(homepagina)

Is Gog de Antichrist? Wat zeggen Darby, Scofield, Ryrie en Hunt?

2 december 2013 - door Joel Richardson

Lang voordat het populair was, en ik geheel ten onrechte pleitte dat Gog zou blijken een Russische tegenspeler te zijn tegenover de Antichrist, was het "traditionele" perspectief dat Gog en de Antichrist één en dezelfde persoon zijn. Overweeg de volgende citaten, waarvan ik alleen maar kan veronderstellen dat ze als een volslagen verrassing voor sommigen onder ons zullen zijn.

"Gog is het laatste van alle contacten van God ten opzichte van Israël, en God brengt deze hooghartige macht in om zich op aarde te manifesteren door middel van een definitief oordeel in zijn betrekkingen met Israël en met de andere volken, en om Zijn zegen, Zijn heiligheid en Zijn heerlijkheid te planten in het midden van Israël." — John Nelson Darby

"Deze vernietiging zou moeten vallen op het hoogtepunt van een laatste dwaze poging om het overblijfsel van Israël in Jeruzalem uit te roeien. De hele profetie behoort tot de nog toekomstige 'Dag van Jehovah' en tot de slag van Armageddon." — C.I. Scofield, Scofield Referentie Bijbel

"De voltooiing van de slag impliceert vogels en dieren die het vlees eten van strijders, een beeld dat vergelijkbaar is met de beschrijving van Armageddon aan het eind van de verdrukking. Ook, bij de beëindiging van het conflict, zullen de Naties het oordeel door de hand van God begrijpen, en Israël zal weten dat de Heer (JAHWEH) hun God is. Misschien zal de eerste duw daartoe beginnen vlak voor het midden van de verdrukking, met opeenvolgende golven van een invasie gedurende het laatste deel van die periode, die zich opbouwen tot Armageddon." — Charles Ryrie, Ryrie Studiebijbel

"Ezechiël 38 en 39 verwijzen naar Armageddon en niet naar een, zoals sommige zeggen, eerdere Wereldoorlog III... Er is geen twijfel over, zowel vanuit Zacharia 12 als Openbaring 1 en 19, dat deze persoonlijke komst van Yahweh om zijn mensen te redden en de Antichrist en zijn legers te vernietigen, zal plaatsvinden tijdens Armageddon. Het is veelzeggend dat dan soortgelijke taal betreffende de persoonlijke aanwezigheid van God wordt gevonden in Ezechiël 38 en 39, en zo de gebeurtenis te identificeren die daar ook is beschreven als Armageddon." — Dave Hunt,"Cup of Trembling"

Bron: Is Gog Antichrist? What say Darby, Scofield, Ryrie and Hunt? | Joel's Trumpet

printen??? spaar papier en inkt.