(homepagina)

De beste reden om Profetie te bestuderen

Een bijbelstudie door Jack Kelley

“Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn,

van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben;” (Jesaja 46:10).

Hier is een vraag die ik mezelf stel en het is een goede vraag. Als we geloven dat de Opname ons weg zal nemen voordat alles van de Eindtijdgebeurtenissen zal plaatsvinden, waarom hebben we het dan nodig om de profetie daarover te bestuderen?

Er zijn verschillende goede antwoorden op deze vraag. Een van de duidelijkste komt van de Eindtijd-rede, specifiek in Mattheüs 24:15-16. “ Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.”

Alhoewel de Heer hier vooral spreekt tot Israël, regisseerde Hij het zo dat iedereen die het evangelie van Mattheüs leest, Daniël 9:24-27 begrijpt - een profetie gegeven aan Israël en de sleutel tot het begrijpen van de Eindtijdprofetie.

Een andere goede reden is dat de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen zijn propvol zitten met eindtijdprofetieën. Elk hoofdstuk van beide brieven bevat een verwijzing naar de 2de Komst, met een gemiddelde van 1 per 13 verzen. Paulus schreef op een manier dat het vrij duidelijk is, dat hij hen had geleerd dat de opname zou plaatsvinden voordat de antichrist zal worden geopenbaard. Als de Bijbel echt het geïnspireerde Woord van God is, waarom heeft Hij Paulus de gebeurtenissen op aarde laten beschrijven na de opname, als Hij dacht dat we het niet nodig hadden om te weten?

En dan is er nog het boek Openbaring. Johannes toont de Opname die zich in hoofdstuk 4 voordoet, maar gaat dan verder met 15 hoofdstukken, die meestal de omstandigheden beschrijven op aarde, vóór de herinvoering van de Kerk in Openbaring 19. Dezelfde vraag: waarom gebeurtenissen beschrijven op aarde na de opname als Hij dacht dat we die niet nodig hadden om te leren kennen?

Sommigen zeggen dat het zo is zodat de achterblijvers bij de Opname in Openbaring en de Thessalonicenzenbrieven kunnen lezen en ontdekken wat er aan de hand is, om hen zo te helpen de Eindtijd te doorstaan. Dat kan prima zijn voor het middenstuk van de Openbaring, maar Johannes' boek begint en eindigt met de kerk te laten zien, en de Thessalonicenzenbrieven werden speciaal geschreven voor de kerk. Om de een of andere reden wordt van ons verondersteld te weten hoe de Eindtijdgebeurtenissen zich ontvouwen.

En hier is het beste reden

En dat brengt mij naar wat ik denk, de grootste reden is. Daarvoor gaan we eerst naar Jesaja 44:6-8.

“Zo zegt de HEERE, Israëls Koning en Verlosser, de HEER van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. En wie kan zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.”

Hier is een dubbele test voor iedereen die God mag zijn. Deel een: elke gebeurtenis uit het verleden nauwkeurig in herinnering. Deel twee: Nauwkeurig elke gebeurtenis van de toekomst voorspellen. Van alle zogenaamde heilige geschriften kan alleen de Bijbel deze uitdaging beantwoorden. Andere 'goden' vereisen dat je ze aanneemt voor wat ze zijn, ze bieden geen bewijs van hun bestaan, noch bewijs van hun betrouwbaarheid. Maar onze God zegt: "Ik zal bewijzen dat Ik echt ben, en dat je me zou moeten vertrouwen." Hij vertelt ons verleden (soms zo persoonlijk als Jezus deed met de vrouw bij de bron in Johannes 4:17-18) en geeft ons informatie over de toekomst, wat alleen iemand kan weten die het al heeft gezien. “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben;” (Jesaja 46:10) Hij heeft deze manier gekozen om Zichzelf te verifiëren bij ons, omdat Hij de enige is die het kan doen en die ook gelijk heeft elke keer weer.

Dit is dus wat we nodig hebben, zodat we nooit in de positie komen van ijver zonder kennis (Spr. 19:2), hartstochtelijk geloven, maar niet in staat om onze positie te verdedigen. Wanneer we het evangelie delen met iemand, en ze reageren met: "Dat is gewoon iets wat jij gelooft," is het goed om onze overtuigingen te kunnen rechtvaardigen met een samenvatting van Gods 4000 jaar oude verslag van waarheidsgetrouw vertellen (het Oude Testament) en uit te leggen dat iemand die eerlijk is over het verleden, ook eerlijk is over de toekomst (het Nieuwe Testament).

Een enkele persoonlijke ervaring

Toen ik een kind was in de staat New York, ging bijna elke familie op zondag naar de kerk, en bij ons was dat niet anders. We behoorden tot een van de belangrijkste hoofddenominaties in de stad. Met een paar onderbrekingen hier en daar voerde deze gewoonte mij naar de volwassenheid. En al woonde ik op verschillende plaatsen, op de meeste zondagochtenden kon je me in de lokale versie van diezelfde denominatie-kerk vinden. Maar dan, twee belangrijke, maar niet verwante stukjes informatie kwamen onder mijn aandacht op ongeveer hetzelfde tijdstip.

De eerste was van een man die een van de meest invloedrijke publieke sprekers van zijn tijd was en een leven lang het menselijk gedrag bestudeerde. Toevallig kwamen we op een avond samen en tijdens het diner vroeg hij: "Wist je dat als je elke dag slechts een uur zou besteden aan de studie van een onderwerp dat je interesseert, je binnen 5 jaar een van 's werelds meest vooraanstaande experts zou zijn over dat onderwerp? "Ik was verbaasd over de mogelijkheid dat men een toonaangevend expert kan zijn in slechts vijf jaar, ongeacht hoeveel uur per dag men neemt.

Het andere stuk informatie kwam in de vorm van 3 cassettebandjes die aan mij werden gegeven door een vriend. Het was een serie over Bijbelprofetie, een compilatie van onderzoek gedaan door de jaren heen door verschillende geleerden. Het doel was om aan te tonen, dat gedurende de 4000 jaar van het Oude Testament, God een perfect verslag gaf in het voorzeggen van de toekomst van Israël. Ongeacht welk stel normen voor jou van toepassing is, statistische analyse, bewijsregels, forensische wetenschap of wat dan ook, je zult merken dat dit niet kan zijn gebeurd door toeval. Het kon alleen worden gedaan door iemand die het einde kan zien vanaf het begin, een mogelijkheid die uniek is voor God.

Ik besloot om de actie te ondernemen met het eerste stuk informatie over de informatie van het tweede onderwerp. In de komende jaren bracht ik uren per dag door met te leren van alles wat ik kon vinden over Bijbelse Profetie. Naast het bestuderen van de Bijbel, las ik elke weergave door van bijna elke gerespecteerde wetenschapper, vóór ik mijn eigen mening vormde dat de pre-trib, pre-millennium, dispensationele inzicht het meest consistent is bij een strikte letterlijke, historische, grammaticale interpretatie van de Schrift.

Als wat je gelooft niet tot actie leidt...

Ook al heb ik er veel meer dan een uur per dag mee doorgebracht en veel langer dan 5 jaar, wil ik niet beweren een vooraanstaand expert te zijn in Profetie. Maar terwijl ik studeerde, werd de logica van Gods bewering uit Jesaja 44:6-8 onbetwistbaar. De geschiedenis van Israël is vol met gebeurtenissen die eerst voorzegd worden en vervolgens uitgevoerd met feilloze precisie. En waar het ging om de Messias, werden meer dan 300 specifieke profetieën gegeven over een tijdsspanne van enkele duizenden jaren, in detail vervuld binnen die generatie waarin Hij leefde.

Dus heb ik, na bijna 40 jaar van meestal elke zondag in de kerk zitten, uiteindelijk mijn Bijbel geopend en werd wedergeboren. Ik werd er ook van overtuigd dat door de studie van de profetie God Zichzelf aan elk redelijk persoon, die maar een schaduw van twijfel heeft, Zich kan bewijzen. Dat is waar ik begon met het onderwijzen van wat ik aan het leren was.

Geen haastige emotie voor mij, geen stromende tranen terwijl ik blindelings naar voren struikelde terwijl een koor zong "Net zoals ik ben", maar een dodelijke zekerheid dat God moet zijn wie Hij zegt dat Hij is; Hij heeft gedaan wat Hij zei dat Hij zou doen, en de Bijbel is Zijn onfeilbaar Woord. Ik noemde het een stormloop van logica, maar de zekerheid die ik voelde, dreef me nederig naar de voet van het kruis, als een tot tranen bewogen bekeerling zou doen, en toch het gaf me een uithoudingsvermogen dat vaak ontbreekt in de meer emotionele bekeringen. Ik wist wat ik geloofde en waarom ik het geloofde en kon het duidelijk uitleggen aan iedereen die maar wilde luisteren.

Zoals vaak gebeurt met mensen die een serieuze studie van de profetie ondernemen, concludeerde ik, dat als de 25-30% van de Bijbel die profetie is, vertrouwd kan worden, ik de rest ook kan vertrouwen. Dus ik begon dat ook te bestuderen. Ik ontdekte dat God een hele hoop beloften aan ons deed, zoals Zijn beloften aan ons dat Hij ons ziet door de moeilijke tijden heen, die we nu zien komen, en om ons tot Zich te nemen voordat Hij de wereld oordeelt. Deze beloften hebben meer betekenis, omdat ze gesteund worden door Zijn bewezen wegen in de profetie.

Als je niet net zo zeker als ik bent over God, probeer dan eens een studie in de profetie. Ik ben er zeker van dat het je tot actie zal stimuleren net zoals het mij deed, vooral als je begint te begrijpen hoe weinig tijd er overblijft.

En zelfs als je al zeker weet wie God is, heb je nog een goede reden om de profetie te bestuderen. Maar het is niet alleen maar zo dat je beter geïnformeerd zult worden over wat er komen gaat. Het is dat je de urgentie zult voelen om je vrienden erover te vertellen, terwijl er nog tijd is. Want als je goed luistert, kun je bijna de voetstappen van de Messias horen.

Bron: The Best Reason To Study Prophecy | GraceThruFaith

printen??? spaar papier en inkt.