www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE SHEMITAH: HET BIJBELSE PATROON WAARMEE WORDT AANGEGEVEN DAT EEN FINANCIËLE INSTORTING KAN KOMEN IN 2015

door Michael Snyder | 27 januari 2015

( )

Afbeelding Credits: 2bgr8 / Wiki (basisimage)

Heeft een raadsel, dat 3500 jaar oud is, de sleutel tot wat er gaat gebeuren met de mondiale financiële markten in 2015? Zou het mogelijk zijn dat de timing van grote financiële crashes niet slechts een kwestie van toeval is? In eerdere artikelen op mijn website heb ik enkele van de grote economische en financiële cyclus-theorieën en hun voorstanders daarvan besproken. Bijvoorbeeld, in een artikel getiteld "Als economische cyclus-theoretici het juist hebben, zal 2015 tot 2020 een pure hel worden voor de Verenigde Staten". Ik onderzocht een aantal theorieën over de economische cyclus, die erop lijken te wijzen dat de tweede helft van dit decennium economisch gezien een nachtmerrie gaat worden. Maar de cyclus die ik wil bespreken in dit artikel is veel controversiëler dan die. In zijn meest recente boek heeft Jonathan Cahn aangetoond dat bijna alle grote financiële crashes in de Amerikaanse geschiedenis zeer nauw verbonden zijn met een patroon van zeven jaar dat wij in de Bijbel terugvinden en bekend staat als "de Shemitah". Sinds dat boek werd uitgebracht, ben ik er herhaaldelijk over gevraagd tijdens de radio-optredens. Dus in dit artikel ga ik proberen uit te leggen wat de Shemitah is, en wat dit bijbelse patroon lijkt aan te geven, en wat in 2015 zou kunnen gebeuren. Als u een atheïst, agnostisch, of in het algemeen gewoon sceptisch bent van nature, zou dit artikel heel uitdagend kunnen blijken te zijn voor u. Ik wil u vragen dat u een oordeel opschort totdat u het bewijs hebt onderzocht. Toen ik voor het eerst over deze dingen hoorde, moest ik ook de feiten verifiëren voor mezelf, omdat ze echt buitengewoon zijn.

Dus wat is precies "de Shemitah"?

In de Bijbel werd het volk Israël geboden om het land om de zeven jaar een jaar braak te laten liggen. Er zou geen zaaien en geen oogsten zijn, en dit is iets wat God zeer serieus nam. In feite was de niet-naleving van deze sabbatsjaren een van de belangrijkste redenen die wordt aangehaald in de Schriften, waarom het Joodse volk werd verbannen naar Babylon in 586 v.Chr.

Maar er was meer met het Shemitah-jaar dan alleen het land braak te laten liggen.

Op de laatste dag van het Shemitah-jaar had het volk van Israël de opdracht kregen om afstand te doen van schulden. Wij vinden het volgende in Deuteronomium 15:

"Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt: iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de HEERE"

Dit gebeurde aan het eind van elke zeven jaar op Elloel 29 – de dag voor Rosj Hasjana op de Bijbelse kalender.

Dus wat heeft dit met ons te maken vandaag?

Nou, als je terug gaat naar de laatste dag van het Shemitah-jaar in 2001, vindt u uit dat er een absoluut afschuwelijke beurskrach was.

Op 17 september 2001 (Elloel 29 op de Joodse kalender), waren we getuige van de grootste eendaagse beurskrach in de Amerikaanse geschiedenis tot die tijd. De Dow viel een verbazingwekkende 684 punten, en het was een record dat precies zeven jaar bleef staan tot aan het eind van het volgende Shemitah-jaar.

Aan het eind van het volgende Shemitah-jaar, dat in 2008 plaatsvond, was er een andere gruwelijke beurskrach. Op 29 september 2008 daalden de Dow met 777 punten, wat tot vandaag nog steeds de dag van de grootste eendaagse beurskrach aller tijden blijft. Het blijkt dat 29 september 2008 gelijk was aan Elloel 29 op het Joodse kalender - de exacte dag waarop de Bijbel vraagt de schulden vrij te geven.

Dus op de allerlaatste dag van de laatste twee Shemitah-jaren crashte de beurs zo ver dat het een gloednieuw all-time record stelde.

En nu zijn we in een volgend Shemitah-jaar. Het begon afgelopen herfst, en het eindigt aankomend september.

Zou het mogelijk zijn dat we een nieuwe historische markt-crash zullen zien?

De auteur Jonathan Cahn heeft er terecht op gewezen dat we God nooit in een box moeten zetten. Enkel omdat iets is gebeurde in het verleden, betekent niet dat het weer zal gebeuren. Maar wij moeten niet uitsluiten hoe dan ook.

Misschien maakt God met behulp van zijn agenda een punt. Cahn is van mening dat als we iets zien gaan gebeuren, het waarschijnlijk zal optreden als het Shemitah-jaar ten einde loopt...

Cahn heeft aangegeven dat, volgens zijn onderzoek, het ergste van het ergste meestal aan het eind van het Shemitah-jaar gebeurt, niet aan het begin. In feite is de laatste dag van het jaar, Elloel 29 op de Hebreeuwse kalender, 13 september 2015, de meest gevreesde dag.

Het patroon dat geopenbaard is in "Het mysterie van de Shemitah" is dat het begin van de impact van een Shemitah vaak subtiel is, maar tot een dramatische climax leidt.

"Het begin kan een verandering van richting inluiden, of zelfs een voorbode van wat tot een crescendo zal komen aan het eind van de Shemitah," zei hij.

En dit keer besteden veel meer mensen er aandacht aan. In 2001 en 2008 hadden de meeste Amerikanen absoluut geen idee wat een "Shemitah-jaar" was. Maar nu wordt erover gesproken op enkele van de meest prominente alternatief-nieuws-websites. Bijvoorbeeld, het volgende is wat Joseph Farah van WND heeft te zeggen over het Shemitah-jaar:

Farah gelooft dat de datum 13 september 2015 het nader bekijken waard is - hoewel hij snel zal toegeven dat hij geen idee heeft wat, als er iets zal gebeuren in Amerika.

"Een duidelijk patroon is wel vastgesteld," zegt hij. "Ik geloof niet dat het toeval is wat er gebeurde op Elloel 29 in 2001 en 2008. Het zou dwaas zijn om te negeren dat de mogelijkheid bestaat dat een groter gericht aan het werk is – vooral als Amerika zich blijft bewegen vanuit de buurt van God en zijn woord."

Het Shemitah-jaar waar we nu in zitten eindigt op 13 september 2015 – en dat valt op een zondag, dus de markten zijn dan die dag gesloten.

Maar waar het om gaat in de Shemitah, is dat we niet zomaar kijken naar een bepaalde dag.

Ook het is zeer interessant om op te merken dat er tevens een zonsverduistering zal zijn op 13 september 2015. In de afgelopen eeuw zijn er twee andere momenten geweest dat een zonsverduistering tegelijk met het einde van een Shemitah-jaar viel. Dat was in 1931 en 1987, en zoals Jonathan Cahn aan WND vertelde, waren die zonsverduisteringen voorbode van grote financiële rampen.

In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september - het eind van een "Shemitah"-jaar. Acht dagen later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.

In 1987 vond een zonsverduistering plaats op 23 september - opnieuw het einde van een "Shemitah"-jaar. Minder dan 30 dagen later kwam "Black Monday", de grootste crash in de Wall Street-geschiedenis.

Is Cahn bezig met het voorspellen van kommer en kwel op 13 september 2015? Hij is voorzichtig om een voorspelling te doen als hij zegt: "In het verleden luidde dit het ergste van de Wall Street-geschiedenis in. Wat zal het dit keer brengen in deze tijd? Nogmaals, zoals voorheen, dit fenomeen behoeft zich niet bij de volgende convergentie te manifesteren. Maar op hetzelfde moment, en nogmaals, is het verstandig om dit op te merken."

Dus wat gaat er dit keer gebeuren?

We moeten gewoon afwachten om te zien.

Maar zonder twijfel zijn we getuige geweest van zoveel patronen van net vóór de financiële crash van 2008, staan nu weer recht voor onze ogen.

Er is gezegd dat degenen die niet van de geschiedenis leren, gedoemd zijn om die te herhalen.

Misschien denkt u dat er iets in "de Shemitah" zit, of misschien denkt u dat het een heleboel onzin is.

Maar dan weet u nu ten minste waar iedereen over spreekt. Wat u wilt doen met deze informatie is aan u.

Bron: » The Shemitah: The Biblical Pattern Which Indicates That A Financial Collapse May Be Coming In 2015 Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!

printen??? spaar papier en inkt.