(homepagina)

Het visioen van de oude Rabbi

Door Cynthia Nuara | januari 2014

Het zoemde door de christelijke wereld, over een rabbijn die bijna acht jaar geleden stierf. Hij beweerde in een visioen de Messias te hebben gezien, en vermoedelijk wat de Messias tegen hem te zeggen had.

In november werden een boek en een videodocumentaire uitgebracht over Rabbi Yitzhak Kaduri en zijn visoen, waarin Kaduri zegt dat de Messias zou komen na de dood van de (destijds nog) minister-president van Israël. Die minister-president was Ariel Sharon, die na een nierfalen op 1 januari 2014 niet meer dan een paar dagen te leven had. Sharon is acht jaar in comateuze toestand geweest, net zolang als de rabbijn dood is.

De Bijbel zegt in Handelingen 2:17: "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen."

Maar we zijn ook gewaarschuwd in 1 Johannes 4:1: " Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan."

Toen Ik voor het eerst de naam hoorde die de rabbijn gaf van de Messias, was ik in het begin erg opgewonden. Verder onderzoek zette een domper op die opwinding. Er zijn hier enkele duidelijke rode vlaggen. Dat gezegd hebbend, is hier zijn visioen:

Volgens zijn volgelingen viel hij in 2005 in een tranceachtige toestand - op Jom Kipoer, de joodse heilige dag van verzoening. Dit gebeurde in een kamer die gevuld was met zijn studenten en het duurde 45 minuten. Daarna heeft de oude rabbijn zijn hoofd opgeheven en zei: "Ik heb de Messias ontmoet... Hij zal binnenkort verschijnen." Somber ging hij verder: "...de Messias heeft aan mij geopenbaard dat hij zichzelf niet eerder zal tonen dan na de dood van onze minister-president, Ariel Sharon."

Kaduri stierf binnen drie maanden na zijn visioen, op 28 januari 2006 op de geschatte leeftijd van 108. Er wordt gezegd dat hij een notitie schreef, die bepaalde te worden geopend een jaar na zijn dood, en welke de naam van de Messias zou onthullen. Het verhaal van de rabbi verscheen in het april 2007 nummer van Israël Today Magazine. Volgens dat artikel, zei de notitie (vertaald uit het Hebreeuws in het Engels):

"Wat betreft het briefje met de afkorting van de naam van de Messias, Hij zal de mensen verhogen en bewijzen dat zijn woord en wet rechtsgeldig zijn. Dit heb ik ondertekend in de maand van de genade, Yitzhak Kaduri."

De Hebreeuwse zin met de verborgen naam van de Messias luidt: ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים (Yarim Ha'Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim).

Kaduri vertelde zijn volgelingen vermoedelijk om de eerste letter te nemen van elk Hebreeuwse woord in de zin om de naam te spellen. De naam die werd geopenbaard is, zoals gezegd, vertaald als Yehoshua.

Yeshoea was een gemeenschappelijke alternatieve vorm van de naam Yehoshuah (Joshua) in de latere boeken van de Hebreeuwse Bijbel en onder de Joden van de tweede tempel periode. De naam correspondeert met de Griekse spelling, Iesous, waaruit de Engelse spelling komt: Jezus.

Twee van Kaduri's volgelingen hebben toegegeven dat de notitie authentiek was, maar verwarrend voor zijn volgelingen. Een zei: "We hebben geen idee hoe de rabbijn deze naam van de Messias kreeg."

Rabbijn David Kaduri, de zoon van de oude rabbi, ontkende dat zijn vader voor zijn dood een notitie met de naam Yehoshuah achterliet: "O nee! Dat is godslastering," en: "Het is niet zijn schrijven." Handschrift (men zegt van tachtig jaar geleden) werd gepresenteerd in een poging om te bewijzen dat de notitie niet authentiek was. Hij heeft echter toegeven dat zijn vader tijdens zijn laatste jaar van het leven bijna uitsluitend had gesproken en gedroomd over de komst van de Messias. Hij zei: "Mijn vader heeft de Messias ontmoet in een visioen, en vertelde ons dat hij spoedig zou komen." De kleinzoon van de oude rabbi, rabbijn Yosef Kaduri, heeft hetzelfde gezegd.

Het is begrijpelijk dat de zoon van de rabbi zou ontkennen dat het handschrift van zijn vader was. Het zou de familiereputatie in het grootste deel van Israël ruïneren door te zeggen dat Jezus Christus de Messias is. Het vermoeden bestaat dat dit de reden is waarom de rabbijn de naam van de Messias niet wilde onthullen, zolang hij nog in leven was.

"...er is voor een deel verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan." (Romeinen 11:25b).

Dit is Kaduri's gerapporteerde beschrijving van de Messias:

Het is moeilijk voor veel goede mensen in de samenleving de persoon van de Messias te begrijpen. Het leiderschap en de orde van een Messias van vlees en bloed is moeilijk te accepteren voor velen in de natie. Als leider zal de Messias geen ambt hebben, maar zal onder het volk zijn en de media gebruiken om te communiceren. Zijn regering zal puur zijn en zonder persoonlijke of politieke wensen. Tijdens zijn heerschappij zal alleen de gerechtigheid en de waarheid regeren. Zullen allen meteen in de Messias geloven? Nee, in het begin sommigen van ons, en sommigen zullen niet in hem geloven. Het is voor niet-religieuze mensen gemakkelijker om de Messias te volgen dan voor orthodoxe mensen het zal zijn. De openbaring van de Messias zal zich voltrekken in twee fasen:
Eerst zal hij zijn positie als Messias actief bevestigen, zonder zelf te weten dat hij de Messias is. Vervolgens zal hij zich openbaren aan sommige Joden, niet noodzakelijkerwijs aan de verstandige Torah geleerden. Het kunnen zelfs eenvoudige mensen zijn. Alleen daarna zal hij zichzelf aan de hele natie openbaren. De mensen zullen zich afvragen en zeggen: 'Wat, is dat de Messias?' Velen hebben zijn naam gekend, maar hebben niet geloofd dat hij de Messias is.

Kaduri zei vermoedelijk ook: "Wanneer hij komt, zal de Messias Jeruzalem redden van de buitenlandse religies die de stad willen regeren. Het zal ze niet lukken, omdat zij tegen elkaar zullen vechten.

Ik ben in de war door de verklaring van de rabbi. Jezus is hier niet voor het eerst verschenen, en Hij weet precies wie Hij is. Dit document bevestigd echter iets anders, dat me echt stoort, wanneer Kaduri zegt: "Hit'abra bezrat hashem nishmat mashiach b'adam m'yisrael" – vertaald: "Met de hulp van God heeft de ziel van de Messias zich aan een persoon verbonden in Israël." Kaduri beweert dat de Messias hier nu al is en dat zijn ziel zich heeft gehecht aan iemand anders! De Bijbel zegt niets dergelijks over Jezus, maar vertelt ons juist dat de Antichrist zal worden gemachtigd door Satan.

Er wordt gezegd dat Rabbi Kaduri veel tegenspraak aantrok rond zijn geschriften in de laatste jaren van zijn leven. Hij was zo populair in zijn laatste twintig jaren, dat hooggeplaatsten in Israël hem geraadpleegd en gebruikt hebben om verschillende politieke partijen te promoten. Hoe dan ook, het verhaal van zijn visioen kreeg maar zeer weinig publiciteit van de nieuwsmedia - geen verrassing daar. Maar nu, jaren later, heeft de christelijke wereld het gerucht opgevangen.

Kaduri was een kabbalist. De Kabbala religie ontkent de godheid van Christus en de noodzaak van geloof in hem als het enige middel tot zaligheid. Kabbalisten geloven dat alleen aan een select groepje de geheime kennis van God werden gegeven over de ware betekenis van de Schriften. De Kabbala-aanpak is mystiek - magie speelt een rol - en zij gebruiken numerologie om verborgen betekenissen te zoeken. Zij geloven in reïncarnatie en denken dat er twee Messiassen zijn - één van de bloedlijn van Josef en één van de bloedlijn van David. Dit zijn slechts enkele van de vreemde dingen die zij geloven. Het is duidelijk gezegd, een valse religie.

Het volgende komt van het Christelijk Apologetisch Onderzoek Bediening (CARM):

Zijn we tot de conclusie gekomen dat de filosofie die wordt onderwezen door Kabbala goddelijk is? Als het in strijd is met zowel het onderwijs van het Oude en Nieuwe Testament, hoe kan het van God zijn? We concluderen dat het niet van God is, maar dat het in werkelijkheid nog een ander bedrog is, dat voortkomt uit de tuin van Eden waar Satan zei: 'U zult zijn als God' (Genesis 3:5). De leugen van Eden echoot in het hart van de mensheid en heeft wortel geschoten in de filosofie van de Kabbala.

Het woord van God vertelt ons dat er slechts één Messias is:

"Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." (1 Timotheus 2:5).

Het woord van God vertelt ons dat er geen reïncarnatie is:

"En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt." (Hebreeën 9:27).

Naar Kaduri werd hierna verwezen als "de belangrijke kabbalist", omdat hij de laatste was van een generatie van Sefardische Joodse mystici. Van Kaduri wordt gezegd dat hij een van de weinig bekende levende kabbalisten is geweest, die "praktische Kabbala" gebruikte een soort van Joodse magie, gericht op het gebied van veranderingen in de wereld. Zijn zegeningen en "betoverende" amuletten werden op grote schaal gezocht om mensen te genezen van ziekten, onvruchtbaarheid en succes te geven.

De Bijbel zegt: "Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet..." (Deuteronomium 18:10-11).

Ik weet dat God kan werken door iedereen die hij kiest, om Zijn doeleinden te volbrengen. We moeten ons echter afvragen: "Is ALLES wat de rabbijn zegt de geestelijke waarheid over de Messias?" Nee.

Wat Kaduri zei over de Messias, dat het niet wordt onthuld totdat premier Ariel Sharon sterft, kan hij reden gehad hebben om te geloven dat Sharon spoedig aan zijn einde zou komen. Ik zal dit kort uitleggen, maar ik zou eerst wat achtergrondinformatie willen geven over Ariel Sharon.

Tijdens zijn militaire loopbaan werd Ariel Sharon beschouwd als de grootste veldcommandant in Israëls geschiedenis, en een van de grootste militaire strategen van het land. Het Israëlische publiek gaf hem de bijnaam "De koning van Israel" en "De Leeuw van God". Ja, ik weet het -niet goed om dit te zeggen. De enige die bij deze beschrijving past is onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Maar ik dwaal af. Toen onderschreef Sharon, als minister-president in 2003, de routekaart voor vrede, die naar voren gebracht werd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland.

Dit opende een dialoog met Mahmud Abbas en het kondigde zijn inzet aan voor de oprichting van een toekomstige Palestijnse staat. Sharon heeft zelfs een toespraak gehouden, waarin hij beweerde dat de Joden de bezetters waren van grondgebied dat behoorde tot de Palestijnen, en zei dat dit moest worden gewijzigd. Richting van dit doel heeft Sharon 'Het Gaza Ontruimings Plan' geïmplementeerd. Dit plan werd toegejuicht door zowel de Palestijnse Autoriteit als de linkervleugel in Israël als een stap op weg naar een definitieve vredesregeling.

De verdrijving begon op 15 augustus 2005, de dag na Tisha B'Av, die bekend staat als de meest trieste dag op het Joodse kalender als gevolg van de rampen die hen op deze datum in de geschiedenis overkwamen. Kennende de gevolgen van de uitzetting van de Joden op Tisha B'Av, werd de uitzetting opzettelijk uitgesteld tot de volgende dag. Tisha B'Av was zeker een trieste dag voor deze Joden die hadden geweigerd om hun huizen te verlaten, wetend dat ze met kracht zouden worden verwijderd op de volgende dag. 9480 Joodse kolonisten werden verdreven uit 21 nederzettingen in Gaza en vier nederzettingen in de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

Wanneer zal de wereld gaan beseffen dat verzoening en het opgeven van Israël's land voor vrede nog heeft nooit gewerkt! Maar om terug te komen op het onderwerp: de kabbalisten waren onder degenen die heel boos op Sharon waren daarna.

Er werd gezegd dat in de nacht van 23 juli 2005, slechts enkele weken voordat ze wisten dat de Joden zouden worden uitgezet, een groep van orthodoxe rabbijnen onder leiding van rabbijn Yosef Dayan, die een expert in Kaballah was, zich verzamelden bij een begraafplaats in de Israëlische stad van Rosh Pina - allen gehuld in zwarte gebedsjaals en zwarte kaarsen in hun handen. Ze legden een oude kabbalistische vloek op Ariel Sharon genaamd de Pulsa da-Nura ("wimpers van vuur"), met een beroep op de engel van de dood, of de demonen, om in te grijpen. Vermoedelijk is Rabbi Kaduri niet zo ver gegaan met zijn "magie", maar zeker moet hij ervan hebben geweten, aangezien hij hun leider was.

{..}

Ter afsluiting zou ik willen zeggen dat ik respect heb voor dominee Gallups en Rabbi Cahn. Maar ik heb enkele ernstige bedenkingen over Rabbi Kaduri, zijn visioen, en zijn religie. Wat hij zegt over Yehoshuah heeft niets te maken met de echte Yeshua, Jezus.

"Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden." (Matteüs 24:24).

"Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden." (Matteüs 24:5).

Laten wij bidden tot God voor onderscheidingsvermogen om te weten wat goed en wat kwaad is.

printen??? spaar papier en inkt.