(homepagina)

Verslag van een visioen en droom:

Editor: Dit is een nogal heftig visioen en heb een tijdje getwijfeld of ik het zou publiceren, niet goed wetende of de Heer dat zou willen en vroeg eigenlijk een soort van bevestiging. Nu hoorde ik op Groot Nieuws Radio in een gesprek dat een psychiater zei dat als je een droom had men die moest publiceren want anders kwam het niet verder, dus bij deze.

4 oktober 2013 | Inzendster wil anoniem blijven.

Ongeveer in januari dit jaar las ik voor het eerst over de tetrade die plaats gaat vinden op Joodse feestdagen in 2014/2015, dat zulke tetrades op Joodse feestdagen uitzonderlijk zijn en in het verleden hand in hand gingen met bijzondere gebeurtenissen voor het Joodse volk.

Dinsdag 16 april jl. kwam mij een artikel over de joodse bruiloft onder ogen. Nooit eerder heb ik hierover iets gelezen. Ik vond het interessant, de vergelijk die wordt getrokken met Christus gemeente. Nooit eerder had ik iets gelezen over rosh hashana of andere Joodse feestdagen. Ik heb me er die dag ook verder niet meer in verdiept.

Dat artikel over het huwelijk is niet meer bereikbaar: Zie hier voor een bijbelstudie over het Hemelse Huwelijk.

Ik heb dat artikel aan een vriendin die verloofd is gezonden, puur en alleen omdat zij bijna gaat trouwen.

's Avonds diezelfde dag kon ik de slaap niet vatten. De 2 artikelen over de tetrad en de Joodse bruiloft bleven in mijn hoofd rondmalen. Er was iets met alle twee, maar had geen idee wat. Uiteindelijk 2 uur geslapen werd ik wederom wakker.

Toen zag ik dit visioen/beeld:

Ik zag in het visioen het getal 2015 links bovenaan groot staan bij de 3 verduisteringen aan een donkere hemel. In de volgorde van pesach links naar rosh hashana in het midden naar het loofhuttenfeest rechts zo stonden de verduisteringen opgesteld. De verduisteringen waren duidelijk zichtbaar als zodanig: ik zag een bloedrode maan links, zonsverduistering in het midden, bloedmaan rechts (dus niet de woorden bloedmaan o.i.d, maar als een beeld). Bij elke verduistering stond eronder een woord: bij de 1e bloedmaan 'pesach', bij de zonsverduistering eronder 'rosh hashana' en bij de laatste bloedmaan het woord 'loofhuttenfeest'. Onder elk van die woorden zag ik ook beelden als filmpjes van zowel de joodse bruiloft als beelden die met het plan van God voor Zijn gemeente te maken hadden.
Dus bij Pesach zag ik er onder beelden van de verloving en Jezus kruisdood en opstanding, bij Rosh Hashana beelden van bruidegom die de bruid haalt en de opname enz. enz.. Toen werd de pesachverduistering met alle beelden uitgezoomt en aan mij getoond, vervolgens werd de middelste uitgezoomt en als laatste de loofhuttenverduistering. Toen zag ik ze weer allemaal op een rij. Ik besefte vanaf het begin direct de overeenkomsten tussen de verduisteringen, de joodse bruiloft en Christus en Zijn gemeente.
Vervolgens kwam die zonsverduistering (van Rosh Hashana) vanuit het midden naar voren, werd groter dan de andere verduisteringen en de andere verduisteringen leken meer naar de achtergrond te schuiven. Het besef van de opname op rosh hashana werd zowel bij de zonsverduistering getoond als in woord en beeld, als het diep in mijn gedachten werd gegrift (weet niet zo goed hoe ik het duidelijk uit kan leggen), ik wist het simpelweg gewoon heel erg zeker in één keer: opname op rosh hashana 2015. De zonsverduistering met opname stond groot vooraan en alles werd verlicht. Het hele visioen gebeurde heel snel, toch begreep ik alles en zag ik alle details goed. Het hele visioen en de kennis die erin werd gegeven, werden in 1x in zijn geheel in mijn gedachten gegrift/gedrukt.

Totaal onder de indruk kon ik niet meer slapen, pas tegen een uur of 6 ben ik weer in slaap gevallen.

Ik dacht: "Zou toch mooi zijn als ik dit per droom bevestigt krijg. Maar ja, ik krijg nooit zulke dromen, en als ik al droom is het eigenlijk altijd onzin". Ik had werkelijk geen idee waarom de gedachte in mij opkwam dit per droom als bevestiging te krijgen.

Ook moest ik lachen: "wat een humor zou dat zijn. Veel mensen die al hebben geprobeerd te achterhalen wanneer Jezus terugkomt. Dat zou komisch zijn dat uitgerekend ik, een simpele vrouw die nooit met berekenen m.b.t. de terugkomst bezig is, van God geopenbaard krijg wanneer de opname is. Ach nee, wat een onzin, als God dat al doet dan openbaart Hij dat vast aan een man met grote profetische gave ofzo".

En prompt bij deze gedachte zag ik dit beeld: Maria die wegrent bij het lege graf vandaan. Ik zag dat de steen was weggerold achter haar. Ze was op weg naar de andere discipelen om het nieuws te vertellen dat Jezus was opgestaan. (noot: zoals iedereen in de kerk, is mij ook stevig aangeleerd dat de Zoon niet weet wanneer Hij terugkomt, vandaar mijn reactie dat Hij dat niet laat weten).

Vlak daarna ben ik in slaap gevallen. Toen ik wakker werd overdacht ik alles en herinnerde ik me wat er o.a. in Marcus 16 geschreven staat dat niemand Maria geloofde wat zij vertelde, en dat zij de eerste getuige was van de opgestane Jezus. Pas toen Jezus Zichzelf aan de discipelen openbaarde, toen geloofden de discipelen dat Jezus was opgestaan.

Het was nu woensdag 17 april. Ik ben eerst naar die verloofde vriendin gegaan 's ochtends om haar de opmerkelijke overeenkomsten te vertellen tussen de verduisteringen, de joodse bruiloft en Gods plan met Zijn gemeente. Maar ze had geen tijd om te luisteren, ze moest naar een client.

's Middags heb ik mijn broer per app. kort gezegd dat er overeenkomsten waren die ik opvallend vond.

's Avonds had de verloofde vriendin wel tijd en toen pas heb ik haar de overeenkomsten uitgelegd en laten zien. Aan geen van beiden heb ik gedetailleerd het visioen verteld, alleen dat ik overeenkomsten zag tussen de feesten waarop de verduisteringen te zien waren en Christus plan met Zijn gemeente. Ik gaf geen conclusies o.i.d.

Ik kreeg op/in mijn hart en in mijn gedachten steeds meer dat ik exact moest vertellen wat mij getoond was en geen verdere conclusies/bevindingen geven en dat ik God het moest laten bevestigen: het beeld spreekt voor zichzelf.

Toen werd het donderdag 18 april. Vlak voor bedtijd diezelfde dag had mijn broer een mail gestuurd met een droom. Later verklaarde hij dat hij deze droom 5/6 april heeft gehad, voordat ik hem zelfs de artikelen had gemaild dus. Ook wist mijn broer niets van een vriendin die gaat trouwen. Zo vaak spreken we elkaar niet, hij woont niet vlak om de hoek en allebei hebben we een druk leven. Mijn broer is ook christen.

Dit is wat hij mailde:

Apart die joodse bruiloft. Toevallig droomde ik een tijdje geleden waarschijnlijk van een bruiloft, maar dan symbolisch. Normaal gesproken zijn mijn dromen onzin, maar deze had iets bijzonders. Het ging als volgt:

Ik stond voor een podium waarop artiesten in witte glitterkleding aan het optreden waren, maar ik hoorde niet echt wat ze zongen. Ik kreeg de indruk dat de muziek niet bijzonder geestelijk was, maar gewoon goed gedaan. Het leek een professionele performance. Daarna keek ik in de zaal en een grote man met een bekend gezicht (BN'er?) stond op en gebaarde enthousiast naar me. Vervolgens stond ik in wat aanvoelde als de slaapkamer van onze oude flat en werden mij twee kleine velletjes papier getoond, door jou. Je kent ze wel, van die kleine velletjes waarop je snel even een telefoonnummer noteert of een lijstje maakt. Ik wist gelijk dat je boodschap een goddelijke betekenis had. Vreemd genoeg stonden we dus op de plek waar een bed zou moeten staan, maar goed, het is een droom. Je hield de velletjes naast elkaar en wekte de indruk dat deze dezelfde boodschap hadden, dat wilde je me laten zien. Ik kreeg de indruk dat ze voor een bruidspaar bedoeld waren. Vlak voordat er een bruiloft zou plaatsvinden zou je ze geven aan het bruidspaar. Maar daarvoor wilde je me het eerst laten zien en aantonen hoe opmerkelijk de overeenkomsten waren. Een van de velletjes bekeek ik en het bevatte een merkwaardige inhoud. Het was beschreven met een tekst en in de tekst stond een kolom met woorden onder elkaar, ongeveer 10, waaromheen de tekst liep. Een woord onderaan de kolom viel me op en bleef me bij: cheen. Nog nooit van gehoord dacht ik toen ik wakker was, dus eens even opzoeken. Het is de Nederlandse spelling van een hebreeuws woord dat 'genade' betekent.

De betekenis van de droom? Ik weet het niet zeker. Ik heb het idee dat de velletjes de bruid en Bruidegom symboliseren. De slaapkamer is een symbool voor het eenworden van bruid en bruidegom? Als het ene velletjes genade bevat dan zou het andere velletjes de bruid kunnen zijn. Het idee is dan dat ze op elkaar lijken, dezelfde inhoud hebben. Nogmaals, je wilde me laten zien hoeveel de boodschappen overeen kwamen. Als een bevestiging van twee getuigen, zodat het waarheid is. Als een soort goddelijke boodschap van twee afzonderlijke bronnen.

Een week later was ik buiten mijn was aan het ophangen, toen ik op mijn hart kreeg om het verhaal van Lot en Sodom en Gomorra te lezen. Ik wuifde het wat weg, maar de gedachte kwam opnieuw terug. Ben toen naar binnen gelopen om het te lezen. Ondanks dat ik het al vaak had gelezen, zag ik nu tot mijn verbazing welke enorme paralel dit verhaal heeft met de opname. In mijn verhaal schoot het stuk in mn gedachte van Lucas 17, waarin Jezus naar Sodom en Gomorra verwijst en de opname.

Het volgende wil ik niet als een conclusie neerzetten, maar meer als een beschrijving van wat Sodom en Gomorra mij zegt over de opname:

Bereid de bruid voor, velen zijn niet voorbereid. Velen heiligen de twee geboden niet die Jezus heeft gegeven.

Ga niet naar binnen om nog even mensen te waarschuwen, ga niet nog mensen opbellen om te waarschuwen, maar ga direct mee zodra de sjofar klinkt en Jezus je roept. Blijf je achter dan beland je in de meest vreselijk tijd de aarde ooit heeft gekend. Reageer niet op hen die achter je roepen: 'neem mij mee!' (de dwaze maagden).

printen??? spaar papier en inkt.