van ernstige inconsistenties. Was Israël een volk, een religie, of misschien een mysterieuze entiteit die voor altijd onverklaarbaar zou blijven?

Het was duidelijk dat Israël niet voldeed aan enig kader. Het verzet zich tegen historische begrippen en algemeenheden. De uniciteit dwarsboomt de definitie, want dat impliceert een regeling in categorieën. Alles wat voor ogen komt in de categorisering is alarmerend en verontrustend. Dit werd nog meer uitgesproken na de Bar Kochba opstand die werd neergeslagen door de Romeinse keizer Hadrianus en de generaal Julius Severus, die de Joden uit hun land hebben gedwongen.

Het was toen dat de Jood in de afgrond van de naties werd geslingerd, in de wereld, en geconfronteerd werd met een nieuwe status van voortdurende onzekerheid, die nog steeds tot vandaag voortduurt. Terwijl de mensheid zich altijd geconfronteerd zag met momenten van onzekerheid, is de Joden, zelfs het kleinste deel van een dubieuze beveiliging geweigerd, die de anderen wel bezitten. Bewustzijn of niet, Joden hebben altijd op grond geleefd die op elk moment onder hun voeten kon wegzakken.

In 1948 werd Israël opnieuw een land. Maar niet alleen een land. Al die andere dimensies, zoals natie, religie, mysterie, onzekerheid en gebrek aan definitie bleven bestaan. Joden van vandaag bevinden zich niet uitsluitend in de staat Israël. In plaats van één Israël heeft de wereld er nu twee. Maar dat tweede, dat nieuwe Israël is tot nu toe niet gezien als het antwoord op de eisen van de geschiedenis, de aardrijkskunde, de politiek en journalistiek. Niemand weet waar het is. Ten minste, iemand denkt te weten waar het is, maar het wordt steeds duidelijker dat dit nieuwe en definieerbare Israël nu op weg is om net zo goed een puzzel te worden als het oude Israël altijd al was.

Gedurende zijn korte geschiedenis, heeft de staat Israël de meest raadselachtige gebeurtenissen ervaren die de moderne mens ooit heeft gezien. Na een ballingschap van bijna 2000 jaar, waarin het oude Israël overleefde tegen alle historische kansen in, toen de Joden terugkeerden naar hun vaderland, vonden zij zich omringd door een enorme Arabische bevolking die niet in staat is om in vrede te leven met het idee dat dit kleine, mysterieus volk onder hen leeft.

Na een holocaust, waarin zes miljoen van haar leden zijn omgekomen, werd het het Joodse volk niet toegestaan ​​om na die overleving een leven te leven van rust op haar kleine stukje grond. Nogmaals, de Joden is het recht ontzegd om zich thuis te voelen in hun eigen land. Vanaf het begin werd Israël gedwongen om tegen de vijanden te vechten op alle fronten. Het werd aangevallen en vervolgens veroordeeld tot het verdedigen van zijn bevolking en te vechten voor haar bestaan.

In de loop der jaren moest men het beleid verduren van de dubbele standaarden van de internationale gemeenschap. Terwijl het pleitte voor vrede, werd het veroordeeld voor het provoceren van een oorlog. Als het probeert, zoals geen ander volk doet, om te voorkomen dat burgers van de landen die hen de oorlog verklaren worden gekwetst, worden ze ervan beschuldigd bruter te zijn dan landen die wreedheden begaan tegen miljoenen mensen.

Tegelijkertijd, tegen alle logica in, bouwt deze natie aan het land. Als geen ander heeft men dit gedaan, en onderwijl strijdt het oorlog na oorlog. Prestaties die andere landen honderden jaren kostten, werden in slechts een paar jaar gedaan. Terwijl de bommen en Katyushas vallen in de steden, en de oproepen tot de totale vernietiging te horen zijn in vele delen van de wereld, blijft Israëls bevolking zich vermeerderen, en genereert het een ongekende technologie en creëert het een sterkere en stabielere economie.

Maar hoe meer dat lukt, hoe meer zijn vijanden gefrustreerd en geïrriteerd raken, en de veiligheid van Israël dubieuzer wordt. Hoe meer sommige landen ernaar streven om het te vernietigen, hoe meer de wereld wordt gedwongen om met deze kleine staat om te gaan en zijn overlevingscapaciteit. De Israëlische politiek en diplomatie nemen meer ruimte in de grote kranten in dan welke andere politieke kwestie of algemeen onderwerp ook, wanneer de twijfelachtige veiligheid van Israël en haar irriterende bevolking in het centrum staan van de gebeurtenissen in de wereld.

Joden moeten zich afvragen wat dit niet-geclassificeerd-zijn echt betekent. Is het een gebrek aan visie en inzicht van de kant van de naties? Is het dat de Joden werkelijk niet zou kunnen passen in een systeem, waar de landen hen nog geen toegang toe wilden geven? Is het een tijdelijk fenomeen dat zich zal herstellen?

We hebben maar één manier om de positieve betekenis van dit anders zijn, en de blijkbaar negatieve anomalie te begrijpen: het geloof. Van elk ander gezichtspunt zou het falen om de Joden in te passen in een categorie, een betekenisloze absurditeit. We moeten begrijpen dat ons onvermogen om te voldoen aan een kader, onze levende betekenis van Israëls uniciteit is. Het bestaan ​​van Israël is de manifestatie van goddelijke interventie in de geschiedenis, waarover het moet getuigen. In Israël zijn geschiedenis en openbaring één; alleen daar komen ze samen.

Terwijl andere landen bestaan ​​als naties, bestaat het volk Israël ​​als een herinnering aan Gods betrokkenheid in de wereldgeschiedenis, zelfs als het een zware prijs betaalt. Alleen door Israël wordt de mensheid geraakt door het goddelijke. "Ik herinner me de materialistische interpretatie van de geschiedenis, toen ik in mijn jeugd probeerde dit te controleren door het toepassen van het lot van de volkeren, maar het brak af in het geval van de Joden, waarbij de bestemming absoluut onverklaarbaar leek. Haar voortbestaan ​​is een mysterieus en prachtig fenomeen waaruit blijkt dat het leven van deze mensen wordt beheerst door een speciale voorbestemming, met het overstijgen van de processen van aanpassing uiteengezet door de materialistische interpretatie van de geschiedenis. Het voortbestaan ​​van de Joden, hun weerstand tegen vernietiging, hun uithoudingsvermogen onder absoluut bijzondere omstandigheden en hun noodlottige rol in de geschiedenis: die wijzen allemaal op de bijzondere en mysterieuze fundamenten van hun lot "(mijn cursivering). (Nikolaj Berdjajev, The Meaning of History (New Brunswick, NJ:.. Transaction Publishers, 2006), pp 86-87).

Inderdaad, geen enkel ander land heeft de mensheid overleeft als deze natie heeft gedaan. Het gaf de wereld de Bijbel en bracht de grootste profeten en geestelijke mannen voort. Zijn geestelijke ideeën en morele wetten leven onder de burgers in deze wereld, en beïnvloeden hele beschavingen. Deze natie bracht een man voort die door miljoenen wordt gezien als hun Messias. En hun leer heeft de fundamenten gelegd waarop het christendom, de islam en veel van de seculiere morele leer werd gebouwd. Het heeft de waardigheid en de verantwoordelijkheid geschonken aan het menselijk individu en de mensheid voorzien van een messiaanse hoop voor de toekomst. In tegenstelling tot alle andere, heeft het Joodse volk de heidense wereld "de buitenkant en de binnenkant" verleend voor haar vooruitzichten en haar innerlijke leven.

"Wij [heidenen] kunnen nauwelijks opstaan ​​in de ochtend of de straat oversteken zonder joods te zijn. Wij dromen de joodse dromen en hebben de joodse hoop. De meeste van onze beste woorden, zoals in feite - nieuw, avontuur, verrassing; uniek individu, persoon, roeping; tijd, geschiedenis, toekomst; vrijheid, vooruitgang, geest; geloof, hoop, rechtvaardigheid - zijn elk gaven van de Joden" (Thomas Cahill, De gaven van de Joden (New York: Talese / Anchor Books, 1998), p 241). Dit alles bewijst dat de Joden een bestemming en een missie hebben, anders dan andere landen. Wij zijn eeuwige mensen met een tijdloze boodschap; onze geschiedenis is er een van radicaal anders zijn.

De realisatie hiervan is uitgegroeid tot de moderne grote uitdaging van Israël. Zijn herhaalde pogingen om de geografische en politieke onzekerheid te overwinnen door het gebruik van de wereldpolitiek zal niet werken. Gedreven door de wens om de kwetsbaarheid te overwinnen, wankelt Israël tussen geografie en natie, beroept het zich op zijn geschiedenis en religieuze cultuur, terwijl het niet in staat is om een plaats te vinden die het haar existentiële leefgebied kan noemen. De leiders moeten zich realiseren dat elke poging om de Staat Israël te "normaliseren" haar voortbestaan zal ​​bedreigen.

Er is geen Israëlische claim op het land. Er is slechts een Joodse claim. Alleen door de ononderbroken keten van generaties kan worden vastgesteld dat dit altijd al het Joodse thuisland was - alles via onze ballingschap - en dat dit land met geweld van ons is afgenomen. Als we dit feit verwerpen, staat onze claim op het land op drijfzand. We keren ofwel terug naar het Heilige Land, of er is geen grond om terug te keren. Zonder continuïteit kan er geen terugkeer zijn. Geen volk kan leven met een geleende nationale identiteit. Onze bijbelse profeten hebben gewaarschuwd tegen zulke valse noties van veiligheid. Zij voorspelden dat Israël zou omkomen als het zou gaan aandringen op een bestaande grond als slechts een politieke structuur.

Toch kan het overleven - en dit is de paradox van de Israëlische werkelijkheid - zolang het vasthoudt aan haar roeping van uniciteit, en Israël wordt opgeroepen om de wereld te herinneren aan het bestaan ​​van God, niet alleen met betrekking tot religie, maar ook als een historische werkelijkheid. Er is geen veiligheid voor Israël, tenzij het ​​veilig is in zijn eigen bestemming. We moeten de schouders zetten onder de last van onze eigen bijzonderheid, wat niets minder betekent dan het vervullen van onze rol als Gods getuigen. We moeten kracht putten uit dit fenomeen, vooral in tijden als deze, wanneer het bestaan ​​van Israël weer op het spel staat. Zodra Israël zijn uniciteit erkent, zal het paradoxaal genoeg, genieten van veiligheid en zegevieren.

De schrijver is de decaan van de David Cardozo Academie in Jeruzalem, de auteur van vele boeken, en internationaal docent. Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 22 september 2010, op de website van de schrijver: www.cardozoacademy.org

Bron: Israel: The blessing of insecurity - Opinion - Jerusalem Post


printen??? spaar papier en inkt.