www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
dat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 23 mei 2013

DEEL 5: EEN OPEN SAMENZWERING

()

Op een zakenreis naar Washington DC niet zo lang geleden, had ik een ontmoeting met twee leden van de Schotse Vrijmetselarij (wier namen ik niet kan onthullen), die onbeperkte toegang hebben tot de meest geheime en zwaarst bewaakte documenten van de Orde. Ik vergezelde het ene lid naar het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Schotse Rite, Zuidelijke Jurisdictie, waar de Hoge Raad, 33ste Graad, haar vergaderingen heeft, en het andere lid naar het George Washington Masonic Memorial in Alexandria, Virginia.

Terwijl beide mannen zeer behulpzaam en informatief waren, werden ze ontwijkend wanneer ik te diep inging op bepaalde gebieden. Ik veronderstel dat dit niet verwonderlijk is, gezien het feit dat vrijmetselaars verplicht zijn tot geheimhouding onder bloed-eden van gruwelijke repercussie, waaronder het krijgen van een doorgesneden keel, doorboorde oogappels, tongen uitgerukt, voeten gevild, lichamen in stukken gehakt, als ze de foute informatie doorgeven. Misschien is dit het waarom op een bepaald punt een van de mannen die ik vergezelde, zichtbaar zenuwachtig werd, zodra ik met specifieke vragen begon te vragen over de Maçonnieke religieuze praktijken, waaronder de geheime rituelen die worden uitgevoerd in de Tempelkamer op de derde verdieping in het Huis van de Tempel, en de verborgen betekenis achter de naam van hun god - de Grote Architect van het Universum.

Wat het meeste publiek niet begrijpt, is dat ondanks de ontkenning door sommige vrijmetselaars, het voor hen een religieuze instelling is, met rituelen en zelfs profetische opvattingen met betrekking tot een mens-transformerende uiteindelijke wereldorde, gebaseerd op, en in stand gehouden door tientallen doctrines, die kunnen worden gedefinieerd door wat de grootste filosoof van de "metselaars", Manly P. Hall, noemt in The Lost Keys van de vrijmetselarij, [i] als "de principes van de mystiek en de occulte riten". De reden waarom de lagere graden in de vrijmetselaars dit ontkennen, is vanwege het feit dat de Masters of de Craft hen opzettelijk misleiden. Sprekend over de eerste drie graden van de Vrijmetselarij, benoemde Albert Pike dit in Morals & Dogma:

De Blauwe Graden zijn slechts het voorhof of de portiek van de tempel. Een deel van de symbolen wordt daar getoond aan de ingewijde, maar hij wordt opzettelijk misleid door de verkeerde interpretaties. Het is niet de bedoeling dat hij ze zal begrijpen, maar het is de bedoeling dat hij zich zal voorstellen dat hij ze begrijpt. Hun ware explicatie is gereserveerd voor de adepten, de prinsen van de vrijmetselarij... Het is goed genoeg voor de massa van die zogenaamde vrijmetselaars om te denken dat ze zijn opgenomen in de Blauwe Graden; en wie een poging zal doen om hen uit de droom te helpen, zal tevergeefs arbeiden, en geen echte beloning krijgen bij het schenden van zijn verplichtingen als een adept. [ii]

In deze lagere graden, waartoe de meeste leden van de Vrijmetselarij behoren, wat genoemd wordt als een broederlijke organisatie, die simpelweg geloof vraagt in een "Opperwezen", terwijl het een discussie vermijdt over politiek en religie in de loge, met behulp van metaforen van steenhouwers die bouwen aan Salomo's tempel wat zij publiekelijk omschrijven als "een systeem van moraliteit, gesluierd in allegorieën en geïllustreerd door symbolen". Ik ken meerdere van dit soort vrijmetselaars, die allen oprechte leden waren van de samenleving, die samen gewerkt hebben in een broederschap voor een gemeenschappelijk voordeel en om de krachten te bundelen voor charitatieve bekende doelen. Geen van deze lagere graad vrijmetselaars met wie ik al kennis had gemaakt, heeft ooit, voor zover ik weet, deelgenomen aan een samenzwering in de richting van een globale wereldorde, waarin mensen politiek en geestelijk verslaafd zullen zijn. Maar zoals een voormalig Vrijmetselaar-vriend me vertelde: "Dit is de laag van lagere graden die het gezicht vormt van de Orde. Wat er gebeurt met ten minste enkele van de leden op het 33ste niveau, of tussen de York Rite Tempeliers en de Shriners, is een andere zaak. "Toen ik deel uitmaakte van de broederschap," vervolgde hij, "zag ik hoe specifieke gebruikers met het juiste karakter en ideologie werden geïdentificeerd, gescheiden, verzorgd, en in de hogere graden geïnitieerd om redenen die voor u overeenkomen met de doelstellingen van een Nieuwe Wereld."

De beroemde Vrijmetselaar Foster Bailey heeft ooit omschreven hoe de vrijmetselaars, die niet tot deze elite behoren, zich niet bewust zijn van een aanwezigheid van 'Illuminati' onder de Meester Vrijmetselaars, die op hun beurt de bewakers zijn van een geheim "Plan":

Zo weinig als het is wat kan worden gerealiseerd door de onnadenkende Masons, die geïnteresseerd zijn in alleen de buitenste aspecten van het Craft werk, zo kan het hele weefsel van de vrijmetselarij worden beschouwd als een externalisering van die innerlijke spirituele groep, waarvan de leden door de eeuwen heen de Custodians zijn geweest van het plan... Deze Meester Vrijmetselaars, aan wie TGAOTU [De Grote Architect van het Universum] het ontwerp heeft gegeven, zij die bekend zijn met het bestuur van de G.M. [Grootmeester],... ook wel bekend als de Illuminati, kan het zoeklicht van de waarheid richten waar steun nodig is om de pelgrim te begeleiden op zijn weg. Zij zijn de Rishis van de oosterse filosofie, de Bouwers van de occulte traditie." [iii]

()

Een deel van het zorgvuldig bewaakte Illuminati "Plan" Bailey noemt het impliceren van de noodzaak voor elke Vrijmetselaar om de betekenis te sturen achter de verschillende rituelen om de geheime leer van de vrijmetselarij met de ware identiteit van de godheid te ontdekken, en wat dit betekent voor nu en voor de toekomst (die, zoals de lezers later zullen leren, wordt weerspiegeld in de profetie van het Grote Zegel van de Verenigde Staten). Manly Hall, die terecht het Grote Zegel 'de handtekening' noemt van dat verheven lichaam van vrijmetselaars die Amerika ontworpen hebben voor een "eigenaardig en bepaald doel". Hij beschreef deze twee soorten vrijmetselaars als leden van een "broederschap binnen een broederschap", de uitverkorenen die zijn ingewijd aan een mysterieus geheim arcandrum (een "heilig geheim") onbekend voor de rest van de Orde:

De vrijmetselarij is een broederschap binnen een broederschap - de uiterlijke organisatie verhult een innerlijke broederschap van uitverkorenen.
- ...noodzakelijk is het bestaan van deze twee afzonderlijke onafhankelijke ordes, het ene zichtbaar en de andere onzichtbaar.
- De zichtbare samenleving is een prachtig kameraadschap van "vrije en geaccepteerde" mannen, die zichzelf opgelegd hebben zich te wijden aan ethische, educatieve, broederlijke, patriottische en humanitaire overwegingen.
- De onzichtbare samenleving is een geheime en zeer voorname broederschap waarvan de leden zijn toegewijd aan de dienst van een mysterieus arcanum arcandrum.
- Die broeders die hebben gepoogd om de geschiedenis van hun ambacht te beschrijven, hebben in hun beschouwingen niet opgenomen het verhaal van die echte geheime innerlijke maatschappij in het lichaam van de Vrijmetselarij, wat het hart is, net zoals in het lichaam van de mens.
- In elke generatie worden er slechts een paar toegelaten tot het binnenste heiligdom van het werk... De grote ingewijde filosofen van de Vrijmetselarij zijn... de meesters van die geheime leer die de onzichtbare basis vormt van elke grote theologische en rationele instelling. [iv]

Voor de toegewijden aan degenen die deze "onzichtbare" geheime leer ondersteunen, is er een gedenknis in het hart van het Huis van de Tempel, genaamd de "Pijlers van Liefde".() Hier, tussen twee zuilen aan weerszijden - de ene met de opgegraven resten van de voormalige Hoofinstructeur Commandant Albert Pike, en de andere met de resten van de Soevereine Grote Bevelhebber John Henry Cowles, gekenmerkt door de bustes van deze mannen op marmeren sokkels - staat een gebrandschilderd raam met het alziend oog boven de woorden "Fiat Lux", met drieëndertig bundels licht die uitstralen naar beneden op de zinsnede "ordo ab chao" uit de oude Vrijmetselaars bekwaamheidsdoctrine: "orde in de chaos".

Tussen mijn ontmoetingen met de anonieme vrijmetselaars, die mij ontmoeten tijdens het onderzoek voor mijn aanstaande boek, stapte ik dit heiligdom binnen en las de namen van hen die geheiligd zijn, die reflecterende gouden inscripties dragen voor het geven van ten minste een miljoen dollar voor de zaak van de Schotse Ritus Vrijmetselarij, waaronder de George Bush familie, wiens werk om de Nieuwe Wereld Orde te initiëren universeel is begrepen.

In het Huis van de Tempel, of (zoals mijn vriend Dr Stanley Monteith het noemt) "The Brotherhood of Darkness", verbergt men opzettelijk voor het zicht de occulte aspiraties van het universalisme, welke uiteindelijk zal worden opgevat in een één-wereld orde en een één-wereld-religie onder de zoon van Lucifer - Apollo/Osiris/Nimrod - of zoals Manly Hall uiteenzet:

De uitkomst van de 'geheime bestemming' is een Wereld Orde, geregeerd door een koning met bovennatuurlijke krachten. Deze koning is de nakomeling van een goddelijk ras, dat wil zeggen, dat hij behoort tot de Orde van de Verlichten [Illumined] voor degenen die tot een staat van wijsheid zijn gekomen en dan behoren tot een familie van heldhaftig-volmaakte mensen. [v]

Toen Hall dit verbluffend scherpzinnig commentaar aanbood over de toekomstige Maçonnieke "Koning" die "afstamt van een goddelijk ras" of van de "Verlichte" (luciferische) "heldhaftige-geperfectioneerd" (half-mens, half-god) mens, verwoordde hij precies wat de Wachters hadden gedaan, en wat de profetie van Sibille is over het Grote Zegel van de Verenigde Staten, en wat zal plaatsvinden met de komst van Apollo/Osiris/Nimrod.

Hebben de houders van de geheime bestemming van Amerika ook het tijdstip van aankomst van hun koning verborgen voor de openbare mening? Wij geloven dat ze het deden, maar dat de gehele profetie - wie, wat, wanneer en waar - openlijk is gecodeerd binnen de twee Maçonnieke artefacten: de nationale code, bekend als de Grote Zegel van de Verenigde Staten, en de "sleutel" die we voor dit moment het Verloren Symbool zullen noemen. De middelen om begrip te krijgen van de Novus ordo seclorum die zal tronen als de Apollinische leider, kan ook bekend zijn bij Hall, zoals hij terecht heeft opgemerkt dat de "onvoltooide piramide" op de keerzijde van de Zegel de "geschraagde instelling is die symbolisch de taak van vervulling heeft die de Amerikaanse regering werd opgedragen vanaf de dag van haar oprichting." [vi]

Eerder hebben we de reacties samengevat van Hall over de "massa aan occulte en Vrijmetselaars symbolen" op het Grote Zegel, waarvan hij geloofde dat alleen studenten van archaïsche of esoterische symboliek in staat zijn om nauwkeurig te ontcijferen wat deze zijn. Dit omvat ook de keerzijde van de Grote Zegel, waar een Amerikaanse zeearend is geïllustreerd als een schrandere mythische feniks - zo belangrijk voor de Maçonnieke mystiek - met een bundel pijlen in zijn linker klauw, terwijl zijn rechter klauw een olijftak grijpt. "Maar," zo Hall ging verder met te zeggen:

Als dit ontwerp op de omgekeerde zijde van het zegel is afgestempeld met de ondertekening van de Orde van de Quest, komt het ontwerp op de achterzijde nog meer in betrekking te staan met de oude mysteriën... Hier wordt de grote piramide van Gizeh voorgesteld, bestaande uit dertien rijen van metselwerk, met tweeënzeventig stenen. De piramide is zonder topsteen, en boven het bovenste platform zweeft een driehoek met daarin het alziend oog, omgeven door lichtstralen... De combinatie van de feniks, de piramide en het alziend oog is meer dan een toeval of toevallig samenloop... Er is slechts één mogelijke oorsprong van deze symbolen, en dat zijn de geheime genootschappen die 150 jaar voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog naar dit land kwamen... Er kan geen twijfel over bestaan dat de Grote Zegel rechtstreeks werd geïnspireerd door deze orden van het menselijk Quest, en dat het doel van deze natie is dat het dient voor het doel, zoals gezien en bekend bij de Founding Fathers. [vii]

Zoals Manly Hall deed, de drieëndertigste vice-president van de Verenigde Staten, en ook de 32ste-graads vrijmetselaar Henry Wallace, zij keken naar de onvoltooide piramide met het alziende oog zwevend daarboven op de Grote Zegel als centraal in de profetie van een Nieuwe Wereld Orde. Wanneer de Verenigde Staten zijn positie innam als de hoofdstad van de wereld, geloofde hij dat de Grote Architect zou terugkomen en figuurlijk als alziend oog boven op de piramide zou worden geplaatst als de afsluitende "apex steen".

Maar wiens alziend oog is dit eigenlijk?

()

Terwijl er voortdurend verschillende versies van het oog van de voorzienigheid of het alziende oog binnen de verschillende culturen verschenen, kan de oorsprong van elk daarvan meestal worden begrepen binnen de context van een verwante symboliek. In het geval van het alziend oog op de Grote Zegel van de Verenigde Staten, dat in verbinding staat met een afgetopte Egyptische piramide en de Osiris-Apollo-gerelateerde motto's, en zeker de cultuur bepaalt waarnaar dit specifieke "oog" verwijst, en dat de zonnegodheid vertegenwoordigd: als zijnde Osiris/Horus/Apollo/Nimrod.

Dit wordt verder geïllustreerd door de "numerologische waarden" van de geheimzinnige motto's, die zorgvuldig werden gekozen voor het Grote Zegel, vanwege hun verbinding met de heidense godheid. Zo belangrijk was het dat de Vrijmetselaarsgetallen drie (3) en dertien (13) worden versterkt met de meervoudige-naam "god". (De nummers drie en dertien zijn historisch verbonden met de goden Apollo, Osiris en Nimrod, en dit is waarom, bijvoorbeeld, de Amerikaanse ruimtemissie Apollo 13 werd vernoemd naar deze godheid en dit nummer had). Dat was niet alleen het oorspronkelijke getal van de Amerikaanse staten, maar opzettelijk vastgesteld als dertien, waarvan Vrijmetselaar David Ovason bevestigt - die Robert Hieronimus, die beschouwd wordt als een van de belangrijkste autoriteiten ter wereld op het Grote Zegel, een "uitzonderlijk goede referentie" noemt - dat hier een letter werd "afgesneden" van het Latijnse woord saeclorum (de gebruikelijke spelling) tot het woord seclorum om bij te dragen aan de drie sets van dertien op de keerzijde van het Grote Zegel.

Na het herkennen dat het topmotto, annuit coeptis, de verplichte dertien letters had, heeft Ovason erop gewezen dat van saeclorum een letter was weggenomen vanwege het motto, Novus ordo seclorum, zodat de zinsnede uiteindelijk zeventien letters zou bevatten, die wanneer toegevoegd aan de negen cijfers in de Romeinse datum, het in totaal zesentwintig, of twee sets van dertien letterszou zijn. Gecombineerd met de topmotto zijn deze drie reeksen van dertien erg belangrijk, zegt Ovason, teneinde de drie-eenheid te weerspiegelen in het Grote Zegel: "Oog van Voorzienigheid, en de nominale driehoek waaruit de piramide is opgebouwd." [ viii]

Puur gebaseerd op de symboliek van de Grote Zegel is wat de drie-eenheid van deze drie sets van dertien aanduidt gezaghebbend geïdentificeerd als Osiris, Horus en Isis, respectievelijk de heidense versies van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gebruik van het getal dertien op deze manier verbindt ook het Grote Zegel aan de mythologische en astrologische betekenis van de legende van Osiris als de stervende en de opstijgende god. Het was blijkbaar zo belangrijk om deze talisman-achtige waarde dertien te handhaven, dat andere fasen van het ontwerp en indeling van Washington DC dienovereenkomstig werd gecoördineerd, zegt Ovason. Dit omvat het leggen van de hoeksteen van het Witte Huis op 13 oktober 1792 door de vrijmetselaars, en de 'Vierde Juli ondertekening' van de Verklaring van Onafhankelijkheid, dertien dagen na de zomerzonnewende, zodat de zon staat in Sirius. In de Egyptische mythologie vertegenwoordigde Osiris de zon, terwijl de ster Sirius Isis symboliseerde, en dertien was het aantal stukken van Osiris, dat Isis nog kon vinden nadat Seth, nadat zijn kwade broer hem had vermoord en veertien stukken van hem in de Nijl gooide. Isis zocht de rivieroever tot ze elk stuk weervond, met uitzondering van zijn genitaliën, die werd opgeslokt door een vis. Isis verving het ontbrekende orgaan met een Obelisk en op magische wijze bevruchtte ze zichzelf met Horus. Daarom is in de Vrijmetselarij, evenals in de oude Egyptische mythologie, het getal dertien in totaal dertien keer gebruikt op het Grote Zegel, geteld aan de voor- en achterzijde, en is het nummer dat de terugkeer of de opstanding van Osiris vertegenwoordigt.

Deze mythologie was zo betekenisvol voor de oprichting van de Verenigde Staten en de bouw van haar hoofdstad - inclusief de vermiste genitaliën van Osiris die wordt vertegenwoordigd door de 6.666-inch-hoge Egyptische Obelisk, bekend als het Washington Monument - dat bijna alle van Davids Ovason's meer dan vijfhonderd pagina's tellende boek, Geheime Architectuur van de hoofdstad van ons land dat is gewijd aan de vaststelling van een enkelvoudige correlatie tussen Washington DC en de Maagd, het sterrenbeeld van Isis, of wat Ovason noemt: "Isis, die het hoofd is van het vrouwelijke mysterie-godheden en het prototype van de Maagd." [ix]

()

Deze verbinding bestond vanaf de dag dat de vrijmetselaars zich op 15 april 1791 verzamelden, te beginnen om 3:30 PM (als gevolg van de mystieke waarde, drieëndertig) vanwege de astrologische positie van Jupiter en Maagd, en wat dit zou betekenen voor de geheime lot van Amerika:

Om precies 3:30 PM, Jupiter... begon boven de horizon uit te stijgen. Het stond in de 23 graden van de Maagd... Op deze manier, met de dierenriem-kracht van de Maagd, die in latere maçonnieke kringen werd genoemd "de Prachtige Maagd", was deze in staat om haar goedaardige invloed uit te oefenen op de bouw van de federale stad... Een paar van de vele vrijmetselaars aanwezig bij deze plechtigheid zou zich te goed bewust zijn geweest alleen al van de ingrijpende gevolgen van wat ze aan het doen waren... Het is vrij duidelijk dat het ceremoniële plaatsen van de stenen in verband stond met meer dan alleen de oprichting van het federale district: het was op de een of andere manier verbonden met de toekomstige bestemming van Amerika zelf. [x]

Door de Verenigde Staten in te wijden door middel van haar astrologische aanpassing aan de "Maagd"-constellatie van Isis, hadden de oprichters van de "bestemming" van Amerika, zich gewijd aan het vervullen van de geheime leer van de vrijmetselarij, zoals dit ook tot uiting komt in de Osiris/Apollo symboliek van het Grote Zegel, wat betrekking heeft op de onderdanigheid - nu en bij zijn terugkeer als Antichrist- aan Osiris/Apollo/Nimrod.

Interessant is dat dezelfde toewijding aan Osiris / Isis / Apollo bestaat in New York, waar de gebeurtenissen van 11 september 2001 leidden tot een duw in de richting van de Novus ordo seclorum. Het Vrijheidsbeeld in de haven van New York, die de maçonnieke "Toorts van Verlichting" vasthoudt, werd in 1884 aangeboden als een geschenk aan de Amerikaanse vrijmetselaars door de Franse Grand Orient Tempel Vrijmetselaars.

()

Ontworpen door de Franse vrijmetselaar en beeldhouwer Frederic Auguste Bartholdi en gebouwd door een andere Franse vrijmetselaar, Gustave Eiffel, werd het beeld oorspronkelijk geïdentificeerd als "de godin Isis", met het hoofd van het standbeeld gevormd om de "Griekse zonnegod Apollo... te representeren, zoals bewaard op een oude marmeren tablet (vandaag in het Archeologisch Museum van Corinthië, Griekenland) - waar Apollo voorgesteld is als een zonnegod, gekleed in een gelijksoortig gewaad, met op het hoofd een 'uitstralende kroon' met de zeven uitstekende stralen als de Helios-Apollo zonnestralen." [xi]

De legende van Osiris en Isis in verbinding met Apollo, het magische getal dertien, en de geschiedenis rond hun mythes wordt vaak openlijk besproken in de Vrijmetselaars en de broederschapsvriendelijke literatuur. Bijvoorbeeld, in Morals and Dogma noemde Albert Pike de esoterische betekenis van de Osirische epische lengte, eraan toevoegend dat het lagere niveau in de Vrijmetselarij (Blauwe Metselaars) onwetend zijn van de ware betekenis, die alleen bekend is aan hen die "ingewijd zijn in de mysteriën". [xii] Pike sprak ook over de ster Sirius, verbonden met Isis, en later met Lucifer/Satan als "nog steeds glanzend" in de vrijmetselaarsloges als "de vlammende ster". Elders in Morals and Dogma herhaalde Pike dat het "Alziende Oog... het symbool was van Osiris" [xiii] en dat de "Zon door de Grieken het Oog van Jupiter werd genoemd, en het oog van de wereld; en ons Alziend Oog is in onze Loge's." [xiv]

Zodra mensen deze verlichte Vrijmetselaars-verbinding met de "drie-eenheid" op het Grote Zegel van Amerika begrijpen, en wat de profetische symboliek, de motto's en de numerologie impliceren, wordt het duidelijk waarom er zoveel moeite is om vooruit te komen al zo lang door degenen die het nodig vonden om deze buitengewone lotsbestemming te verbergen. Ovason erkent deze samenzwering van stilte dan ook:

Het motto op de bovenkant van het Zegel, Annuit Coeptis, is van Virgil... uit de Aeneis ... Dit is een gebed tot de god Jupiter... We moeten opmerken dat terwijl het onderwerp van de keerzijde van het zegel ongetwijfeld heidens is - als symbolisch voor het hermetische Egypte - het superieure motto zelf een gebed aan een heidense god is. Zou dit de reden zijn waarom er zo veel terughoudendheid is geweest over de keerzijde van het Zegel, om dit in het daglicht te brengen? Ongeacht wat de aard van de godheid is, is het gebed, op deze manier gericht, een petitie dat de gedurfde onderneming [het geheime lot van Amerika zoals gesymboliseerd in de "afwerking" van de piramide] mag worden voltooid, en dat het nieuwe tijdperk zijn vervulling zal vinden. [xv ]

Ovason, een vrijmetselaar wiens onderzoek lof verdiende van Fred Kleinknecht, een Soeverein Groot Commandeur in de 33ste graad van de Hoge Raad van Vrijmetselaars in Washington DC, moet worden bedankt voor het onbedoeld onthullen van wat de Illuminatus stiekem al eeuwenlang weet - dat het Grote Zegel van de Verenigde Staten een heidense profetie is en een petitie aan een heidense god (dezelfde entiteit die de Bijbel identificeert bij de naam van Antichrist van de eindtijd) om te helpen bij het afsluiten van het grote werk bij zijn terugkeer. "Wanneer we het belang van deze New Age verwachtingen hebben begrepen," zo concludeert Ovason, "zijn we in een betere positie om te begrijpen waarom het ontwerp voor deze keerzijde [van het Grote Zegel] zo consequent verborgen is gebleven." [xvi]

Volgend deel: ZE VERBORGEN DE GEGEVENS FEITELIJK IN OPENHEID

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 6

Bron: ZENITH 2016

printen??? spaar papier en inkt.