www.wimjongman.nl

(homepagina)

Aanvulling op eerder verschenen artikel, Micha Profetie

Onderzoek van Mark Chiswell in aanvulling op een eerder verschenen artikel: Tekenen van het einde

( )

Sterrenstand in Jeruzalem op 23 september 2017.


"Ik heb een analyse voltooid van het hemelse teken van 23 september 2017. Ik ging zevenduizend jaar na en vond geen vergelijkbare gebeurtenis. Ik controleerde 6200 jaar in het verleden, en 1200 jaar in de toekomst, wat gelijk is aan de hele geschiedenis van de mensheid.


Ik begon de zoektocht door te kijken naar elk jaar vanaf de geboorte van Christus tot aan 78 na Chr. Ik begreep toen dat ik het alleen maar elke 12 jaar moest controleren in overeenstemming met de omlooptijd van Jupiter. Ik controleerde het van 78 na Chr. tot 3215 na Chr. waarna ik begreep dat een sterrenstand waarbij Jupiter in de schoot van de Maagd staat gedurende 294 dagen, elke 83 jaar is. Ik controleerde vervolgens vanaf de geboorte van Christus tot 4248 voor Chr. elke 83 jaar nog 12 jaar voor en na, voor het geval dat.


Israël een teken aan de wand voor de wereld.

De profetie van Micha

En u, Bethlehem- Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.

Yeshua is geboren in Bethlehem, Hij was Heerser, maar werd verworpen. Gaf Israël over tot de tijd dat de vrouw die gebaard heeft, zal baren.

In het boek Openbaring 12 staat:

En er verscheen een groot teken in de hemel:een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Gekleed met de zon, de maan onder haar voeten.

Dit teken komt op 23 september 2017 aan de hemel. En deze sterrenstand is de enige stand die verder niet in de wereldgeschiedenis voorkomt. Maar alleen op die datum, 2 dagen na het Bazuinenfeest.

Dit is het teken van Israëls nieuwe begin, waaraan de Opname moet voorafgaan. Een ster leidde naar Bethlehem - en een ster leidt naar de verdrukking die aan Israëls nieuwe begin vooraf gaat.

Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

Bron: Signs of the End - The Great Sign of 2017

printen??? spaar papier en inkt.