(homepagina)

De film 'Noach'

door L.A. Marzulli - 1 april 2014

Nee, ik heb de film nog niet gezien, maar ik zal hem gaan zien zodra ik terug ben in Los Angeles, als het vliegtuig tenminste kan landen vanwege een serie aardbevingen die er recent waren. Wie weet wat er morgen zal komen!

De Orlando-conferentie is ongelooflijk goed geweest!
Ik sprak afgelopen avond met een uitverkocht huis van ongeveer 1.700 mensen over Genesis 6. Ik denk dat dit hoofdstuk de sleutel is tot de waarschuwing die Jezus ons gaf in Mattheus 24 en Lukas 21: het zal zijn als de dagen van Noach, wanneer de zoon des mensen terugkeert.

Natuurlijk, als iemand niet gelooft dat gevallen engelen seks hadden met vrouwen in de dagen van Noach, wat is dán het onderscheid tussen Noachs dagen en alle andere? In mijn beleving niets, aangezien zonde en verdorvenheid van de mensheid de laatste 6000 jaar of zo niet is veranderd. Dit is de sleutel: de terugkeer van de gevallen engelen die het ondenkbare doen, knoeien met het genoom, een hybride maken, bekend als de Nephilim.

Volgens wat ik heb gehoord over de film Noach, worden de Nephilim in de film niet genoemd. In feite verdraait deze film de Schriften om ons te laten denken dat de globale opwarming, en de milieu-overwegingen de oorzaak waren voor de zondvloed.

Met dat in gedachten: waarom komt deze film nu uit? Zoals ik gisteravond al zei, zullen miljoenen deze film gaan zien en geloven - ten minste op een bepaald niveau - dat dit de echte oorzaak was van de vloed. Ik vind het interessant dat diegenen onder ons die het hebben over de Nephilim en het koppelen van wat is er gebeurd in Noachs dagen met de UFO-ontvoeringsverschijnselen onder vuur liggen van bepaalde elementen binnen de kerk! Onze stem zal voor het grootste deel worden overstemd door de film. En de film zal verder verduisteren wat ik geloof dat de waarheid is achter de overstroming. Daarvan werd Noach gered, samen met de leden van zijn familie, omdat zijn DNA, en die van zijn zonen en hun echtgenotes, DNA was dat niet besmet is geweest met het DNA van een gevallen engel! Ze waren allen rein in hun generaties!

De film gaat nooit over dit aspect van de Schrift. En volgens mij was dit de echte reden voor de overstroming in de eerste plaats.

Ter afsluiting: zonder een goed begrip van de Genesis 6 kan men ook niet begrijpen wat er gebeurde in de geschiedenis met de verovering van Kanaän, en de Nephilim stammen die het land bewoonden, of wie Goliath was, of waarom Og de laatste was van de reuzen, en later, de waarschuwing van Jezus, dat het zal zijn als in de dagen van Noach als hij terugkomt.

De oorlog tussen het zaad, het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, blijft gaande. Helaas mist de film Noach dit kenmerk en is dus een nieuw stuk van desinformatie, dat alleen bijdraagt aan de verwarring over dit dynamische en vaak verkeerd begrepen gedeelte van de Schrift.

Bron: Sunday Go to Meeting Bun! « L.A. Marzulli's Blog

printen??? spaar papier en inkt.