(homepagina)

EXO-Vaticana (Deel 9)

Geplaatst op: 29 januari 2013

DEEL 9: FEEËN, WISSELKINDEREN ...EN DE VALSE MESSIAS VAN MAGONIA

Door Tom Horn & Cris Putnam

 

Verhalen van abnormale cryptids die zich in en uit de werkelijkheid van de mens verplaatsen, zoals beschreven in de vorige twee delen, werden ooit in de oudheid beschouwd als een feit. Vroegere mensen over de hele wereld bekeken "hen" als samenlevend met de mens en dat ze kunnen worden gezien als de wezens uit de onderwereld. Dit omvatte de opening van portalen of geestelijke doorgangen en het idee dat door deze openingen een plotselinge verschijning kan opduiken van weerwolven, geesten, kabouters, trollen, en andere mythische legende wezens die een interessante verbinding leggen met de moderne UFO-verhalen bekend als feeën.

De verscheidenheid in feeën is groot en een opsomming van elk type hier valt buiten het bestek van ons belang. Echter, sommige van hen zijn vrijwel identiek met de oude beschrijvingen van demonen, waaronder een bijzondere de zogenaamde "boeman" die rondwaart in de donker en geniet van het beschadigen en angstaanjagen van mensen. Deze feeën zijn zeer vergelijkbaar met de traditionele beschrijvingen van de "Bigfoot" met hetzelfde harige lichamen, samen met de vurige rode ogen. Andere feeën-classificaties zijn praktisch niet te onderscheiden van de vliegende heksen uit de Klassieke oudheid en het oude Nabije Oosten. Olaus Magnus, die door paus Paulus III in 1546 als een autoriteit naar het concilie van Trente werd gezonden en die later priester van St. Lambert in Luik, België werd, wordt het best herinnerd als de auteur van de klassieker uit 1555 "Historia de Gentibus Septentrionalibus" (Geschiedenis van de Noordelijke volken), waarin de folklore en geschiedenis van Europa is geboekstaafd. Daarin nam hij gravures op van de fee-demonen die vrouwen wegnamen voor geslachtsgemeenschap. Voor hem, in 1489 deed de jurist Ulrich Molitor hetzelfde, het voorzien van geëtste afbeeldingen in zijn Latijnse traktaat over zwarte magische vrouwen ("De laniis et phitonicis mulieribus") en de beeltenis van demonen die vrouwen ontvoeren voor coïtus. Naast dergelijke overeenkomsten met de huidige UFO en activiteit in alien-ontvoeringen, hebben deze feeën vaak een "de duivels merkteken" achter gelaten - een vaste plek of litteken verondersteld te zijn gemaakt door de demon (of de duivel zelf) met zijn klauw harkende over het vlees of door een rode hete kus van de duivel op het individu. Dit gebeurde in de nacht, aan het einde van de episode in de nachtelijke ontvoering. Dit merk werd ook bekend als "feeënplek" en als de "heksentepel" en verscheen als een verhoogde bult of merkteken in het vlees vaak op de meest intieme delen van het lichaam. In de moderne tijd, worden de ontvoerden vaak voorzien van dezelfde merktekens als beschreven in de vroegere dagen als het Duivelsmerk -sneden of putjes op de achterkant van de benen, armen, nek, paars, ronde vlekken rond de buik en genitaliën, en in patronen die in overeenstemming zijn met die van de middeleeuwen welke werden toegeschreven aan heksen, incubi en feeën. Dus de werkelijke mythologie van deze wezens en de "kleine mensen" die met hen meereisden tussen onze werkelijkheid en sprookjesland of "Elfenland" portretteert een heel ander beeld dan die van die schattige "Tinkerbels" die boven het hoofd fladderen in Disneyland! Feeënlegendes omvatten de identiek klinkende ontvoering door buitenaardsen, met het induceren van een soort verlamming, waarbij het slachtoffer kan zien wat er gebeurt, maar niet bij machte is om in te grijpen (het Oxfordwoordenboek van de Keltische mythologie zegt dat de in Engelse omgangstaal het gebruik van 'stroke' voor hersenbloeding is afgeleid van haar relatie met "verlamming", en is ontstaan uit de "feeën-stroke" of "elfen-stroke" uit de legende [i]), magisch opstijgen van mensen en wegvliegen naar "sprookjesland" (of wat sommigen vandaag de dag noemen "Magonia"), en reizen in UFO-achtige schijven of ronde bollen van licht.

 

In de jaren 1960 begon de legendarische Franse UFO-onderzoeker dr. Jacques Vallee deze gemeenschappelijkheden te ontdekken tussen UFO's, buitenaardse ontvoeringen, en de legendarische figuren als elfen in zijn boek Passport to Magonia: van Folklore tot Flying Saucers (Dit werk van Vallee is niet langer beschikbaar maar wordt gratis in digitale vorm met geleverd de uitgave van het boek Exo-Vaticana waarop deze serie is gebaseerd). Uit dit onderzoek ontwikkelde hij een 'multidimensionale visitatie hypothese' voorbij tijd en ruimte, die een onopgemerkt coëxistentie tussen mensen en niet-menselijke wezens mogelijk zou maken, die zijn gezien en herkend voor duizenden jaren en die zich lijken te presenteren op een manier die voorstelt: 1) hetzij dat ze hun imago muteren tot onze huidige systemen (dat wil zeggen dat ze ooit werden als de kleine mensen in het elfensprookje die kinderen stalen en vervingen door een "wisselkind", terwijl zij vandaag de dag de kleine grijze ET-ers zijn die embryo's stelen en vervangen door hybride baby's), of 2) ze doen wat ze altijd hebben gedaan en wij zijn degenen die hun aanwezigheid interpreteren op een manier die aan ons huidige begrip van wetenschap en religie tegemoet te komt. Voor Vallee waren de vergelijkingen tussen de oude sprookjes en moderne alien-ontvoeringen te overeenkomstig om toeval te zijn. Hij citeert het werk van Walter Yeeling Evans-Wentz (1878-1965), een antropoloog en expert op het gebied van "feeën-geloof" in de Keltische landen (waarvan in 1911 een boek/proefschrift over dit onderwerp, dat ook gratis in het pakket dat wordt geleverd met Exo- Vaticana), als een krachtig bewijs voor de consistentie van dit fenomeen in de geschiedenis.

Evans-Wentz, ook een theosoof, is beroemd door het opstellen en bewerken van de heilige teksten van het Tibetaanse boeddhisme, die door Oxford University Press zijn gepubliceerd in het begin van de twintigste eeuw. Daarom wordt hij wijd gecrediteerd met het baanbrekende westerse boeddhisme, geassocieerd met Astrobiologist Chris Impey (die we later zullen bespreken). Echter, voordat hij zijn reizen begon naar Sri Lanka en India, schreef Evans-Wentz zijn proefschrift aan de universiteit van Oxford op het Keltische geloof in feeën. Hij benaderde het onderwerp als een geleerde in het onderzoeken van de geschiedenis en de folklore van de Britse eilanden door de bril van de antropologie en psychologie. Het is misschien wel een van de meest grondige en wetenschappelijke inspanningen ooit uitgevoerd op dit onderwerp.

Toen de negentiende eeuw overging in de twintigste, dreef de industriële revolutie de bevolking naar de steden, en de bevolking groeide. Evans-Wentz deed uitgebreid etnografisch veldwerk en interviewde mensen in Ierland, Wales, Schotland, Bretagne en het eiland Man. Ontmoetingen met feeën waren goed genoeg om gemeengoed te zijn in de vroege negentiende eeuw, maar toen de moderniteit naderde namen deze af. Vandaag zijn feeën grotendeels vergeten, verbannen naar de oude vrouwen verhalen en legendes, terwijl het fenomeen nog steeds bestaat.

Jacques Vallee is ervan overtuigd dat de feeën niet alleen echt waren, maar dat ze op dit moment bestaan onder de moderne mom van buitenaardse wezens. Waartoe Evans-Wentz in staat was om vast te leggen was de tijd van overgang dat de entiteiten geplaagd werden door de oprukkende moderniteit waarin ze zichzelf getransformeerd hebben. Door zijn veldwerk heeft Evans-Wentz opgemerkt dat het bijna alleen oudere mensen waren die van feeën getuigen of in hen geloofden. Het oversteeg de legende als een algemeen aanvaard feit. Echter, de volgende generatie, beïnvloed door de industriële tijdgeest, ontbrak geheel het geloof in feeën. John Bruno Haas, oprichter van Heilig-Text.com archief op internet, vermoedde: "Wij komen in de buurt van dit onderzoek met een multi-dimensionaal beeld van de feeën, die, net als de grijze vreemdelingen in het UFO-geloof, met een verhaal dat lijkt gelijkwaardig te zijn aan een product van krankzinnigheid, maar toch te bizar is voor een conventionele verklaring." [ii] Dit suggereert een lijn van congruentie tussen het bestaan van feeën en dat van de zogenaamde hedendaagse buitenaardse wezens. Vallee schrijft:

We hebben nu verschillende verhalen van ontvoeringen en pogingen tot ontvoeringen door de bewoners van vliegende schotels onderzocht. Deze episodes zijn een integraal onderdeel van het totale UFO-probleem en kan niet afzonderlijk worden opgelost. Historische gegevens, verzameld door Wentz wijzen bovendien opnieuw naar punten in dezelfde richting.

Dit soort geloof in feeën die in staat zijn om mensen weg te nemen, kwam zeer vaak voor en is er nog steeds in grote delen van West-Ierland... De goede mensen worden daar vaak gezien (wijzend naar Knoch Magh) in grote menigten die Hurling spelen en balspelen. En ziet men vaak onder hen de jonge mannen en vrouwen en kinderen die zijn weggenomen (cursivering in het origineel).

Niet alleen worden mensen weggenomen, maar - net als in de vliegende schotel verhalen - worden ze soms vervoerd naar ver verwijderde plekken in de lucht. Zo'n verhaal wordt verteld door de profeet Ezechiël, natuurlijk, en door andere religieuze schrijvers. Maar een gewone Ier, John Campbell, vertelde aan Wentz:

Een man die ik heb gezien, Roderick Mac Neil, werd opgeheven door de gastheren en liet hem drie mijl verder achter van waar hij werd opgenomen. De gastheren gingen rond middernacht weg.

Dominee Kirk heeft een paar verhalen van soortgelijke buitengewone ontvoeringen, maar de meest fantastische legende van alles is die welke verbonden is met Kirk zelf: de goede dominee wordt algemeen geloofd dat hij opgenomen werd door de feeën.

Mevr. J. MacGregor die de sleutel tot het oude kerkhof in bezit heeft, waar sprake is van het graftombe van Kirk, hoewel velen zeggen dat er niets in zit dan een kist gevuld met stenen, vertelde mij dat Kirk werd opgenomen in de Fairy Knoll, waarvan zij aangaf dat die net over een kleine vallei die voor ons ligt, en er nog steeds is, een heuvel die vol zit met grotten en waarin de "goede mensen" hun huizen hebben. En ze voegde eraan toe dat Kirk aan een familielid verscheen nadat hij was opgenomen.

Wentz die dit interessante verhaal rapporteert, had verdere vragen over de omstandigheden van de dood van Kirk. Hij ging naar de opvolger van Kirk in Abcrfoyle, Ds Taylor, die het verhaal verduidelijkt:

Op het moment van zijn verdwijning zeiden de mensen dat hij werd weggenomen, omdat de feeën ontevreden waren over hem vanwege het openbaar maken van hun geheimen zo'n openbare wijze als hij het deed. [Iii]

 

Sommige UFO-onderzoekers gaan zo ver dat ze de eerwaarde Robert Kirk "de eerste echte martelaar van de exo-politieke beweging" noemen. [iv] Zijn baanbrekende The Secret Gemenebest van Elves, Faunen en Feeën biedt een schat aan parallellen met het moderne ufologische onderzoek (wat ook is opgenomen in het gratis datapakket dat zal uitkomen met Exo-Vaticana). Werd Kirk weggenomen naar de nog steeds raadselachtige plaats genaamd Magonia?

Vallee documenteerde hoe "de fysieke aard van Magonia zoals het voorkomt in zulke verhalen, zeer raadselachtig is. Soms is het een afgelegen land, een onzichtbaar eiland, een verre plaats die men alleen kan bereiken door een lange reis. In sommige verhalen is het een hemels land... Dit loopt parallel met het geloof in de buitenaardse oorsprong van UFO's dat vandaag zo populair is. Een tweede - en wijdverbreide - theorie is dat Elfenland een soort parallel universum is, dat coëxisteert met onze eigen. Het is zichtbaar en tastbaar gemaakt alleen voor geselecteerde mensen, en de 'toegangen' die er doorheen leiden, zijn de raakpunten die alleen bekend zijn bij de elfen. Dit is enigszins analoog aan de theorie, die soms gevonden wordt in de UFO-literatuur, met betrekking tot wat sommige auteurs de 'vierde dimension' willen noemen -hoewel, natuurlijk, deze uitdrukking maakt het veel minder fysiek dan het doet in de theorie van een parallell Elfenland. (Het klinkt echter meer wetenschappelijk!) " [v]

Vallee's argument is overtuigend gezien de geschiedenis van de demonische entiteiten en hun bedrieglijke verslag en elke schijn aan te nemen dat ze acceptatie krijgen in de maatschappij. Herinner de wezens in de film "They Live" en hun vermogen om te verschijnen als heel menselijk. Volgens 2 Korintiërs 11:14 kan zelfs Satan zich manifesteren als "een engel des lichts"! Vallee merkt deze misleiding ook op van de kant van de moderne buitenaardse-feeën klaarblijkelijk met het doel baby's of kleine kinderen te nemen en te vervangen door "wisselkinderen". In hun ontvoering door buitenaardse wezens rapporteren veel vrouwen de verwijdering van hun ongeboren kind, later gevolgd door introductie met (vermoedelijk) de post-zwangerschapbaby. In sprookjes over elfen is het kind verwijderd en vervangen door een "wisselkind", een menselijk uitziende kopie in het bijzonder in de West-Europese folklore en volksreligie. Tal van theorieën werden ontwikkeld tussen de 13e en 15e eeuw vanwege deze ontvoeringen en de vervanging van kinderen, met inbegrip dat het aardse kind een "tiende deel voor de hel" was of een eerbetoon betaald door de feeën aan de duivel elke zeven jaar. Maar Vallee herziet dit punt en merkt op hoe de moderne alien-ontvoeringen en de vele getuigenissen van ontvoeringen door de feeën zijn gericht "vooral op zwangere vrouwen of jonge moeders, en ook zijn zij zeer actief in het stelen van jonge kinderen." Hij zegt:

Soms vervangen ze een vals kind voor de echte, waardoor in plaats van de echte kind... een van hun kinderen een wisselaar is: Door het geloof in wisselaars bedoel ik de overtuiging dat feeën en andere... wezens kijken naar de jonge kinderen... opdat zij, als ze die onbewaakt kunnen vinden, hen te grijpen en weg te dragen, en in hun plaats een van hen achterlaten. [vi]

Vallee wijst vervolgens naar een tv-serie die vooral richt op het aspect van UFO-verhalen en de verbinding tussen de moderne en oude ontvoeringen:

In de show is het menselijk ras geïnfiltreerd door de buitenaardsen die alleen verschillen van mensen in kleine details. Dit is geen nieuw idee, zoals het geloof in 'kinderwisseling' laat zien. En er is een bekende passage in Maarten Luther's tafelgesprek, waarin hij de prins van Anhalt vertelt, dat hij een zekere man in de Moldau zou werpen, die naar zijn mening, zo'n ondergeschoven - of killcrop - is, zoals ze worden genoemd in Duitsland.

Wat was het doel van deze ontvoeringen door feeën? Het idee, bevorderd door studenten in de folklore gesprekken, ligt weer heel dicht bij een huidige theorie over UFO's: dat het doel een dergelijk contact is wat genetisch is. Volgens Hartland:

Het motief, toegewezen aan de feeën in noordelijke verhalen, is dat van het behouden en verbeteren van hun ras, aan de ene kant door het dragen van menselijke kinderen die worden opgevoed tussen de elfen en met hen verenigd te worden, en aan de andere kant door het verkrijgen van de melk en het bevorderen van zorg door de menselijke moeders voor hun eigen kroost. [vii]


Baby omgeruild met een wisselkind in "De legende
van St. Stephen "door Martino di Bartolomeo

Zo is de idee van bedrieglijke nachtelijke wezens die indringende bij mensen om genetisch materiaal te verzamelen voor het gebruik in het genereren van hybride nakomelingen in overeenstemming met Vallee en zijn tijdgenoten, die, na bijzonder onderzoek, vastgesteld hebben dat wat de moderne buitenaardse ontvoeringen nu vertegenwoordigt, tot doel heeft een herhaling van de oude activiteit in het verzamelen van DNA voor 1) een fokprogramma, gevolgd door 2) een kruisingsprogramma, en tenslotte 3) een inburgeringstraject, precies wat de Engelvorsten bereikten met de Nephilim in de oudheid.

Maar waarom zouden "buitenaardsen" worden betrokken bij een dergelijk programma? In de afgelopen decennia hebben seculiere onderzoekers van ontvoering door buitenaardse wezens zoals Budd Hopkins en Dr David Jacobs geponeerd dat de buitenaardse wezens een uitstervend ras zijn en hun genetisch materiaal van hybriden moeten ophalen on hun soort te behouden. De Barney en Betty Hill zaak van 19 tot 20 september 1961 was de eerste wijdbekende claim van een ontvoering door buitenaardse wezens en het begin van kennis bij het publiek van dit fenomeen. Maar het deel van hun verhaal dat vaak over het hoofd wordt gezien, is hoe de eicellen naar verluidt werden weggehaald uit het lichaam van Betty Hill en de sperma van haar man Barney, vermoedelijk voor gebruik in de hybridisatie regeling. In de jaren daarna komen tienduizenden mensen langzaam naar voren uit de hele wereld met de bewering dat ook zij zijn onderworpen aan een mysterieus buitenaardse procedure waarbij menselijk genetisch materiaal wordt geoogst, inclusief sperma en eieren voor een reproductieve agenda met menselijke gastheren als surrogaten en incubatoriums voor foetussen, waarin buitenaards-menselijke hybriden worden geproduceerd. Hele gemeenschappen zijn opgegroeid rond het idee dat die kinderen nu bestaan op aarde die deels mens, deels buitenaards zijn. Sommigen beweren zelfs dat ze de ouders zijn van hybride kinderen en hebben hun eigen websites, houden conferenties, en bouwen sociale netwerken op het web. Deze mensen zijn academici, fysici, psychologen, advocaten, actrices en leraren. Bovendien, aldus de onderzoekers, zijn er niet alleen hybride kinderen die nu onder ons zijn. Volwassen versies zijn ook verspreid door de hele samenleving. Budd Hopkins, die voordat hij stierf aan kanker op 80-jarige leeftijd in 2011, werd beschouwd als de vader van de alien-abductiebeweging. Deze beweerde dat hij en Dr Jacobs vooral nieuwe dossiers hadden met het verontrustende bewijs met betrekking tot specifieke entiteiten en het opbouwen van hun integratie in de menselijke samenleving. Hij was van plan om te illustreren dat de science fiction-horror film "They Live" niet zo ver weg was na alles; en dat van de lokale broodfabrieken tot aan de zalen van het congres, de alien-menselijke hybriden inmiddels diep verankerd zijn in de aardse culturen. Niet lang voordat hij overleed, schreef hij in het Publicatieblad van Abduction-Encounter Onderzoek (JAR) website:

Ik onderzocht de verslagen van twee vrouwen die beschreven hoe ze een volwassen mannelijke hybride hebben gezien die een bril droeg. Elk maakten ze een tekening van de hybride en de twee tekeningen waren verbazingwekkend gelijk. Beiden portretteren een vreemd uitziende man, met scherpe wangen, die een vreemd gevormde bril draagt. De twee vrouwen tekenden onafhankelijk van elkaar dezelfde persoon. Sommige van deze hybride wezens zijn gezien door meer dan drie mensen tegelijk en ze worden door de getuigen beschreven op dezelfde manier. Voor zover de hybriden actief zijn in de menselijke wereld, hebben we vele meldingen over hen: rijden in auto's, winkelen in de winkels, en gedragen zich min of meer natuurlijk in andere alledaagse plaatsen, maar manifesteren de soorten bevoegdheden die de vreemdelingen lijken te hebben, dat wil zeggen, het vermogen om geesten te controlen, en om telepathisch te communiceren. De bevoegdheden die de grijze aliens bezitten in de wereld kunnen leiden tot een complexe reeks van herhaaldelijk soortgelijke evenementen, alsof deze volwassen hybriden niet echt onze wereld en ons gedrag begrijpen, maar proberen te leren hoe we ons gedragen en wat we zeggen, dit alles geeft ons een ongemakkelijk gevoel van waar hun agenda toe zou kunnen leiden. Er is zijn sterke aanwijzingen dat een infiltratie in de menselijke samenleving nu plaatsvindt. [viii]

[I] http://www.answers.com/topic/fairy-stroke-1

[Ii] http://www.sacred-texts.com/neu/celt/ffcc/index.htm

[Iii] Paspoort naar Magonia: van folklore tot vliegende schotels. Chicago, IL, USA: Publ. Henry Regnery Co. 1969, pp 100-101

[Iv] http://www.youtube.com/watch?v=F8SGgXtiNMs

[V] Ibid. 102

[Vi] Ibid. 104

[Vii] Ibid. 105

[Viii] http://www.jarmag.com/2007/vol001_hopkins.htm

Bron: EXO-VATICANA - Part 9

Deel 1- Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8

printen??? spaar papier en inkt.