www.wimjongman.nl

(homepagina)

Minder dan 5 weken tot … ???

Matt.16:3 ... Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden.

We zien in het bovenstaande vers dat Jeshua de mensen om zich heen verweet zich niet bewust te zijn van de tekenen van de tijd waarin zij leefden. Vandaag de dag geloven veel mensen in het lichaam van Messias dat we in de eindtijd leven, of aan het einde van dat tijdperk. Ik heb eerder over dit onderwerp geschreven en het is een van de belangrijkste boodschappen die ik op dit moment aan het doorgeven ben, terwijl ik door allerlei landen reis. Ik noem dit bericht echter niet 'De tekenen van de tijd', maar 'De tijden van de tekenen', omdat ik denk dat we in de tijden leven waar we soms zeer duidelijke tekenen kunnen zien, die sterk aangeven dat wij in de eindtijd leven. En zoals een van de populaire gospelsongs van een paar decennia terug liet horen... Soon and very soon we are going to see the King. Voor mij het meest krachtige en onmiskenbare teken dat we zien in deze eindtijd de opstanding en het herstel van Israël, de terugkeer van het Joodse volk naar hun oude vaderland, en de opkomst het Messiaanse Joodse lichaam in Israël en de naties die rondom leven. Deze dingen hebben plaatsgevonden sinds 1948, en ik denk dat zij ons plaatsen in het einde van de tijd, of de laatste dagen zoals de profeten verklaarden.

Echter, zoals ik eerder heb gedeeld, en zoals ook vele anderen erover praten, is er een andere zeer interessante dynamiek die dit jaar plaatsvindt. De maand september zou kunnen blijken te zijn een 'wereld-veranderaar'. En september is niet eens zo ver weg! Ten eerste is 13 september het einde van het Shemitahjaar [sabbatsjaar] in de Bijbelse kalender. De Shemitah treedt elke 7 jaar op. Verder is er ook het Jaar van Bevrijding, wanneer Israël alle schulden moest vrijgeven. De huidige Shemitah is misschien wel de 7e in een cyclus van 7, dat vervolgens leidt tot het 50e jaar, het Jubeljaar, het jaar dat leidt tot herstel. Als dit correct is, zou dit betekenen dat het jaar voor 1917 toen de Britse verdeling van Palestina begon met het proces van Israëls restauratie en in het jaar voor 1967 toen Jeruzalem opnieuw werd verenigd, ook Jubeljaren waren.

Ik dacht altijd dat de Shemitah alleen betrekking had op Israël en het Joodse volk, maar elke belangrijke financiële beurscrash in de afgelopen 100 jaar vond plaats op dezelfde Hebreeuwse datum van Elloel 29 in een Shemitah jaar. Dus met de financiële crisis in Griekenland en Shanghai, en de massale Amerikaanse schulden-bom, en de houding van de huidige leiders van de VS naar Israël toe, en de algemene staat van de wereld, zou ik niet verbaasd zijn als er iets dramatisch en strategisch optreedt rond 13 september. En dan op 27 september begint het Loofhuttenfeest, met de 4e bloedrode maan in de Tetrad. Deze bloedrode maan zal blijkbaar de enige zijn die zo als rode bloedmaan zal worden gezien in Israël. Sommige Bijbelcommentatoren zien een verbinding met de Tetrads en grote gebeurtenissen verbonden met Israël. Er is ook een 2e zonsverduistering dit jaar op diezelfde dag.

Ik wil graag heel duidelijk maken dat het hier niet gaat om het evangelie. En iedereen die in welke vorm dan ook een voorspelling heeft gedaan over de eindtijd het tot nu toe verkeerd heeft gehad. Maar vroeg of laat zal iemand gelijk krijgen, maar ik beweer nu niet diegene te zijn.

Dus opnieuw, wat ik heb geschreven is geen evangelie, maar YHWH verklaarde ons in Zijn woord dat Hij ons heeft gegeven, dat de zon en de maan en de sterren hemelse tekenen zijn. Dus wat wil ik met dit alles zeggen? Gewoon... Kijken en bidden! Het kan zijn dat er niets komt, maar ik schreef dit commentaar, omdat ik liever heb dat je zegt: "David Silver had het werkelijk bij het verkeerde eind", dan dat je zou moeten zeggen: "David Silver wist over deze dingen, en hij deed niets om ons te waarschuwen."

Voor meer informatie over de mogelijke gebeurtenissen in september van dit jaar ... September 2015

Bron: The Carmel Alert – August 14th – Out of Zion


printen??? spaar papier en inkt.