(homepagina)

13 september 2015, Een terugkerend droom, deel 1

Door Buck Stephens | augustus 2013

De droom, het betekende niets voor mij, het had geen zin voor mij, dus ik schonk er geen aandacht aan, maar toen het een tweede keer gebeurde, vroeg ik me af of de HEERE me iets wilde vertellen. Ik vroeg Hem om dat te bevestigen, dat hij een boodschap wilde overbrengen naar mij, en zo ja, om die vervolgens te openbaren. Nadien had ik de droom nog een paar keer had, had ik het weer een keer, maar dit keer met een grotere impact. Ik werd wakker en ging rechtop zitten op de rand van het bed en keek naar de verlichte digitale klok op het nachtkastje, en zag ik dat hij knipperde, alsof er een stroomstoring had plaatsgevonden. Ik keek ernaar met verbazing toen ik besefte dat niet de tijd knipperde, maar in plaats daarvan een datum, een vreemde datum, een die nog moest komen. De klok flitste 13 september 2015! Daar was het weer, die datum die ik had gezien in eerdere dromen. Wat betekende het? Ik wreef mijn ogen en keek opnieuw naar de klok en zag dat het stopte met knipperen en geleidelijk omgevormd tot de werkelijke tijd van 03:12, 12 minuten in de 4e wake (3:00-6:00) van de nacht, de tijd van de nacht waar ik heb mijn meest belangrijke dromen heb gehad.

Ik besefte op dat moment dat ik de datum zag knipperen, nadat ik wakker werd uit de droom, maar wat betekende het? Mijn menselijke geest ging meteen aan de slag. Was het de datum van de tweede komst? Nee, het kan die datum niet zijn want dan zou ik weten wat volgens Jezus geen mens kan weten, zelfs de engelen niet, of de Mensenzoon zelf (Jezus). Volgens de Schrift zou alleen de Vader die datum weten. Zie je, ik wist dit meteen omdat ik het Woord van God kende (de Bijbel). Deze vreemde datum was op dat moment nog meer dan 6 jaar weg, en kon niet zijn, en was niet de datum van de wederkomst, maar wat dan wel? Heeft het een betekenis voor mij persoonlijk of was het voor de Kerk, de Verenigde Staten of het was misschien voor al het bovenstaande?

Ik wist het niet, maar maar ging bidden voor een openbaring met betrekking tot een datum die nog moest gebeuren en aangezien het nog steeds 2009 was, was het nog bijna 6 jaar verder weg.

Biddend en leunend op een gedeelte in de Schrift die te vinden is in Spreuken, dat ons vertelt "Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden" (Spreuken 25:2), begon ik de datum die in de verschillende dromen was gekomen te onderzoeken. Maar weet je niet dat er echt niet veel te vinden is over een datum die nog niet heeft plaatsgevonden en geen geschiedenis? Ik voelde me alsof ik naar een strohalm greep!

In het gezichtspunt van onze tijd kon er nog niets hebben plaatsgevonden op die datum en de dag zelf had geen betekenis die ik kon vinden. Het enige wat ik kon vinden over deze datum is dat volgens de NASA er een zonsverduistering zal plaatsvinden op die datum en dat er zich in die tijd een bloedmaan zou voordoen, in een reeks van 4 bloedmanen.

Het was toen dat ik de Heer in mijn geest tegen mij hoorde zeggen: "Gebruik mijn kalender!"

Ziet u, onze kalender staat bekend als de Gregoriaanse kalender, met het gebruik van de zon, maar de Hebreeën of de Joden, zoals ook vandaag de dag, gebruiken een kalender gebaseerd op de maan. Ik ging toen bezig met het omzetten van de datum van 13 september 2015 naar de datum van de Hebreeuwse kalender. Ik wist dat God in de voorbije dagen en in het heden ook de natie Israël als het een uurwerk gebruikt, dat Hij draagt in Zijn plan en doel om de wereld te verlossen. Ik onderzocht de Hebreeuwse kalender om de corresponderende datum te bepalen en vervolgens, zodra ik die vaststelde, wilde ik zien of het enige betekenis had in de Joodse wet en traditie.

Ik vond uit dat de corresponderende datum op de Hebreeuwse kalender de laatste dag van het burgerlijk jaar was, de 29e dag in de maand Elul. Ik vond dat 29 Eloel een betekenis heeft... maar slechts eens in de 7 jaar! De 29 Eloel (13 september) in het jaar 2015 is de dag van remissie in het sabbatsjaar-gebeuren, alleen eens in de 7 jaar. Volgens het Oude Testament in het boek Deuteronomium (vers 15:1,9), was het op die dag de praktijk van "Shemittah" of "vergeving" van wat zich heeft voorgedaan. Het Hebreeuwse woord Shemittah betekent "laten vallen" of "vrijmaken" en verwijst naar een dag waarop de schuld te niet wordt gedaan en de schulden in het volk van Israël werden vergeven. Technisch onderscheidt de Talmoed het Sabbatsjaar voor de bevrijding van "schulden" zoals we vandaag zeggen als van leningen, "Shemittah", of meer een meer duidelijk "shemiṭṭat kesafim" (geld - aflossing). In feite is deze oude joodse wet waarop onze wetten van het faillissement vandaag zijn gebaseerd. Het is een goede dag voor degenen die in de schulden zit, maar het is geen goede dag voor de schuldeisers. De Israëlieten moesten zeven sabbatsjaren (7 periodes van 7 jaar = 49 jaar) tellen en in het volgende jaar (de 50e), zou het jubeljaar plaatsvinden (Leviticus 25:8,10). Elke 50 jaar vond het Jubeljaar plaats en breidde zich ook uit tot de rust van het land als een toegevoegde functie met de kwijtschelding van schulden. In het jubeljaar is de schuld vergeven en wat eigendom was ging terug naar zijn oorspronkelijke eigenaren.

Editor: De Dag van Kwijtschelding is de avond van 29 Elul. Dan begint de Dag van Kwijtschelding, die feitelijk nog het gehele sabbatsjaar of jubeljaar duurt.

(Zie http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12967-sabbatical-year-and-jubilee )

Ik heb ook in mijn onderzoek vastgesteld dat 2015 het begin is van een volgend jubeljaar. Nieuwsgierig, heb ik besloten om te kijken naar het laatste voorgaande Jubeljaar dat in 1966-1967 begon volgens de maankalender.

Een interessant evenement vond plaats in het laatste Jubeljaar van 1966-1967. Het was in dat jaar dat Israël Jeruzalem veroverde, en nam het land terug in de 6-daagse oorlog. Aangespoord door deze ontdekking, telde ik nog 50 jaar terug om te zien wat er gebeurde in dat jaar. In het jubeljaar voorafgaande daaraan, in 1917-1918, veroverde generaal Allenby van Groot-Brittannië Jeruzalem op de Turken. Deze twee Jubeljaren markeerden Gods eerste twee stappen om land van de oude natie Israël terug te geven de oorspronkelijke eigenaren, de hedendaagse natie Israël.

De reden voor mijn terugtellen van 2 Jubeljaren vanaf 2015 was belangrijk voor mij, want ik herkende de betekenis van het getal 3 met betrekking tot God. In het Hebreeuws en in de Bijbel zijn getallen zeer belangrijk voor God en Hij gebruikt ze om zijn handtekening te zetten onder gebeurtenissen in de geschiedenis. In feite is in mijn boek, Secrets of a Supernatural World, Near Death Revelations of the Ancient World and the Future, de betekenis van een aantal getallen onderzocht waarin God Zijn vingerafdrukken plaatst op de gebeurtenissen van de mensheid. De betekenis van het getal 3 is dat het verwijst naar een goddelijke orde (dat wil zeggen, de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, Jezus stond op de 3e dag, etc.). Ook vertelt God ons in de Bijbel dat een ding wordt bevestigd na het getuigenis van 2 of 3. Daarom heb ik altijd bij het zoeken ook naar patronen van de getallen 3 en 7 gezocht, het getal van de geestelijke volmaaktheid en de voltooiing, evenals andere getallen, soms patronen ontdekkend en soms niet. Dus uitgaande van de datum in mijn dromen kon een getal 3 uit een patroon van gebeurtenissen komen, en was ik geïnteresseerd in wat zich in de cijfers 1 en 2 van deze reeks van 3 Jubeljaren, als nummer 3 begint in 2015. Er is een verbinding! Als dit een patroon van 3 is, dan moeten we concluderen dat er iets belangrijks in het volgende jubeljaar komt dat plaatsvindt aan het einde van 13 september 2015. We kunnen ook concluderen dat het te maken moet hebben met land in Jeruzalem dat terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar (Israël) zoals een jubeljaar eist en dat ook in 1917-1918 en 1966-1967 heeft plaatsgevonden.

Hmmm... Is er dan land in Jeruzalem niet in de handen van de oorspronkelijke eigenaren? Ja, dat er is! Momenteel is het stuk land dat niet in de handen is van de oorspronkelijke eigenaren, de natie van Israël, ... de Tempelberg!

Ik was zo opgewonden door mijn ontdekking, ik was er zeker van dat ik de betekenis van de datum ontdekt had toen de Heer tegen mij zei... "Je bent nog niet klaar!"

Ik realiseerde me toen dat ik het patroon van 7 nog moest controleren.

Het bovenstaande iets eenvoudiger weergegeven als we verder gaan, dat 2015 niet alleen een sabbatsjaar is dat eens in de 7 jaar plaatsvindt, maar ook het begin van het Jubeljaar dat zich eens in de 50 jaar voordoet. Beide evenementen richten zich op het economische gebied, het breken van het juk van de financiële slavernij, dat rust op het land, en het voorziet voor de armen in het tonen van een afhankelijkheid van God in geloof als hun bron, om de natie te laten bloeien en te voorzien in hun behoeften.

Wat betekent dit? Ik zocht de antwoorden van de Heer terwijl ik dieper ging graven in de betekenis van de 29e Eloel die komt in de maanden september en oktober op de Gregoriaanse kalender, op verschillende dagen in verschillende jaren.

Ik heb me nieuwsgierig afgevraagd over de datum van de 29e Eloel in de voorgaande Sabbatsjaren over de relatie met die welke in 2015 zal vallen. Ik veronderstelde dan weer dat het jaar 2015 is een nummer 7 jaar in een goddelijke orde met het patroon van 3, en ik begon 7 jaar terug te tellen vanaf 2015 en kwam in het jaar 2008. Ik ontdekte dat de 29e Eloel in dat jaar op 29 september viel. Ik begon de gebeurtenissen te onderzoeken op deze datum, of er geen significante gebeurtenissen te zien waren. Toen de resultaten van mijn onderzoek werden gepresenteerd, begon mijn hart sneller te kloppen toen ik de woorden sprak: "O mijn lieve Heer." Ik was zo van streek door wat ik had ontdekt dat ik uit mijn stoel moest komen en rondlopen terwijl ik overwoog wat ik net had waargenomen.

De 29e september 2008: koppen op CNNMONEY.com waar staat te lezen: "Aandelen vernietigd, ongeveer $ 12 biljoen aan marktwaarde weg nadat het Huis het $ 700 miljard bankreddingsplan verwerpt" (let op het getal 7). Het artikel gaat verder met te vermelden dat de Dow Jones Industrial Average haar slechtste verlies op 1 dag in de geschiedenis had van instortende markt met 777 punten (let op het aantal) met een (nogmaals let op het getal) 7 % daling opliep. Ik herinner u eraan, dat deze gebeurtenissen plaatsvonden in het Sabbatsjaar (7 jaar) precies op de dag met de betekenis "laat vallen" (Shemittah), 29 Eloel!

Wow, ik dacht: "Probeerde God een bericht naar de Verenigde Staten en aan Zijn volk te sturen of is dit alles "toeval"?

De 777 punt verlies op 29 september 2008 overtrof het eerdere verlies van 684 punt op 17 september 2001. 17 september was de dag dat de beurs weer geopend werd na te zijn gesloten geweest op 9/11 na de terreuraanslagen op het World Trade Center in New York. Aangespoord door mijn succes in het onderzoek naar de datum in 2008, keek ik weer naar een patroon van 3 belangrijke gebeurtenissen op een rij, 7 jaar terugzoekend om te zien wat de datum 17 september 2001 was op de Hebreeuwse maankalender. En wilt u raden wat de overeenkomstige datum was? Ja, het was weer de 29e Eloel in dat Hebreeuwse sabbatsjaar !

Hmmm... ga je gang en vraag het jezelf af!

Deze verrassende ontdekking onderstreept de betekenis van de gebeurtenissen van 9/11 als een nationale waarschuwing naar een land gebaseerd op de bijbelse principes, en ook aan het volk van God in dat land, en naar de hele wereld.

U ziet, terroristen vielen het symbool aan van Amerika's financiële leiderschap in de wereld in het Hebreeuwse Sabbatsjaar op 9/11/2001 en terwijl de torens vielen op die dag, werd het pas gevoeld in de financiële arena op 17 september. Wall Street en de New York Stock Exchange werden gesloten op 9/11 en het bleef gesloten de rest van de week, de heropening was 7 dagen later op 17 september.

Op die dag ervaren we het grootste dag-verlies in de markt, totdat een andere waarschuwing werd uitgegeven 7 jaar later met een dag-terugval met een record 777 punten! De crash na 9/11 gebeurde net als in 2008... op de 29e Eloel, de dag dat God aan Israël de opdracht geeft om te "laten vallen" of te "bevrijden", zoals het Hebreeuwse woord "sjemieta" betekent. In feite voerden op deze beide dagen de orthodoxe joden rituelen uit en vierden deze dag van kwijtschelding of lossing in de 7e of sabbatsjaar.

Beide dagen blijven op het moment van dit schrijven als de twee grootste dagen van dag-verlies op de aandelenmarkt. Ze waren ook precies de laatste twee dagen van een "Shemittah"-optreden bij een mogelijke goddelijke orde in een patroon van 3. Is het mogelijk dat een nog groter evenement in de economie en de beurs ons wacht op 13 september 2015?

Er zijn te veel toevalligheden om toevallig te zijn, is wat ik zou willen zeggen... en dat is nog niet eens de helft ervan! Laat me het verder samenvatten en uitleggen.

Ik werd door de Geest geleid om te zoeken naar de datum van mijn dromen, 2015/09/13, en dan zonder voorkennis te ontdekken dat dit de datum is, precies de datum, van de 7 jaarlijkse herhaling van de laatste dag van de Sabbatsjaar, de 29e Eloel... precies de dag van kwijtschelding of het "laten vallen" van de schuld.

Ik ontdekte dat niet alleen, maar ik heb ook ontdekt dat deze datum in mijn dromen, die nog in de toekomst ligt, precies 14 jaar verder is na de ergste beurskrach die kwam door 9/11 en precies 7 jaar na de dag van een nog grotere crash, een dag waarop CNN.com krantenkoppen lezen "Aandelen vernietigd!"

De openbaringen die ik had ontvangen waren niets minder dan verrassend! Ik bleef zoeken naar de gebeurtenissen op 17 september 2001 en de daaropvolgende gebeurtenissen van haar 7-jarige cyclus met een profetisch oog naar de datum in mijn dromen, welke ik uitvond als de komende 29 Eloel in het Hebreeuwse Sabbatsjaar, dat ook toevallig het volgende jubeljaar start! Herinner u dat ik al eerder gezegd heb dat het sabbatsjaar niet zo goed is als je een schuldeiser bent. Als u eigenaar bent van aandelen en obligaties, dan bent u schuldeiser dat is precies wat u bent, als u bezitter bent van waarden in die instrumenten, welke waarden op en neer gaan op een dagelijkse basis.

Mijn studie leidde me naar extra historische en bijbelse parallellen en "toevalligheden" die herinneren aan een gebeurtenis in de geschiedenis van het oude Israël. Daarnaast begon ik de rabbijnse leringen, zowel Messiaanse als orthodoxe, die wijzen op de sterke parallellen tussen de 29 Eloel gebeurtenissen van 9/11 met de gebeurtenissen die we "waarschuwende gebeurtenissen" noemen en die zich voordeden vóór de val van de natie van Israël in de 8ste eeuw v.Chr. Terwijl de rabbijnse leer zich daarbij richtte op de gebeurtenis van 9/11, besefte ik dat ik niet alleen was in de observaties die ik maakte met betrekking tot de profetische betekenis van het laatste decennium. God deelt zijn geheimen met Zijn vrienden en Hij zal die geheimen ook bevestigen op het getuigenis van 2 of 3 getuigen zoals we besproken hebben! Hij openbaarde Zijn waarschuwingen aan Zijn volk. Hij wil onze aandacht! In het afgelopen jaar maakte iemand aan wie ik deze dingen onderwezen heb in een openbaar forum, me ervan bewust dat er zelfs een roman over is uitgebracht in het afgelopen jaar, op basis van de 9/11 gebeurtenissen. Ik besefte dat wat de Heer aan mij had geopenbaard, in een nog verdere toekomst ligt, en dat er meer belangrijke banden zijn die we niet kunnen bespreken in deze ene posting, maar ik beloof u dat ik het binnenkort met u zal delen!

Als we kijken naar de Schrift, vinden we zoals ik al eerder in mijn blogs heb geschreven, dat "waarschuwingen altijd vooraf gaan aan een vonnis", of anders gezegd: God waarschuwt altijd voordat Hij oordeel laat komen over een volk of een persoon. (Zie: buckstephens.typepad.com/blog )

Ziet u, God is niet bezig met de strafrechtelijke zaken, maar in plaats daarvan is Hij een God in liefdeszaken! Hij die door de geschiedenis heen altijd waarschuwt en mogelijkheden biedt om te ontsnappen aan het naderende oordeel.

Oordeel komt op ons neer als een gevolg van onze eigen daden, als we niet Zijn geboden, voorschriften of waarden volgen in ons leven. God ziet ons dat doen, en probeert onze aandacht te krijgen en biedt ons de mogelijkheid om "van richting te veranderen" of ons te bekeren en de voordelen van gehoorzaamheid te verkrijgen.

God heeft niet de torens gemaakt, en de aandelenmarkten laten vallen, opdat we er iets van konden leren! Laat het me uitleggen.

Toen God de wereld schiep, schiep Hij een orde voor de dingen. Zijn orde zou leiden tot vrede en welvaart. Hij gaf ons ook de vrije keuze om Zijn orde der dingen te gehoorzamen of om het op onze manier te doen. Zelfs na de val van Adam en Eva, terwijl de aarde werd beschadigd als gevolg van deze ongehoorzaamheid, was Gods orde nog op zijn plaats en de mensheid had de optie van gehoorzamen van Zijn orde of het op de eigen manier te doen! Elk pad heeft zijn eigen beloning of gevolgen, ofwel vrede en welvaart... of oordeel! Het negeren van Zijn wegen door Amerika opende een deur zonder de bescherming die God belooft voor gehoorzaamheid. De deur werd geopend en de aanslagen hebben plaatsgevonden. God is echter soeverein, en Hij bewerkte de gebeurtenissen rond deze onvermijdelijke gevolgen van ongehoorzaamheid door Zijn handtekening daarin toe te voegen om ons te waarschuwen voor de verdere dreigende gevolgen in de voortdurende minachting voor Zijn wegen. We hebben deze beslissing te nemen zowel als individu, alsook als natie.

De vraag moet worden gesteld als we het volgende beschouwen: was 9/11 een waarschuwing aan een natie voor het afwijken aan haar grondslag? Waren de gebeurtenissen na 9/11 een wake-up call voor het volk van God, om gereed te zijn voor verootmoediging en gebed, zodat God hun land zou kunnen genezen? We moeten ons afvragen, net zoals orthodoxe en Messiaanse rabbijnen de vraag hebben opgeworpen: zijn we de waarschuwingen aan het verwaarlozen door het niet zien, net als het oude Israël niet de waarschuwingen zagen of erkenden dat ze hun gegeven werden door de profeten Jesaja en Jeremia?

Ik bezweer u dat als u kijkt naar de huidige situatie in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, rekening te houden met de opmerkingen van de rabbijnse leringen over het ontvouwen van de parallelle historische gebeurtenissen zoals de financiële parallellen, die ik heb ontdekt in de afgelopen tien jaar, dan zult u de stem van een liefhebbende Heer horen spreken en de waarschuwingen horen. Hij, zoals reeds is geschreven door de Schrift, is bezig met het voortbrengen van waarschuwingen door het getuigenis van 2 of 3 aan wie Hij Zijn geheimen heeft onthuld.

Met elk exemplaar van Secrets of a Supernatural World heb ik dit onderschreven en naar de Bijbel verwezen, Mark 4:11, dit vers vertelt ons dat God zijn geheimen openbaart aan Zijn volk, degenen die Hem zoeken en Zijn Woord kennen. Wij ervaren dan de last van een wachter op de muur, die waarschuwingen roept tot de natie. God is liefdevol en waarschuwt een natie evenals Zijn mensen die in dit land wonen om hun aangezicht in berouw naar Hem te keren. Hij wil dat we door gehoorzaamheid Hem toestaan om hun land te herstellen voordat de waarschuwingen zullen vervallen en het pad van het zelf opgelegde vonnis zijn natuurlijke loop neemt als Gods wegen niet worden erkend.

Dus... " Hoe zit het met 13 september 2015, hoe zit het met het volgende jubeljaar?" Zo vraagt u. Wat kunnen we verwachten ?

Ik weet niet precies wat er zal gebeuren, maar we kunnen zeker verwachten dat het te maken heeft met financiën en de beurs en ook dat het te doen heeft met Jeruzalem en met bezit dat terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaars. Het is Zijn Koninkrijksbedrijf en het gaat over een spoedig komende Koninkrijk, dat is wel zeker!

Het volk van God moet worden gewaarschuwd en het telt voor twee, en ze moeten zich voorbereiden. Dit is precies wat ik heb geprobeerd om te doen sinds de Heer mij als een financieel adviseur gewaarschuwd heeft om mijn pensioengelden uit de markt te nemen in 2008. Het was vlak nadat ik gehoorzaam was en dat deed, dat de dromen van de 13 september 2015 begonnen.

Ja, God deelt zijn geheimen met Zijn vrienden... luister je wel?

Bron: Buck Stephens // Advancing the Kingdom Ministries

printen??? spaar papier en inkt.