www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 2 juni 2013

DEEL 8: BLOED MANEN & 2012-2016

Velen veronderstellen dat toen God de zon en de maan plaatste, Hij dit deed voor licht, warmte, zwaartekracht, en om andere natuurlijke mechanismen te creëren. Terwijl die feiten voor de hand lijken te liggen, als we kijken naar Genesis 1:14, leren we de vier andere doeleinden die erachter liggen, waarom deze lichten in de hemelen werden gesteld en geplaatst waar ze zijn. De Bijbel zegt dat deze zijn voor "tekenen", "seizoenen", "dagen" en "jaren".

Het Hebreeuwse woord voor tekenen in deze context is 'owth', een woord dat "wonderbaarlijke teken", "omen", of "waarschuwing" betekent. Het betekent onder andere dat God de hemellichamen gebruikt om belangrijke zaken te communiceren op bepaalde tijdstippen met zijn verbondsvolk.

De volgende reden waarom God de zon en de maan schiep is voor de "seizoenen". Nogmaals, in onze Westerse mentaliteit, menen wij dat God het heeft over de winter, lente, zomer en herfst. Dit is wel het verst van de waarheid. In het Hebreeuws is het woord hier 'mow'ed', dat accuraat vertaald is als "een vastgestelde tijd" of een "goddelijke afspraak", vooral met betrekking tot de "heilige jaargetijden" of feestdagen. Ditzelfde Hebreeuwse woord wordt in het Engels vertaald in Leviticus 23 als "feest", waar het gaat over de Feesten van de Heer. Ten eerste lijken deze twee woorden - afspraken en feesten - ongeveer net zo ver uit elkaar te liggen als je het maar kunt krijgen. Dit is de reden waarom men nodig heeft de Hebreeuwse taal in perspectief te houden om zo niet de diepere betekenissen van deze tekst te missen. Het woord mow'ed impliceert dat God een tijd of kalender heeft, waarop Hij vooraf bepaalde "afspraken" houdt in de menselijke geschiedenis, die verbonden zijn met Zijn Feesten of heilige dagen. Bijvoorbeeld, in het boek Openbaring staat dat de Messias werd gedood "vanaf de fundamenten van de wereld". Dit betekent dat God de Vader wist van het jaar, de maand, de dag, en de exacte tijd dat Zijn Zoon zou sterven en hoe dit evenement zich zou afspelen bij de nakoming van de Levitische feesten van Israël.

Tot slot verklaarde God dat de zon en de maan werden gemaakt om "dagen en jaren" te bepalen. Het is duidelijk, dat dit niets heeft te maken met onze moderne kalender, die werd opgenomen door een heidense Romeinse heerser en is gebaseerd op de zon. De islamitische kalender is gebaseerd op de maan. Maar de Bijbelse kalender - die welke God gebruikt volgens Genesis - is gebaseerd op de zon en de maan. Dus als de Schrift spreekt van "dagen en jaren" in Genesis 1:14, verwijst het naar bijbelse dagen en jaren of "heilige dagen", alsook de Shemittah jaren en Jubeljaren (elk zevende jaar was het land in Israël bestemd om te rusten; dit is de reden waarom het Joodse volk in ballingschap ging, omdat ze het zevende jaar niet in acht hadden genomen. Elk vijftigste jaar was een jubeljaar waarin de gevangenen werden vrijgelaten en hun land terugkregen).

Met dit in het achterhoofd is er een geheel nieuwe ontdekking gedaan over hoe God de zon en de maan en de sterren gemaakt heeft als voorboden of "signaalzenders" op Zijn vastgestelde tijden. Dit wordt bevestigd door de hele Bijbel, op plaatsen zoals in de boeken van Joel, Jesaja, Openbaring, evenals Jezus Zelf in de evangeliën bevestigde dat er tekenen zouden zijn in de zon en de maan en de sterren, die de laatste dagen zouden inluiden.

Terwijl zons-en maansverduisteringen gemeenschappelijke gebeurtenissen zijn en voor het grootste deel geen grote profetische betekenis hebben, maar als ze vallen op bijbelse feestdagen, moeten we erop letten. In Openbaring 6:12 verklaart de Bijbel dat de zon zwart als een haren zak zal worden, en de maan zo rood als bloed. De meeste geleerden geloven dat deze belangrijke eindtijdtekenen spreken van zons- en maansverduisteringen. De betekenis van een totale zonsverduistering of totale maansverduistering, als het zou gebeuren op een van Gods Feestdagen, zou dat een krachtige boodschap zijn. Als we dit weten, worden we erop gewezen dat er vier totale bloedmanen komen, regelrecht op een rij, allemaal vallend op feestdagen. Net zo ongelooflijk is hoe binnen dezelfde termijn er nog twee zonsverduisteringen gepland zijn om te komen. Lees dat nog eens en laat de betekenis van dit commentaar eens bezinken. Profetisch gesproken hebben we het over het equivalent van zes grand-slam homeruns op rij - een wiskundige onwaarschijnlijkheid die opvalt tegen de willekeur van de natuurlijke cycli, en sterk suggereert over een wonderteken of "omen" dat vanuit een intelligent ontwerp komt. Van belang ten opzichte van dit boek is hoe deze "grand slams" zijn ingesteld zich te ontvouwen tussen de jaren 2012-2016, met name 2014 en 2015.

()

Bij het onderzoeken van de website van de NASA vinden we deze specifieke typen van totale verduisteringen als een "viertal" genoemd, en die zijn zeer zeldzaam. Volgens hun eigen berekeningen heeft een gelijksoortige reeks van vier totale maansverduisteringen niet plaats gevonden in de jaren 1800, 1700, of zelfs 1600. Verbazingwekkend, in 1500 gebeurde het ongeveer zeven keer, maar geen enkele keer dat alle vier verduisteringen op de Joodse feestdagen vielen. Wanneer was het de laatste keer dat vier bloedmanen niet alleen gelijk optraden, maar op de Feesten vielen? De schokkende data waren 1967 en 1968, toen Israël Jeruzalem heroverde! Hoe zit het met de tijd daarvoor? Vlak nadat Israël een natie werd in mei 1948: in de volgende twee jaar, in 1949 en 1950, zag men opnieuw vier bloedmanen op Pesach en het Loofhuttenfeest, en dan weer op Pesach en het Loofhuttenfeest! Met andere woorden, niet alleen waren er vier bloedmanen op een rij, maar alle vier vielen ze op de Feestdagen en werden vergezeld door historisch profetische implicaties van goddelijke proporties.

Wat zou dit allemaal te maken hebben met de toekomst en de tijdspanne 2012-2016? Uit de boeken van Openbaring en Joël (2:31), begrijpen we dat de zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en de vreselijke dag van de Heer komt. In Exodus (hoofdstuk 12), zegt God tegen Mozes dat het Pascha (ruwweg maart-april in de Gregoriaanse kalender) het punt is waarop het religieuze jaar zou beginnen. Het toeval wil dat na de twee bloedmanen op Pesach en het Loofhuttenfeest in 2014, met dit Joodse Nieuwjaar in 2015 zal worden voldaan aan een totale zonsverduistering. Twee weken later op Pascha hebben wij de volgende totale maansverduistering. Vervolgens op het Feest van de Bazuinen, ook wel bekend als Rosj Hasjana, is er een gedeeltelijke zonsverduistering, twee weken later gevolgd door de volgende totale maansverduistering op het Loofhuttenfeest. Er zullen niet nog zo'n viertal van vier bloedmanen op bijbelse feestdagen voorkomen in deze eeuw. Houd uw ogen gericht op de mondiale gebeurtenissen, als deze bloedmanen Gods profetische kalender markeren. Natuurlijk zal alleen de tijd het leren, maar deze voorgestelde apocalyptische scenario's kunnen binnenkort beginnen te vallen als dominostenen over het wereldtoneel in afwachting van de tweede komst van Jezus Christus.

()

Diepere Geheimen: The Wachters en 33, 2012, 2016

In mei 2005 heb ik in opdracht van de inmiddels overleden christelijke onderzoeker en genie David Flynn een andere studie gedaan voor mijn dagelijkse nieuwsdienst (www.RaidersNewsUpdate.com) op basis van wederzijds onderzoek dat we deden in die tijd. Het artikel "Een Occulte Vertaling van het Roswell Event: Countdown to 2012" was echt ongekend en vormde later de basis van Flynn's presentatie op de 'Oude van Dagen conferentie' in Roswell, New Mexico 2005. Het genoemde artikel is sindsdien honderden keren geciteerd door de media en gepubliceerd in tijdschriften en gedrukte publicaties over de hele wereld, maar wat deze buitengewone bevindingen feitelijk voorzeggen, blijft verborgen voor het grootste deel van de wereld.

Evenals Dr. I.D.E. Thomas, Dr Jacques F. Vallee, Chuck Missler en anderen, raakte Flynn gefascineerd door de mysterieuze verbinding tussen de Wachters, de zogenaamde "vreemdelingen", bij de komst van de Antichrist, de Mayadatum 2012, en de verborgen occulte aspiratie van de Vrijmetselaars en andere Illuminati met betrekking tot deze onderwerpen.

Om te beginnen heeft Flynn aangehaald hoe in 1928 de occulte visionair Manly P. Hall schreef:

Het Europese mysticisme was niet dood op het moment dat de Verenigde Staten van Amerika werd gesticht. De hand van de mysteries was in controle bij de oprichting van de nieuwe regering, want de ondertekening van de mysteries zijn nog te zien op de Grote Zegel van de Verenigde Staten van Amerika. Zorgvuldige analyse van de Zegel beschrijft een massa van occulte en Vrijmetselaarssymbolen, en als leider onder hen, de zogenaamde Amerikaanse adelaar .... De Amerikaanse adelaar op het Grote Zegel is slechts een geconventionaliseerde phoenix. [i]

"Phoenix" - het laatste woord van de verklaring van Hall's verklaring over Amerika was de sleutel tot de 'geheime bestemming' van de beschaving, want zoals occultisten het woord "Fenix" begrijpen, is dat afgeleid van "Feniciërs" en verwijst het naar het oude volk dat een land bewoonde dat staat opgetekend in het boek van Henoch als startpunt voor Wachtersinvloed vanaf de berg Hermon in Fenicië. Intrigerend zijn, de medeklinkers in het Hebreeuws, die deel uitmaken van het woord "Hermon", als de ch-rm of het zelfstandig naamwoord cherem, wat betekent "gewijd aan de vernietiging". En zoals Elizabeth van Buren erkende in Het Geheim van de Illuminati, kan de grote betekenis van deze Fenicische locatie voor de Wachters worden begrepen uit de occulte waarde van de nummers drie en drieëndertig, wanneer die gecombineerd worden met de belangrijkste wetenschap van de vrijmetselarij: navigatie, en heilige plaats. [ii]

Het kompas en vierkant, de meest zichtbare symbolen van de vrijmetselarij, zijn de symbolen van dit navigatie- en cartografieproces. De nummer drie is essentieel, want zonder de geometrie van de driezijdige driehoek, is uitzetten van locatie en afstand op een kaart ("triangulatie") onmogelijk. Navigatie voorspelt niet alleen de bestemming van een reiziger op de aarde, maar ook de tijd dat de reiziger zal aankomen. Als de navigator de afstand van lengte- en breedtegraad op de aarde kan gebruiken om locatie in ruimte en tijd te bepalen, kunnen deze afstanden worden gemeten op de aarde zelf, volgens mystici om een bepaalde tijd in het lot van de mensheid te openbaren. Dit is een van de belangrijkste redenen dat het getal drieëndertig en het kompas en vierkant zulke belangrijke symbolen zijn van de verlichte elite.

Met dit in gedachten deed Flynn de ongekende onthulling dat 33,33 graden van de grote cirkel van de aarde 2.012 nautische mijlen vertegenwoordigde, het identieke nummer aan het einde van de Maya kalender. Flynn wees er verder op dat de berg Hermon in Fenicië, de eerste plaats van de neerdaling van de Wachters, precies ligt op 33,33 graden noorderbreedte, 33,33 graden oosterlengte, 2012 mijl van de evenaar, en 2012 mijl van de nulmeridiaan, een locatie van de berg Hermon in lengte gebaseerd op de Parijse 0 meridiaan 2,20 graden oostelijk van Greenwich.

()

Om nog nauwkeuriger te zijn, het aantal nautische mijlen in 33,33 graden van de aarde is 2012'.9.' Dit komt eigenlijk nog nauwkeuriger overeen met de einddatum van de Maya-kalender - 21 december 2012.

Was de gekozen locatie van de eerste verbinding van de Wachters op de berg Hermon op 33,33 graden noorderbreedte en 33.33 oosterlengte ook de tijd van de aanvang van een luciferiaans plan om een definitieve Nieuwe Wereld Orde te beginnen in 2012? In het licht van de oude geschiedenis van de berg Hermon en de Maya gebouwen en steden die opzettelijk zijn afgestemd op de Pleiaden en de Orionnevel, schijnt de terugkeer naar de aarde van de god van deze aardse en hemelse locaties historisch op een lijn gezet met - Apollo/Osiris/Nimrod - die letterlijk als in steen gebeiteld zijn. Het hoogste heilige getal (drieëndertig) van de occultisten dat gecodeerd is aan de terugkeer van Apollo op de Grote Zegel van de Verenigde Staten, alsook: 1) gelijk aan de exacte locatie waar de Wachters voor eerst afgedaald zijn naar de aarde en 2) in de driehoeksmeting de mijl meting van 2012 - de einddatum van de Maya-aftelling voor de terugkeer van hun bloeddorstige god.

Een verwante kwestie, die net zo storend is, en misschien de zorgen valideert van Dr Thomas, Vallee, Flynn, en anderen wiens onderzoek herhaaldelijk verbindingen geproduceerd heeft tussen de Wachters en zogenaamde "indringende aliens", is de meest gevierde ufologische locatie op aarde - de botsing plek in de buurt van Roswell, New Mexico, die ongelooflijk genoeg zit op 33 graden noorderbreedte, op een afstand 2012 mijl van de evenaar! Bovendien, als de breedte van de Roswell plek, 33 graden noord, wordt vermenigvuldigd met de universele wiskundige constante pi (3,1415926572 ...), is het resultaat 104 graden, de lengtebreedte van de site!

Wetenschappers aan de Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) weten dat een radiobericht van intelligent buitenaards leven gebruik zou maken van redundante universele wiskundige constanten, die niet afhankelijk zijn van kalibratie-systemen, maar van verhoudingen. Elk signaal uit de ruimte dat deze nummers heeft, zou afsteken tegen de willekeur in de achtergrond van het ruimtelawaai en zou zich definiëren als intelligent en weloverwogen. Dit is het geval met de locatie van het Roswell incident, de kans dat een botsingplaats, voorkomend als "toevallig" precies op de plaats waar het produkt pi x 33 astronomisch is, ... is in de orde van één op miljoenen. De locatie lijkt te zijn gekozen om met bewuste en intelligente coördinaten, gerelateerd aan de occulte waarden drieëndertig (= de maçonnieke profetie) en 2012 (= het jaar dat de god terugkeert), precies evenwijdig aan de vaste locatie waar de Wachters eerst zijn afgedaald.

Het kan dan louter toeval lijken dat de Verenigde Staten het puin en de "alien"organen van de Roswell-crash op de 4e juli 1947 herstelde. Amerika werd gesticht op dezelfde datum in 1776 (ook het jaar waarin de Orde van de Illuminati is opgericht), die gekozen is door de elite achter de vorming van Amerika, met een speciale reden die we eerder hebben besproken, met betrekking tot 33,33 als het ultieme getal van de aardse gekozen luciferiaanse overheid. Is het dan toeval dat belangrijke oude structuren in de hele wereld werden gebouwd op of in de buurt van de aarde op de drieëndertigste parallel - waaronder de Grote Piramiden, Megiddo, Tyrus (waar Ezechiël de oude koning vergeleek met Lucifer), de tempel van Marduk, Babylon, Baalbeck, en tientallen plaatsen meer? Reden kan worden gevonden in het boek Openbaring betreffende waarom dit nummer in het bijzonder zo belangrijk lijkt te zijn voor occultisten, oude heidenen, en de boodschappers van de berg Hermon en Roswell:

En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak .... En zijn staart trok het derde deel [33,33 procent] van de [engelen] des hemels, en wierp die op de aarde. (Openbaring 12:3-4)

Natuurlijk, de correlatie tussen de maçonnieke getal drieëndertig en het jaar 2012, plus het matchen van deze getallen in de exacte coördinaten van de komst van Wachters op de berg Hermon en de datum waarop de Maya's de terugkeer voorspelden van de goden in geest of vorm, is niets meer dan een toeval. Een geweldig en wiskundig onbegrijpelijk toeval... en toch, de valkuil gaat dieper...

Wordt vervolgd...

(Eindnoten zal worden verstrekt in de definitieve inschrijving)

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 9 -

Bron: ZENITH 2016 -- PART EIGHT (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.