www.wimjongman.nl

(homepagina)

Schokkend: Moslims verklaren Erdogan nu als god

Door Walid Shoebat - 30 maart 2015

Hoe schokkend als het maar kan zijn: Erdogan is uitgeroepen als God onder de sterke leiders in Turkije.

Elke morgen als ik wakker wordt, ben ik echter niet geschokt door wat ik vind in mijn onderzoek over Erdogan van Turkije, maar met ontzag verbaasd over hoe deze man steeds dichterbij het vervullen begint te komen van wat de oude Bijbelse profeten hebben verklaard als zijnde de Antichrist in het uitroepen van zichzelf om als God te worden, zoals in 2 Tessalonicenzen 2.

Geschokt door wat je net hebt gelezen, wacht tot u dit artikel leest door Mustafa Akyol (een columnist voor Al-Monitor Turkije Pulse, de Turkse Hurriyet Daily News, The International New York Times en The Wall Street Journal) en wees dan ook uitermate verbaasd dat gerenommeerde schrijvers nu documenteren dat Erdogan letterlijk door veel moslims wordt gezien als een "God". Ja, u hoort het goed.

Aykol schrijft over de cultus rond Erdogan's persoonlijkheid:

"In een recent boek, "Recep Tayyip Erdogan: The Sun of the Age" (De Zon van de eeuw), schrijft Aykol: "Trots geeft hem de titels die slechts toebehoren aan een godheid, wat bizar zou klinken, zo niet ketters".

Inderdaad, ik ben er niet zeker van of Aykol dit bekend is, maar voor de Wahhabist moslim is dit wel waar, maar niet voor de Sufi moslim die gelooft in de Sufi doctrine van "Fana", waarin een man God wordt. Aykol heeft eraan toegevoegd:

"In 2011 verklaarde een AKP afgevaardigde van hem: "Zelfs het aanraken van Erdogan is een vorm van aanbidding", en in 2014 verkondigde een andere AKP afgevaardigde dat Erdogan "alle kenmerken van Allah in zichzelf draagt".

"De Zon van de eeuw" en hij "draagt alle kenmerken van Allah in zichzelf" en "zelfs het aanraken van Erdogan is een vorm van aanbidding," kwalificeren Erdogan als te zijn, waar niemand van ons christenen ooit aan zou twijfelen, als wat in de Bijbel werd afgekondigd:

"En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.
Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd."
-2 Tessalonicenzen 2 1-4

 

AKP afgevaardigde Duzce Miletvekili Feavi Arslan met de verklaring dat Erdogan "alle kenmerken van Allah in zichzelf draagt".

Dus waar zijn de nee-zeggers die nu al jarenlang tegen ons zeggen dat het onmogelijk voor een moslim is zich zo te kwalificeren, aangezien Moslims nooit een man kunnen vergoddelijken? Shoebat.com voorspelde vorig jaar dat dit het resultaat zou zijn, en legde het zelfs theologisch uit vanuit een islamitisch perspectief (Lees hier).

Wij hebben het in feite zelfs geïllustreerd, alvorens Erdogan uit de kast zou komen in deze kwestie, met een citaat van de meest beruchte van alle islamitische Sufi schrijvers, Rumi, toen hij schreef over het doel van de soefi hoe tot goddelijkheid te komen via Fana (elimineren om zelf te worden als God):

Vergeet niet de beroemde uitdrukking van al-Hallaj: "Ik ben God." Mensen denken dat dit wil zeggen: "Ik ben God", maar dit is een claim van grote pretentie en spirituele arrogantie. Het is juist een claim van extreme nederigheid. "Ik ben God" betekent "Ik besta niet." Hij is alles, alles is Hij, alleen bestaande in God. Ik ben zonder te bestaan, puur als niet-bestaande. Ik ben niets." "Ik ben God" is dus niet een claim van grote pretentie, het is een claim op een extreme nederigheid. Er is niet meer nederigheid in deze dan elke vermeende aanspraak op grootheid, maar mensen begrijpen de innerlijke betekenis niet. Wanneer een man zijn dienstbaarheid aan God erkent, is hij zich bewust van zijn wezen als een dienaar. Hij kan zichzelf zien als een toegewijde dienaar van God, maar nog steeds ziet hij zichzelf en zijn eigen acties, afgezien van de ene realiteit van God. Hij is niet verdronken in de oceaan van goddelijke eenheid. Verdronken is hij in wie de beweging of mobiliteit niet meer van elkaar te scheiden is. Verdronken is hij waarvan de beweging de beweging van het water is. En dus is het de verlichting van de ene, degene die verklaart: "Ik ben God." Iedereen die zegt: "Ik ben de dienaar van God" is in de realiteit van twee existenties, wat zegt: één voor zichzelf en de andere voor God. Maar hij die zegt: "Ik ben God" — heeft het diepste niveau van eenheid binnen zijn wezen gerealiseerd — heeft de illusie gezien van zijn bestaan. Uit de ervaring van eenheid weet hij dat zijn eigen aparte bestaan niets anders dan een illusie is. Dat wetende werpt hij zijn voormalige zelfzijn op de winden der vergetelheid. (Rumi: Harten getuigen naar de ander, in de volledige toespraken van Jalal al-Din Rumi, toespraak 11, p. 75, ed. Louis Rogers)

Nu begrijpen we beter hoe Erdogan's show van nederigheid en tranen door de moslims wordt bekeken. Erdogan is een meester van het grote bedrog. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat deze verbinding is gemaakt. En het is niet zo dat Erdogan niet op de hoogte zou zijn van Rumi's theologie. Verre van dat. Het was geen verrassing voor ons dat de president van Turkije, Erdogan, zelfs Rumi's werk heeft geprezen, en onthulde dat hijzelf niet alleen Sufi is, maar dat hij ook gelooft in Fana, "de kunst van zelfvernietiging om God te worden". Waarom anders zou Erdogan Rumi's werk, de "Masnavi", loven en zeggen:

"Een werk kan voor meer dan zeven eeuwen leven, alleen als het geschreven is met liefde".

De Masnavi is een van Rumi's meest populaire werken, en het is in dit boek, dat het idee van man die steeds goddelijker wordt, is bewierookt. Hij prijst de Sufi-verklaring: "Ik ben de waarheid!", zeggende: "Mansur's 'ik ben de waarheid!' was het zuiverste licht." (Masnavi, 2.307, trans. Mojaddedi)

Wanneer Christus zegt: "Ik ben de waarheid", verklaarde Hij daarmee zichzelf als God, de Almachtige. Net zo bestaat dit ook in de Sufi-islam, in het nabootsen van Christus. In de Sufi-islam is het uitroepen van "Ik ben de waarheid", als te zeggen: "Ik ben God!"

Terwijl sommige van deze mensen die Erdogan vergoddelijken, islamisten zijn, zijn er andere seculiere figuren die Erdogan loven voor het maken van Turkije tot een machtig land en voor het uitschakelen van de "verraders" van de natie. Met name sommige van deze seculiere experts zijn pro-Erdogan geworden in de afgelopen jaren en hebben de meeste islamisten overtroffen in de gelederen van de AKP in hun ijver tot het verdedigen van de "oprichtende leider van het nieuwe Turkije."

Dit alles naast Erdogan's metamorfose in een uitgesproken islamitische oproep om de God Allah en zijn heerlijkheid verder te dienen via oorlogvoering en martelaarschap (zie Daniel 11). Het meest opvallende voorbeeld van deze verontrustende metamorfose was de toespraak die hij hield tijdens een ceremonie op 16 maart in het presidentiële paleis om de "staats-eremedailles" uit te reiken aan de legerveteranen en de families van gevallen militairen:

"Deze landen blijven ons tehuis, omdat iedere afzonderlijke burger van dit 78 miljoen tellende land — beide, mannen en vrouwen, zelfs de kinderen en de ouderen — het martelaarschap zien als een eer wanneer dat nodig is. Anders zou ons niet worden toegestaan om hier nog een enkele dag te blijven," zei hij.

"Denk niet dat de strijd die 1400 jaar geleden begon tussen de waarheid [islam] en het bedrog [andere overtuigingen] voorbij is. Denk ook niet dat degenen die 1000 jaar geleden hun oog op deze landen lieten vallen, hun ambities hebben opgegeven. Denk ook niet dat degenen die 100 jaar geleden tegen de Dardanellen opkwamen, en toen Anatolië overliepen met de meest krachtige legers, wapens en technologie van die tijd, berouw zullen hebben. Nee, dat hebben ze nooit gehad. Deze langdurige strijd is gaande en gaat verder," zo voegde hij eraan toe.

Erdogan wil, opnieuw oorlog voeren tegen de "sterke vestigingen", vanwege de "nadering tot zijn god" (Daniel 11), terwijl hij op hetzelfde moment zichzelf wil "uitroepen als een god" (2 Tess. 2).

Erdogan ging verder met te zeggen: "We moeten blijven werken met dit besef, altijd klaar staan voor deze twee prachtige [mogelijkheden], en dienovereenkomstig maatregelen nemen." Wat hij bedoelt met twee "prachtige" mogelijkheden is steeds een "martelaar" of "ghazi" te zijn. In de islamitische zin is een martelaar iemand die zijn leven opoffert in naam van Allah, terwijl "ghazi" een titel is voor de moslim die terwille van Allah aan een oorlog deelneemt.

Hakan Albayrak, één van de toonaangevende activisten in het Gaza flottielje in 2010, schreef 22 maart een kritische open brief aan Erdogan in zijn nieuwe islamitische dagelijkse krant, Dirilis Postasi. Albayrak was eerst een voorstander van Erdogan, maar dat nam af toen hij de macht deelde met andere figuren, onder hen de voormalige President Abdullah Gul. Toen leerde Albayrak al snel dat zelfs de meest respectvolle kritiek ongewenst is. Een website die wordt beheerd door de Sabah-groep, dat wil zeggen: het Erdogan hoofdkwartier, beschuldigde hem, maar ook twee andere ondersteunende maar kritische journalisten, van "verraad" tegen Erdogan, "de leider in een strijd die een eeuw lang werd verwacht." Erdogan is met andere woorden een verwachte Messias.

"De islamitische podium echter is een beetje ingewikkelder geworden de laatste tijd, aangezien het "Erdoganisme" zachtjes aan verandert van ideologie, met het ontgoochelen van veteranen in de Turkse islamistische beweging", schrijft Aykol.

ERDOGAN WIL ISRAËL UITLOKKEN

Met Erdogan en Israël is het alsof de duivel de man vertelde om de Joden te lokken naar de overtuiging van de wederopbouw van een tempel. Het andere opmerkelijke was het zwijgen van de Turkse President Recep Tayyip Erdogan tijdens de recente Israëlische verkiezingscampagne, ondanks controversiële opmerkingen over de Palestijnen, en de heropening van een synagoge in Edrine, wat misschien het signaal is van een verandering in zijn methoden aangaande Israël. Ibrahim Kalin, Erdogan toegewijde adviseur, publiceerde op 24 maart zelfs een gematigde en doordachte analyse over de resultaten van de Israëlische verkiezingen en probeerde zijn lezers te overtuigen dat de enige manier voor Netanyahu om zijn doel van een veilig Israël te bereiken, was door middel van een rechtvaardige en duurzame vrede met de Palestijnen. Erdogan wil de vredestichter en verdeler zijn van Gods land (Joël 3).

Zelfs na de Israëlische verkiezingen werd er op 27 maart een uitbundige ceremonie gehouden in de stad Edirne in Turkije, om in die stad de Grote Synagoge opnieuw in te wijden. In haar gloriedagen in de vroege 20e eeuw was het de grootste synagoge in de Balkan en de op twee na grootste in Europa. Het indrukwekkende gebouw, dat is ontworpen als een replica van de Leopoldstaedter tempel in Wenen, werd gerenoveerd door de Turkse regering tegen een kostprijs van $ 1.7 miljoen. Slechts een paar maanden geleden, in november 2014, veroorzaakte de gouverneur van de provincie Edirne, Dursun Ali Sahin, nog een controverse toen hij zei dat de synagoge van de Joodse Gemeenschap in beslag genomen moest worden en veranderd in een museum vanwege wat hij noemde "het gerommel van oorlog door de [Israelische] criminelen, die de Al-Aqsa moskee vernietigen en daar de moslims doden."

Erdogan's hulp bij de opbouw van een tempel voor de Joden in Edrine is geen toeval. Erdogan zelf wil zitten in een Joodse tempel, en in de Hagia Sophia, de Tempel van het Woord van God.

De ceremonie was bedoeld als een uiting van Turkije's tolerantie en openheid naar de Joden toe, die lang geleden Edirne verlaten hadden. Vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap waren uitgenodigd om het bij te wonen, samen met hoge Turkse ambtenaren, zoals volgens protocol zou worden verwacht. Een aantal van hen kwam ook daadwerkelijk opdagen. Zelfs Israël's hoofd van de rabbijnen werd uitgenodigd, maar op suggestie van het ministerie van buitenlandse zaken, kozen ze ervoor om in Jeruzalem te blijven. Israëlische diplomaten die tewerkgesteld zijn in Turkije, hebben echter het evenement bijgewoond.

Vice-premier Bülent Arinc had zich naar de Joodse Gemeenschap verontschuldigd namens de Turkse regering voor Sahin's opmerkingen, met een oproep aan alle Joden die dit wensten om te komen wonen in zijn land. Arinc probeerde alle uitingen van antisemitisme die de kop hebben opgestoken in Turkije te verdringen en wat, volgens een verslag door de Anti-Defamation League, rechtstreeks is verbonden met openbare verklaringen van vooraanstaande politici over Israël.

Dit maakt het onmogelijk om de boodschap te negeren dat de ceremonie in de synagoge Edirne niet slechts iets is van inclusiviteit en broederschap naar de Joden toe, maar ook een van verzoening, of ten minste de "goede bedoelingen" van de Turkse regering naar de staat Israël toe.

Erdogan die wordt verklaard als "God", en prediking over oorlog en martelaarschap, en tevens een vrede met Israël en de Joden voorbereidend, is een dodelijke combinatie als een Antichrist.

Het is nu geen wonder waarom Erdogan van Turkije de nieuwste state-of-the-art innovatie richting de Turkse politiek introduceerde, en zijn toevlucht neemt tot een werktuig dat u meestal alleen in science-fiction boeken zult vinden: het hologram dat premier Recep Tayyip Erdoğan's afbeelding weerspiegeld als hij zijn gelovigen in İzmir toespreekt. Erdogan wil door bedrog, een alomtegenwoordig type zijn van een leider en verlokt de hele islamitische wereld.

Turkije zal Israël lokken met een 7 jarig verbond van de dood (Jesaja 28:14-22) en een verdrag zal worden ondertekend in Egypte, denkend dat het is als een Egypte-Israël Camp David-akkoord. Door deze "vrede" zal Turkije "velen misleiden" en de "islam" weergeven als "een vreedzame godsdienst", zodat de Antichrist door vrede velen zal misleiden.

In de tussentijd kunt u de ernstige kwestie overwegen betreffende de christenvervolgingen die zullen toenemen als we deze gebeurtenissen zullen zien ontvouwen. Wij werken aan een zeer effectieve missie in het redden van mede-christenen. Wij hebben een unieke organisatie ('Red Christenen') die christenen redden die voornamelijk in Pakistan leven onder het moslimjuk en bakstenen bakken onder de brandende zon. Christenen in Pakistan zijn ook verbrand in de ovens. Om een voorbeeld te zien van de duizenden die wij redden, ga naar de bronpagina.

"Verzamelt uzelf geen schatten op aarde, waar motten en ongedierte ze vernietigen, en waar dieven inbreken en het stelen". Overweeg een donatie aan RED CHRISTENEN

Bron: Shocking: Muslims Are Now Declaring Erdogan As God - Walid Shoebat

printen??? spaar papier en inkt.