(homepagina)


()

De koningen van het Oosten

20 november 2013 - Jack Kelley

Met de huidige belangstelling voor China en het Verre Oosten, laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over dat deel van de wereld in de laatste dagen en kijken of we iets kunnen zeggen wat het allemaal betekent.

Eerst wat achtergronden. Ik heb ontdekt dat er een grote mate van mysterie zit in de oorsprong van de mensen die het Verre Oosten bevolken. Zelfs zij weten niet waar ze vandaan kwamen. De rivier de Eufraat was een formidabele natuurlijke barrière, die reizen afremde en de stroom van informatie en ideeën verhinderde om zich heen en weer te bewegen. De Scythen, als de Centraal-Aziatische mensen die het Midden-Oosten hebben overvallen, kunnen worden herleid tot Magog en zijn de voortbrengers van de Russen van vandaag, maar ze kwam uit het noorden. De Grote Muur van China was ooit de naam van de 'Wallen van Magog' en werd gebouwd om de Scythen uit China te houden. Dit isoleerde het Verre Oosten nog meer, en vertroebelde niet alleen hun oorsprong in mysteries, maar resulteerde ook in de ontwikkeling van culturen geheel verschillen van alle andere.

Editor: Voor een betere verhandeling over de oorsprong van de Scythen, zie mijn argumentatie hiervoor aangaande de
Bron: 10 stammen

De oudste Chinese pictogrammen (hun equivalent van de letters van het alfabet) bevatten tekens die het scheppingsverhaal bevatten en hun geloof afbeelden in een God, zodat we kunnen aannemen, dat ze bij de oorsprong van hun geschiedenis wisten van de oorsprong van de mens. Maar hun cultuur ontwikkelde zich los van elke invloed ten westen van de barrières die we hebben genoemd. Vandaag de dag is er zeer weinig gelijkenis is tussen Oost en West, en nog minder goodwill.

Als gelovigen weten we dat elk ras van de mensheid voortkwam uit de lendenen van Cham, Sem en Jafeth, de drie zonen van Noach. Maar van wie zijn de Aziatische volkeren voortgekomen? Genesis 10:17 maakt melding van een groep genaamd als de Sinieten, die afstammen van Cham en Kanaän. En Jesaja 49:12 spreekt van de Sinim (dezelfde Hebreeuwse stam), een volk dat volgens de concordantie van Strong het uiteinde van de bekende wereld bewoonde (Strong's commentaar op de Sinim suggereert dat het waarschijnlijk verwijst naar de Chinezen). En dat is ongeveer alles wat de Bijbel ons vertelt, totdat we een verwijzing zien naar de koningen van het Oosten in het boek Openbaring.

Terug naar de toekomst

“En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.” (Openb. 9:13-16)

Ten tijde van de 6e trompet zullen de vier engelen, die worden vastgehouden bij de rivier de Eufraat, voor dit doel worden losgemaakt om de leiders van het Verre Oosten tegen elkaar te laten opstaan, waardoor er een enorme oorlog ontstaat met grote aantallen slachtoffers voor de hele mensheid. Tweehonderd miljoen soldaten van de verschillende legers zullen op elkaar botsen, resulterend in de dood van 1/3 van de mensheid. 25% van de aarde was reeds onder het oordeel, wat veel bloedvergieten en de dood veroorzaakte (Openb. 6:8), en nu zullen bijna 2 miljard mensen omkomen in deze oorlog.

Maar aangezien de traditionele barrière tussen Oost en West, de rivier de Eufraat, niet is opgedroogd om hen gelegenheid te geven om uit te zwermen naar het Midden-Oosten (we zien dat in Openbaring 16), geloof ik dat dit oordeel vooral gericht is tegen 60% van de wereldbevolking, dat ten oosten van de Eufraat leeft. Er wordt geen melding gemaakt van twisten met iemand aan deze kant van de regio, dus dit zou een oorlog zijn om de macht onder de landen van het Verre Oosten, evenals het smeden van allianties ter voorbereiding op de komende poging om het Midden-Oosten en al haar bronnen te in bezit te krijgen.

Met de tegenstrijdige religies, en de drukke omstandigheden, en de bittere armoede, is dat deel van de wereld altijd rijp voor conflicten, dus er zal niet veel voor nodig zijn om ze tegen elkaar op te hitsen. En aangezien China, India, Pakistan, Rusland en Noord-Korea al kernmachten zijn, is het makkelijk om grote verliezen voor te stellen.

“En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.” (Openbaring 16:12)

Tegen de tijd van de 6e schaaloordeel, zullen de plannen van de antichrist om de wereld te beheersen uit elkaar vallen en de koningen van het Oosten zullen denken dat het ieder voor zich is. Zoals ik al zei, is er geen goede wil tussen Oost en West. Ik denk dat dit de tijd is dat ze in beweging zullen komen om de controle over het Midden-Oosten te grijpen.

Vergeet niet dat Daniël 11:40-45 ons vertelde dat nadat de koning van het Noorden (Syrië, Irak, Iran) en de koning van het zuiden (Saoedi-Arabië, Egypte) mislukte aanvallen tegen de antichrist uitvoerden, er dan meldingen zullen zijn van troepenbewegingen uit het Oosten (China, etc.) en het Noorden (Rusland) Dit is de aanloop naar Armageddon en de antichrist zal zijn hoofdkwartier vestigen in Israël als zijn reactie om deze nieuwe dreiging te weerstaan.

Natuurlijk weten we dat, terwijl de aandacht van de hele wereld is gericht op deze tegengestelde krachten, een ander leger zich zal haasten om zich bij deze strijd aan te sluiten. Maar deze is anders dan de anderen. In de eerste plaats zal het komen vanuit de hemel. In de tweede plaats zal iedereen gekleed zijn in wit linnen, en in de derde plaats zal alleen de leider vechten. Zijn wapen is Zijn Woord en daarmee zal Hij al deze aardse legers doden op hun weg (Openb. 19:11-21).

Zal de cirkel zich sluiten?

Het brandpunt van het leven op aarde is ontstaan in het Midden-Oosten, en werd daar gecentreerd voor duizenden jaren. Toen kwam de Tijd der heidenen en de focus begon zich westwaarts te bewegen. Vanuit Babylon en Perzië, verhuist de werelddominantie naar Griekenland, vervolgens naar Rome, dan Spanje, Engeland, en dan over de Atlantische Oceaan naar Amerika. Sommige waarnemers zeggen dat de volgende stap zal zijn naar het Verre Oosten, en uiteindelijk terug naar het Midden-Oosten voor het afsluiten van de geschiedenis; en de cirkel rond is.

Er zijn een aantal indicatoren die deze waarneming ondersteunen. China heeft ‘s werelds snelst groeiende economie, en de totale Aziatische economieën groeien met een snelheid hoger dan gemiddelde in de wereld. Aangezien de groei kapitaal aantrekt, gaat ook het geld verhuizen naar Azië in record-hoeveelheden. China heeft ook goud gekocht in recordhoeveelheden, wat sommige waarnemers zien als de komende poging om de dollar te vervangen als ‘s werelds reserve valuta. De secretaris-generaal van de VN komt uit Korea. India is een wereldcentrum voor "Kennis proces uitbesteding". Er zijn meer wedergeboren christenen in het Verre Oosten dan in enig ander deel van de wereld. Drie van de vier dichtstbevolkte landen in de wereld liggen in het Verre Oosten (China, India en Indonesië), met bijna de helft van de top 25. Zoals ik al zei, naar schatting leeft 60% van de wereldbevolking in Azië. Dit zou heel goed het begin kunnen zijn van hun tijd.

Bron: The Kings Of The East - Gracethrufaith

printen??? spaar papier en inkt.