www.wimjongman.nl

(homepagina)

De '2030 Agenda': Deze maand lanceert de VN een plan voor een Nieuwe Wereld Orde met de hulp van de paus

Door Michael Snyder - op 2 september 2015

Wist u dat de VN van plan is om een "nieuwe universele agenda" voor de mensheid te lanceren in September 2015? Die uitdrukking komt niet van mij - het is eigenlijk meteen de eerste alinea van het officiële document dat elke VN-lid-natie formeel op een conferentie later deze maand zal goedkeuren. De hele planeet moet ermee begaan zijn om te werken in de richting van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 169 specifieke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. En nu is er bijna een totale media-blackout over deze agenda in de Verenigde Staten [editor: eveneens in Europa]. Het VN-document belooft dat dit plan "onze wereld zal transformeren tot een betere wereld tegen het jaar 2030", maar nog heel weinig mensen hebben momenteel zelfs nog maar gehoord van de '2030 Agenda'. In plaats daarvan lijken de meesten van ons helemaal geobsedeerd te zijn met de laatste roddels over beroemdheden of met de laatste nare beledigingen die onze marionetten-politici rondstrooien naar elkaar. Het verbaast me dat niet meer mensen begrijpen dat deze Agenda 2030 een absolute en echt, echt grote deal is. Wanneer zullen de mensen eindelijk beginnen wakker te worden?

Zoals ik in een vorig artikel al heb besproken, zijn in de '2030 Agenda' de beginselen en doelstellingen vastgelegd die in Agenda 21 waren opgenomen, maar met een geheel nieuw niveau. Agenda 21 was voornamelijk gericht op het milieu, maar de Agenda 2030 richt zich vrijwel op alle gebieden van de menselijke activiteit. Het is echt een plan voor wereldbestuur.

En later deze maand zal bijna elke natie op de hele planeet zich hebben aangemeld voor deze nieuwe agenda. De bevolking van de planeet zal worden verteld dat deze agenda "vrijwillig" is en dat het allemaal gaat over het "beëindigen van de armoede" en de "strijd tegen de klimaatverandering", maar dat is niet het volledige verhaal. Helaas, er wordt zo veel gedraai rond dit plan, dat de meeste mensen niet kundig genoeg zijn om het te doorzien. Maar kijk eens naar een fragment uit een stuk dat gisteren werd gepubliceerd op de officiële VN-website:

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vandaag een resolutie aangenomen over het ontwerp '2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling' en aan de lid-staten toegezonden voor goedkeuring later deze maand, om de internationale gemeenschap te brengen "tot de spits van besluiten die kunnen helpen bij het realiseren van de... droom van een wereld van vrede en waardigheid voor iedereen," volgens de secretaris-generaal Ban Ki-moon.

"Vandaag is het begin van een nieuw tijdperk. We hebben een lange weg afgelegd om dit keerpunt samen te bereiken," verklaarde de heer Ban, die de internationale gemeenschap opnieuw vertelde dat er vijftien jaar is verstreken sinds de aanneming van de mijlpaal van de Millennium Ontwikkelings Doelstellingen (MDG's) tot het bewerken van een aantal nieuwe post-2015 duurzaamheidsdoelstellingen, die zullen streven naar het duurzame welzijn van onze planeet en haar bevolking.

Met wereldleiders, waarvan verwacht wordt dat ze de tekst aannemen tijdens een Top op 25-27 september in New York, zei de VN-chef dat de Agenda 2030 doelstellingen hoog zijn, en die zoeken mensen in het centrum van de ontwikkeling te zetten; het menselijk welzijn te bevorderen, welvaart, vrede en rechtvaardigheid na te streven, en dat op een gezonde planeet met respect voor de mensenrechten van alle mensen en gelijkheid in geslacht.

Wie "droomt niet van een wereld van vrede en waardigheid voor iedereen"?

Zo maken ze dat het zo prachtig klinkt en niet-bedreigend.

Ze laten het klinken alsof we bezig zijn met het ingaan van een wereldomvattende utopie, waarbij de armoede en ongelijkheid uiteindelijk zullen worden uitgeroeid. Dit komt uit de preambule van het officiële 2030 Agenda document...

Deze Agenda is een actieplan voor mens, planeet en welvaart. Voorts beogen deze richtlijnen de universele vrede in grotere vrijheid te versterken. Wij erkennen dat de uitroeiing van de armoede in al zijn vormen en afmetingen, met inbegrip van de extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging is en een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden die handelend in een samenwerkingspartnerschap, zullen dit plan uitvoeren. Wij zijn vastbesloten om het menselijk ras te bevrijden van de tirannie van armoede en willen onze planeet helen en beveiligen. Wij zijn vastbesloten de sterke en transformatieve maatregelen te nemen die dringend noodzakelijk zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te zetten. Wanneer we aan deze collectieve reis beginnen, beloven wij dat niemand zal worden achtergelaten. Uit de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 169 doelstellingen die wij vandaag aankondigen blijkt de omvang en ambitie van deze nieuwe universele Agenda.

Als het een "universele agenda" is, waar laat het vervolgens degenen die er geen deel van willen uitmaken?

Hoe kan men verzekeren dat 'niemand zal worden achtergelaten' als er een aantal landen of groepen zijn, die niet bereid zijn om met hun plan samen te gaan?

Het hart van 'Agenda 2030' is een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen...

Doel 1 Einde armoede in al zijn vormen, overal

Doel 2 Einde honger, voedselzekerheid en verbeterde voeding te verwezenlijken door het bevordering van duurzame landbouw

Doel 3 Zorgen voor een gezond leven en bevordering van welzijn voor iedereen van alle leeftijden

Goal 4 Inclusieve en billijke kwaliteit van het onderwijs en levenslange leerkansen voor iedereen bevorderen

Doel 5 Bereiken van geslachtsgelijkheid en verbeterde positie van alle vrouwen en meisjes

Doel 6 Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor allen verzekeren

Doel 7 Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Doel 8 Bevordering van duurzame, geïntegreerde en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor allen

Doel 9 Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, een alomvattende en duurzame industrialisatie en stimulering van innovatie bevorderen

Doel 10 Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

Doel 11 Scheppen van steden en menselijke nederzettingen daarbij, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doel 12 Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Doel 13 Dringend actie ondernemen in de bestrijding van klimaatverandering en de effecten

Doel 14 Instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritime hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

Doel 15 Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheren van bossen, bestrijding van woestijnvorming, stoppen en omkeren van bodemdegradatie en het stoppen van verlies aan biodiversiteit

Doel 16 Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang bieden tot de rechter voor allen en bouwen van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus

Doel 17 Versterken van de wijze van uitvoering en revitaliseren van het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Nogmaals, veel daarvan klinkt heel goed.

Maar wat betekenen veel van die modewoorden nu eigenlijk voor de elite?

Bijvoorbeeld, wat is "duurzame ontwikkeling" eigenlijk, en hoe denkt de VN ervoor te zorgen dat het wereldwijd zal worden bereikt?

Dit is iets dat werd besproken in een recent WND artikel:

Maar wat is "duurzame ontwikkeling?"

Patrick Wood, een econoom en de auteur van "Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation," zegt dat het duidelijk is dat de VN en haar aanhangers een duurzame ontwikkeling zien als meer dan alleen een weg naar een schoner milieu. Zij zien het als een middel voor het maken van een al lang gezochte nieuwe internationale economische orde, ofwel de "New World Order".

Wood's nieuwe boek loopt de sporen na van de moderne technocratie beweging van Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller en de Trilaterale Commissie in de vroege jaren 1970.

En Wood heeft het volkomen juist. Het milieu is een perfect middel voor de elite om te gebruiken in hun versie van deze utopie, omdat ongeveer alle mogelijke vormen van menselijke activiteit van invloed is op het milieu op een bepaalde manier. Uiteindelijk is wat ze hopen: een centraal plan te hebben in het strikt reguleren van vrijwel alles wat we doen, en ons zal worden verteld dat het noodzakelijk is voor het "redden van de planeet".

En zij zullen het nooit openlijk een "New World Order" noemen, omdat "duurzame ontwikkeling" zo veel mooier klinkt en zo veel meer aanvaardbaar voor de algemene bevolking is.

Onnodig te zeggen, dat er niet veel ruimte overblijft voor individueel vrij zijn, vrijheid, of voor het goede, ouderwetse kapitalisme in de wereld, wat de elite probeert opzij te zetten. In feite heeft de nummer één official van de VN over de duurzame ontwikkeling dit in essentie publiekelijk toegegeven:

"Dit is waarschijnlijk de moeilijkste taak die we ooit onszelf hebben gegeven, wat is het opzettelijk transformeren van de economische ontwikkeling voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis," zo vertelde Figueres, die het hoofd is van de VN Framework Convention on Climate Change, aan verslaggevers in februari.

"Dat dit is de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat wij onszelf de taak stellen van een opzettelijk verandering binnen een bepaalde periode van tijd, om het model van de economische ontwikkeling te veranderen dat geregeerd heeft voor ten minste 150 jaar, sinds de industriële revolutie," zei Figueres.

Zij willen "opzettelijk het economisch ontwikkelingsmodel transformeren"?

En dus, hoe ziet dit nieuwe systeem eruit?

Hoe zal deze "utopie" worden bereikt die zij ons beloven?

Helaas, het zijn gewoon dezelfde leugens die ze al duizenden jaren aan de mensen verkopen. Paul McGuire, de mede-auteur van een nieuw boek getiteld "The Babylon Code: Solving the Bible’s Greatest End-Times Mystery“, had onlangs dit commentaar hierop:

Diep van binnen in elke man en vrouw is het verlangen naar een veel betere wereld, een wereld zonder oorlog, ziekte en dood, pijn. Onze huidige wereld is een wrede wereld waarin ieder leven in de dood eindigt. Vanaf het begin van tijd heeft de mensheid getracht met het gebruik van wetenschap en technologie een perfecte wereld te maken, wat sommigen noemen Utopia of Paradijs. Als het menselijk ras zichzelf begon te organiseren, kwam een wetenschappelijke of technocratische Elite aan de macht door aan de massa's te beloven dat zij deze perfecte wereld zouden kunnen bouwen. Het oude Babylon vertegenwoordigt de eerste historische poging om het paradijs op aarde te bouwen.

In de oudheid was Babylon de allereerste poging om een type van "wereldwijd bestuur" te creëren, en sindsdien heeft de globale elite telkens opnieuw geprobeerd om Babylon waar te maken.

De belofte is altijd hetzelfde: de elite zweert dat ze eindelijk hebben bedacht hoe je een perfecte samenleving maakt zonder armoede of oorlog. Maar uiteindelijk eindigen al deze pogingen tot een utopie, en altijd ontaarden ze in een extreme vorm van tirannie.

Op 25 september zal de paus naar New York reizen voor het afgeven van de openingsrede tijdens de conferentie waar de Agenda 2030 zal worden gelanceerd. Hij zal aandringen dat iedereen van de mensheid zal ondersteunen wat de VN probeert te doen. Er zijn talloze miljoenen die zonder meer de paus vertrouwen, en ze zullen aannemen wat hij verkoopt, en met haak, lijn en zinklood alles inslikken.

Laat u niet misleiden - Agenda 2030 is een plan voor een Nieuwe Wereld Orde. Lees het document gewoon voor jezelf, en stel je voor hoe onze wereld er eigenlijk zou uitzien als we het op hun manier doen.

Ze willen onze planeet fundamenteel transformeren, en de vrijheid waar u vandaag van geniet is gewoon niet acceptabel meer. Voor de elite is vrijheid geven aan de mensheid gevaarlijk, omdat ze geloven dat het schade doet aan het milieu, en een maatschappelijke chaos veroorzaakt. Volgens hun manier van denken is de enige manier een soort van harmonieuze utopie, en daar gaan ze voor, om die strak te regelen en te controleren wat iedereen denkt, zegt en doet. Hun oplossingen hebben altijd meer betrekking op centrale planning en meer controle in hun eigen handen.


printen??? spaar papier en inkt.