(homepagina)

Hoe lang duurt het tot de Opname komt?

Door Carl Worline

Hoe lang duurt het nog voordat de Opname komt? Dat is de vraag die we ons allemaal hebben gesteld, al een zeer lange tijd. Het probleem is dat er zo veel profetische tekenen zijn dat we niet meer de weg kunnen zien, die we proberen te volgen. We analyseren dan elk teken op zoek naar zowel verborgen betekenissen, evenals naar de voor de hand liggende betekenissen, en dan worden we ontmoedigd wanneer de Opname maar niet komt wanneer wij voorspeld hebben dat die dan zal gebeuren. We kijken allemaal stiekem naar mogelijke data voor het vertrek van de gemeente. Maar degenen die openlijk hun voorspellingen aankondigen, worden meestal met minachting door de profetische gemeenschap bekeken.

Elke keer dat er een "datum" komt en gaat, voel ik me teleurgesteld, net als de spreekwoordelijke bruid die stond voor het altaar. Vervolgens werk ik er nog meer aan en probeer om nog meer aanwijzingen en verborgen betekenissen te vinden, zowel in de Schrift als in de huidige gebeurtenissen in de wereld. Tot op heden heb ik gefaald in al mijn pogingen. Het is tijd voor een geheel nieuwe aanpak. Ik ben niet in staat geweest om het bos te zien, vanwege alle bomen.

Het is tijd om een stap achteruit te doen en naar het "grote plaatje" te kijken, om niet ingepakt te worden in alle specifieke details. Wanneer we een stap achteruit doen, komen vaak dingen veel duidelijker in de focus. Christenen hebben de opname verwacht sinds de kruisiging. Paulus schreef zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen, om hen te verzekeren dat zij niet waren achtergelaten. Is de Opname echt "aanstaande" op dit moment in de geschiedenis, of is het nog ver weg in de toekomst? Laten we onze obsessie voor details en bijzonderheden opzij zetten voor een ogenblik, diep ademhalen en dan opnieuw evalueren wat er gebeurt in ons land, de wereld, en (natuurlijk) Israël.

Het algehele weerbeeld is meer dan raar, en het wordt steeds vreemder op het moment. Dat is flink verder gegaan dan de natuurlijke fluctuaties die op willekeurige plaatsen optreden. In eerste instantie hadden we een vermoeden van een opwarming van de aarde, en dat dit de oorzaak was, maar wat we in de afgelopen tijd ervaren, kan zoiets als een opwarming van de aarde niet verklaren. Het is bijna alsof God Zelf probeert om de aandacht van de wereld te krijgen.

Aardbevingen gebeuren definitief met een grotere frequentie en intensiteit. Die we een paar jaar geleden hadden in Japan, verplaatste Japan zelf, met 2,40 meter en duwde de aarde een beetje uit zijn as, waarbij de dag eigenlijk een klein beetje verkort werd. Tegelijkertijd komen slapende vulkanen over de hele planeet weer tot leven. Grote gaten duiken ook op over de hele wereld. Dit is meer dan gewoon toeval. Iets groots komt eraan. Zegt de Bijbel niets iets over de aarde die verlangt om vrij te zijn van "de vloek"?

Als we spreken over vreemde dingen die op de aarde aan de hand zijn, laten we eens een kijken naar de vreemde geluiden die gehoord worden over de hele wereld. Ik zou ze af willen doen als wilde geruchten ware het niet dat zo veel mensen gemeld hebben die ze die horen. Wat ik echt vreemd vind, is dat degenen die ze rapporteren, allemaal zeggen dat het onmogelijk is om de richting te bepalen waaruit ze komen. Toen Jezus Jeruzalem binnenreed vertelden de lokale religieuze ambtenaren Jezus de schare die er als getuige was tot zwijgen te brengen. Jezus antwoordde dat als de mensen zouden zwijgen, de rotsen het zouden uitroepen. Dat lijkt een vreemde reactie voor Hem, om die op dat moment te maken, maar nu lijkt het erop dat de rotsen zelf schreeuwen om Zijn op handen zijnde komst aan te kondigen, terwijl op hetzelfde moment de mensen erover zwijgen.

Nu we als onderwerp de vreemde dingen nemen die in de natuur voorkomen, laten we eens kijken naar de dieren die over de hele wereld doodgaan. Het begon schijnbaar al op 2 november 2010 toen er duizenden dode zeevogels werden gevonden in Tasmanië, Australië. Niemand dacht er veel over na op dat moment. Een paar maanden later vielen er 5000 rode merels en spreeuwen uit de lucht op het middernachtelijk uur op oudejaarsavond in Beebe, Arkansas. De media pikten dit op, en ook nog een paar keer dat dieren stierven.

Er waren veel einde-van-de-wereld grappen en een toename van spot door hen die eschatologie studeren. Toen de nieuwigheid eraf was verdween de focus. Niemand merkte het meer, maar de slachting heeft nooit opgehouden. De hieronder staande website registreert het bloedbad dat maar blijft plaatsvinden. In 2011 registreerde deze website 42 keer een massale dierensterfte en bevat links naar een artikel over elke gebeurtenis. Ik heb het niet over 42 dode dieren. Ik heb het over 42 afzonderlijke gebeurtenissen dat er een massaal afsterven van grote aantallen dieren optrad. In 2012 waren er 464 bekende evenementen waarbij dieren massaal werden gedood en het deed zich voor in 67 verschillende landen. Dit verbijstert de verbeelding. Met ingang van 3 mei 2013, zijn er 222 bekende massale dieren sterftegevallen in 47 verschillende landen. Men kan alleen maar raden hoe afschuwelijk dit bloedbad zal worden tegen het einde van het jaar. Dat is natuurlijk, in de veronderstelling dat we het einde van 2013 halen.


Bron: Mass Animal Deaths 2013 - Updated List of Worldwide Die Offs

Ik moet me hier verontschuldigen. Ik zei dat ik niet van plan was om in detail te treden, omdat het makkelijk is om een spaak in het wiel te steken en het zicht van het grote geheel te verliezen. Mijn punt is dat de Bijbel er iets over te zeggen heeft dat God de dieren zal doden (vermoedelijk) in de laatste dagen. Misschien was het geen grapje van Hem of het gebruik van een schijnbaar vreemde formulering als opvulling in Zijn boek:

"Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen." (Hosea 4:3).

Ik wil een andere gedachte hier opwerpen. Terwijl al deze dieren doodgaan, heeft onze wetenschappelijke gemeenschap geprobeerd om met een verklaring te komen. Veel van wat ze aanbieden is zo belachelijk dat ik me afvraag hoe ze dit kunnen geloven en nog steeds lachen om het idee (en het afwijzen) dat God de wereld en alles daarin heeft geschapen. Mijn antwoord op deze wetenschappelijke spotters is: "So what? De Bijbel zegt niets over de vraag of de wetenschappelijke gemeenschap het zal begrijpen of niet. De Bijbel zegt alleen dat het zal gebeuren. Het gebeurt, einde discussie."

Laten we weggaan van de vreemde tekens in de natuur en voor een moment elders kijken. Laten we eens kijken naar de vooruitgang die de homoseksuele agenda gemaakt heeft in de afgelopen jaren ten opzichte van de vorderingen die men hiervóór gemaakt heeft in alle 3000 of 4000 jaren. Wow. Er is een explosie van perversiteit. Homoseksualiteit is een van de zonden die de Bijbel lijkt aan te geven die vooral beledigend is voor God. In het huidige tempo dat de homoseksuele agenda bezig is om te versnellen en uit te breiden... hoe lang kan het nog duren voordat God met ons omgaat op dezelfde manier zoals hij deed met Sodom en Gomorra?

Als er enige waarheid zit in Darwins evolutietheorie, of de theorie van het overleven van de sterkste, zou homoseksualiteit al een groot aantal generaties geleden uitgestorven moeten zijn.

Abortus is een andere zonde, die, ik ben er zeker van, vooral beledigend is voor God. De aantallen slachtoffers van zowel baby's als moeders, ligt buiten mijn vermogen om te begrijpen. De horror lijkt zich geometrisch te vermeerderen. Ik voel me fysiek ziek, elke keer als ik lees van een nieuwe onthulling in het huidige proces van de abortuskliniek van Dr Gosnell. Hoeveel erger kan het nog? Hoeveel erger zal God het nog laten komen?

Alles wat kwaad is lijkt geometrisch meer te worden deze dagen. Elke dag als ik het nieuws op de profetische websites lees, leer ik de dingen die plaatsvinden en die te afschuwelijk zijn om in dit artikel over te schrijven. Is de menselijke liefde zo verkild? Heeft de Bijbel het er niet over dat zoiets in de laatste dagen zal gebeuren?

Helemaal aan het eind van het boek Daniël vertelt de profeet aan de engel, dat hij niet begrijpt wat hij zojuist heeft opgeschreven. De engel vertelt dan aan Daniël zich daar geen zorgen over te maken en het gewoon op te schrijven. De engel vertelt Daniël ook dat wij het wel zullen begrijpen wat hij over de eindtijd heeft geschreven. Uiteraard zijn er dingen in de Bijbel die bedoeld zijn om niet volledig te worden begrepen tot in de laatste dagen. Ik heb veel dingen in de Bijbel gelezen die ik niet begrijp, en die vreemd lijken als ze daar verschijnen. Hier de volgen twee voorbeelden:

In het bijbelse verslag over de val van de toren van Babel, zegt God iets dat mij echt vreemd lijkt. Hij zei dat een van zijn redenen voor het vernietigen van de toren was, dat als hij dit niet zou doen, de mensen kunnen bereiken wat ze zich voorgenomen hadden om te doen. Blijkbaar zijn er grenzen aan de technologie, welke God ons niet zal toelaten om die te bezitten. Een paar jaar geleden heeft de wetenschap aangekondigd dat we op het punt stonden van het bereiken van singulariteit. Singulariteit is een moeilijk te definiëren begrip, maar een heel simplistische verklaring is dat singulariteit het punt is waarop we daadwerkelijk in staat zijn om een computer te bouwen, die niet alleen voor zichzelf kan denken, maar zich eigenlijk ook bewust wordt van zijn eigen bestaan. Met andere woorden, het creëren van een vorm van leven.

We worstelen met de moraal van het doden van ongeboren kinderen in de buik van hun moeder, die niet voor zichzelf kunnen spreken. Stel je voor hoe het zou zijn als een computer thuis ons zou bedelen en smeken om hem niet uit te schakelen of de stekker er niet uit te trekken, want dat zou de dood tengevolge hebben. Wat als onze machines plannen om ons te doden uit een oerinstinct van zelfbehoud? Science fiction klinkt niet echt meer als "fiction". Hoever zijn we gevorderd in de loop der jaren sinds de wetenschap bekend heeft gemaakt dat we op het punt staan van het bereiken van singulariteit? Zal God de mensheid toestaan om zulk leven te creëren, of zal hij deze kennis en vaardigheid exclusief voor zichzelf behouden?

Iets anders wat voor mij in de Bijbel ook echt vreemd lijkt, hoe Jezus de laatste dagen van de eindtijd vergelijkt met de "dagen van Noach". Tot voor kort leek een dergelijke verwijzing echt een beetje vreemd. Gebruikte Jezus per ongeluk een lastige analogie, of was het echt zo wat hij zei? Genesis hoofdstuk 6 leert ons dat de wereld zo vervuld van kwaad werd, dat het God eigenlijk berouwde dat Hij de mens had gemaakt, en besloot om de aarde te vernietigen. Alleen Noach en de zeven leden van zijn directe familie mochten het overleven, plus (uiteraard) paren van bepaalde dieren. Hetzelfde hoofdstuk van Genesis gaat verder met te vertellen dat de zonde die God zo ergerde, en zoveel verdriet veroorzaakte voor God, de vermenging was van engelen die ervoor kozen om hun woning te verlaten (dat is Bijbels spreken voor rebellie tegen God) en seksuele betrekkingen hadden met de dochters van de mensen om hybriden te produceren. Blijkbaar is dit een zeer belangrijke zonde.

Vandaag hebben onze topwetenschappers hun weg gebaand, ver genoeg door de firewalls van Gods computer heen, dat zij toegang hebben tot de databanken opgeslagen in de genetische code van het leven zelf. Wij begrijpen slechts een fractie van de informatie die we hebben ontdekt, maar we zijn nu al aan het spelen met het veranderen van de codes. We sleutelen aan en mengen het met DNA van dieren, planten, en mensen. Ik ben benieuwd. Is er iets anders dat we nog kunnen bedenken, dat God nog meer dan dit uitdaagt? Hoeveel meer zal Hij toestaan?

Terug naar Genesis nogmaals. Was de val niet uit de genade, die Adam en Eva ervaarden als gevolg van hun ongehoorzaamheid in het eten van de boom der kennis? Heeft de verboden vrucht die zij aten de zaden geplant van de kennis die het ons bracht, althans gedeeltelijk, tot op het punt waar onze kennis ons vernietigt? Ik ben benieuwd...

Wij zoeken constant naar eventuele aanwijzingen in de Bijbel voor wanneer de laatste dagen aanbreken, in de hoop een aanwijzing te vinden over wanneer de Opname zal plaatsvinden. In Mattheüs hoofdstuk 24, toen Jezus' discipelen Hem rechtstreeks vroegen wanneer het einde der tijden zou komen, begon Jezus hen te vertellen zich niet te laten misleiden door iedereen. Nou, er is zeker een hoop misleiding gebracht tot nu toe. Het volgende wat hij noemde was het aantal oorlogen en geruchten van oorlogen. Kan iemand ontkennen dat er geruchten van oorlog in overvloed zijn op dit moment, en dat de focus van deze geruchten cirkelen rond Israël en Jeruzalem? In feite noemt de Bijbel ook specifiek Jeruzalem een "schaal der bedwelming" en een "steen des aanstoots" voor de wereld in de laatste dagen.

De Bijbel vertelt ons dat Israël de "oogappel van God" is. Elke keer als ik denk dat de situatie voor Israël niet erger kan worden, gebeurt er iets anders. Er zijn meerdere rapporten in het nieuws, dat Syrië chemische wapens beschikbaar stelt voor Hezbollah. Israël is nu bezig met luchtaanvallen diep in Syrië. Assad's enige kans om aan de macht te blijven, is Israël aan te vallen, zodat de naties en mensen die zich tegen hem verzetten, stoppen met hun vijandelijkheden, uit vrees dat ze lijken te vechten aan de kant van de Joden. De enige haalbare optie van Israël zal zijn om Syrië aan te vallen. Een conventionele oorlog zou te duur zijn en te lang duren. Israël zou de regering van Assad 's nachts kunnen laten eindigen door het droppen van een kernwapen op Damascus en zo Assad en zijn regering volledig vernietigen. Zei de Bijbel daar niet iets over in Jesaja hoofdstuk 17?

In Mattheüs sprak Jezus over de vele tekenen van Zijn wederkomst. Deze omvatten zaken als honger en pest, en Hij sprak ook over de vervolging van christenen als een teken van de laatste dagen en Zijn wederkomst. Kijk maar naar eens naar de rabiate en vruchtbare verspreiding van de islam. Merk op dat ik niet zeg "radicale" islam. Alles van de islam is zeer anti-christelijk. Sommige van de aanhangers zijn gewoon meer vocaal dan anderen in het verspreiden van het geweld en de onverdraagzaamheid die zij belijden. Andere delen van de wereld zijn even wreed in hun vervolging van iedereen die durft te geloven in God, of Zijn zoon. Ik vind het buiten mijn vermogen om te begrijpen hoe 70.000 mensen kunnen worden opgesloten in Noord-Korea alleen maar vanwege het geloven in God of het bezit van een bijbel. Stel je eens voor, de verschrikkingen van het leven in een communistische gevangenis, waar absoluut geen respect bestaat voor de rechten of de waardigheid van de mens.

Is het mogelijk dat de huidige politieke situatie in het Midden-Oosten zou kunnen overeenstemmen met de beschrijving door Asaf in de tijd van koning David en vastgelegd in de beschrijving van Psalm 83? De politieke situatie in de wereld, en in het bijzonder van het Midden-Oosten, is voortdurend in beweging. De dominostenen zullen niet zo lang in zo'n perfecte uitlijning staan. Ik geloof dat de opname zal plaatsvinden voordat de bruid van Christus kan worden geschaad door de ongelooflijke en wereldwijde verdrukking die zeker zal uitbarsten door een dergelijk conflict, om redenen die ik zo dadelijk zal geven.

Het christendom is in gevaar om uit te sterven in vele delen van het Heilige Land. Stop en denk even na over hoe schandalig mijn laatste zin is. Het christendom is in gevaar om uit te sterven in vele delen van het Heilige Land. Hoe lang zal God deze toestand toelaten om te bestaan? Het christendom wordt ook met uitsterven bedreigd in veel andere delen van de wereld.

Laten we naar een ander gebied gaan. Zei de Bijbel niet iets over tekenen in de zon, de maan, en sterren? Zijn er tekenen in de zon, de maan en de sterren? Zeer zeker: jawel. Er zijn er vele geweest. De zonne-activiteit is verhoogd met allerlei vuurvlammen. De maan is al door een reeks van verduisteringen gegaan, en ze vallen op of in de buurt van de Joodse feestdagen. Dit heeft een soort van profetische betekenis in zichzelf. De sterren hebben zich op allerlei manieren in rij gezet die ongelooflijk zeldzaam zijn. Ja, ik weet dat astrologie een grote zonde is. Aan de andere kant, God vertelde ons in het eerste hoofdstuk van Genesis (vers 14), dat de zon, maan en sterren specifiek aan ons werden gegeven voor "tekenen". Ik weet dat er veel ruzie is over hoe serieus God was toen hij dit zei, maar hij zei het wel, dus vermeld ik het hier.

Wordt er ook niet verondersteld dat een van de allergrootste en helderste kometen van alle tijden later dit jaar op onze weg komt?

Ik geloof dat het bewijs in de Bijbel overweldigend is voor steun aan het idee dat de Opname van de gemeente zal plaatsvinden voordat de Verdrukking begint. Gezond verstand lijkt het daarmee eens te zijn. Welke bruidegom zou toestaan dat​ zijn bruid zo woest zou worden geslagen, met name vlak voor de bruiloft? Jezus vertelde ons dat er aan het einde van de laatste dagen een grote verdrukking zal zijn, veel erger dan alles wat er ooit is gebeurd. Ik geloof Hem.

Ik geloof niet in het idee van samenzweringen door de overheid. De belangrijkste reden dat ik niet geloof in samenzweringen door de overheid is omdat onze overheid niet slim genoeg is om te komen met deze samenzweringen, en zij zouden niet in staat zijn om hun mond te houden over de bestaan​ van een grote samenzwering. Te veel mensen zouden boeken over hen schrijven. Toch heeft Homeland Security meer dan twee miljard (dat is miljard met een "M") exemplaren van holle-punt kogels aangeschaft en heeft zojuist nog eens de aankoop gedaan van nog een miljard of zo. De hoeveelheid munitie die ze aanleggen als voorraad is iets wat mijn gedachten niet kan vatten.

Waarom is de aankoop nodig van een tiental exemplaren aan munitie voor elke man, vrouw en kind in de natie? Waarom kopen ze holle-punt munitie? Volgens de regels van het Verdrag van Genève mogen onze militairen zelfs geen holle-punt munitie gebruiken in de strijd. Uiteraard wil Homeland Security deze munitie in eigen land gaan gebruiken. Deze zelfde mensen hebben ook 2700 tanks gekocht. Waarom denkt Homeland Security dat ze een tank nodig hebben? Waarom voelt Homeland Security dat ze 2700 tanks nodig hebben?

Ik kan doorgaan met zoveel verschillende soorten van tekens dat we niet alleen in de laatste dagen zitten, maar dat we in het "laatste" van de "laatste dagen" zitten. Om wat voor reden dan ook, God wil de datum ervan geheim houden, en we kunnen alleen maar raden naar het waarom. Maar als we Openbaring 3:3 lezen, en geloven wat er staat, waarin ons niet alleen wordt verteld ─ maar ons wordt bevolen om uit te kijken naar de terugkeer van Jezus. Wat meer is, Jezus zegt dat als we falen in het uitkijken, de opname van Christus ons zal verrassen, als een "dief in de nacht".

Als we geloven wat Openbaring 3:3 zegt, kunnen we op zijn minst de periode van zijn wederkomst weten. Door het openen van onze ogen voor wat er gaande is in de wereld om ons heen, kunnen we met onze eigen ogen zien dat we in de laatste dagen van deze periode zijn gekomen. De opname van de gemeente gaat gebeuren, en dat kan gaan gebeuren op elk moment. Er is geen andere reden, de Opname staat te gebeuren omdat de verdrukking waarover gesproken wordt in de Bijbel staat te gebeuren, en de Opname eerst moet gebeuren.

Waarom zendt God al deze tekens, en speciaal nu?

Het antwoord is zo duidelijk dat zelfs een blinde het kan zien. God probeert onze aandacht te krijgen. Hij is ook niet van plan om een van Zijn eigen regels te overtreden. Wij zijn degenen die de bewuste beslissing moeten nemen om Hem te aanvaarden, in Hem te geloven, en te geloven dat Zijn Zoon stierf, zodat wij ons eeuwige leven kunnen doorbrengen met Hem in de hemel. We moeten op het punt komen dat we beseffen dat we zondaars zijn van nature, en we ons moeten bekeren van die zonden. Dat is de reden waarom God niet aan de hemel verschijnt of televisie-uitzendingen gaat overnemen om zich directer tot ons te richten. We moeten zelf komen tot ons besluit om te geloven en berouw te hebben voor ons zelf. Het enge is dat we op dit punt moeten komen voor de deur dicht slaat "op een bepaald moment, in een oogwenk". Op dat moment is het te laat. Op dat moment zal ons individuele lot en onze eeuwige bestemming voor altijd worden bepaald en kan niet worden gewijzigd.

Voor degenen die geloven dat Jezus binnenkort zal terugkeren en dat de Opname op handen is, voor hen is geen aanvullend bewijs nodig. Voor degenen die het niet geloven, zal geen extra bewijs ooit voldoende zijn.

Waar sta je op dit moment?

Carl Worline

Bron: Carl Worline

printen??? spaar papier en inkt.