www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het komende jaar van 360 dagen voorspeld in Openbaring

Het is een interessant onderwerp, de schrijver legt uit hoe dit zal gebeuren... het is een interessant idee dat het kan gebeuren.

( )

Jezus komt

Iedereen weet dat een jaar 365 dagen telt. Behalve in de Bijbel, lijkt het. De Bijbel spreekt herhaaldelijk alsof er slechts 360 dagen in een jaar zitten, en 30 dagen in elke maand. Nooit spreekt het van een kortere maand, of een jaar van 365 dagen zoals we het vandaag zien. Terwijl sommigen zeggen dat het gewoon betekent dat de primitieve mens onnauwkeurige kalenders had, is het toch niet uit te leggen waarom de lengte van de Grote Verdrukking gegeven in Openbaring ook met een soortgelijke 360/30 kalender werkt. Is de 360/30 kalender van Openbaring dan een "profetische kalender" die nodig is om de 1260, 1290, 1335, en 2300 dagen te interpreteren, of zegt deze dagentelling letterlijk wat het zegt en dat de kalender dan anders zal zijn? Is dat echt mogelijk, en wat heeft die lastige Alsem ster daarmee te maken, die Openbaring noemt vlak voor de Verdrukking? Ontdek opnieuw waarom de Bijbel weer opnieuw letterlijk meer zinvol is dan iemand had gedacht!

Eén periode, drie tijdmetingen?

Het boek Openbaring bevat veel inzichten en voorspellingen om je aan te aanmoedigen, te laten beven en bang te maken. Sommige zijn eenvoudig en duidelijk; andere zijn te subtiel en verborgen om alles te begrijpen (Daniël 12:4, 9-10; Openbaring 1:1 -3). De kwaadaardige en beestachtige heerser die de hele aarde zal domineren (Openb. 13:7) gedurende de laatste 42 maanden van dat tijdperk (Openb. 13:5) is duidelijk en eenvoudig te begrijpen. Dat er een grote verandering van de baan van de aarde wordt voorspeld door de aan elkaar verwante getallen, is helemaal niet vanzelfsprekend. Wat voor getallen? Vreemd genoeg zijn er drie verschillende lengtes in de tijd opgenomen betreffende de grote verdrukking, welke worden gevonden onder zes beschrijvingen van activiteiten die dan plaatsvinden:

Met andere woorden: de 1260 dagen van de Twee Getuigen is dezelfde 42 maanden waarin de Tempelberg wordt vertrapt, terwijl de Kleine Hoorn/het Beest woorden spreekt tegen God en de heiligen overwint (Openb 11:1-3 - Dan 7:25 - Openb. 13:5). Het is ook deze zelfde 3½ jaar dat de rechtvaardige vrouw wordt beschermd in de woestijn (Openbaring 12:14). Al deze gebeurtenissen hebben betrekking op de verdrukking wanneer de Antichrist aanblijft voor "een tijd, (twee) tijden, en een halve tijd', zoals Daniël 7:25 zegt.

( )

De Alsem ster

Tussen haakjes, ik kan begrijpen dat de bovenstaande informatie als een verrassing kan komen voor veel lezers. De meeste christenen hebben geleerd dat de verdrukking of grote verdrukking zeven jaar duurt. Echter, zoals u kunt zien: de enige keer dat de zeven jaar wordt genoemd in verband met de grote verdrukking, is voor de gehele zeven jaar van de 70e week, waarvan de grote verdrukking alleen de tweede helft is. De eerste helft wordt niet "de verdrukking" genoemd, maar heeft een andere naam die gegeven is door Jezus: het "begin van de weeën" (Matt. 24:8 ; Markus 13:8).

De verborgen voorspelling in de duur van de Grote Verdrukking

Dus waarom geven Daniël en Openbaring ons drie verschillende tijdsduren voor dezelfde periode als alles wat nodig is om de duur vast te stellen, gewoon is door "drie en een half jaar" te gebruiken? Goede vraag. Het antwoord zal vorm beginnen te krijgen zodra we een beetje wiskunde gaan uitoefenen op de getallen hierboven:

Uiteraard komt dit niet overeenkomt met de huidige kosmologie aangezien:

Gezien het feit dat een 360-30 kalender niet overeenkomt met onze 365¼ - 29½ werkelijkheid, is het heel verleidelijk om de getallen van de grote verdrukking zoals hierboven staan niet letterlijk te nemen, maar slechts bij benadering. Maar nogmaals, waarom de moeite van deze overbodige "benaderingen" indien dit gegeven alles wat we nodig zouden hebben maar één van de lengtes zou zijn om ons een idee te geven van de duur van de heerschappij van de Antichrist?

( )

Asteroïde

Als het betekent wat het letterlijk zegt, dan hebben wij iets wat verborgen zit in die getallen en is het een impliciete voorspelling van een komende verandering van de kalender door een verkorting van het jaar met vijf dagen vóórdat de Grote Verdrukking begint. Met andere woorden, de baansnelheid van de aarde moet zich versnellen met ongeveer 1% tegen de tijd dat de antichrist aan de macht komt, om zo vijf dagen van het jaar in te korten.

De 360/30 kalender in het Oude Testament

Is dat mogelijk? Ja, het is niet alleen mogelijk, maar het lijkt al eerder te zijn gebeurd. De meeste goed opgeleide mensen gaan ervan uit dat de aarde op dezelfde manier rond de zon cirkelt al gedurende duizenden of zelfs wel miljarden jaren. Ze zijn zich niet bewust van catastrofisme, of de theorie dat de aarde is getroffen door plotselinge hevige planeet-wijde gebeurtenissen in het verleden. Catastrofisme moet geen vreemd begrip zijn voor degenen die de Bijbel hebben gelezen. De zondvloed in de dagen van Noach was ook zoiets. Vandaag is het ook algemeen aanvaard dat de dinosauriërs werden weggevaagd toen een asteroïde of komeet op de aarde insloeg. Ook dat is catastrofisme, en van een soort dat kan uitleggen hoe de kalender van de aarde zou veranderen en waarschijnlijk al veranderde. U ziet dat het Oude Testament weergeeft dat de Hebreeën en andere vroegere volken niets wisten van een 365¼ - 29½ kosmologie van vandaag. De implicatie is altijd een jaar van 360 dagen en 30 dagen maand. Enkele voorbeelden:

( )

De inslag van de ster Alsem/p>

Hoe het originele jaar van 360 dagen verlengd werd tot 365 dagen

De Bijbel is niet het enige oude getuigenis die we hebben dat de ouden leefden in een wereld van een 360 dagen-jaar, en 30 dagen-maanden. Er is veel historisch bewijs van de oude geschiedenis dat we eerder een 360/30 kalender hadden (waar krijgen we anders onze 360 graden cirkel vandaan?). Er zijn meer dan een dozijn oude kalenders met 360 dagen-jaren of 30 dagen-maanden van vóór de 8e eeuw voor Christus. Daarna zijn veel van de kalenders veranderd. Is er iets gebeurd in de 8e eeuw voor Christus, waarna het een vereiste was dat de kalenders zouden worden bijgewerkt? Van Chuck Missler kreeg ik voor het eerst een antwoord op deze vraag. Er is bewijs dat Mars vroeger een andere baan had, waarmee hij gevaarlijk dicht bij de aarde werd gebracht. Chuck Missler vertelt over hoe hij zo dichtbij kwam dat hij rampen bracht met een zekere regelmaat. Daar hebben we het bewijs vandaan voor een groot deel van de angst en wreedheid in verband staat met de naam Mars (zoals in vechtsporten). In de laatste interactie met de aarde modificeerde hij de baan van de aarde in een eigen huidige "veilige" baan, zoals we die vandaag zien. Maar hoe zit het met de 30 dagen-omloop van 29½ dagen? Als Mars de baan van de aarde vertraagde met een vijf dagen langere duur, dan zou dat automatisch de maancyclus verkorten van 30 dagen tot de huidige 29½. Als je net zo gefascineerd bent door deze ideeën als ik, dan stel ik je voor het boek 'De Mars-Aarde oorlogen' te lezen voor meer details.

De Alsem-ster catastrofe voorafgaand aan de Grote Verdrukking

Als Mars is nu in een andere baan zit, die hem nooit meer dicht bij de aarde brengt, dan is het niet waarschijnlijk dat hij als voorheen onze kalender zal veranderen. Echter, er is een ander object dat ook in Openbaring vermeld wordt, dat deze omkering zou kunnen bewerken en effect hebben in de tijd voor de grote verdrukking. De grote verdrukking begint vanaf de 5e bazuin in het 7-bazuinen-oordeel. Niet verrassend, dat de 3e en 4e bazuin katastrofische effecten beschrijven (vervuiling van zoet water en een 'nucleaire winter-achtige donkerte van de lucht) wat de schuld is van een ster die Alsem genoemd wordt. Daarvoor beschrijven de 1e en 2e bazuin een storm van meteorieten en asteroïden die de aarde beïnvloeden, die vuil en dode lichamen in het water en deels ook vervuiling in de atmosfeer veroorzaken, wat de volgende twee trompetten verklaart. Voor de 7e bazuin beschrijft de 6e bazuin een wereldwijde grote aardbeving en meerdere verduisteringen met een meteorenregen. Dit alles kan verklaard worden door een komeet die dicht langs de aarde gaat, of gedeeltelijk inslaat bij ons. Er is een astronomisch hypothese te maken die een periodiek katastrofisch uitsterven laat zien door een geologische reeks die kan worden veroorzaakt door regelmatige verschijningen van kometen. De Nemesis-hypothese suggereert dat kometen die om de zon cirkelen Pluto passeren in de "Oort-wolk" die periodiek zou worden aangewakkerd door het passeren van een tweeling ster-metgezel van de zon, genaamd Nemesis. Sommige van deze kometen zouden de aarde bereiken en rampen veroorzaken. Met andere woorden, wetenschappers kunnen hebben ontdekt wat Openbaring heeft geprobeerd om ons te vertellen al 2000 jaar geleden, dat er een andere ster zal zijn rondom de zon en die zal verantwoordelijk zijn voor een ontzettende toekomstige catastrofe. Daarmee legt Openbaring ook uit hoe de Antichrist direct aan de macht komt. Hij weet met de macht van de satan (2Tess. 2:9) dat hij in staat is om de wereld ervan te overtuigen dat hij God is (2Tess. 2:4) en in staat is om de puinhoop te herstellen ... voor een prijs (het merkteken van het beest ).

( )

De Wederkomst

En een deel van wat hij herstelt zal de kalender zijn!

Conclusie

Als het gaat om de bijbelse kalender, blijkt de Bijbel eens te meer veel letterlijker te zijn dan iemand ooit had gedacht. Net zoals de Bijbel herhaaldelijk een jaar van 360 dagen en 30 dagen maand bevat, met meer dan een dozijn andere oude kalenders en bronnen die getuigen van dezelfde kosmologie. Uit een oude geschiedenis blijkt dat de kalender veranderde in de tijd van Hizkia, overeenkomstig met wat we voor lief nemen vandaag. Het lijkt erop dat Mars zijn reputatie als "oorlog"-planeet zou kunnen hebben gekregen door de aarde regelmatig te naderen om rampen te brengen en uiteindelijk onze baan te vertragen naar de huidige 365 dagen in een jaar. Maar Openbaring voorspelt een omkering. Door zijn drie verschillende tijdsduren voor de grote verdrukking, wordt ons heel subtiel een 360/30 kalender voorspeld, die komt vlak voor de grote verdrukking begint. Gelukkig, Openbaring laat ons niet achter met te gissen hoe deze fantastische wending kan gebeuren. Het beschrijft ook iets als de Nemesis binaire twin ster om onze zon, waarvan een handvol wetenschappers voorspellen dat die verantwoordelijk zal zijn voor de regelmatig rampen op aarde: Alsem. Tussen haakjes, het klinkt misschien heel eng, maar er is geen reden om bang te zijn. Openbaring legt ook uit dat God een plan heeft voor de bescherming van de gelovigen waaraan iedereen deel kan nemen. Lees The Four End Time Groups: Will You Be in the Safe Group? (Engelstalig) om meer daarover te leren

printen??? spaar papier en inkt.