www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deze week op 'The Hal Lindsey Report'

2 oktober 2015

Tussen 2007 en 2014 is het aantal mensen in de Verenigde Staten, die zichzelf als katholiek identificeerde, gedaald met meer dan 3%.

Natiewijd woont slechts 24% van de katholieken de mis bij op een gewone zondag. In 1965 ging 55% nog naar de mis.

In New York, waar het katholicisme ooit zo sterk was, gaat slechts 15% naar de mis. In Boston slechts 12%

En deze cijfers zijn nog veel slechter onder de jonge katholieken.

Vorige week kwam Paus Franciscus naar Amerika als een aloude evangelist met een grote tent, in de hoop voor een katholieke revival. Van glorieuze koren tot zijn schattige kleine Fiat limo was zijn optreden buitengewoon. Het leek alsof heel Amerika toekeek.

De menigtes waren enorm en enthousiast. En hoewel het vaak werd begraven onder lagen van rituelen, geef ik paus Franciscus waardering voor het spreken van het Woord van God naar de menigte bij verschillende gelegenheden.

Maar ik weet ook van het kijken naar de berichtgeving in de media, dat een groot deel van het belang van de paus zijn bezoek werd gegenereerd door zijn 2013-opmerking over homoseksualiteit. Toen een journalist hem een vraag stelde over homo's in de kerk, antwoordde Francis: "Wie ben ik om te oordelen?"

Velen hebben deze eenvoudige opmerking gezien als de presentatie van een ommekeer in de katholieke kerk in de houding ten opzichte van homoseksualiteit. Jammer genoeg denk ik dat velen van hen dachten naar de paus te kunnen kijken, alsof zij degenen waren die konden zien hoe de Berlijnse Muur werd afgebroken.

Ze wilden iets historisch te zien - de man die in het proces zit van de ontmanteling van die delen van het katholieke geloof die ze benauwend vonden.

'Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend." (Jesaja 55:11)

Tijdens zijn verblijf op Amerikaanse bodem zei paus Franciscus sommige goede dingen over de heiligheid van het leven en de aard en het belang van het gezin. Maar in zijn politieke toespraken voor het Congres en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zei hij enkele zeer gevaarlijke dingen. Sterker nog, ik denk dat veel van zijn politieke ideeën een ramp voorspellen.

Misschien meer alarmerend dan iets anders was zijn promotie van de Verenigde Naties en zijn goedkeuring van de Agenda-2030.

Agenda-2030 van de VN is een poging om de machtsstructuur op de Planeet Aarde in de komende 15 jaar volledig te herschikken. Het is enorm!

Het bevordert een beweging in de richting van de eenwording van de wereld onder het gezag van een entiteit die in staat zal zijn om de bepalingen ervan af te dwingen. Waarschijnlijk de Verenigde Naties. En het zal ongetwijfeld die entiteit de macht geven om de volken belastingen op te leggen.

Het zal moeten, omdat de kosten van de Agenda-2030 naar verwachting $ 100 biljoen bedraagt in de komende 15 jaar!

Herinnert u zich Agenda 21? Dat was een lijst van "doelen", door de VN voorgesteld in 1992. Het werd door de vertegenwoordigers van de Earth Summit in Rio de Janeiro aangenomen.

Het verbleekt in vergelijking met de 2030-agenda, die unaniem werd aangenomen door alle 193 lidstaten van de VN Algemene Vergadering. Het is een plan voor elke man, vrouw en kind op de aardebodem, of die het leuk vindt of niet.

Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, merkte op dat het doel van de Agenda-2030 is "om de armoede in al zijn vormen te beëindigen..." En het lijkt me dat het onmogelijk zal zijn om iedereen op de aarde rijk te maken, zodat het plan waarschijnlijk zal zijn iedereen op aarde arm te maken. Maar dan weer wel, zijn arme mensen veel gemakkelijker om te controleren!

Op ons programma van deze week zal ik een aantal prominente punten van de Agenda-2030 te bespreken.

Ik zal ook onderzoeken wat de Bijbel waarschuwt over dit wereldsysteem van denken en handelen, georganiseerd en ingericht om te functioneren zonder God.

Het is noodzakelijk dat de ware gelovigen erkennen dat er een wereld-systeem is en dat het niet van God is. In feite waarschuwt de apostel Johannes dat "als iemand van deze wereld (dit wereldsysteem) houdt, de liefde van de Vader is niet in hem." (Johannes 2:15)

Terwijl de planeet Aarde verkrampt onder meer geweld én de krachten die strijden om het onder controle te houden, zal het steeds makkelijker worden om mee te werken met de redenering achter de onderwerping aan de wereld-systeem.

Maar de Bijbel waarschuwt ons daar tegen.

Jakobus zei: "Vriendschap met de wereld (het systeem), is vijandschap tegen God." (Jakobus 4 4)

In mijn boek 'Satan leeft onder ons' schreef ik: "In de toekomst gaan de oude instellingen zo snel veranderen dat mensen in een enorme staat van instabiliteit zullen komen, en de emotionele problemen zullen resulteren in psychische problemen. Niets zal betrouwbaar zijn, of stabiel of vaststaand."

Dat is precies wat we vandaag zien!

Maar het is geruststellend om te weten dat in het midden van de ongelooflijke onrust en beroering die uitbarst om ons heen, God nog steeds wacht om te ontvangen, te bemoedigen en te zegenen hen die ernaar verlangen om Hem te kennen. In Jeremia 29:13 heeft God zelf belooft: "En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zoekt met heel uw hart."

Doe dat vandaag nog.

Mis het niet, dit weekverslag via www.hallindsey.com.

God zegene u,

Hal Lindsey


printen??? spaar papier en inkt.