(homepagina)

De Eindstrijd van Armageddon

Publicatie in juli 2013

Aswolken bedekken de wereld en blokkeren het zon- en maanlicht.
Miljarden worden gedood door 200 miljoen demonische ruiters.
Alle oceanen, rivieren, meren, etc. zijn bloed!
De sluier tussen aarde en hemel wordt weggenomen!
Iedereen ziet Yeshua komen in vlammend vuur!
Elke berg zal beven, zich verplaatsen en verdwijnen!
Alle eilanden beven en verdwijnen!
Elementen en bergen beginnen te smelten!

Dat brengt ons naar de strijd van Armageddon.

Het is gewoonlijk traditioneel zo uitgelegd dat de Strijd van Armageddon komt voor de 'Dag van de Heer', maar ik plaats deze strijd van Armageddon in de 'Dag van de Heer', wat de tijd is wanneer Jezus terug komt, omdat Hij de Ene is die de strijd zal aangaan.

Dit is niet een strijd van natie tegen natie. Heel vaak kijken de mensen naar het noordelijke deel van de Galilea en wijzen een plek aan die goed is als de plaats voor een veldslag als van Napoleon, maar ik kan geen strijd zien die hier wordt gestreden en ook niet dat het de juiste plaats is.

Ten tweede zijn het geen tanks die vanuit de hele wereld samenkomen, en het is ook niet de infanterie die met elkaar vecht; het zijn niet eens de high-tech wapens die we vandaag hebben tegen andere landen, maar het is de verenigde wereld die strijdt tegen Jezus en degenen die Hij liefheeft. Het zegt in Openbaring 16:16: En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. In Openbaring 19:19: En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

Ik denk daarbij niet aan een natie tegen een natie, maar de naties van de wereld tezamen verenigd om te vechten tegen Jezus.
De traditionele uitleg is dus iets waar we naar moeten kijken en rekening houdende met de kleine taalkundige begrippen hierover. Dan zijn er schoven genoeg om te oogsten, die we beter kunnen vinden als we er naar gaan kijken.

Er is ook nog het gedeelte van het treden van de druiven wat het zo spannend maakt, als we gaan zien hoe we dit echt letterlijk kunnen verstaan. Het is een zaak van de puzzlestukjes op de juiste plaats leggen. En ik moet zeggen dat ik mijn hoofd erover heb gebroken, of anders gezegd: het was een monnikenwerk met die gymnastische toeren die ik moest uithalen om de stukjes aan elkaar geplakt te krijgen. Maar ik ben erg enthousiast om dit met u te kunnen delen, omdat ik geloof dat de Heer mij heeft geleid bij het ontdekken waar ik de stukjes moest plaatsen. En u mag het uiteraard beoordelen, maar ik denk dat u zult inzien dat deze delen geweldig goed in elkaar passen en dat we ze letterlijk mogen nemen, iets wat me altijd prikkelt omdat God's Woord zeer letterlijk is.

Dus Jezus gaat de 'druiven treden' en we zien dat het bloed opstijgt tot aan de tomen van de paarden. Daar is nog enig verbeelding bij nodig; als een herhaling waar ik van houd: het gebeuren bij het doorgang door de Rode Zee.

Ik denk dat God er van houdt om thema's te herhalen. En hier is er een die wordt herhaald op een grootse manier en waar we gaan zien dat daar een val door het Beest, de Antichrist, voor de Joden wordt opgezet, maar dat er op hetzelfde moment een val voor het Beest wordt opgezet, en eigenlijk de val wordt waarin hij zelf zal vallen. Het klopt om te zeggen dat men valt in de kuil die men zelf gegraven heeft. Dat is precies wat er gaat gebeuren met de Antichrist, hij zal alleen zichzelf treffen en in de kuil vallen. En dit alles staat te gebeuren buiten die arme stad, iets wat bekend staat als een traditionele plaats: "de vallei van Jizreël".

 

Tel Megiddo


Als je vandaag een reis maakt door Israël, moet je zeker Har Megiddo bezoeken, maar niet om te zien waar de laatste strijd zal worden gestreden. Het is iets wat traditioneel wordt aangewezen als de vlakte van Jizreël bij de berg Megiddo en daar zult u het kunnen zien. Vertel me niet dat u dat niet doet. Maar er is geen berg, het is een heuvel (tell), een heel oud woord wat komt van KTM, wat ons vertelt dat een ‘tell’ een plaats is waar in het verleden een stad was gebouwd, die werd vernietigd, en daarboven op werd de stad weer herbouwd, en weer vernietigd en eventueel weer herbouwd, en na vele eeuwen een archeologische plaats was geworden wat we een ‘tell’ noemen.

 

De traditionele-plekDus als je naar Megiddo gaat, dan vindt je daar geen berg maar een ‘tell’ en dan komt de vraag waar is dan de berg?

 

Waar is de berg?


Hier is nog een ander perspectief: niet alleen geen berg is, maar ook geen stad. Er is geen stad daar. Er is veel prachtige landbouw, maar er is geen berg of stad op die plaats, ik herhaal het, er is geen berg op die plaats daar. Je kunt erheen gaan en op die plaats gaan staan en dan kun je misschien zeggen, whow, dit is de plek waar het allemaal gaat gebeuren, maar er is niets.

Waarom zou iemand daar gaan vechten als er allerlei andere plaatsen in de Bijbel zijn, die me zeggen dat het om Jeruzalem gaat. Waarom dan bij Megiddo? Wel, dat is het punt, het gebeurt hier ook niet, ondanks dat het de plaats is waarvan ons dit is verteld. We moeten de taalkundige implicaties hierover heroverwegen. Als we lezen in de Bijbel met de oude vertalingen zullen we vinden dat het woord Armageddon is gespeld met 2 letters Delta. De Texus Receptus spelt het woord Armageddon ook met die twee letters en als we kijken naar de meerderheid van de Byzantijnse teksten, dan heeft die slechts één Delta, en de Alexandrijnse heeft ook maar één Delta.

 

Twee of één Delta

Als je alleen naar de Texus Receptus kijkt, is dat oké voor mij, maar ik wil erop wijzen dat de Texus Receptus voortkomt uit liefde van de vertalers voor de Byzantijnse familie, zodat je mogelijk een aantal sterke gevoelens hebt tegen de Alexandrijnse vertaling, maar dat is prima wat mij betreft. De Texus Receptoren is echter een verzameling van manuscripten en het zijn er echt een handvol, zo'n zes tot twaalf manuscripten, die werden gebruikt, en ze kwamen uit de grotere traditie genaamd de Byzantijnse meerderheid tekstfamilie van ongeveer 5000 manuscripten.

Ik maak hier melding van omdat er maar een Delta staat in de uitgebreide Byzantijnse tekst, een belangrijke aanwijzing die echter niet onbelangrijk is - en er niet toe zou doen - maar er wel degelijk toe doet omdat het is gebaseerd op het Hebreeuwse woord dat we kennen als Megiddo; en de klinkers passen daar niet in, in welke lezing ook, omdat die in het Grieks wordt vertaald, en dit is een Hebreeuws woord, maar we moeten ernaar kijken door het Grieks heen, en dat is gespeld als Ma-gi-don en niet als Me-gi-don en daar passen die klinkers dus niet in, en al helemaal niet de twee D's. Juist die twee d's niet in wat de texus receptus doet, maar wat niet in overeenstemming is met de andere tekstbewijzen die we hebben.

 

Hebreeuwse tekst

Wat ik dus laat zien is dat er echt niets is wat in overstemming is met het woord Megiddo, niet met het woord en dat er daar zelfs geen berg is, en dat maakt dat u begrip hebt dat Har een berg betekent, en met Megiddo de berg van Megiddo, terwijl daar geen berg is. Of er nu een overeenkomst zou zijn, hetzij taalkundig of fonetisch, het past gewoon niet erg goed in elkaar.

Dus al die mogelijke interpretaties die we hadden over Megiddo, worden aan de kant geschoven als we zien dat het niet past, waarbij sommige mensen hebben gesuggereerd dat dit betekent: de plaats waar de menigte is. Dat is wat het woord betekent, en wat misschien een tweede onderliggende betekenis heeft, zoals voorgesteld door Dr. Michael Heiser. Deze stelde het voor als het woord voor Har Mo'ed dat is 'Berg van de ontmoetingstijd'. Het woord Mo'ed betekent 'de aangewezen tijd'. Hij heeft goede argumenten, maar ik ben het niet eens met hem, en ik geloof dat de favoriete interpretatie van de vertaling is Arema-ge-don wat betekent: vallei van het oordeel, daar waar zal worden geoogst.

 

Tekst interpretaties van Berg van Megiddo

Nu, voordat u denkt dat ik gek ben, laat ik mezelf uitleggen, zodat u het aan het eind ervan met me eens zult zijn. Dit woord hier, Arema, past precies en de enige klinker die niet zou passen, daarvan moeten we bedenken dat het een A-re-ma is, maar sommigen moeten dan wel iets opgeven, veronderstel ik.

Het woord Arema zien we ook in Jeremia 50 en komt vanuit het woord 'afar'. Jeremia 50:26: Kom ertegen op van het einde van de aarde, open zijn graanschuren, stapel als korenhopen en sla het met de ban, laat het geen overblijfsel hebben.

 

Afar

Toen Ruth naar Boaz ging, sliep hij op een A-re-ma en hij sliep op het verzamelde geoogste graan. Dit komt van het woord A-ram (Strong 06192), met de andere betekenis: 'worden verzameld' in Exodus 15:8.
Het gebeurt in de verbale vorm die we ook vinden op andere plaatsen, als een zelfstandig naamwoord in Micha 4:12. Ziet u, dit is echt God die ons vertelt over de val die Hij gaat opzetten voor de Antichrist, iets wat we iets later meer zullen uitleggen, als Hij zegt dat Hij deze schoven zal verzamelen op de dorsvloer om te dorsen.
Nu ik geloof dat wat er hier gebeurd, is dat wat we noemen: een Metathesis van letters, en dit is waar twee letters kunnen switchen 'amiyr versus a-re-ma' die beiden betekenen schoof of bundel. Dit gebeurt in meer voorbeelden en als dit gebeurt, betekent dit natuurlijk niet dat dit steeds maar weer gebeurt. Maar er zijn een aantal voorbeelden waarin we kunnen aantonen dat waar letters zich verwisselen, dit hoofdzakelijk gaat over het verplaatsen. En dus heb je hier dan een woord met dezelfde betekenis, dezelfde fundamentele betekenis als het woord Arema en dat is het woord Amiyr (Strong 05995), en het zegt dat wanneer Hij hen gaat verzamelen die opkomen tegen Jeruzalem, zij verzameld worden als de schoven op de dorsvloer.

 

Gehenna (Gei Ben Hinnom)

We gaan dit motief zorgvuldig doorlopen in dit flitsende aremagedon wederkomst gebeuren. Het woord 'Gayẽ' kent het woord Gehenna, dat betekent de Vallei van de Zoon Hinnom. Ge-ben-Hinnom, en 'Ge-Ben-Hinnom' werd Gehenna. U kunt zien dat met het wegnemen van zowel klinkers, en zelfs sommige medeklinkers, dit later tot Gehenna is geworden. Zo zijn er drie verschillende woorden voor die Vallei in het Hebreeuws: de ene is biq-ȃ, en Megiddo is beschreven als een biq-ȃ, dus wordt het niet beschreven als een 'Gayẽ', het beschrijft het als een open vlakte, een open vallei, en dat is inderdaad wat het woord betekent, als ook het woord 'emeq', wat betekent: een brede valei met landbouw, of voor oorlogvoeringen. Het woord 'Gayẽ' impliceert geen lage vlakke vallei, en opnieuw, gei-ben-hinnom, dat is natuurlijk daar waar de offers werden gebracht, helaas buiten Jeruzalem in de Ben Hinnom vallei niet ver van de Olijfberg en het dal van Johoshapat. Overigens is het laatste woord, het laatste deel van dit woord aremageddon, het woord Don, het woord dat stamt van het woord Dean en het is zeer vergelijkbaar met het woord 'shapat' omdat het woord Jehoshapat de vallei van Jehoshapat of Johoshapat is, waar Jahweh rechten zal, waar Jahweh een rechter is.

Dus 'shapat' is gelijk aan het woord 'dean', en ons wordt in Joël 3 verteld: Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Johoshaphat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol.
U ziet het beeld, het gaat allemaal over oogsten, het gaat over sikkels, over schoven, en het gaat gebeuren in de vallei van Johoshaphat, een plaats waar Jahweh recht spreekt.

Dus Armaged-don is de valley van rechtspreken over de geoogste stapel (schoven). Wacht even. Het woord 'dean' en 'don' heeft een absolute infinitief met een ô van môt, sôv, gôl. Hier hebben we voorbeelden van hoe 'dean' tot 'don' verandert. Daarom hebben we Aremageddon, de vallei van het oordeel over de geoogste schoven. Wederom, dat gebeurt niet in het noorden, in de Vallei van Jizriël, maar naast Jeruzalem in de vallei van Josafat, daar zal het plaats vinden.
Dit is de vallei van Josafat tussen de Tempelberg en de Olijfberg en daar is het waar Jezus terugkomt. Daar op de Olijfberg, uitziende op de stad. Hij gaat daar strijden voor de Joden. Dus zal Hij strijden tegen deze naties die opkomen tegen Jeruzalem. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Micha 4:11 en Zacharia 12 zegt: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

 

De strijd in de vallei van Josafat


U ziet het, dit gebeurt niet in het noorden in de vallei van Jizriël, maar het gebeurt echt in Jeruzalem, daar zal die actie gaan geschieden. En nu we taalkundig begrijpen dat dit niet betekent Harmegiddo, maar eigenlijk betekent Armegedo, de Vallei van de Rechter over de schoven, dan we zien dat dit gaat gebeuren en we gaan nu in nog groter detail zien hoe het gaat worden als de naties wakker worden en ze optrekken.
Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. Joël 3:12-14 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Zacharia 12:9.
Ook in Openbaring 14:20: En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver. Opnieuw "buiten de stad".

Het is niet ver in het noorden, in de vallei van Megiddo, de vlakte van Megiddo, het is buiten Jeruzalem waar over de naties wordt uitgeroepen: Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Joël 3:9. Eigenlijk zegt dit dat God de machtigen zal opwekken, eigenlijk zegt Hij: "Jullie hebben mijn oogappel aangeraakt, net een keer teveel en dat betekent nu de oorlog. Maak u klaar. Ik kom persoonlijk.

Dit zijn niet langer de dingen zoals het was, dit is persoonlijk. Nu kom ik en ga jullie vernietigen, nu jullie me werkelijk woedend hebben gemaakt, en het de tijd is om te zien. Maak je klaar voor de oorlog, laat alle krijgslieden oprukken, laat ze komen, Joël 3:9-10 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.
Heb je geen wapen? Wel, hier is er één, pak het, want je zult het nodig hebben omdat God zelf komende is. Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!
Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, U ziet dat alle naties komen en dan komt Hij naar beneden om te oogsten met de sikkel - want hun kwaad is groot. Menigten, menigten in het dal van de (Jehosafat) dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. In de vallei van de beslissing. Oogsten in de vallei van Josafat in Openbaring:

En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is nu gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij (Jezus) Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. Openbaring 14:14-16

 

De Olijberg heeft alle voorwaarden ervoor, omdat de Joden geloven dat het daar is waar de Messias zal komen, en ze daar willen zijn als Hij terugkomt ziende over de vallei van Johosaphat; en de tekst zegt dat het bloed komt tot de tomen van de paarden. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Weer opnieuw, herinner u de vlakte van Megiddo, of de vallei van het oordeel, en bedenk dan dat het bloed tot aan de tomen van de paarden komt dat is 1,5 meter hoog. Hoe zou het die hoogte moeten bereiken op de vlakte van Megiddo? Dan heb je wel erg veel bloed nodig. Maar we begrijpen nu dat het een smalle vallei is en dat het dan zinnig is om te zien dat, hoewel er een grote hoeveelheid bloed voor nodig is, het nu in een bassin stroomt en wél die hoogte kan bereiken.

 

De vallei van Josafat


Jezus zelf gaat zijn vijanden vernietigen. Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. Jesaja 63:2-4
Want de grote toorn van de HEERE richt zich tegen alle heidenvolken, Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Want Mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal neerdalen op Edom, op het volk dat Ik geslagen heb met de ban, als een oordeel. Jesaja 34:2-5

De naties zitten opgesloten in de vallei van Josafat. We hebben dat gelezen in Micha 4:11,12: Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Dus dit is het waar wordt vermeld dat de Antichrist de val wil opzetten om Joden te vernietigen, maar God eigenlijk een beter plan heeft en Hij de Antichrist en zijn leger ten val brengt en hen vernietigt.

Hij gebruikt dit om hen te vernietigen: Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Lukas 3:17. Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Zach. 14:1-2.
Ze zullen omsingeld worden door anderen die daar nog steeds zijn, maar zij wachten op en verwachten de Messias als de Heer die terugkomt, omdat ze uiteindelijk om Hem zullen roepen. Jezus heeft gezegd dat ze Hem niet weer zullen zien, totdat ze zeggen: "gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer", en ze uiteindelijk zullen zeggen: "Baruch Haba Beshem Adonai."

Als in Hosea staat dat als hij zal terugkeren naar Zijn plaats, totdat u uw overtredingen weet, ze uiteindelijk dat doen. Het is als het ondergaan van een klein beetje porren, zouden we zeggen, maar ze zullen het gaan doen uiteindelijk, en eens zullen ze zeggen: "Kom, Heer Jezus," en Hij zal komen, dat kun je geloven.

Maar als ze zich bevinden in het dal van Josafat - op de een of andere manier dan gedwongen naar dat dal, en ze wachten op Jezus om terug te komen, vermoedelijk daar staande voor de Olijfberg omdat ze weten dat dit de plaats is waar hij zal terugkomen - dan staan ze daar allemaal en ze zien zich geheel omsingeld door de legers van de Antichrist, terwijl Jezus dan op weg gaat om hen te redden. Daarvan wordt gezegd in Zach 12:6: Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

Nu, ik begreep dit niet gedurende een lange tijd, maar ik dacht, wacht even, je hebt Jezus die terugkomt, en dan heb je de leiders die iets doen, maar Jezus zegt dat Hij het helemaal alleen gaat doen door Zichzelf, en dan geeft hij hen een soort van macht om ook iets te doen.
Wel, toen ik startte om de puzzelstukjes op hun plaats te leggen, realiseerde ik me dat dit alles erg snel gaat gebeuren, en dat ze moeten wachten op Jezus die komt, en Hij deze bovennatuurlijke machten zal geven aan de leiders van Juda, gewoon als een vuurbekken in een stapel hout, als zijnde een vurige fakkel in de schoven. Gewoon: hen verslinden die aan de linker- en rechterhand zijn, misschien zoiets als op de afbeelding, als ze opgepakt zitten in de vallei van Josafat en de legers van de Antichrist tegen hen opkomen, dat dan de leiders van Juda in de buitenzijden deze macht ontvangen van de Heer en dat ze zo daadwerkelijk een vuur worden dat uit hun zijden komt. Het zegt verder dat degene die onder hen struikelt op die dag zal zijn als David, en het Huis van David zal zijn als God, als de engelen van de Heer: Zacharia 12:8.

 

Dal van Josafat

Wat de tekst zegt, is dat daar de legers zijn, en dat Hij vuurstralen laat flitsen vanuit zijn hand. Jezus laat vuurstralen flitsen vanuit zijn handen, dit is veel cooler dan welke superheld ook die we ooit hebben gezien of een schurk of de keizer van Star Wars die zo elektriciteit laat uitschieten. Jezus is veel beter en hij gaat deze macht geven aan de sterken onder hen, die als de engel van de Heer voor hen zullen zijn, zodat ze macht gaan hebben, die komt uit hun handen, om zichzelf te verdedigen tot Jezus daar komt en zegt: de HEERE zal uittrekken en strijden tegen die volken zoals Hij streed op de dag van de strijd. Zach 14:1-3.

We hebben hier dus een Joods overblijfsel dat in het dal van Josafat, de vallei van Kidron, wacht op Jezus die komt om Zijn volk te verdedigen tegen de horden van de Antichrist, die aanvallen en die zijn gekomen om tegen hen te strijden en te verslinden. Ze komen van links en rechts, de legers van de Antichrist maken een tangbeweging. Ze komen van beide kanten. Maar dan komt Jezus terug. Dan wordt er gezegd dat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en de berg splijt in tweeën: Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Zacharia 14:4

 

De Olijfberg splijt in tweeën tot een groot dal

Opnieuw, het woord voor 'vallei' is het woord 'Gei', net als in AremaGeddon. Dat is wat er wordt gecreëerd hier, het is als een diep ravijn.

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal (Gei) ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Zacharia 14:2-4

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen! zegt Zacharia 14 dus opnieuw. Als we de puzzelstukjes naast elkaar leggen, dan we zien hoe het is. En ik geloof dat de Heer mij dit genadig liet zien toen ik bezig was dit in elkaar te passen. Degenen die op Hem wachten; de legers van de Antichrist die aanstormen van beide kanten; en de bovennatuurlijke kracht die ze krijgen om hen af te weren tot Jezus op de Olijfberg komt en deze splijt en ze zich realiseren dat er een kans is om te ontsnappen.

Dan vluchten ze door dit bergdal, en natuurlijk volgen de legers van de antichrist hen op de voet, en dat herinnert ons aan iets dat in het verleden ook plaatsvond toen dit ook gebeurde, toen God de Rode Zee spleet en de kinderen van Israël er droogvoets doortrokken. Maar de Farao in zijn hart zei: Zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. Exodus 14:3. Als de Farao ziet wat er gebeurt en van gedachten verandert en hen achterna gaat om ze compleet te vernietigen.

Maar op het moment dat de Farao denkt dat hij gaat winnen en hen kan vernietigen, dan bemerkt hij dat hij in een val is gelopen die hem en zijn leger vernietigt. Dat is wat er opnieuw gebeurt als Jezus staat op de top van de Olijfberg en zijn voet de berg splijt en de Joden vrije doortocht verleent om te vluchten, en Jezus zichzelf opstelt tussen de Joden die vluchten achter Hem en de legers die achter hen aankomen als een golf om hen te vernietigen. Er was een glans als van het zonlicht; lichtstralen kwamen uit Zijn hand, daarin ging Zijn macht schuil. Voor Hem uit ging de pest, de gloed ervan volgde Hem op de voet. Habakuk 3:4,5

Waarom zijn ze zo bezield om hen te vernietigen? Wel, onthoud dat het enige ding dat Satan kan doen, is de Joodse mensen vernietigen. Als hij hen kan vernietigen, dan heeft hij een band met God verbroken, omdat God zei dat hij het Koninkrijk zal geven, het Messiaanse tijdperk, en tevens de Allerhoogste macht voor eeuwig en altijd. Als er geen Jood meer is op de planeet, dan heeft Satan gewonnen. Zolang daar nog iemand is, kan God nog steeds Zijn belofte uitvoeren. Maar als er niemand meer is, dan kan God zijn belofte niet uitvoeren en zou Hij dan een leugenaar zijn. Daarom werkt satan zo hard om hen te vernietigen.

Jezus zal zichzelf opstellen, en de stralen vanuit zijn handen zullen opflitsen. Hij heeft een zwaard dat uit zijn mond komt en lijkt op een soort van laserstraal of iets dergelijks. Dan begint Hij de aanvallers die komen te decimeren en start om ze in stukken te hakken met die lichtstralen vanuit zijn verborgen kracht, met een pestilentie voor hem uit, en de gloed die volgt op de voet. Als Jezus komt zal Hij zijn vijanden in verwarring brengen. Als het leger van de Antichrist tegen hem opkomt en ze Jezus zien, zullen zij zich realiseren dat ze in moeilijkheden zitten, ze zich willen omdraaien, maar zijn niet in staat om nog een stap te doen op die dag, want er zal een grote paniek ontstaan.

Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Zacharia 14:13

Ze zullen dus proberen zich terug te trekken, maar daar niet toe in staat zijn, en ze beginnen elkaar te doden met hun eigen zwaard, zelfs elk paard zal gek worden, en blind worden (Zach. 14:15) vanwege Jezus. Waarom blindheid? Wel, omdat Jezus een oogverblindende glans heeft. Hij is de Man van vuur!! Hij is het vuur zelf en Hij is stralender dan de zon. Dus als Hij daar voor hen staat, onthoud dan dat Hij de Strijder is, Hij die deze vurige lichtende kleren aan heeft, waaruit het licht schiet. Maar ze kunnen het niet zien wanneer ze proberen zich om te draaien. En dan begint Hij hen gewoon in stukken te snijden en vernietigt hen.

Dan staat er: En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Jesaja 14:12.
Soms horen we dat dit misschien een neutronenbom kan zijn, of een soort nucleaire bom. Ik vraag u om het verschil te zien en doe de suggestie dat dit spreekt over hen die worden blootgesteld aan Gods vurige lichtende aanwezigheid, nu ze gekomen zijn in de nabijheid van Jezus en proberen te ontsnappen maar het niet kunnen.

Dan zegt Jesaja: Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. Jesaja 63:2-4

Jezus doet het helemaal alleen. Wel, ik geloof dat we op paarden achter hem aan komen en dat het onze taak is om de toejuichingen te doen als een stel cheerleaders. Geef me een J, geeft me een S, geef me Jezus. Dat is wat wij gaan doen, verder doen we niets, staan daar alleen maar om de redding te zien als de Heer, zoals Hij zegt, hen vertrapt in Zijn grimmigheid en het bloed spat op zijn kleren, heel Mijn gewaad heb ik besmet, als Hij ze in stukken hakt.
Hij gaat verder met deze golf aanvallers. Hij begint ze te behandelen zoals de druiven. Opnieuw het is allemaal erg letterlijk. Totdat er slechts een bloedige massa is overgebleven en het bloed stijgt tot de tomen van de paarden, er overal lichamen liggen. De tijd van het bloedbad, en dit geloof ik dus, gaat gebeuren op die dag van Yom Kippur. De dag van Yom Kippur is de dag waarop de boeken opengaan, en de slechten zijn vernietigd.

Het gebeurt gewoon twee keer per jaar dat er een massale migratie van vogels plaats vind. In de lente en in de herfst. Als deze vogels migreren van het noorden naar het zuiden, van Europa en Azië naar Afrika, dan is hun normale route via Israël. Ze vliegen ook over andere landen, maar vooral over Israël. Er zijn dan miljoenen en miljoenen vogels in de lucht, die erg hongerig zijn. Alles wat vernietigd is, het gras is verbrand en de bomen zijn ook vernietigd, het water is bloed geworden, dus zeggen de engelen tegen de vogels: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. Openbaring 19:17-18

Dat grote gebeuren hier, en uiteindelijk met de realisering van Mattheüs 24:27,28, dat mij altijd in verwarring bracht, kon ik maar niet begrijpen, totdat ik startte om al deze dingen bij elkaar te zetten. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nu begrijp ik het, omdat dit het is wat er gebeurt als die tijd van het oordeel is gekomen.

Direct daarop volgend zien we dat de Antichrist en de valse profeet in de poel van vuur worden geworpen, de schapen en de bokken worden geoordeeld. En dit gebeurt op Yom Kippur: Daniël 7:11: Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.

We keken hier reeds naar. Er is een vlammend vuur, een stroom van vuur, die komt vanuit God en ze worden in dat vuur geworpen.
We lezen in Openbaring 19:20: En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Daniël 7:9,10.
Dit is de stroom van vuur waarin ze geworpen worden.

Dit is de dag waarop Jezus oordeelt; dit is de dag van Yom Kippur. Nu is het zo dat ze worden gedegradeerd naar een geografische plaats. Maar het vuur dat hen treft is het vuur dat komt van God zelf.
Jesaja 30:33: Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom. Dit is de oordeelsdag, dit is de dag van Yom Kippur.

Ook de naties worden verzameld voor Hem, al de naties, gescheiden van elkaar, de schapen aan de rechterhand en de bokken aan de linkerhand... Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Mattheüs 25:32,33,41

 

Op hetzelfde moment zitten de demonen en satan gebonden: En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Openbaring 20:2,3

Dus satan en de demomen worden weggehaald, ze worden niet vernietigd. Op dat punt worden ze gevangen gehouden, waar ze moeten verblijven totdat de duizend jaren om zijn. We zien in Jesaja 24 dat de Heer zegt: Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.

Zij worden gestraft totdat de duizend jaar om zijn. Gedurende die tijd zullen ze daar verblijven en vervolgens, als satan afdaalt naar beneden in de laagste diepten van de afgrond. De afgrond (Bor=Abyss) die bij het zien van hem zich verbaast door te zeggen: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven? Jesaja 14:15. En dat zal het einde van de Antichrist zijn, het einde van Satan, tenminste voor 1000 jaar en dan Jezus zal regeren in het millennium.

Dus een samenvatting: de Antichrist verzamelt de naties om Israël te vernietigen, Openbaring 16:16, maar dan wanneer Jezus terugkomt en de sluier wegneemt, Jesaja 64:1 en Petrus 3:10, als hij neerdaalt en de leiders zich verweren tegen de aanvallers, Zach. 12:6, kort voordat Jezus terugkomt en zijn voeten plaatst de Olijfberg en ze dan vluchten dwars door de gespleten berg heen, Zach. 14:5, dan gaat Jezus in die vallei staan en strijdt tegen de aanvallers waarbij al zijn kleren geheel bebloed raken door hen als druiven te vertrappen, Jesaja 63:1-6, en het bloed komt tot aan de lichamen van de paarden en zo veel lichamen komen om in een bloedbad dat de vogels komen en zichzelf voeden met het vlees van de koningen en machtige mannen, Openbaring 19:17,18,21; Matth.24:2.
Vervolgens het oordeel over de bokken en de schapen, wat daar onmiddellijk op volgt. We zien dat de hemelen zullen voorbijgaan. Het is letterlijk de onthulling dat dit zal gebeuren op de dag die Jezus weergeeft als de gebeurtenis: 'de dag van de Heer'. En Hij komt als een dief in de nacht. En Armagedon, zoals we hebben gezien, wat taalkundig beter past als het 'Aremageddon' in de vallei van het oordeel, als de oogst van de schoven. Jezus komt persoonlijk en strijdt voor Israël. Hiermee bevinden we dat het bijbelse beeld letterlijk is.

Bron: Douglas Hamp

Bron: Douglas Hamp

printen??? spaar papier en inkt.