(homepagina)

13 september 2015 - Een terugkerende droom

Let op : Dit deel 3 gaat ervan uit dat de lezer deel 1 en 2 van deze reeks over de profetische betekenis van de datum van 13 september 2015 en de jaren 2015-2016, als het jaar 5776 op de Hebreeuwse kalender, heeft gelezen. Als u die nog niet hebt gelezen, is het aanbevolen om eerst deel 1 en deel 2 in deze serie te lezen vóór het lezen van deel, 3 om een beter begrip te krijgen van de informatie die wordt besproken in deel 3.

13 september 2015 - deel 3: "De koning is in het veld"

Door Buck Stephens | augustus 2013

Net toen u dacht dat ik klaar was met het vinden van de profetische betekenis van de datum van mijn terugkerende droom, waarover ik sprak in deel 1 van deze serie, schreef ik deel 2 met betrekking tot de betekenis van deze datum en waarbij ik wat meer informatie gaf om te onderstrepen dat er iets heel belangrijks stond aan te komen in deze tijd, namelijk op of rond die datum en ook in het jaar dat daarop volgt, in het jubeljaar van de Hebreeuwse kalender, dat is de kalender die God verordende voor het volk Israël.

Ik vertraagde de publicatie van dit bericht, omdat de blog en vooral de berichten over deze datum in populariteit toenamen. En die berichten werden steeds weer opnieuw geplaatst op Facebook en op andere sociale mediasites en op blogs. De bezoeken aan deze blog lopen in de duizenden.

Nu zal ik weer enkele dingen over deze datum meedelen, zodat wanneer dit eraan toegevoegd is en vergeleken wordt met de andere dingen die ik beschrijf in deel 1 en 2, ze nog verrassender en verbazingwekkender blijken te zijn over de gebeurtenissen van deze dag dan ik herhaaldelijk in dromen ontvangen heb in de laatste 5 á 6 jaar.

Terugblik op de delen 1 en 2

13 september 2015 was een datum die bleef terugkeren in de dromen die ik had, die ergens in 2008 begonnen, en het bleef om onderzoek van mij vragen om een aantal zaken te ontdekken met betrekking tot deze specifieke datum. Maar ook over het hele afgelopen decennium, en ook gedurende de laatste 100 jaar. Ik heb deze informatie aan een aantal mensen in geschreven vorm gepresenteerd en tijdens openbare presentaties in de afgelopen jaren.

De 29e dag van de Hebreeuwse maand Elul in het jaar 5775 is 13 september 2015. Dat is, zoals ik in deel 1 gezegd heb, de volgende "Dag van kwijtschelding", of het Hebreeuwse "Shemittah". Op die datum begint ook de volgende jubeljaar. Ik wees erop dat het getal 3 een getal is van goddelijke orde en ook de betekenis heeft dat de Bijbel iets bevestigt; na het getuigenis van 2 of 3 personen of een reeks van gebeurtenissen. Ik deelde met u dat als we aannemen dat de datum van mijn droom nummer 3 is in een serie van 3 gebeurtenissen, er dus iets belangrijks moet zijn gebeurd op de vorige 2 Shemittahs en ook de voorgaande 2 jubeljaren.

Bij het lezen van deel 1 en 2 hebt u geleerd dat er inderdaad iets heel belangrijks gebeurde op de vorige 2 Shemittah's (die alleen voorkomen op de 29e Eloel, eens in de 7 jaar). De laatste twee Dagen van kwijtschelding waren de twee slechtste dagen in de geschiedenis van de beurzen. De betekenis is dat Shemittah vraagt dat er een dag is die letterlijk in het Hebreeuws betekent: "te laten vallen". Het is een dag waarop de schulden moesten worden geannuleerd. We moeten met de goddelijke orde van 3 concluderen dat zich een andere nog grotere financiële ineenstorting zou kunnen voordoen op de volgende Shemittah in onze groep van 3! De volgende Dag van kwijtschelding of Shemittah begint op 13 september 2015.

Het jubeljaar heeft ook een verband met schulden die worden geannuleerd, en het vraagt ook om onroerend terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. We leerden in deel 1 en 2, dat inderdaad in de twee voorgaande jubeljaren dit te maken had met het land, in het bijzonder het land in Israël, om dit terug te laten keren naar de oorspronkelijke eigenaar. In 1917-1918, het eerste jubeljaar in onze groep van 3, toen generaal Allenby Jeruzalem veroverde op de Turken, en in 1966-1967, ons tweede jubeljaar, toen Israël Jeruzalem veroverde in de 6-daagse oorlog. We moeten concluderen dat het volgende jubeljaar ook een speciale betekenis zal hebben met betrekking tot grond in Israël die zal terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaar. We bespraken de mogelijkheden in deze discussie van wat er eerder kan optreden.

Nu wil ik hier herhalen, zoals ik in deel 2 gezegd heb, dat ik geen datums ga vaststellen, maar er gewoon op ga wijzen dat er iets zeer ongebruikelijks gebeurt op of rond die 13e september 2015 of in het jaar dat gaat volgen. Ik deelde dat de Heer Zijn geheimen deelde met Zijn vrienden (Markus 4:11, Daniel 2:47, Amos 3:7). En op dit moment betreft dat delen het voorbereiden van Zijn Gemeente voor iets belangrijks in het herstel van Zijn Koninkrijk! We hebben gezien in de geschiedenis, en in het bijzonder als het gaat om het leven en de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus, dat de Hebreeuwse kalender gebaseerd is op de maan. En de Joodse feesten hebben bewezen momenten te zijn waarop God het profetische Woord heeft vervuld. Een van de vele voorbeelden hiervan is dat de dood en opstanding van Jezus gebeurde tijdens het Pascha!

Dus, wat zou er anders naast dat wat we al in de vorige delen besproken hebben, worden gepland volgens de Hebreeuwse kalender op deze speciale datum in mijn terugkerende droom?

13 september 2015

Het is een zeldzame gebeurtenis dat een datum een dergelijke betekenis heeft in de Hebreeuwse (op de maan gebaseerde) kalender, en dat er meerdere gebeurtenissen of heilige dagen zijn die vallen op dezelfde datum, evenals de overeenkomstige betekenis van die tijd of de periode van het jaar waarin de datum valt. We hebben niet gesproken over de duidelijkste gebeurtenis die optreedt op die datum. Laten we een kijkje nemen bij die gebeurtenis en de tijd van het jaar eromheen om een goed begrip te krijgen van de betekenis van deze datum, in aanvulling op andere belangrijke gebeurtenissen op dat moment, zoals besproken in deel 1 en 2, en ook in deel 4 wat snel zal volgen na deze publicatie!

Rosj Hasjana

13 september 2015 is Rosj Hasjana, het "hoofd van het jaar", of beter bekend als het Joodse Nieuwjaar. Het is de datum van de Joodse festival bekend als het "Feest van de Trompetten". Rosj Hasjana is een 2-daagse viering van het nieuwe jaar, dat in 2015 begint bij zonsondergang op 13 september. Dat Rosj Hasjana op deze specifieke datum valt is ongelooflijk, wanneer men bedenkt dat door de jaren heen, Rosj Hasjana is gevallen op 30 verschillende datums op de gemeenschappelijke (Gregoriaanse ) kalender, variërend van 5 september tot 5 oktober! De kans dat Rosj Hasjana valt op 13 september, wat naar schatting waarschijnlijk eens in de 76-100 jaar gebeurt op basis van de Nieuwe Maan berekeningen die het bepalen. Echter, de kans dat het valt op die datum, en dat dit tijdstip tevens de Dag van kwijtschelding (Shemittah) is, en ook het begin van het jubeljaar dat eens in de 50 jaar optreedt, is astronomisch. Hmmm .

Rosj Hasjana wordt in de joodse traditie verondersteld om de verjaardag te zijn van de schepping van Adam, en wordt gekenmerkt door de geluiden van de trompet, voortgebracht door de Shofar (uitgeholde ramshoorn) en het eten van speciaal voedsel, vaak gedoopt in honing als hoop voor een zoet nieuw jaar. Anders dan 1 januari op de gemeenschappelijke kalender, heeft Rosj Hasjana een diepe geestelijke betekenis en in plaats van te feesten alsof God even niet kijkt, wordt het beschouwd als een dag van oordeel en een tijd om te zorgen dat alles goed is met hun schepper, de Almachtige God. Het is een tijd van voorbereiding tot zelfonderzoek en... oordeel!

Geweldig, maar wacht, we zijn nog niet klaar !

Dagen van Ontzag

Op 13 september 2015 begint ook wat bekend staat als de "Dagen van Ontzag" of "Yamim noraim". De Dagen van Ontzag, soms ook wel aangeduid als de "Dagen van Berouw", duren 10 dagen met het doel zich te bekeren voordat het volgende grote feest van "Yom Kippur" of "Dag van Verzoening" plaatsvindt op de Joodse kalender. Jom Kippoer vindt plaats op 22 en 23 september in het jaar 2015, 10 dagen na 13 september. Jom Kippoer is de dag van bevrijding en verlossing!

Volgens de Joodse tradities heeft God boeken waarin hij opschrijft de namen van degenen die zullen leven en die zullen sterven... wat spreekt van eeuwig leven en eeuwige dood. Het boek kan tijdens de Dagen van Ontzag worden veranderd door bekering, maar ze wordt verzegeld op Yom Kippur. De Sabbat die optreedt tijdens deze Dagen van Ontzag, staat bekend als "de sabbat van de Terugkeer". Oké ... Ik weet wat sommigen van jullie denken ... meer over die Sabbat later !

Wacht even, wacht... we zijn nog niet klaar!

Sommigen denken dat ik op zoek ben om hier een datum vast te stellen, maar dat doe ik niet. "Niemand kent de dag of het uur", zoals Jezus zei. Maar Hij zei dat we zouden weten de "tijden en het seizoen", zelfs tot op het punt dat we zouden weten wanneer Zijn wederkomst daar was, "zelfs voor de deur" om te kloppen. We kunnen niet weten wat de dag of het uur is waarop Jezus komt. De dag en het uur verschillen toch al over de hele wereld. Mijn vrienden in Papoea Nieuw-Guinea en Australië zullen ontwaken uit hun slaap op 14 september terwijl mijn vrienden aan de westkust van de Verenigde Staten nog de zonsondergang op 13 zondag september ervaren. Terwijl Israël het centrum blijft van de aarde en het centrum van de tijd, kunnen we niet zeker zijn van welk uur, of op welke dag een evenement kan gebeuren. De financiële markten in Azië zullen geopend zijn op maandagmorgen de 14e als op hetzelfde moment in de Verenigde Staten de zonsondergang is op zondag 13 september. Ondanks de dag of het uur waarop u zich in de dag of tijdzone bevindt, u kunt zeker de Heiland horen kloppen op de deur. Jezus zei dat, net zo goed als u kunt onderscheiden de tekenen van het weer (Lucas 12), we even goed de tijden kunnen herkennen, net zoals we de "wolken aan de hemel" kunnen onderscheiden. We kunnen de precieze tijd niet weten wanneer het gaat regenen, maar we kunnen zien dat het ieder moment kan komen! Gelooft u dit niet? Ik stel voor dat u de woorden van Jezus leest in Lukas hoofdstuk 12.

Laten we met dat in gedachten eens onderzoeken, niet alleen deze datums, maar ook de tijd en de seizoenen waarin ze voorkomen!

Ja, het wordt nog beter !

Alle evenementen die we in de drie delen hebben besproken treden op in de maand Elul of (bent u klaar voor dit) de "Maand van de Bruid"! De dagen van de maand Elul worden ook wel de "Hoge Heilige Dagen" genoemd en ook de dagen dat "De koning in het veld is". Ik zou een artikel kunnen schrijven over elk punt hiervan, maar laten we ze gewoon kort onderzoeken.

Maand van de Bruid

De naam Elul is eigenlijk een afkorting van de Hebreeuwse letters waaruit de referentiemaand van de Bruid komt. De verwijzing komt uit Hooglied 6:3, die een tijd van intimiteit kent, die wordt ingezet door de bruid, in tegenstelling tot 2:6, waar de intimiteit wordt beschreven, ingezet door de Bruidegom.

De maand Elul is een tijd van een speciale band tussen de goddelijke Bruidegom en Zijn bruid Israël, welke sinds Golgotha zich ook uitstrekt tot de Gemeente, genaamd de "Bruid van Christus" in het Nieuwe Testament. Hierop wordt gezinspeeld door het feit dat in het Hebreeuws de eerste letters van de woorden van het vers zijn: "Ik ben voor mijn geliefde en mijn geliefde is voor mij" (ani ledodi v'dodi li), die het woord spellen: Elul!

Natuurlijk is er iets heel bijzonders gebeurd tussen Christus en Zijn bruid in deze tijd. Het lijkt een tijd te zijn waarin de Bruid... bent u er klaar voor... komt naar Hem! U pakt het? Ze gaat naar hem in plaats van dat Hij komt naar haar, in een opname-achtige ervaring.

Hoge Heilige Dagen

Ook opgenomen in "tijd en seizoen" is de tijd welke is aangeduid als de "Hoge Heilige Dagen", de tijd tussen de 1e Elul en Jom Kippoer, of de Grote Verzoendag. Deze 40 dagen geven de dagen van Mozes aan, die hij heeft doorgebracht op de berg Sinaï, toen hij voor de tweede keer opklom om de vervangende stenen tafelen te ontvangen in plaats van die welke hij brak bij de ontdekking dat de Israëlieten in opstand waren gekomen tegen God, toen Hij voor de eerste keer op de berg was. Na hun oordeel en berouw vertegenwoordigen deze dagen hun tijd van verzoening met God en Zijn wegen. Mozes heeft op de berg gebeden, volgens de Joodse traditie voor Gods genade voor mensen die in opstand waren gekomen en ongehoorzaam waren. De Hoge Heilige Dagen is een oproep om zich te bekeren en de genade van de Schepper te accepteren .

De Koning die in het veld is

Er een seizoen en een tijd in de Joodse traditie, waarnaar verwezen wordt in de Schrift als het moment waarop "de Koning in het veld is". 13 september 2015 en de gebeurtenissen waarbij dit alles zal plaatsvinden, vallen op het einde van de viering in de maand Elul, of wanneer "de koning in het veld is". De koning is in het veld verwijst naar een tijd dat de koning uit zijn paleis zal komen en naar de stad zal gaan, en wacht buiten de stad, terwijl zijn knechten naar de stad gaan en het volk verzamelen, met de aankondiging dat de "Koning in het veld is" en wacht om allen te ontvangen, van de laagste knecht tot aan de adelstand.

Nu weet ik dat sommigen van u, die bekend zijn met de Schrift al de betekenis gepakt hebben en de parallellen van een deel van de terminologie van zinnen als ... de sabbat van de terugkeer ... de Maand van de bruid ... en de koning is in het veld... en zich hebben afgevraagd, is het mogelijk dat wanneer al deze gebeurtenissen samenvallen, de Opname of "wegroeping" van de Gemeente zal plaatsvinden op of rond deze gebeurtenissen of tijdens dat jubeljaar, dat nog steeds bezig is tot aan de volgende Rosj Hasjana? Is het mogelijk dat wanneer het boek wordt afgesloten op Jom Kippoer, dat het de namen zal bevatten van degenen die binnenkort worden opgenomen?

Feitelijk hebben veel geleerden dit geloofd, dat de gebeurtenis die bekend staat als de Opname zal plaatsvinden in die tijd van het jaar, tijdens de Maand van de bruid, als de koning in het veld is, in het bijzonder op het Bazuinenfeest of Rosj Hasjana. Ja, de Opname is niet alleen een tijd van wegnemen, maar ook een tijd van oordeel over degenen wier namen niet in dat boek staan geschreven, dat wordt afgesloten op Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Amos 3:6 zegt dat bij het "geluid van de bazuin de mensen beven". De eerste stoot van de trompet op Rosj Hasjana is een oproep tot bekering om een oordeel te voorkomen bij het afsluiten van het boek, 10 dagen later op Jom Kippoer.

Nogmaals, ik stel geen datum, maar wijs op de "tijden en gelegenheden", die in 2015 plaatsvinden met een verbijsterende betekenis, zoals we hebben gezien, en op een manier die, zoals ik graag zeg: "te toevallig om toeval te zijn"!

Hoe dan ook, zoals we besproken hebben, het is van grote betekenis, deze mogelijkheid dat die Opname zou kunnen optreden rond de tijd van 2015-2016, in dat jubeljaar, en zelfs op dat Bazuinenfeest. Er zijn een aantal aanwijzingen in de Schrift en ik zal die bespreken in het volgende deel, deel 4 van deze uitgebreide meerdelig publicatie. Ik zou ze hier wel willen delen maar heb liever dat u de betekenis van al hetgeen is opgenomen in de delen 1-3 verder onderzoekt, voordat we verder gaan onderzoeken over 13 september 2015 en haar betekenis voor de spoedig komende Koning Jezus Christus om Zijn bruid op te eisen.

Zegen!

Bron: The King is in the Field, September 13, 2015

printen??? spaar papier en inkt.