www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 28 mei 2013

DEEL 6: GEHEIMEN VAN DE PIRAMIDE

Waar de numerologische en astrologische tekens gerelateerd zijn aan het alziend oog, en daaraan toegevoegd waarom bepaalde symboliek op de Grote Zegel zo belangrijk was voor Vrijmetselaars, is die onvoltooide piramide op de keerzijde van de Zegel, welke Manly Hall de "trestleboard" (blauwdruk op lange termijn voor de Meester Metselaar) noemde, die symbolisch vermeldde: "de taak voor de vervulling waartoe de regering van de Verenigde Staten werd opgedragen vanaf de dag van haar oprichting."

Deze taal is rechtstreeks afkomstig van de trestleboarden, hoe ze worden gebruikt en wat zij vertegenwoordigen, zowel in de operatieve als de speculatieve Metselarij. Het trestleboard is het bord waarop de Hoofd Metselaar het schema trekt en de geometrische figuren die worden gebruikt en het openbaart deze als blauwdruk voor het instrueren van de arbeiders in de constructie van de taak. In de speculatieve vrijmetselarij heeft het trestleboard ook een geestelijke betekenis, welke lessen laten komen uit de Boeken der Natuur die de wil van de Grote Architect van het Universum reflecteren. In maçonnieke rituelen betekent dit een spiritueel plan dat op zijn plaats is gezet en moet worden uitgevoerd door het individu, gezin, en gezet op sociaal, nationaal en internationaal niveau. Het plan omvat de timing over wanneer het project officieel moet beginnen, evenals wanneer het in het algemeen wordt gesloten. Dus als de piramide op het Grote Zegel de trestleboard is, dat uitlegt de "taak die de regering van de Verenigde Staten werd opgedragen vanaf de dag van haar oprichting", dan is dit het tekenbord voor de bestemming van Amerika en wordt het gebrandmerkt door 1) de identiteit van de Grote Architect aan wie het werk is opgedragen, en 2) de datum waarop de werkzaamheden werden gestart en moeten worden ingevuld.

Wat het eerste onderwerp - de identiteit van de Grote Architect - illustreert, zullen we vele malen in het aanstaande boek Zenith 2016 zien hoe de symbolen en motto's voor zichzelf spreken in de communicatie met deze godheid. In de proloog van zijn boek, The Lost Keys van de vrijmetselarij, sluit Manly Hall zich aan bij deze openbaring door het bekende verhaal te vertellen van Hiram Abiff, de Tyrische "First Grand Master" in de orde van vrijmetselaars en de chef bouwer die beoogt om de tempelbouw van de Grote Architect van het Universum te volbrengen, maar wordt gedood door drie spoken. Dit verhaal vertolkt telkens een ingewijde die het niveau van Master Mason bereikt, is door toelating van Vrijmetselaars een hervertelling van de dood-epos van de god Osiris. In Lost Keys vertelt Hal hoe de Grote Architect Hiram (Osiris) de trestleboard geeft voor de bouw van de grote tempel, en als hij wordt gedood door de drie bandieten, de Grote Architect hem een bad geeft in "een hemelse heerlijkheid", zoals in de heerlijkheid rondom het alziend oog van Osisis boven de piramide op de Grote Zegel. De Grote Architect volgt dit door het in dienst nemen van degenen die het gebouw zouden voleinden met de taak van het vinden van het lichaam van Hiram (Osiris) en het hem opwekken uit de dood. Wanneer dit is volbracht, zal het grote werk zich afronden en de god zal de tempel bewonen:

Zoek waar de gebroken tak ligt, en de dode stok is verdwenen, waar de wolken naar elkaar drijven en de stenen rusten op de heuvel, dit alles markeert het graf van Hiram [Osiris] die mijn Wil met hem naar het graf heeft meegenomen. Deze eeuwige zoektocht is voor u, totdat u uw Bouwer hebt gevonden, totdat de beker haar geheim geeft, totdat het graf haar geesten geeft. Nooit meer zal ik spreken, totdat u mijn geliefde Zoon hebben gevonden en opgevoed [Osiris], en hebt geluisterd naar de woorden van mijn boodschapper en met hem als uw gids de tempel klaar hebt, die ik vervolgens zal bewonen. Amen. [i]

()

"Dus nogmaals worden we teruggebracht naar de Grote Piramide van Giza," schrijft Peter Goodgame, "de eerst gebouwde en de laatst overgeblevene van de zeven wonderen van de oude wereld, wat de befaamde rustplaats is van Osiris. De Grote Piramide zelf is maar een structuur, met binnenin een grote necropolis die werd ontworpen volgens de lay-out van het sterrenbeeld Orion, de Grote Jager in de lucht [Osiris/Gilgamesh/Nimrod]. Zoals we hebben getracht aan te tonen, is Osiris niemand minder anders dan de bijbelse Nimrod, de 'geweldig jager voor de Heer.'" [ii]

De Encyclopedie van de Vrijmetselarij identificeert het karakter van Nimrod met deze legende van de Broederschap, zowel als met de oude grondwet, waarin het zich onderscheidt als een grondlegger van de vrijmetselarij. "Dus in het York MS, nr. 1, lezen we: 'Bij uw maken van de toren van Babell was daar eerst een Masonerie met veel achting, en de koning van Babylon zelf noemde Nimrod een vrijmetselaar en hield ook van vrijmetselaars.'" [iii]

Andere autoriteiten verbinden niet alleen de Vrijmetselaars oprichter Hiram Abiff met Osiris en Nimrod, maar leggen uit dat Nimrod met de bouw van de Toren van Babel - niet de tempel van Salomo - de werkelijke oorsprong was van de Vrijmetselaars kosmologie.

In de symbolen van de vrijmetselarij, vertaald uit het Franse 'Les Symboles des Francs-Macons', noteerde Daniel Beresniak:

De datum van de bouw van de Tempel van Salomo is niet altijd de belangrijkste datum geweest in de Freemason's kosmologie. Deze centrale rol was ooit gegeven aan de Toren van Babel. Het Regius manuscript, dat dateert van Cooke [1410] met twintig jaar, citeert koning Nimrod, de bouwer van die beroemde toren, als "de eerste en de meest uitstekende meester." Hij was het, en niet koning Salomo, die de vrijmetselaars "opdracht", gaf hun gedragsregels en beroepscode ....
Een maçonnieke tekst die bekend staat als het Distel manuscript, van 1756, zegt dat Nimrod "schiep de vrijmetselaars" en "gaf hen hun tekens en termen, zodat zij zich kunnen onderscheiden van andere mensen ... het was de eerste keer dat de vrijmetselaars een georganiseerd werk kreeg." [iv]

Dus het uiterlijk van de afgetopte piramide van Gizeh op de Grote Zegel van de Verenigde Staten is een echo van de oude, als zowel heidense maçonnieke opvattingen met betrekking tot de oude mysteriën, en de profetie van de terugkeer van Osiris/Apollo/Nimrod. In Rozenkruisers en de Vrijmetselaars Origins verklaart Manly Hall, die in The Secret Teachings of All Ages zei dat de Grote Piramide "het graf van Osiris" was [v], dat Preston, Gould, Mackey, Oliver, Pike, ja bijna elke andere grote historicus van de vrijmetselarij, zich bewust waren van deze verbinding tussen de vrijmetselarij en de oude mysteries en primitieve ceremoniën op basis van Osiris. "Deze eminente Vrijmetselaarsgeleerden hebben allen in de legende van Hiram Abiff een aanpassing aan de Osiris mythe herkend; ook ontkennen zij niet dat het grootste deel van de symboliek van het geheel is afgeleid van de heidense instellingen uit de oudheid toen de goden werden vereerd op de geheime plaatsen met vreemde figuren en passende rituelen. " [vi]

Maar doordat Vrijmetselaars als Manly Hall de symboliek en de mythe beschouwen in verband met de piramide op de Grote Zegel, en de geschiedenis van Apollo/Osiris/Nimrod als het werkende "trestleboard" dat de geheime bestemming van Amerika uitlegt, zien New Age esoterici als Robert Hieronimus - een van de belangrijkste autoriteiten in de wereld op de keerzijde van het Zegel aangaande de symboliek - het cirkelvormige ontwerp en de symboliek op de Grote Zegel als te zijn een "mandala initiatie".

Mandala komt van de hindoeïstische term voor "cirkel" met zijn concentrische diagrammen, zoals bekend in het Tantrisme, boeddhisme en hindoeïsme, met rituele en spirituele gebruiken voor "gericht", of trance-inducerende aspiranten en bedreven personen die op zoek zijn naar mystieke eenheid met de kosmos of de diepere niveaus van het onderbewuste. Verbonden aan het ontwerp van de Grote Zegel, ziet Hieronimus als een occultist de geometrische patronen als een vertegenwoordiger van een soort mandala of microkosmos, wat de kosmische of metafysische goddelijke krachten belichaamt, aan het werk in de geheime bestemming van Amerika, met inbegrip van de god, of de universele krachten, vertegenwoordigd in het schema, dat de voorbode is van het komende nieuwe tijdperk van goden en halfgoden.

Occultisten maken vaak gebruik van mandala's gebaseerd op het concept van een "beschermende cirkel", of een variant waarvan zij geloven dat het hen toestaat om bepaalde deuren te openen in het bovennatuurlijke, of te sluiten, en entiteiten bijgevolg te dwingen, zoals in de magische vijfpuntige pentagramcirkel. Dit is vergelijkbaar met een initiatie van mandala gebruikt in het hindoeïstische en boeddhistische Tantrisme, waarin goden worden vertegenwoordigd door specifieke locaties in het diagram. In Yoga: Onsterfelijkheid en Vrijheid legt de geleerde Mircea Eliade het belang uit van dit deel van het mandala-ontwerp:

Aan de omtrek van de bouw zijn vier kardinale deuren, verdedigd door angstaanjagende beelden genaamd "hoeders van de deuren". Hun rol is tweeledig. Aan de ene kant de wachters voor het verdedigen tegen het bewustzijn van de desintegrerende krachten van het onbewuste, aan de andere kant hebben ze een offensieve missie - in het vasthouden van de vloeiende en de mysterieuze wereld van het onbewuste, dat de strijd met het bewustzijn moet voeren in het vijandelijke kamp en dus met het aannemen van de gewelddadige en verschrikkelijke aspecten, geschikt om de krachten te bestrijden. Sterker nog, zelfs de goden in de mandala zijn soms een angstaanjagende verschijning, ze zijn de goden die de mens zal tegenkomen na de dood, in de staat van bardo. De bewakers van de deuren en de verschrikkelijke godheden benadrukken het initiërende karakter van de ingang naar een mandala .... De typische openingsbelevenis is de "strijd met een monster" ... zowel geestelijk (tegen kwade geesten en demonen, krachten van de chaos) en de materiële (tegen de vijanden) ... die [pogen] om "vormen" terug te voeren naar de vormloze toestand waaruit ze afkomstig zijn. [vii]

Wat dit interessant maakt, is wat de mysterieuze symbolen en motto's van het Grote Zegel vertegenwoordigen - zoals toegegeven door de grootste historici van metselaars, mystici en filosofen - goden die bekend waren in de oudheid als de alternatieve redders, of demonen, scheppers en vernietigers; geesten die streven binnen te komen in de bewuste en onbewuste wereld. Dat dergelijke concepten zouden worden gerelateerd aan de afgetopte piramide op het Zegel is passend bij dat de Grote Piramide van Gizeh niet alleen gezien is als een eigenlijke grafplaats van de godheid, maar als symbool van Christus door sommigen, en van de Antichrist door anderen. Deze paradoxale conclusies komen vanwege bepaalde mysterieuze eigenschappen gerelateerd aan de Grote Piramide.

()

In zijn prachtige boek De Grote Piramide: Profetie in Steen, kan Dr Noah Hutchings aantonen dat de Grote Piramide, in tegenstelling tot de andere inferieure piramiden op het plateau van Gizeh waarvan de muren zijn bedekt met Egyptische symbolen, is verstoken van dergelijke afgodische symboliek, en hij tart tot op de dag van vandaag de methodes die werden gebruikt om zijn ongeëvenaarde creatie te vervaardigen. Hoe weergaloos is de Grote Piramide? Hutchings begint ermee te laten zien dat het is:

Ik heb het voorrecht om een persoonlijke vriend te zijn geweest van dr. Hutchings, en door de Southwest Radio Omroep werd het meerdere malen uitgezonden, daar heb ik herhaald hoe de eerste uitgave van zijn boek 'Profetie in Steen' (in de jaren 1970), een eye-opener voor mij was. Ik was niet op de hoogte van deze intrigerende stukjes informatie over de Grote Piramide, die parallel lijken te gaan aan de bijbelse profetie -bijvoorbeeld hoe sommige verwezen naar de Grote Piramide als "de pijler van Henoch". Dit was boeiend voor mij omdat de zogenaamde "King's Chamber" in de Grote Piramide nooit bezet bleek te zijn, en Henoch "was niet meer, want God nam hem weg" (Genesis 5:24). Toen de lege graftombe in de Koningskamer werd opgemeten, werd ontdekt dat de binnenafmetingen dezelfde zijn als van de bijbelse Ark van het Verbond. Behalve dit werden de 144.000 gepolijste kalksteenblokken, als de oorspronkelijk bedekking op de buitenkant van de Grote Piramide, afgesloten met een lijm zo sterk dat ze nergens zou breken, behalve op het zegel. Dit is hetzelfde getal van de heiligen die voorkomen in het boek Openbaring 7:3-8, die worden verzegeld met het zegel van God.

Meer van deze fascinerende bevindingen beschrijft Dr Hutchings in De Grote Piramide: Profetie In Steen. In de hoofdstukken van zijn boek vond ik die met een heel interessante focus op de ontbrekende hoofdhoeksteen (apex steen, sluitsteen) van de Grote Piramide, en de merkwaardige verzen in Psalm 118:22 en Handelingen 4:11 met betrekking tot Jezus als de "steen" die de bouwlieden verworpen hebben, en die is uitgegroeid tot een "hoofdhoeksteen". Zoals Hutchings opmerkte, dat de enige soort van bouw in de hele wereld die een hoofdhoeksteen vereist, is die van een piramide. Vanwege dit gelooft Hutchings dat de "pijler", waarvan Jesaja (Jesaja 19:19-20) zegt dat die zou staan als een "teken en tot een getuigenis voor de Heer" in de eindtijd misschien de Grote Piramide kan zijn, op de oude grens, die de scheiding is tussen het onderste en bovenste Egypte.

Omgekeerd heeft een paar jaar geleden een andere vriend, genaamd Patrick (Paddy) Heron, een boek geschreven getiteld Piramide van de Apocalyps, waarin hij stelde dat de Grote Piramide van Gizeh werd gebouwd door de nefilim, de nakomelingen van Wachters. Behalve de bijbehorende legendes, had een deel van zijn redenering te maken met de omvang van de enorme onderneming en met dezelfde bijbelse parallellen - de 144.000, de ontbrekende deksteen, enz. - die door Heron gezien worden wanneer de Wachters proberen het te kopiëren, als plagiaat, na te bootsen, of het lenen van een bekendheid van iets dat alleen bekend is bij de engelen, namelijk het ontwerp van het nieuwe Jeruzalem in de hemel, waarvan de hoogte en breedte hetzelfde zijn, zoals in een piramidale structuur (in tegenstelling tot degenen die geloven dat het nieuwe Jeruzalem kubusvormig zal zijn). Heron en onderzoekers zoals hij waarschuwen verder dat een antichrist die op de een of andere manier wordt gerelateerd aan de Grote Piramide - als herrezen Osiris/Apollo/Nimrod zou zijn, maar we kunnen op dit punt alleen fantastische speculaties aanbieden hoe deze godheid, terug in het vlees, uiteindelijk verbonden zou zijn met de Grote Piramide - en gebruik kan maken van deze mysterieuze eigenschappen van de Grote Piramide, die lijken gerelateerd te zijn aan bijbelse profetie, als een grote misleiding om mensen weg te houden van de ware Messias. Dit theologische uitgangspunt is interessant, omdat alles over de komst van de valse Christus een antithetische spiegel zal zijn van Jezus. Bijvoorbeeld, Jezus heeft zeven sterren in Zijn rechterhand (Openbaring 1:20), terwijl de antichrist Osiris/Apollo/Nimrod wordt vertegenwoordigd door het zeven-sterren Pleiades systeem. De Grote Piramide deksteen ontbreekt, wat neerkomt op een tijdelijke leegstand door Apollo volgens het motto, wiens komst de "top" van de piramide zal leggen, en toch, zoals we hebben gezien, is Jezus ook genoemd de hoofdhoeksteen.

Wie ook degene is die juist blijkt te zijn in de bovenstaande discussie, het ontwerp van het Grote Zegel van de Verenigde Staten maakt duidelijk welke kant van de discussie Amerika's nationale geheime codepunten zijn. Er zijn geen bijbelse verzen over het Grote Zegel als voorbode van de tweede komst van Jezus Christus. En in tegenstelling tot de werkelijke Grote Piramide in Giza, waarvan de wanden zijn verstoken van afgodische symbolen, bestaat de Grote Zegel volledig uit motto's en gebeden naar de heidense vader van de godheid Apollo, om de Cumaean Sibille profetie te vervullen, om terug te keren naar de aardse regering in de onstoffelijke geest van de overleden god Apollo/Osiris/Nimrod. Is dit wat er bedoeld wordt in Psalm 118 en Handelingen hoofdstuk 4 waar Jezus de hoeksteen is, door de bouwlieden verworpen? Hij werd verworpen als de Messias door "de bouwers" - een letterlijke verwijzing naar "vrijmetselaars"- omdat er een ander komt die hun piramide zal bedekken? Een tweede messias?

De Start en Finish van het Grote Werk

In Zenith 2016 willen we grondig aantonen dat de symboliek van het Grote Zegel alle twijfels verwijdert over de identiteit van de godheid achter het alziende oog, of om de profetie van de motto's voor het retourneren van de godheid, zoals bekend op verschillende momenten in de geschiedenis als Apollo, Osiris en Nimrod. Dit laat de tweede kwestie over die moet worden opgelost vanuit het Grote Zegel, met de "trestleboard" als de timing van de werkzaamheden: wanneer het begon en wanneer het wordt gepland om te worden afgerond.

Een sleutel tot de ingangsdatum van dit mystieke werk is prachtig versleuteld in het getal 888, de som van de letters in het Grieks voor de naam van Jezus (elke Griekse letter staat voor een getal). Dit cijfer bevestigt ook de profetieën van Psalm 118 en Handelingen 4 betreffende Jezus als de verworpen hoeksteen: ditzelfde getal - 888 - is ook te vinden in "het raadsel" van de Sibillijnse Orakels, toegeschreven aan Sibille, waarvan J.L. Lightfoot zegt dat door sommige vroege christenen werd gehoopt dat deze Jezus zou vertegenwoordigen, maar goed werd begrepen door de heidenen als een profetie van de terugkeer van Apollo te zijn [ix], want 888 was Olen's getal, de oprichter van Apollo's orakel en zijn eerste profeet, en het betekende de "geestelijke zon", vertegenwoordigd in de glorie rond het alziende oog van Apollo/Horus op het Grote Zegel, en de Novus ordo seclorum of de "New Age", dat zijn komst zou inluiden. Gnostici en mystici onder de occulte hiërarchie houden deze interpretatie voor de ware betekenis van de profetie van de Apollinische Sibyl. De tekst in kwestie is afkomstig van de Sibillijnse Orakels:

Dan zal tot de mensen komen de Zoon van de Grote God, in het vlees, vergelijkbaar met de stervelingen op aarde .... Maar ik wil je vertellen dat het hele [van zijn] getal: acht eenheden [8], zoveel tientallen naast [80], en de acht honderden [800, of 8 80 800 = 888]. Dit zijn wat voor de vrienden van ongeloof, voor mensen, de Naam zal onthuld worden; maar u, in de geest, denk goed aan de onsterfelijke en zeer hoge Zoon van God, aan de Christus. [x]

Hier hebben we dus twee 'messiassen' die worden vertegenwoordigd door het getal 888 - Jezus, de Christus van de Bijbel, en Apollo, de Sibyl messias van de Novus ordo seclorum. Wat verbazingwekkend hierover is, is dat door het toevoegen van het getal van deze twee messiassen samen (888+888) gelijk staat aan het jaar 1776 - gekozen voor de oprichting van de Verenigde Staten en is weerspiegeld in de Romeinse cijfers aan de basis van de afgetopte piramide op de Grote Zegel.

Adepten van de mystieke orde gaan daadwerkelijk tot het uiterste om te zien hoe deze toevoeging van 888 + 888 = 1776 het "kardinale getal" is van het "grote werk" ook wel bekend als de "arend van de adelaars", terug te vinden in het bekende maçonnieke symbool van de tweekoppige adelaar of Phoenix, welke naslagwerken van de Vrijmetselaars definiëren als een historische vertegenwoordiging in de "fusie" van twee goden (in dit geval, Jezus met Apollo). [xi]

()

Gezien alles wat we hebben geleerd over de werken van de Vrijmetselaars van David Ovason en Manly P. Hall, is deze datum, 1776, iets wat neerkomt op twee messiassen - de afwijzing van de een ten gunste van de andere is waarschijnlijk geen vergissing. Zo heeft de 'trestleboard' haar "begin"-datum 1776 voor het grote werk van de Opdracht en markeerde in werkelijkheid het begin in de geschiedenis van de geheime leer van de Vrijmetselarij Illuminatus richting de oprichting van een Nieuw Atlantis in afwachting van de terugkeer van hun stichter en godheid, Apollo/Osiris/Nimrod.

Om dit deel van de code verder te verifiëren, wijst het op een "alternatief sluitstuk" of een tweede messias, en wordt het jaar 1776 aan de basis van de piramide door vrijmetselaars wereldwijd verstaan als het jaar 5776 Anno Lucis ("in het jaar van het licht"). Dit komt omdat Metselaars van het oude Ambacht vierduizend jaar toevoegen aan de gemeenschappelijke datum, het aantal jaren waarvan de conventionele theologie veronderstelt dat de schepping begon voor Christus: dus 4000 + 1776 = 5776.

Waarom is dit belangrijk? Omdat 5776 precies het aantal inches is in de hoogte van de Grote Piramide in Giza, als ze klaar zou zijn met zijn deksteen, een heilig feit voor occultisten. Het symbolisch invullen van de piramide op deze manier staat centraal in de rituelen en mystiek van de Vrijmetselaars en de talrijke Verlichte broederschappen. Dit is het geval door de eeuwen heen, en het is de reden waarom deze symboliek is gecodeerd op het Grote Zegel, en de kern blijft van de esoterische ambitie vandaag. Het jaar 1776 vormt derhalve 1) de trestleboard-datum waarop het grote werk en de geheime bestemming begon, en 2) is het een profetisch merkpunt voor de afdaling van de oog van Apollo/Osiris/Nimrod naar de afgetopte piramide ter vervulling van het Grote Werk.

Maar als het jaar 1776 staat voor de begindatum van de 'trestleboard', richting de vervulling, "waarin de regering van de Verenigde Staten werd toegewijd vanaf de dag van haar oprichting," zoals Manly P. Hall zegt, welke datum heeft de Meester van vrijmetselaars dan voorzien dat het werk zal worden afgewerkt opdat Hiram Abiff (Osiris/Apollo/Nimrod) kan terugkeren om zijn tempel te bewonen? Dit kan worden gevonden in de Schotse Rite kant van Vrijmetselarij (evenals in de moderne Joodse kalender), die in tegenstelling tot hun andere broeders, liever de toevoeging 3760 jaar heeft aan de gemeenschappelijke datum. Om deze superieure kant van de vrijmetselarij op het juiste getal te zien komen voor hun afgewerkte piramide en het voltooide werk (de hoogte van de piramide met zijn deksteen om de hoogte te bereiken van 5.776 inch), moeten ze aan de datum in de toekomst 2016 toevoegen aan de jaartelling, of 3760 + 2016 = 5776.

Dit is belangrijk om verschillende redenen, niet de minste daarvan is dat als de culminatie van de Illuminati onderneming een hoogtepunt bereikt in 2016, het een profetisch verband heeft met het beruchte jaar 2012 - de verwijdering van de Mayaanse en vele andere oude heidense kalenders, die de uiteindelijke beslissing voorzagen van een bedeling en begin van een uiteindelijke Gouden Eeuw, waarin men de terugkeer van hun goden voorzag. Verontrustend, sommigen zullen zeggen dat het jaar 2012 dus het begin zou kunnen vertegenwoordigen van de christelijke eschatologie betreffende de Grote Verdrukking, met 2016 als vertegenwoordigend het "midden van de week", wanneer Apollo (Antichrist) zichzelf presenteert als God en de tempel in Jeruzalem binnengaat. Anderen zullen juist vasthouden aan 2016 als het begin van de laatste tijd.

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 Deel 7 -

Volgend deel: Begon in het jaar 2012 iets, dat zijn hoogtepunt zal bereiken in 2016?

Bron: ZENITH 2016 -- PART SIX

printen??? spaar papier en inkt.