(homepagina)

De pijl die overdag vliegt

Door Gary Stearman - 30 september 2013

De pijl is een van de oudste wapens die een persoon kunnen doden. Moderne 'pijlen' zijn aangescherpt door de hoge technologie. Vandaag zijn ze supersonische, intercontinentale slimme wapens, en dragen ze genoeg dodelijke pest mee voor duizenden, zelfs honderdduizenden doden, in een enkel schot.

Als we denken aan de oorlog in het Midden-Oosten, komt onze grootste angst voort vanwege de mogelijkheid van raketlanceringen vanuit verschillende locaties.

Ze kunnen worden geladen met het zenuwgas sarin, of met chloordampen, een breed scala van explosieven, of zelfs biologische programma's, zoals gemanipuleerd miltvuur of virussen van verschillende typen. Niemand kan zeggen hoeveel van zulke duivelse stoffen er nu klaar liggen voor lancering.

Nogmaals, als gevolg van de aanhoudende oorlog in Syrië zijn raketten met zenuwgas ingezet voor het doden van strijders en kinderen. Deze recente gebeurtenis heeft ons genoodzaakt om eens na te denken over wat er zou gebeuren in een totale Midden-Oosten oorlog.

De meest gruwelijke ontwikkeling zou natuurlijk zijn de lancering van een kernkop. Jarenlang hebben we gekeken hoe de Iraniërs geleidelijk aan hun nucleaire capaciteit ontwikkelden, alsmede hun verbeterde raketten om ze te lanceren.

En nu is er een as van deze machten, met Iran en Syrië. Deze laatste heeft onlangs zenuwgas gebruikt tegen de eigen bevolking. Net als zijn vader Hafez, ziet Bashar al-Assad niets fouts in een voorraad van chemische wapens die verboden zijn door de Conventie van Genève, en in het bijzonder door het Protocol van Genève van 1925. En of het nu blijkt dat de overheid ze gelanceerd heeft, of dat de rebellen in het land deze slechte daad uitvoerden, hun bestaan brengt een letterlijk bedreigingvoort van bijbelse proporties.

En als we spreken met een verwijzing naar de Bijbel, mogen we ook niet de gruwelijke Midden-Oosten-oorlog vergeten die woedde gedurende zeven maanden vanaf augustus 1990 tot en met februari 1991. We herinneren het ons als een tijd waarin zelfs seculiere waarnemers een duidelijke schriftuurlijke verbinding waargenomen hebben.

Hij wordt genoemd de Golfoorlog of de Eerste Golfoorlog, tegen Saddam Hussein van Irak. Het mondde uit in een enorm offensief van 34 landen, genaamd "Operation Desert Storm". Dat was 22 jaar geleden, maar het lijkt alsof het gisteren is. De oorlog werd gekenmerkt door een letterlijke storm van raketten... air-to-air, lucht-naar-grond, grond-naar-grond ballistische raketten.

Van al deze raketten waren de Scuds misschien wel de meest gruwelijke. Deze werden ontwikkeld in de oude Sovjet-Unie in de jaren 1960, maar daarna ontwikkeld tot efficiënte tactische ICBM's. De nieuwste SCUD-D kan een doel raken met een nauwkeurigheid van ongeveer 100 meter, op een afstand van bijna 200 mijl.

Verbazingwekkend genoeg vuurden de Irakezen er 39 van naar Israël af, met de dreiging dat een joodse wijk met zenuwgas zou worden overspoeld. Het is interessant dat onder joodse wet dit het maximum aantal zweepslagen is, als straf toegestaan bij de bestraffing van een dader. Paulus herinnert daaraan bij zijn eigen straf op deze manier: “Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen.” (II Kor 11:24).

Om zichzelf te beschermen tegen deze 39 Scuds, hebben de Israëli’s geleerd hoe met gasmaskers om te gaan, de kamers af te plakken met kunststof folie, natte handdoeken onder de deuren te leggen en rond de ramen, en zich te voorzien van alle benodigdheden die nodig zijn om te leven in een ruimte waarin men zou moeten blijven voor een lange periode.

De recente omwentelingen in Egypte en Syrië herinneren ons eraan dat de oude instabiliteiten van deze verscheurde regio weer op de voorgrond komen. De "Arabische Lente" is veranderd in een “Arabische Apocalyps.”. De raketten dreigden deze keer opnieuw - krachtiger en talrijker - te vliegen. En nogmaals, Israël zal het eerste doelwit zijn. Islamitische Arabieren zijn op zoek naar een excuus om de Joden uit te roeien, en alle sporen van hun cultuur, ja zelfs hun geschiedenis.

Psalm 91 - Een 'Desert Storm'

De Golfoorlog vond plaats in de woestijn, en het had stormachtige scenario’s, vandaar de naam van deze oorlog in een groot offensief. Het omvatte de volken aan de Perzische Golf, de Rode Zee en de Middellandse Zee, en werd gekenmerkt door woestijnzand en rijke olievelden. Toen de Koeweitse olievelden in brand werden gestoken, brachten ze onheilspellende zwarte wolken van oorlog voort... een teken aan de volken, dat hun economieën werden bedreigd.

Vreemd, in het jaar 1991, werd Psalm 91 een bekendheid. Op het moment herinner ik me de vele opgewonden gesprekken tussen J.R. Church en mijzelf over de profetische betekenis van deze gebeurtenissen. Enige tijd eerder had hij een verbazingwekkende overeenkomst opgemerkt tussen het nummer van elke psalm en het bijbehorende jaar in de Joodse kalender. En ja hoor, er was een aandacht-trekkend "toeval" tussen Psalm 91 en het jaar 1991.

Hier de volledige psalm. Let op de overeenkomsten tussen de verzen en de gebeurtenissen van die verschrikkelijke oorlog. Bedenk ook dat Israël vreesde dat de oorlog zou exploderen naar een belangrijke gebeurtenis die zou overspoelen, over haar eigen grenzen heen, toen het gebeurde dat enkele raketten insloegen in Israël. Ware het niet in de bescherming van de Heer, het kon veel erger zijn geweest:

“ Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. 4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. 5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, 6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. 9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. 10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. 11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. 12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. 13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. 14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. 15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.”1 (Ps. 91:1-16).

Op dat moment heb ik onder meer de volgende opmerkelijke reactie over de oorlog geplaatst in ons magazine:

"De 4de februari meldde de NEW YORK TIMES dat Psalm 91 wordt gereciteerd door Amerikaanse troepen in de loopgraven van Saoedi-Arabië!

"Philip Shenon meldde in een speciaal verslag voor de TIMES dat onder de vele bezigheden van de soldaten, ze op zoek zijn naar troost in een terugkeer naar de Schrift. Onder andere citaten, noemt hij deze van een verpleegster:

'Psalm 91, dat is wat bezig is om rond te gaan hier,' zei Maj Kathleen Murray, een verpleegkundige uit Madeira, Florida, die een Air Force medische faciliteit in het noorden van Saoedi-Arabië runt.

'Toen Irak begon met het lanceren van de ballistische Scud raketten tegen Saudi-Arabië vorige maand, lazen we dit in de bunker,' zei ze.

"De heer Shenon citeerde toen ook de verzen 5 en 6 van deze psalm, die zo beeldend spreekt van oorlog en terreur en van de bescherming van de Heer:

"Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt;

";"Noch voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest."

De vetgedrukte woorden in de bovenstaande verzen benadrukken de kern van de heer Shenon's boodschap. Tijdens de oorlog waren we verbaasd dat de meest denkbare seculiere en krachtige nieuwskrant van allemaal - de New York Times dingen rapporteerde over het geloof van de soldaten in overeenstemming met de Schrift. Duidelijk verwonderden zij zich over de kracht van dit "toeval".

Nogmaals, in een tijd van oorlog, worden we herinnerd aan het oude spreekwoord dat "er geen atheïsten in schuttersputjes zitten". Maar in dit geval, meer dan een veralgemeniseerd gebed, waren we getuige van de verbazingwekkende scène dat de troepen vertrouwen op de beloften van een profetische Schrift die hun toestand beschrijft.

Eén groep herdrukte pamfletten op zakformaat met een afgedrukt gebed op de voorzijde. Binnen was een gedurfde kopie van Psalm 91. In het midden van de oorlog kwamen veel soldaten tot geloof in de Here Jezus Christus.

We merkten de vele artikelen op in de media, die erop wezen dat Scud-raketten vliegen in de nacht, waardoor men schrik zaaide in de harten van de stadsbewoners. Gezien bij daglicht leek elk van deze raketten veel op een enorme pijl. Elk van hen kon worden uitgerust met een pest, in de vorm van chemische of biologische koppen. Vandaar de afgesloten ruimten. Of zoals ze toen gebruikt werden, om de vernietiging met explosieve koppen te brengen.

Toch maakte dit korte krantenartikel duidelijk dat veel van onze troepen vertrouwden in de belofte die de verzen 2 en 3 van Psalm 91 uitspraken:

"2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! 3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest."

We hopen dat vandaag de dag, terwijl we opnieuw de gifgas- en raketlanceringen zien als van 1991, er nog christenen zijn onder de troepen op weg naar een militaire dienst in het Midden-Oosten. Zij hebben onze gebeden nodig meer dan ooit tevoren. In tijden van nood wordt het verlangen naar geestelijke troost zeer sterk. Bid dat velen gered zullen worden door te vertrouwen op de Heer door het geopenbaarde getuigenis van Zijn profetische Woord.

Israëlische Pijl van Verdediging

Door het leven met de constante dreiging van een aanval heeft Israël een speciale behoefte aan bescherming tegen de grond-grond raketten. Beginnend in 1990 werd het Arrow Missile Defense System ontwikkeld, dat nu in zijn vijfde generatie van upgrades is. Het is geschikt voor zowel lage als hoge afstandsonderscheppingen, en is misschien wel de meest effectieve anti-raketsysteem ter wereld vandaag.

Elke batterij van Arrows bestaat uit 4-8 erector draagraketten die snel kunnen worden verplaatst naar voorbereide sites. Arrow-stations kunnen detecteren, controleren en onderscheppen een grote verscheidenheid van de lucht- of de grondgelanceerde raketten.

Bijbels gezien kan ten minste een aspect van Israëls moderne oorlogvoering systeem worden omschreven als pijl tegen pijl, net zoals in de oude wereld. Het enige echte verschil is dat de pijlen technologisch zijn verbeterd.

De vurige en giftige pijlen van de vijand worden neergehaald voordat ze het doel kan bereiken.

()

Momenteel is de grootste dreiging het snel groeiende arsenaal van Iraanse ICBM’s. Zijn welbekende Shahab ("Meteoor"), versies 1, 2 en 3, die een afstand kunnen bereiken tot duizend mijl, waardoor Israël ruim binnen het bereik ligt voor een regen van deze plagen. Ze kunnen alles meebrengen, van gifgassen tot explosieven die kernkoppen bevatten.

De Iraniërs zijn ook druk bezig met het ontwikkelen van de Sajjil ("Gebakken klei") als een vaste brandstof voor ballistische raket. Momenteel kan deze een afstand van 1375 mijl afleggen met een 750-kilogram kernkop.

Wanneer deze offensieve pijlen beginnen te vliegen, zullen de eigen pijlen van Israël absoluut noodzakelijk worden. Langs de noordelijke grens, in het zuiden van Libanon, heeft de Hezbollah letterlijk duizenden raketten klaar staan om op elk moment af te vuren op Israël. Ze zijn diep ingegraven, geplaatst in beveiligde bunkers en verscholen in het glooiende landschap.

In het najaar van 2006, beweerden ze dat hun arsenaal meer dan 30.000 raketten bevatte van verschillende typen. Recente schattingen beweren dat Hezbollah nu meer dan 50.000 van deze offensieve raketten heeft!

Ze variëren van de AT-3 Sagger en 9M133 Komet anti-tank raketten tot de beruchte M-27 Katyusha, een anti-personen wapen met een 16-mijl bereik.

Meer recent heeft Hezbollah de Fajr-5 verworven, met een bereik van ongeveer 30 mijl. Deze worden afgevuurd vanuit een tank of met op een truck-gemonteerde meerdere lanceer-buizen. Ze zijn in staat dood te laten regenen over het hele noordelijke deel van Israël. Ze roepen het beeld op van oude legers die duizenden pijlen afschieten op hetzelfde moment, met het doel om zo veel mogelijk te doden. Hun aantallen alleen al verzekert dat velen zullen sterven.

Nu heeft de raketdreiging zich nogmaals vermenigvuldigd, omdat deze terroristen de Zelzal-2 hebben verworven, met een bereik tot 250 mijl! Deze in Iran gefabriceerde raketten zijn vrij nauwkeurig, en kunnen 600-kilogram aan explosieven meenemen tot aan Tel Aviv vanaf hun opstellingen in Zuid-Libanon.

De rebellen hebben ook onbemande vliegtuigen voor het spotten en de vuurcontrole, evenals anti-schip raketten die de Israëlische marine in de Middellandse Zee kan bereiken.

Tot slot, de oude Scuds zijn er ook nog steeds, en hebben een actieve dreiging. De Syriërs hebben zoals bekend Hezbollah een onbekend aantal van deze beproefde raketten bezorgd. En ook deze hebben een bereik van meer dan 200 mijl.

Zonder twijfel moeten al deze wapens al snel in het spel komen. De spanningen in het Midden-Oosten groeien dagelijks. Het plotten en plannen van de olie- en handelsbaronnen heeft verwarring gegeven van veelsoortige motieven en conflicten, die, zoals de Bijbel zegt, zullen uitbarsten in een oncontroleerbare reeks van oorlogen, wat zal uitgroeien tot wat slechts kan worden genoemd: een Derde Wereldoorlog. De geopolitiek en de emoties van de situatie zijn zo complex dat alleen de Heer weet hoe het ingewikkelde tijdschema zich zal afspelen.

Gog’s Pijlen

De pijl-raket als metafoor is duidelijk te zien in een van de bekendste en meest bestudeerde van alle oudtestamentische bijbelprofetieën. In Ezechiël 38 en 39, zien we de gedetailleerde beschrijving van een massale noordelijke invasie van Israël in de laatste dagen. Een vijandelijke alliantie is in het land van Israël gekomen:

"1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! 2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen, 3 maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven." (Ezechiël 39:1-4).

Deze profetie, met een offensief door meerdere-naties in een blitz-aanval ter land, ter zee en in de lucht, toont het bezit aan van zowel boog en pijlen. Zeker, de Schrift spreekt niet van die oude houten, met touw en veren werktuigen. Moderne oorlogsvoering is letterlijk opgebouwd rond 'pijlen' van allerlei soorten... allemaal aangedreven door verschillende soorten van raketmotoren. Er is weinig twijfel dat dit het is waar de bijbel op doelt.

()

Op een of andere manier, zullen Gogs raketten onbruikbaar worden. Na zijn vernederende nederlaag, zullen zijn wapens worden ontmanteld en vernietigd, hun onderdelen gebruikt als grondstof voor de Israëlische energie- en productiemethoden:

"De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote schilden, de bogen en de pijlen, de handstokken en de speren verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken." (Ezechiël 39:9).

Stelt u zich de dag voor waarop de talloze oorlogswapens systematisch worden vernietigd... inclusief al die "pijltjes", de honderdduizenden raketten die nu zijn opgeslagen in de arsenalen van de wereld. Ze variëren van RPG's (raketgranaten), van korte-naar-midrange raketten en de nucleaire ICBM's. Sommige van hen zijn weinig meer dan vuurwerk op een iets grotere schaal. Maar duizenden van hen zijn "slim", met navigatie, met intelligent doelzoekend vermogen. Ze dragen een plotselinge dood met zich mee, verstikking door gassen en slepende ziektes. Sommigen hebben een schokvermogen en straling, honderden malen krachtiger dan de Hiroshima/Nagasaki atoombommen.

Gelukkig heeft de Heer beloofd dat op een dag ze allemaal zullen worden vernietigd.

Bron: The Arrow That Flieth By Day | Prophecy In The News

printen??? spaar papier en inkt.