(homepagina)

Open brief aan Al-Baghadi

Samenvatting

1. Het is verboden in de islam om fatwa's uit te geven zonder alle noodzakelijke leringen aan te geven. Zelfs dan moet de fatwa de islamitische juridische theorie volgen, zoals omschreven in de klassieke teksten. Het is ook verboden om een gedeelte van een vers uit de Koran te citeren - of een deel van een vers - en een uitspraak daaruit af te leiden zonder te kijken naar alles wat de Koran en Hadith leren in verband met die kwestie. Met andere woorden, er zijn strenge subjectieve en objectieve voorwaarden voor fatwa's, en men kan niet 'lukraak' koranverzen aanhalen voor de juridische argumenten zonder de gehele Koran en Hadith.
2. Het is verboden in de islam om juridische uitspraken over iets te geven zonder het beheersen van de Arabische taal.
3. Het is verboden in de islam om Sharia-zaken te versimpelen en de gevestigde islamitische wetenschappen te negeren.
4. Het is toegestaan in de islam [voor geleerden] om te verschillen over alle aangelegenheden, met uitzondering van de fundamenten van de religie wat alle moslims moeten weten.
5. Het is verboden in de islam om de realiteit van de hedendaagse tijd te negeren bij het afleiden van juridische uitspraken.
6. Het is verboden in de islam onschuldigen te doden.
7. Het is verboden in de islam om gezanten, ambassadeurs en diplomaten te doden; dus het is verboden om journalisten en hulpverleners te doden.
8. Jihad in de islam is een defensieve oorlog. Die is niet toegestaan zonder de juiste oorzaak, het juiste doel en zonder de juiste gedragsregels.
9. Het is verboden in de islam om mensen niet-moslim te verklaren, tenzij hij (of zij) openlijk hun ongeloof verklaren.
10. Het is verboden in de islam om te schaden of te mishandelen - op welke wijze ook - de christenen of enig 'mens van het Boek'.
11. Het is verplicht om Yezidi's te beschouwen als mensen van het Boek.
12. De herinvoering van de slavernij is verboden in de islam. Het werd afgeschaft door een universele consensus.
13. Het is verboden in de islam om mensen te dwingen zich te bekeren.
14. Het is verboden in de islam om vrouwen hun rechten te ontzeggen.
15. Het is verboden in de islam om kinderen hun rechten te ontzeggen.
16. Het is verboden in de islam om juridische straffen (hudud) vast te stellen, zonder de juiste procedures van gerechtigheid en barmhartigheid te waarborgen.
17. Het is verboden in de islam om mensen te martelen.
18. Het is verboden in de islam om de doden te ontwijden.
19. Het is verboden in de islam om slechte daden toe te schrijven aan God.
20. Het is verboden in de islam om graven en heiligdommen van de Profeten en de metgezellen te vernietigen.
21. Gewapende opstand is verboden in de islam voor iets anders dan duidelijk ongeloof door de heerser en die de mensen niet toestaat te om bidden.
22. Het is verboden in de islam om een kalifaat te verklaren zonder consensus van alle moslims.
23. Loyaliteit aan de eigen natie is toegestaan in de islam.
24. Na de dood van de Profeet heeft de islam niemand nodig om overal heen te gaan.

De brief geschreven over deze samenvatting is te vinden op: Open Letter to Baghdadi | English

printen??? spaar papier en inkt.