(homepagina)

De Laatste Generatie

Een bijbelstudie door Jack Kelley

"Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan." (Matth. 24:34-35).

Zoals u waarschijnlijk weet, schreven Tim LaHaye en Jerry Jenkins een non-fictie boek genaamd "Leven we in de eindtijd?", als antwoord op de vele vragen die ze ontvingen van mensen die hun "Left Behind" serie gelezen hadden. Hun doel was om inzicht te geven in de Bijbelse profetie, die de lezers zou helpen om te concluderen dat het juiste antwoord op de vraag in de titel van hun boek een volmondig 'Ja' is! We leven in de eindtijd.

Toen ik het boek las, kwam ik een punt tegen waarvan ik dacht: dat heeft een nader inzicht nodig. Dit punt dat betrekking heeft op de duur van een bijbelse 'generatie' en wat significant de reden is van de populaire (mis)interpretatie van Matt 24:34, waarnaar hierboven wordt verwezen. Veel mensen nemen dit vers met de betekenis dat de generatie waar de Heer op doelt die is welke wordt geboren rond de tijd dat de tekenen verschijnen die Hij aan het beschrijven is. Niets mis mee, maar dan nemen ze aan dat, wanneer al de tekenen verschijnen, de Heer zal terugkeren binnen de tijdspanne van een generatie.

Dit "generatie"-idee heeft Bijbelse voorrang aangezien alle grote profetieën die wijzen op de eerste komst, werden vervuld binnen de generatie waarin de Heer is geboren. Dus onmiddellijk begon iedereen te speculeren over de duur van een bijbelse generatie en dat is waar de problemen begonnen. Allereerst zijn de begrippen 'generatie' en 'levensduur' niet gelijkwaardig; en Jezus heeft nooit gezegd dat de tekenen allemaal zouden worden vervuld binnen de tijdspanne van een generatie, maar binnen de levensduur van de generatie die is geboren wanneer ze beginnen.

Wat is een generatie?

In Genesis 15 vertelde de Heer aan Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in Egypte zouden zijn en slaven worden, voordat ze zouden vertrekken met een grote rijkdom. En dan "in de vierde generatie zullen je nakomelingen hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol." (Gen. 15:13-16).

Met dit gedeelte lijkt het erop dat 400 jaar gelijk is aan 4 generaties, waardoor een generatie 100 jaar lang duurt, maar in een zorgvuldige studie blijkt dit niet het geval te zijn. De cijfers 400 en 4 verwijzen naar twee verschillende dingen. Het is waar, de Israëlieten waren in Egypte gedurende ongeveer 400 jaren, maar nadat ze vertrokken, was de generatie die uiteindelijk met Joshua de Jordaan overstak de 4e die geboren was sinds de geboorte van Mozes.

Dit is wat er gebeurd is. Zoals ik al zei, brengen de Israëlieten 400 jaar door in Egypte. Tegen het einde van die periode zond de Heer Mozes om hun verlosser te zijn. Zijn geboorte was het begin van de eerste generatie van de bevrijding. Maar hij was 40 jaar oud toen hij een Egyptische soldaat doodde, die een een Israëlitische slaaf mishandelde (Handelingen 7:23). Toen dit gebeurde werd de tweede generatie geboren. Hij vluchtte naar de woestijn van Midian en verborgen zich 40 jaar (Hand. 7:30), totdat iedereen die wist van de moord dood was (Exodus 4:19). Toen de Heer hem terugstuurde naar Egypte, was hij 80 jaar oud (Exodus 7:6) en de derde generatie mensen werd geboren.

Mozes leidde de Israëlieten naar het beloofde land. Maar zij rebelleerden tegen God en waren verplicht om 40 jaar door te brengen in de woestijn, een jaar voor elke dag dat de spionnen in het Beloofde Land hadden doorgebracht(Numeri 14:33-34). God zei dat iedereen boven de 20 jaar er zou sterven (Numeri 14:29). Tijdens hun verblijf in de woestijn werd de vierde generatie geboren. En net zoals de Heer had gezegd, zou de vierde generatie van de Israëlieten het beloofde land betreden onder het bevel van Jozua, die Mozes opgevolgd was als hun leider.

Dit mysterie wordt verder ontrafelt met een eenvoudige blik in het woordenboek, waar de lengte van een generatie wordt gedefinieerd als "de gemiddelde tijd tussen de geboorte van de ouders en de geboorte van hun nakomelingen". Tegenwoordig zal niemand wachten tot de leeftijd van 40 met beginnen kinderen te krijgen, maar in bijbelse tijden was dat vaak wel het geval. Het duurde gewoon zo lang om de mannen een vak te leren, een huis te bouwen en zich financieel veilig genoeg te stellen om een gezin te stichten. En natuurlijk ligt de sleutel tot de definitie in het woord 'gemiddeld', dus we weten dat we hier met algemeenheden te maken hebben.

Dus wat is het punt?

Maar dit alles, hoewel interessant, is niet relevant omdat Matt 24:34 simpelweg zegt dat de generatie die geboren zou worden wanneer de vervulling van de eindtijd tekenen beginnen, nog in leven zou zijn bij de wederkomst van de Heer. We zijn er net van uitgegaan dat dit betekende dat alle tekenen binnen 40 jaar of zo moeten worden vervuld. Het woordenboek definieert ook een generatie als een groep individuen geboren en wonend in ongeveer dezelfde tijd en dit kan de meest geschikte definitie zijn om te gebruiken bij de interpretatie van Matt 24:34.

Het vers zegt niet dat er geen volgende generaties geboren zouden worden, noch dat aan alle tekenen zou worden voldaan vóór de geboorte van de volgende generatie, maar wel binnen de levens van degenen die zijn geboren rond de tijd dat de vervulling begint. Dus moeten we kijken naar een Bijbelse openbaring om een idee van de betreffende tijd te krijgen. Als het gebeurt, is er een verwijzing naar de duur van het leven van een persoon. Psalm 90:10 zegt dat de lengte van onze dagen 70 jaar is, of 80 als we krachtig zijn. Dus daar ga je.

Wanneer komt Hij?

Bij elke aftelling naar de 2de komst wordt het jaar 1948 beschouwd als het voor de hand liggende uitgangspunt. (U kunt ons onderzoek hier lezen over waarom dat het geval is.) Maar maak niet de fout die zo veel al hebben gedaan door slechts 40 jaar toe te voegen aan 1948, terwijl er in feite een beter getal is, gebaseerd op Bijbelse bewijs, zoals 70 tot 80. Dat zou de tweede komst ergens tussen de 2018 en 2028 plaatsen, en de opname niet minder dan 7 jaar eerder, tijdens het leven van de meesten van ons. Houd in gedachten dat de opname en tweede komst alleen gerelateerd zijn aan het gegeven dat het ene moet vooraf gaan aan het andere. De Opname van de kerk is een geheim evenement, dat letterlijk nu zou kunnen gebeuren op elk moment, terwijl er nog een aantal andere belangrijke gebeurtenissen moeten plaatsvinden voor de tweede wederkomst.

Het is uitdagend om op te merken dat de vraag of het een seculiere of de Bijbel gebaseerde gezichtspunt is, maar de meest populaire schatting voor het einde van het tijdperk is ergens in het eerste kwartaal van deze nieuwe eeuw. Maar de echte opwinding in het Mattheus gedeelte waarmee we begonnen, is vers 35. "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen nooit voorbijgaan" (Matth. 24:35). Dit is een toezegging zo sterk, zoals je overal in de Schrift vindt. De Heer zal terugkeren zoals beloofd, en snel. Zelfs de Hemel en Aarde, twee dingen waarvan we denken als absoluut vaststaand, zijn niet zo permanent als Zijn belofte. U kunt de voetstappen van de Messias bijna horen.

Bron: The Terminal Generation | GraceThruFaith

printen??? spaar papier en inkt.