(homepagina)

Kijk naar de bomen

Door Daymond Duck - 29 november 2013

Jezus zei ons uit te kijken naar zijn komst, terwijl we niet de dag of het uur weten (Matteüs 24:42; 25:13). Hij vertelde ons om ernaar uit te kijken, opdat als hij komt, ons niet slapende vindt (Mark. 13:33-37). Hij zei ons uit te kijken en te bidden, dat wij waardig zullen zijn om te ontsnappen aan alle dingen die over de aarde zullen komen (Luk. 21:36). Hij zei ons uit te kijken of anders zou Hij voor ons komen als een dief (Openbaring 3:3). En Paulus zei ons uit te kijken en nuchter te zijn (1 Tessalonicenzen 5:6). Dus we moeten uitkijken, maar "waar moeten we naar uitkijken?"

Wat betreft zijn terugkeer zei Jezus:

“En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.” (Lukas 21:29-33).

Dus Jezus zei: kijk naar alle bomen, maar besteed specifieke aandacht aan een speciale boom (de vijgenboom). Maar zal iemand vragen: "Dus we moeten kijken naar de vijgenboom, meer dan naar alle bomen, maar waarom?"

In het Oude Testament vergeleek God Juda met een cederboom en haar koning (Jojakim) met de hoogste tak in die cederboom (Ezechiël 17:3-4,12). God vergeleek Assyrië met een cederboom met fiere takken waarvan de hoogte (statuur, grootheid en macht) was verheven boven de bomen op het veld (de Naties van de wereld) (Ezechiël 31-6). In het Nieuwe Testament verwees Johannes de Doper naar Israël als een waardeloze boom (Lucas 3:8-9).

Jezus bedoelde zeker de vijgenboom, als een teken van zijn terugkeer (Matteüs 24:32-33). En de vijgenboom is duidelijk een symbool van Israël (Hosea 9:10; Jeremia 24:1-10). Dus de vijgenboom is Israël en alle andere bomen zijn alle andere volken. En dan, met betrekking tot de wederkomst van Jezus, moeten we kijken Israël en alle andere volken.

We moeten kijken naar de vijgenboom (Israël) omdat deze kleine natie moet bestaan, voordat veel profetieën vervuld worden. Israël moet bestaan voordat de Antichrist een Verdrag kan sluiten van vrede tussen Israël en de PA, dat zal leiden tot een periode van verdrukking (Daniel 9:27, 1 Tessalonicenzen 5:3). Israël moet bestaan voordat alle profetieën kunnen worden vervuld, voordat de Joden Jezus als hun Messias aanvaarden (Daniel 9:24), etc. Israël moet bestaan om de tempel te herbouwen, voordat de Antichrist daar kan zitten en zich laten zien dat hij God is (2 Tes. 2:4).

Israël moet bestaan om de tempel te bouwen en de dierenoffers te hervatten voordat de Antichrist ze in het midden van de verdrukking kan stoppen (Daniel 9:27). Israël moet bestaan voordat de Joden in Judea de woestijn kunnen invluchten als de Antichrist de tempel schendt (Matteüs 24:15-16). Israël moet bestaan vóór de slag van Gog en Magog kan plaatsvinden in de laatste dagen en in de laatste jaren (Ezechiël 38-39). Israël moet bestaan voordat Jezus haar kan redden in de slag van Armageddon (Openbaring 19:11-21). Het bestaan van de vijgenboom is een prelude op de vervulling van profetieën van de grote wederkomst.

We moeten kijken naar alle andere bomen (de naties) omdat de Antichrist zal proberen alle naties te dwingen tot een wereldregering (Daniel 7:23; Openbaring 13:7), en dat is het doel van de nieuwe wereldorde. Alle naties van de aarde moeten economische problemen ervaren en hoge voedselprijzen (Openbaring 6:5-6) en velen voorspellen nu een wereldwijde economische ineenstorting op een bepaald punt in 2014. De Antichrist zal opstaan en macht krijgen in een herleefde EU (Daniel 9:26) en de EU bestaat nu, en sommige roepen al om een super president.

De naties moeten Israël verdelen (Joel 3:2) en dat is waar de tweestatenoplossing over gaat. De naties die Israël omringen moeten zo Jeruzalem verlangen dat ze Israël aanvallen (Zacharia 12:2), en onder de dreiging van een Intifada wordt nu onderhandeld. Syrië en Israël moet in oorlog met elkaar gaan (Jesaja 17:1-14) en beide bedreigen elkaar nu.

Egypte moet in een burgeroorlog zitten, en onder de heerschappij van een wrede leider komen, en een hoge werkloosheid ervaren, etc. (Jesaja 19:1-22). En dat is de situatie vandaag. Rusland en verschillende islamitische landen, waaronder Iran, moeten oorlog krijgen met Israël (Ezechiël 38-39), en dat kan binnenkort gebeuren. De rivier de Eufraat moet opdrogen, zodat China en haar bondgenoten zich kunnen verplaatsen naar het Midden-Oosten (Openbaring 16:12), en dammen en droogten zullen dat mogelijk maken. De bomen heb een boodschap voor hen die zal luisteren.

Ik weet niet of het waar is, maar ik heb gelezen dat de vijgenboom een van de laatste bomen is die bladeren krijgt tijdens het voorjaar in Israël. Bladeren aan de vijgenboom zijn een zeker teken dat de zomer aanstaande is. Op soortgelijke wijze valt de terugkeer van Israël samen met hedendaagse wereldwijde en nationale gebeurtenissen — en het is een zeker teken dat de tijd voor de wereld opraakt.

Dus voor alle wedergeboren boombeschouwers, Jezus zei: “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.” (Matteüs 24:33-34). Maar voor iedereen die niet wedergeboren is, zei Jezus dat u wedergeboren moet worden (Johannes 3:7). Anders is uw toekomst heel somber.

FYI: God Has Spoken (And We Know It) door Daymond Duck is beschikbaar. Boeken zijn beschikbaar op amazon.com. Kijk wat ze zeggen over Syrië, Rusland, Iran, Egypte, natuurrampen, de tweestatenoplossing, enz.

Bron: Daymond Duck

printen??? spaar papier en inkt.