(homepagina)

Een oude rabbi en een nieuwe paus, 13 september 2015 deel 2

De nieuwe paus en een oude rabbi - 13 september 2015 - deel 2

Door Buck Stephens | augustus 2013

Let op: Dit deel 2 gaat ervan uit dat de lezer deel 1 van deze reeks heeft gelezen over de profetische betekenis van de jaren 2015-2016, zijnde het jaar 5776 op de Hebreeuwse kalender. De lezer wordt aangespoord om eerst deel 1 van deze serie te lezen, vóór deel 2 te lezen, om een beter begrip te krijgen van de informatie die hier wordt besproken. Om deel 1 te lezen kunt u ook hier klikken...
Bron: Deel 1

De nieuwe paus en een oude rabbi

In onze bespreking over de datum die ik zag of hoorde in de terugkerende dromen die ik met u deelde in deel 1 van deze serie, stelde ik dat de datum belangrijk was, omdat het de 3e is in een reeks datums van belangrijke sabbatsjaren, welke elke 7 jaar optreden op de 29e Elul op de Hebreeuwse kalender, de laatste dag van de Hebreeuwse burgerlijk jaar. Ik heb ook aangegeven dat het niet alleen de 3e dag was in een reeks van 7 jaar, maar dat het ook aan het eind van die dag de start betekent van de volgende jubeljaar op de Hebreeuwse kalender. Ik heb er ook over gesproken dat dit jubeljaar elke 50 jaar voorkomt, nadat een serie van 7 jaar sabbatsjaren geweest is, en dat het ook een belangrijk jaar was in een patroon van 3 jubeljaren. In de vorige twee jubeljaren is er iets heel belangrijks gebeurd met betrekking tot de teruggave van het land, zoals het jubeljaar voorschrijft. Deze teruggave van land was in Jeruzalem en betekende de teruggave van land aan Israël, aan de oorspronkelijke eigenaren. Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze patronen en wat er gebeurde, zie deel 1 van deze serie .

Allereerst, laat ik stellen, dat ik hier geen vaste datums ga noteren, maar aangezien we een studie doen naar de patronen in het licht van de Joodse feestdagen en feesten, geven ze aan dat 2015 en 2016 een belangrijke tijd is op de profetische kalender. Zodra u het volgende hebt gelezen, geloof ik dat u het volledig voor uzelf zult begrijpen.

Hoe zit het met die datum van 13 september 2015, en wat kunnen we verwachten? Ik beloofde in deel 1 dat ik u wat meer informatie zou geven en dus komt er hier meer van een liefhebbende God met zijn handtekening voor de tijd waarin we leven. Het is allemaal zo geweldig, je moet het nemen met kleine stukjes. Bij de beantwoording van die vraag moeten we de gebeurtenissen die nu plaatsvinden onderzoeken, evenals die in het verleden in de aanloop naar die datum. Terwijl er zo veel details zijn, die ik heb waargenomen, zal dit schrijven alleen proberen het samen te vatten voor de lezer in wat een uitgebreide verhandeling over het onderwerp zou kunnen zijn.

Laat ik in het algemeen samenvatten wat we zouden moeten zien gebeuren op en rond de datum van 13 september 2015 en in het volgende jubeljaar, dat begint aan het einde van die dag en zal eindigen op 3 oktober 2016. Aangezien deze beide datums betreffende de Dag van Kwijtschelding in dit sabbatsjaar worden waargenomen op de 29e Elul, evenals ook in de twee voorgaande jubeljaren, zich voordoen in een patroon van 3 opeenvolgende jubeljaren, te maken hadden met financiële rampen en de teruggave van land in Jeruzalem aan Israëls oorspronkelijke eigenaren, moeten we concluderen dat op of omstreeks die toekomstige datum, zich soortgelijke gebeurtenissen kunnen voordoen.

Sinds de 29e Elul van beide voorgaande sabbatsjaren de twee slechtste dagen in de geschiedenis voor de beurs vaststelde, kunnen we iets dergelijks weer verwachten. Ik denk echter dat er op deze 3e datum een nieuwe wending komt in de twee patronen van de gebeurtenissen. Eén die beide voorvallen op vergelijkbare wijze combineert met wat we hebben gezien in de twee voorgaande jubeljaren en de twee sabbatsjaren.

Tenzij de regels van de New York Stock Exchange veranderen, zal de markt op die dag niet open zijn, omdat het een zondag is. Interessant is dat zondag ook wel bekend staat als de 3e dag... omdat Jezus opstond op de 3e dag, ook een zondag. De 3e dag is in de hele Schrift altijd een teken geweest. Onthoud dat het getal 3 verwijst naar een goddelijke orde van voltooiing. Deze Dag van Kwijtschelding in het jaar 2015 zal hoogstwaarschijnlijk anders zijn dan de twee vorige Dagen van Kwijtschelding, omdat het de toegevoegde dimensie heeft van tevens het begin van een jubeljaar te zijn. Misschien zullen we een combinatie van gebeurtenissen zien op de Dag van Kwijtschelding (sabbatsjaar) en het Jaar van Kwijtschelding (jubeljaar). Het jubeljaar heeft niet alleen de opdracht van de kwijtschelding van de schuld, zoals de Dag van Kwijtschelding in het sabbatsjaar, maar ook de extra dimensie van teruggave van land (bezittingen) naar zijn oorspronkelijke eigenaar. Het is dan ook waarschijnlijk dat de datum van 13 september meer te maken heeft met het land dan met de beurs! Maar het land-probleem zou heel goed kunnen uitmonden in een financiële reactie.

Het is zeer waarschijnlijk dat wat er ook gebeurt met de grond in Jeruzalem, dit op dat moment de wereldeconomie negatief zal beïnvloeden vanwege een landcontroverse. Momenteel is het enige land in Jeruzalem dat nog niet onder Israëlische jurisdictie is, in feite de Tempelberg. Hoewel ik geloof dat de Kerk zich financieel moet voorbereiden op deze tijd, denk ik ook dat de patronen van de recente geschiedenis aangeven dat 13 september 2015 een cruciale dag zal zijn in de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Waarom denk ik dat? Laten we opnieuw de recente geschiedenis doornemen.

Vanwege de tijd, zal ik snel sommige gebeurtenissen opnieuw vertellen wat betreft het geschil aangaande de grond in Israël. Te toevallig om toeval te zijn, maakt de datum 13 september een groot deel uit van deze gebeurtenissen. Laten we eens kijken:

() Oslo Akkoord, 13 september 1993

()Tempelberg Conflict in 2000

Onnodig te zeggen dat we aan de vooravond van een aantal zeer interessante profetische tijden zijn aangekomen met spelers als de VS en de regeringen in de wereld, die vooral in het Midden-Oosten onbewust handelen vanuit een profetisch script wat beschreven is in de Bijbel tot in het kleinste detail. Ze zijn zich niet bewust dat een liefhebbende God hen waarschuwt voor een naderend oordeel en zij negeren zijn vingerafdrukken bij de zogenaamde "toevalligheden" die volgen in de Joodse gebruiken, data, feesten en bijbelse wetten. Zoals ik uitvoerig in mijn recente boek, Secrets of a Supernatural World, heb besproken, laat God Zijn vingerafdrukken achter in talloze bewijzen die gevonden zijn in de gebeurtenissen van de mensheid, en veelvuldig in de laatste tien jaar, als een teken voor hen die Hem zouden zoeken, een teken waaruit blijkt dat Hij achter de schermen werkt aan het uitvoeren van Zijn beloften aan Zijn volk om de wereld te verlossen uit de greep van het kwaad, om dat uit te roeien, voor eens en voor alle eeuwigheid.

In het licht van de voorgaande informatie, waarmee we, zoals ik laat zien, aan de vooravond staan van een aantal zeer belangrijke gebeurtenissen, denk ik dat het tijd is voor enige verdere bespreking over een oude rabbijn en de nieuwe paus. Bijbelse profetie is onfeilbaar en buitenbijbelse profetie moet worden beoordeeld op zijn nauwkeurigheid en hoe het in lijn staat met de onfeilbaarheid van de bijbelse profetie. Met dit richtsnoer stevig op zijn plaats moeten we rekening houden met twee uitgebreide buitenbijbelse oude profetieën die hebben bewezen ongelooflijk nauwkeurig te zijn. Ze zijn in de 12e eeuw binnen 70 jaar na elkaar uitgesproken. Deze uitspraken werden beide gegeven ongeveer halverwege de periode van 174 jaar waarin de kruistochten naar het Heilige Land werden uitgevoerd door de Rooms-Katholieke Kerk. Een werd in Duitsland uitgesproken door een oude rabbijn over Jeruzalem, over de tijd dat de Messias zou terugkeren, en de andere door een Ierse bisschop over het pausdom.

Een oude rabbi en de nieuwe paus

Allereerst wil ik kort ingaan op de profetie van Rabbi Judah Ben Samuel, die in het jaar 1217 overleed. In het laatste deel van de 12e eeuw schreef hij een profetie over Jeruzalem, die u in het licht van onze bespreking hierboven, intrigerend zult vinden, daar ben ik zeker van, zeker als je bedenkt hoe accuraat hij is vanuit het gezichtspunt achteraf gezien van wat de rabbi vooraf zag in zijn profetie. Hier is wat Hij zei, wat van belang is voor onze bespreking. Rabbi Judah Ben Samuel schreef:

"Wanneer de Ottomanen (Turken) Jeruzalem veroveren, zullen ze heersen over Jeruzalem gedurende acht jubeljaren. Daarna zal Jeruzalem niemandsland zijn gedurende een jubeljaar, en vervolgens zal het in het negende jubeljaar weer terugkeren in het bezit van het Joodse volk. Wat het begin van de Messiaanse eindtijd zal betekenen."

Juda de Vrome, zoals deze rabbi ook bekend staat, keek in de toekomst met een verbazingwekkende nauwkeurigheid, zoals we nu kunnen zien als we terugkijken. Toch zou het nog precies 300 jaar duren voor het eerste deel van zijn voorspelling uitkwam. Laat ik kort zijn bovengenoemde verklaring beschrijven in het licht van de geschreven geschiedenis .

"Wanneer de Ottomanen (Turken) Jeruzalem veroveren, zullen ze heersen over Jeruzalem gedurende acht jubeljaren..."

In het jaar 1517 werd Jeruzalem veroverd door de Ottomanen, of de Turken, precies als Rabbi Judah meer dan 300 jaar eerder had voorspeld. Hij zei ook dat ze zouden regeren over Jeruzalem gedurende 8 jubeljaren. Aangezien een jubeljaar een periode van 50 jaar is, betekent dit dat de Ottomanen 400 jaar zouden regeren over Jeruzalem! Zoals we al vertelden in deel 1, was het in 1917, het jubeljaar, ons eerste in een patroon van 3 jubeljaren, dat generaal Allenby van het Britse leger Jeruzalem veroverde op de Turken en de Joden begonnen terug te keren naar hun thuisland. Even rekenen: 1917 - 1517 = 400 jaar !

"Daarna zal Jeruzalem niemandsland worden gedurende een jubeljaar..."

Vanaf het jubeljaar 1916-1917 tot aan het volgende jubeljaar dat in 1966-1967 begon, regeerde niemand over Jeruzalem terwijl de Britten de orde bleven handhaven, terwijl de Joden terugkeerden en het land van Israël reorganiseerden en het een herstelde natie werd in 1948 na de Tweede Wereldoorlog. Maar Jeruzalem was onder Arabische/islamitische overheersing.

"...En dan in het negende jubeljaar zal het weer terugkomen in het bezit van het Joodse volk..."

Interessant dat Rabbi Judah spreekt van een Jeruzalem dat terug zal komen in het bezit van de Joodse natie, die in zijn tijd in de werkelijkheid had opgehouden te bestaan. Zijn verklaring hield in dat wanneer Jeruzalem terugkwam in handen van het Joodse volk - wat zij heeft gedaan tijdens de 6-daagse oorlog in 1966-1967 - dit het tweede jaar van het jubeljaar van ons patroon van 3 was. En de natie wordt aangehaald in zijn verklaring als reeds bestaand! In feite deed het dat... vanaf 1948 !

"...Wat het begin zal betekenen van de Messiaanse eindtijd."

Dit is het jubeljaar (periode van 50 jaar) waarin we nu leven! Rabbi Judah is tot dusver ongelooflijk nauwkeurig geweest. Is het mogelijk dat we de Messias zullen zien komen op dit moment? Vergeet niet, Rabbi Judah was een orthodoxe Jood, iemand die Jezus Christus als Messias verwerpt. Dus de Messias die hij zoekt is... de antichrist! Degene die hij zocht zal komen, zal het vertrouwen winnen van de Joden en zal hen dan verraden, waardoor ze de ware Messias, Yeshua Ha Meshiach, Jezus de Christus zullen herkennen! Ja, als de nauwkeurigheid van de rabbijn verder doorgaat, zou het volgende jubeljaar de tijd inluiden van het verschijnen van zowel de valse, en dan vervolgens de ware Messias!

Geweldig! Nu over de andere profetie, die is uitgesproken door de Ierse bisschop St. Malachy? Deze profetie bleef verborgen in de archieven van het Vaticaan, sinds die in het jaar 1139 werd gegeven aan Paus Innocentius II door St. Malachy, totdat hij werd ontdekt in 1590. Het werd bekend als de "Profetie van het Pausdom". Nogmaals, de nauwkeurigheid van St. Malachy's profetie heeft bewezen ongelooflijk nauwkeurig te zijn.

In deze profetie verklaarde Malachy dat er 112 pausen na Innocentius II zouden volgen. De profetie gaf informatie over elk van de pausen, welke nauwkeurig is geweest, tot en met paus Benedictus. Het overzien van de geschiedenis van de pausen naast Malachy's profetie is inderdaad intrigerend. Zelfs wanneer het conclaaf dat zich bewust is van de profetie, heeft geprobeerd om te voorkomen dat deze zich zou vervullen, hun inspanningen schieten te kort. Dit was zeer duidelijk bij de verkiezing van paus Benedictus de 111e paus sinds Innocentius II, die net is afgetreden. Het teken van de 111e paus was de olijf. Kardinaal Ratzinger (Benedictus) had geen verbinding met olijven. Maar toen hij koos voor de naam van paus Benedictus als van St. Benedict veranderde dat. Benedictus stichtte de Benedictijner orde, waarvan het teken is... je raadt het al... de olijf.

Dat brengt ons bij de nieuwe paus die gekozen is in maart 2013, de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio, de 112e, en volgens Malachy, ook de laatste paus. Hoewel geboren in Argentinië, is hij de zoon van Italiaanse of Romeinse ouders die zoals u zult zien belangrijk zijn in de profetie.

Laten we eerst eens lezen wat Malachy gezegd heeft over deze paus:

"In extreme vervolging zal de zetel van de Heilige Roomse Kerk worden bezet door Petrus de Romein, die de schapen zal hoeden door vele verdrukkingen heen, tot aan de tijd waarin de stad op de zeven heuvels zal worden vernietigd, en de ontzaglijke Rechter zijn mensen zal oordelen. Einde." (The Catholic Encyclopedia, 1913 editie.)

Aan de oppervlakte, zoals met Benedictus, lijken de dingen niet aan te sluiten, maar terwijl de dingen zich ontwikkelden en er meer bekend werd, werden de aansluitingen beter zichtbaar. Malachy's profetie geeft aan dat deze paus blijkbaar erg populair zal worden en zal worden gezien als een goede herder, maar onder dat alles zit een plan, en niet volgens het hemelse. Laten we dit verder te onderzoeken.

Kardinaal Bergoglio koos net als zijn voorgangers een nieuwe naam om bekend te worden als paus. De nieuwe paus heeft de naam Franciscus gekozen naar St. Franciscus van Assisi. Het is ongelooflijk dat hij deze naam gekozen heeft om twee redenen :

  1. St Franciscus van Assisi droeg de naam Francis, die niet zijn echte naam is, maar een bijnaam, en zo werd hij liefkozend genoemd door zijn vader. De naam betekent "de Fransman", dat is de reden waarom de heilige Franciscus vaak wordt gezien als zijnde Frans. Maar Franciscus was van Romeinse of Italiaanse afkomst en zijn voornaam bij de geboorte was Giovanni di Pietro de Bernadone. Het laatste deel van zijn naam wordt vertaald met "Petrus de Romein", de voorspelde naam van de laatste paus door St. Malachy !

  2. Als het bovenstaande feit al niet opzienbarend genoeg is, overweeg dan een andere profetie over de laatste paus, de huidige paus, naamgenoot van Franciscus van Assisi zelf. Franciscus van Assisi, de naamgenoot van de huidige paus zei, dat als de laatste paus zou komen, hij onder de controle van Satan zou staan en dat hij geliefd zou worden onder het volk. St. Francis' profetie geeft aan dat de laatste paus in feite de valse profeet zou kunnen zijn, waarover gesproken wordt in het boek Openbaring. De valse profeet, zoals de antichrist of mens der zonde, zal volgens de Schrift ook regeren vanuit Jeruzalem. Overweeg dit. Volgens Israel National News op 1 februari 2013 werd een overeenkomst opgesteld tussen Israël en het Vaticaan, waardoor de paus een officiële zetel kreeg op de berg Sion in Jeruzalem, in de kamer waarvan wordt verondersteld dat daar het Laatste Avondmaal is gevierd, en waarvan onderzoekers denken dat de Joodse koningen David en Salomo van Judea, zijn begraven.

 

Laten we in het licht van het bovenstaande dan eens kijken naar de achtergrond van paus Franciscus, die ook de eerste Jezuïet is die als paus werd verkozen. De Jezuïeten werden oorspronkelijk gevormd door Ignatius van Loyola voor het bestrijden van het protestantisme en het heeft een geschiedenis van steeds in strijd zijn met het beleid van het Vaticaan. Meer specifiek, de jezuïeten zijn het niet eens met de Vaticaanse leer en de pauselijke richtlijnen zoals over abortus, anticonceptie, vrouwen in het ambt, homoseksualiteit en de bevrijdingstheologie. De meesten van u zijn bekend met deze problemen, maar de meesten zijn niet vertrouwd met de theologie die bekend staat als de bevrijdingstheologie, dus laat me u toelichting geven op dat punt.

De bevrijdingstheologie richt zich op de armen en behoeftigen en kijkt naar de filosofieën van het socialisme en het marxisme om de problemen van de wereld op dit gebied op te lossen. Dit verklaart samen met de hierboven genoemde meningsverschillen waarom de Jezuïeten op gespannen voet hebben gestaan met het traditionele katholicisme van het Vaticaan door de jaren heen.

De satanisch geïnspireerde regering van de antichrist en van de globalisten begint met een democratisch socialistische regering, wat leidt tot een zuiver socialistische en communistische regering onder leiding van charismatische leiders, die vervolgens de mensen verraden die hen aan de macht helpen. Dit onderstreept de gevaren van de bezielende globalistische leiding in Amerika, die probeert om het Amerikaanse volk weg te leiden van de conservatieve bijbelse waarden.

Ja, het jubeljaar nadert, en het houdt zeker de ontvouwing in van enkele plannen van satan, maar ook de wil en het doel van God om Zijn plan van verlossing te voltooien, de opname van Zijn volk om de Messias bij Zijn tweede komst te begeleiden, dit keer in de militaire status, om de krachten van satan te verslaan en Zijn Koninkrijk op aarde op te richten. Malachy's profetie eindigt met "de Stad van zeven heuvels" die wordt vernietigd, en de "Ontzaglijke Rechter die Zijn volk zal oordelen". Het Vaticaan gelegen in Rome, is gebouwd op 7 heuvels en die "Ontzaglijke Rechter" is niemand minder dan de Koning der koningen en de Heer der heren Zelf, Jezus Christus!

Op dit moment wil deze "Ontzaglijke Rechter" die vol van liefde is voor Zijn volk, dat Zijn volk zal zijn als de zonen van Issachar, in het onderscheiden van de tijden en de zaken van Zijn Koninkrijk. Hij wil dat zij de kennis opdoen, die Hij uitlegt aan Zijn kerk als Hij zei: "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is" (Hosea 4:6). Zoals ik al eerder gezegd heb, gaan wij niet over het instellen van vaste datums, maar we doen waar Spreuken over spreekt, dat "het Gods eer is een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden" (Spreuken 25:2). Eén ding is zeker, de tijden en de periode liggen voor de deur voor de manifestatie en vervulling van het op aarde op te richten Koninkrijk van onze Heer Jezus Christus.

" Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." (2 Timotheüs 4:8)

God heeft een heel bijzondere krans weggelegd, die wordt aangeduid als de "kroon der rechtvaardigheid voor ieder die zijn ogen opwaarts heeft gericht in afwachting van de terugkeer van Jezus." Deze gelovigen zijn geroepen om een trouw en godvruchtig leven te leven, terwijl ze wachten op de zalige hoop van de verschijning van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus (Titus 2:12-13), die zei dat wanneer we deze dingen zien gebeuren, naar omhoog te kijken... "Hij komt snel en zijn loon is met Hem, en Hij zal iedereen belonen op basis van wat ze hebben gedaan". (Openbaring 22:12)

Zegen!

Bron: Buck Stephens // An Old Rabbi and a New Pope

printen??? spaar papier en inkt.