www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012
dat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 16 mei 2013

DEEL 3: OBAMA ALS MESSIAS

()

Laten we teruggaan naar 2008 en kijken naar de ongekende messiaanse retoriek die verslaggevers, politici, beroemdheden en zelfs predikers gebruikten bij het vieren van de "spirituele soort" van Obama's snelle opkomst, van een totale onbekendheid naar Amerikaans president, en hoe sterk dit het verlangen van de mensen weerspiegelt naar het komen van een aardse redder.

Columnist Mark Morford van de San Francisco Chronicle karakteriseerde hem als "een soort van krachtige helderheid". Naar de mening van Morford's was dit zo omdat Obama "een Verlichte is, een zeldzaam soort afgestemd wezen die het vermogen heeft om... te helpen met het inluiden van een nieuwe manier van zijn op de planeet". [i] De decaan van de Martin Luther King Jr International Kapel, Lawrence Carter, ging nog verder, het vergeleek Obama met de komst van Jezus Christus: "Het is krachtig en significant op een spiritueel niveau als er sprake is van de opkomst van Barack Obama... Niemand zag hem komen, en christenen geloven dat God bij ons komt vanuit vreemde hoeken en plaatsen die we niet verwachten, zoals Jezus die wordt geboren in een kribbe." [ii] Dinesh Sharma, een marketing wetenschapsconsultant met een doctoraat in de psychologie aan Harvard, taxeerde Obama ook zo: "Velen... zien in Obama een Messias-achtige figuur, een grote ziel, en die hem liefkozend Mahatma Obama noemen." [iii] Het zou gemakkelijk zijn geweest om zulk soort commentaar een New Age-achtige weerklank te noemen, ware het niet dat soortgelijke passie op de lippen lag van zoveel mensen. Het volgende is een korte lijst van soortgelijke uitdrukkingen uit diverse nieuwsbronnen:

Barack's oproep is eigenlijk messiaans... hij... communiceert met God-achtige energie... Wat als God besloot zich te incarneren als mannen "hoop en verandering" prediken? En wat als we... het laten ontglippen, en er geen gebruik maken... om te worden geleid door God! - Steve Davis, Journal Gazette [iv]

Dit is groter dan Kennedy... Dit is het Nieuwe Testament! Ik voelde, deze trilling gaat omhoog in mijn gebeente. Ik bedoel, ik heb dat niet vaak. Nee, serieus. Het is een dramatische gebeurtenis. - Chris Matthews, MSNBC [v]

Voelt het niet alsof een speciale hand Obama leidt op zijn reis, ik bedoel, zoals hij heeft gezegd, de volstrekte onwaarschijnlijkheid van dit alles? - Daily Kos [vi]

Obama, voor mij is hij niet zomaar een gewoon menselijk wezen, maar inderdaad een geavanceerde ziel, gekomen naar Amerika om het uit deze puinhoop te leiden. - Lynn Sweet, Chicago Sun Times [vii]

Hij werkt niet op hetzelfde vlak als de gewone politici... de agent van verandering in een tijd van revolutie, als een figuur, uniek gekwalificeerd om de deur te openen naar de eenentwintigste eeuw. -De voormalige Amerikaanse senator Gary Hart, Huffington Post [viii]

Hij is niet het vleesgeworden Woord [Jezus], maar de triomf van het woord over het vlees [beter dan Jezus?]... Obama is, op zijn best, in staat om ons terug te roepen naar ons hoogste zelf. - Ezra Klein, Prospect [ix]

Obama heeft de capaciteit om heroïsche krachten op te roepen uit de geestelijke diepten van gewone burgers en daaruit een symfonisch koor te ontketenen van unieke creatieve handelingen, met als gemeenschappelijke doel de ziel te temmen en de grote uitdagingen voor de mensheid te verlichten. - Gerald Campbell, First Things First [x]

Obama was... gezegend en zeer begunstigd... Ik denk dat... zijn verkiezing... door God werd bevolen. Ik ben een prediker en een pastor, ik weet dat dit Gods plan was... Ik denk dat hij wordt gebruikt voor een bepaald doel. - Janny Scott, New York Times [xi]

Hij zal niet alleen onze stad, staten en zielen genezen. Hij zal niet alleen het hemelse Koninkrijk brengen - gedroomd in zowel het platonisme als het christendom - op aarde. Hij zal de aarde zichzelf laten genezen. - Micha Tillman, de Vrije Liberale [xii]

Het evenement zelf is zo bijzonder dat een ander hoofdstuk kan worden toegevoegd aan de Bijbel om zijn betekenis op te schrijven. -Rep. Jesse Jackson Jr, Politico [xiii]

Hoewel hij probeerde om zichzelf subtiel te houden, moedigde Obama dergelijke publieke perceptie aan van hem als een "gezalfd" iemand wiens tijd gekomen was. Officieel produceerde de Obama-campagnereclame consequent het gebruikt van woorden als "geloof", "hoop" en "verandering". ()De Republikeinse kandidaat John McCain pikte dit op tijdens zijn campagne en gaf een cynische video uit, genaamd The One. Met behulp van enkele van de eigen woorden van Obama tegen hem gebruikt, bespotte de video Obama's optreden als een Christus-achtige figuur, die in New Hampshire zei: "Een lichtstraal zal schijnen en die je zal verlichten, en je zult een openbaring ervaren en plotseling beseffen dat je heen moet gaan naar de stembus en stemmen voor Barack! "De video faalt in het vermelden dat het hebben van een "openbaring" eigenlijk betekent het plotselinge besef of begrip van een verschijning van de godheid aan de mens. Een ander deel van de video is opgenomen tijdens Obama's nominatie-overwinningstoespraak in St. Paul, Minnesota, waar hij zegt: "Dit was het moment waarop de stijging van de oceanen begint te vertragen en onze planeet zal gaan genezen." Iedereen die de presidentiële campagne zou volgen, zou dezelfde nuances hebben opgepikt: engelachtige kinderen bij elkaar, die zingen over Obama; logo's met beeltenissen als de stralen van het zonlicht stralend vanuit zijn O-vormig handteken (een gebaar dat ook Hitler gebruikte); boeken zoals van Nikki Grimes 'Barack Obama: Zoon van Belofte , Kind van Hoop (Simon & Schuster), vergelijkingen met Plato's "Filosofische Koning", zonder wie onze ziel verbroken zal blijven; vergelijkingen met de "spiritueel verlichte" Mahatma Gandhi, vergelijkingen met de zonne-held Perseus, vergelijkingen met Jezus Christus, en zelfs vergelijkingen met God Zelf.

De wereld is "op zoek naar een superster", schreef de stichter van "Profetie in het Nieuws", JR Church, voordat hij overleed. Men wil een man, zei hij:

...die de problemen van onze planeet kan oplossen. Die ongrijpbare droom van een wereld zonder oorlog, armoede en ziekte is altijd net buiten ons bereik gebleven. De meeste politici zijn verbijsterd en overweldigd door de omvang van het probleem. Zij zijn ervan overtuigd dat het dilemma niet opgelost kan worden door de commercie of systemen, of het nu de democratie is of het socialisme. De meesten geloven dat ze alleen kunnen worden opgelost door een man - als een bovenmenselijke superster! [xiv]

Terwijl velen van ons in verwarring achter hun oren krabben, waren er veel religieuze mensen tijdens zijn intocht in het Witte Huis, die dachten dat Obama de bovenmenselijke superster was waarop de wereld heeft gewacht, of in ieder geval dat hij een voorloper van 'The One' was. Tientallen kerken en religieuze groepen, waaronder belangrijke protestanten, organiseerden activiteiten om de inauguratie van Obama aan te merken als een "spiritueel" evenement. Randall Balmer, hoogleraar Religie in de Amerikaanse geschiedenis aan de Columbia University, gaf toe dat hij nog nooit zoiets eerder had gezien. [xv]
CNN ging zelfs zo ver om de inauguratie van Obama te vergelijken met de Hajj - de reis van moslims naar de heilige stad Mekka, een verplichte pelgrimstocht die een goede illustratie is voor hun toewijding aan Allah. [xvi]
In Des Moines, Iowa werd bij een inaugurele parade voor Obama een simulatie opgenomen van de triomfantelijke intocht van Christus, waarin een facsimile van Obama op een ezel reed. Als de voortging op zijn weg door de straten, werden palmtakken uitgedeeld aan omstanders, zodat zij ermee konden zwaaien, zoals de aanbidders van Christus deden in het eenentwintigste hoofdstuk van Mattheüs. [xvii]
Verschillende organisaties, waaronder het christelijke 'Defense Coalition and Faith and Action', kwamen samen om te presenteren wat was aangekondigd als een toepassing voor het eerst voor een Amerikaanse presidentiële inhuldigingen - zalfolie aanbrengen op de deurposten van de gebogen deuropening die Obama passeerde toen hij het platform betrad in de Westelijke zijde van de hoofdstad om te worden beëdigd, waar congreslid Paul Broun (Georgia) onderdeel was van het ritueel, samen met ds. Rob Schenck, die zei: "Zalving met olie is een rijke traditie in de Bijbel en ... symboliseert de toewijding, of het instellen van iets wat apart gesteld wordt voor God." [xviii]
Niet tevreden met alleen het gebruik van heilige zalfolie om Obama in te wijden ten behoeve van Gods gebruik, verzamelden ongeveer tweeduizend New Agers, Wiccans en Shamanen zich bij Dupont Circle -wat werd uitgekozen omdat het wordt beschouwd als het homo centrum van Washington DC, maar ook als de linkerpunt van het Vrijmetselaars Pentagram ten noorden van het Witte Huis - om deel te nemen aan een reinigende ceremonie om het Witte Huis te zuiveren voor Obama van boze geesten (waarvan ze zeiden dat die door Bush waren gebracht). Een Shaman maakte het evenement officieel door de verlichting van bundels salie, die smeulden en een dikke, blauwe aromatische rook afgaven. "Saging", zoals het wordt genoemd, en waarvan de Wicca traditie gelooft dat dit boze geesten verdrijft. [xix]
Zelfs de conventionele inaugurele gebeden, die van oudsher zijn aangeboden tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen in de installatie ceremonies, droegen een ongeëvenaarde New Age smaak rond deze tijd. Rick Warren, beschouwd als de meest christelijke pastor van Amerika, sprak een zegen uit in de naam van de islamitische versie van Jezus (Isa), terwijl de bisschop van New Hampshire, Gene Robinson, een beroep deed op de "God van onze vele inzichten".

Terwijl dit alles hoogst ongebruikelijk was, zelfs ongekend, was het niet verwonderlijk. Obama had tijdens de campagne veel tijd doorgebracht om zichzelf te distantiëren van de conservatieve christenen, evangelicals, en vooral 'Religious Rechts' (dat een prominente wending hadden genomen naar de Republikeinen sinds Ronald Reagan president was), er tegenin gaande dat zijn geloof meer universalistisch was, en overtuigd Bijbels onfeilbaar. In een vijf minuten durende video, beschikbaar op YouTube (zie de eindnoten voor het adres), was een pre-electorale speech van Obama zeer cynisch specifiek over het Bijbelgezag van het Oude en Nieuwe Testament en bespotte het zelfs. ()"Wat we ook ooit waren," zegt Obama op de video, "wij zijn niet langer een christelijke natie." Hij voegde eraan toe: "Democratie vereist dat de religieus gemotiveerden hun zorgen vertalen naar de universele, eerder dan naar de religieuze waarden... Dit gaat moeilijk worden voor sommigen die geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel, zoals veel evangelicals doen." [xx]
Bijgevolg werd de bewuste poging van Obama om Amerika weg te halen van het conventionele christendom op grote schaal omarmd door mensen die zich identificeren met de man waarvan bekend is dat zijn maçonnieke embleem een ring is die zegt: "Er is geen god behalve Allah," en een klein idool van de hindoe-god Hanuman in zijn zak heeft -wier zegeningen hij zocht in de race om het Witte Huis - een godheid over wie Rudyard Kipling schreef in zijn korte verhaal: "Het merkteken van het beest". Voor Obama, die opgroeide in een huishouden waar de Bijbel, de Koran en de Bhagvat Gita op de boekenplank naast elkaar stonden, kan de georganiseerde religie het best worden omschreven als "innige gedachten gekleed in het gewaad van vroomheid", maar toch een nuttig politiek instrument. En dus gebruikt hij het meesterlijk, en verkreeg een cultus die volgde op zijn doen. Door februari 2009 had Obama Jezus Christus vervangen als Amerika's nummer een persoon, volgens een Harris-poll, en een toewijding aan zijn wordt-één, wordt al mystiek is zich blijven verspreiden in de esoterische kringen, met de evangelisten van de nieuwe religie waarin wordt opgeroepen het "vermoeide" geloof van onze vaderen te vervangen door de wereldwijde nieuwe. Terry Neal, schrijvend voor Hamilton Spectator, is zo'n discipel, en verkondigt dapper: "Het geloof van onze vaders zijn we nu moe... slechts een globale kijk op de wereld zal volstaan. Het huwelijk van een geloofwaardig geloof met het huishouden van de overheid als een samengaan, dat moet worden aangegaan. "Dit moet gebeuren onder Obama, zo concludeert Neal, want alleen dan zal er "vrede op aarde komen en goede wil jegens allen." [xxi]

Hoewel het moeilijker is om de brede aantrekkingskracht van Obama's New Age filosofie te begrijpen betreffende de vele evangelische en katholieke kiezers die hem gesteund hebben, is het fenomeen tot op zekere hoogte te verklaren als het gevolg van een veranderende cultuur. In de afgelopen vijftig jaar, en vooral toen de babyboomers aandachtig luisterden naar predikanten, die hen vertelden zich te concentreren op hun menselijke potentieel en de "god in ons allen" en oosterse filosofieën van monisme, pantheïsme, hindoeïsme, en groei van zelfrealisatie. Daardoor kregen de Amerikanen een verleidelijke kans om de "achterhaalde ideeën" van het fundamentele christendom af te werpen en een meer 'verlicht', monistisch wereldbeeld aan te hangen (alles is een). En gericht op het volbrengen van iets waar de bouwers van de toren van Babel in faalden (het verenigen van de massa's van de wereld onder één religieuze paraplu), werd God beschouwd als pantheïstisch, en begrepen de mensen eindelijk goddelijke leden te zijn van het geheel dat "God" is. Heidenen beweren dat dit principe van innerlijke godheid ouder is dan het christendom, en dat is ook waar. Het evangelie volgens deze New Age concepten - een evangelie van het 'god' zijn, of worden - is zo oud als de val van de mens. Het begon toen de slang tot de vrouw zei: "gij zult als God zijn" (Genesis 3:5), en dat zal ook het zenith - hoogtepunt - zijn tijdens het bewind van de antichristelijke god-koning.

TWEEDE TERMIJN VAN OBAMA-MESSIANISME BLIJFT

Zovelen, waaronder deze auteur, waren absoluut verbaasd dat Barack Hussein Obama werd herkozen in 2012, in plaats van te worden verwezen naar de prullenbak van een mislukte presidentstermijn. Gezien zijn buitengewoon trieste bestuur (de ergste in de Amerikaanse geschiedenis), en de verschrikkelijke toestand van de economie onder zijn leiding (ook de ergste in de geschiedenis), waren de meeste zakenmensen en politieke conservatieven ervan overtuigd dat zelfs een aap een beste kans zou hebben onder het electoraat in 2012. We zaten niet alleen verkeerd, maar we ontdekten heel snel dat het verlangen onder degenen die hem als een God wensen te ontvangen, sterk gebleven is. Dit verbeeldde de Oscar-winnende acteur Jamie Foxx bij de Soul Train Awards toen hij het publiek aanmaande om eer te geven aan "onze Heer en Heiland, Barak Obama", evenals ook de straatverkopers in Washington DC met de verkoop van posters van Obama als de tweede komst van Jezus Christus. Newsweek Magazine volgde met een duidelijke verwijzing naar de terugkeer van Jezus Christus op hun cover van Obama en de kop: 'The Second Coming', terwijl hoogleraar Barbara A. Thompson haar nieuwe boek uitgaf: Het evangelie volgens Apostel Barack, waarin ze haar visie detailleerde over het goddelijke van Obama als gelijk of superieur aan de zending van Jezus Christus: "In het overwegen van de manieren om Barack te helpen in zijn 2012-herverkiezing gebeurde er iets wonderbaarlijks," schrijft ze. "Ik voelde Gods (Zijn) geest die me wenkte in mijn dromen 's nachts. Luisterend, voorzichtig, leerde ik dat Jezus op aarde rondliep om een meer beschaafde samenleving te creëren, Martin (Luther King) liep op de aarde om een meer verantwoorde samenleving te creëren, maar Apostel Barack, de naam genoemd in mijn dromen, zou op de aarde lopen om een meer geëgaliseerde samenleving te creëren..." [xxii]
We zouden verder kunnen gaan, wijzend naar voorbeelden als Michael D 'Antuono's schilderij "De Waarheid", met Obama die een kroon draagt van doornen met zijn armen uitgestrekt als aan een kruis. Het Democratisch Nationale Conventie-gebed met de naam van de president en een kalender waarop men hem verklaarde als "van de hemel gezonden" (met in de maand november een beeltenis van de president met de handen van de mensen op zijn rug en de zin "De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken"), en foto's van Obama met het bijbelvers uit Johannes 3:16: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Een maand na de verkiezingen werd het Obama-messianisme voortgezet onder mensen over de hele wereld toen ze Kerstmis vierden met kerststallen die beeldjes van Obama bevatten als de geprofeteerde Koning der koningen. Dit zou verder kunnen gaan, maar je hebt waarschijnlijk het punt al begrepen. Een groot deel van de wereld is er nu klaar voor, ja zelfs hongerig naar de komst van de Mens der zonde.

()

Omgekeerd is dit waar de contrasterende sociale feedback even interessant wordt als deze Public Policy peiling die werd uitgebracht in april 2013, waaruit blijkt dat een op de vier Amerikanen denkt dat Obama werkelijk de Antichrist kan zijn. Zelf heb ik het standpunt dat Obama een soort antichrist is, maar waarschijnlijk niet de laatste, die is beschreven in het boek Openbaring (tenzij er iets dramatisch of buitenaards zou gebeuren met zijn mentale scherpte en/of de genetica, zoals beschreven in hoofdstuk acht van het aanstaande boek ZENITH 2016). En niet de laatste reden daarvoor is dat hij niet is, voor zover ik weet, een Romein zoals geïdentificeerd door de profeet Daniël (hoofdstuk 9:26). Niettemin heb ik als gevolg van de peiling in april 2013 besloten om uit te vinden wat andere geleerden in dit verband geloven. Sommigen, zoals de legendarische omroepman Noah Hutchings, die gelooft dat er een kleine kans is dat Obama 'de boze' zou kunnen zijn. In antwoord op mijn vraag, mailde Noah: "Tom, over Obama als zijnde de antichrist, weten we uit 1 Johannes 2:18 dat er in de laatste dagen veel antichristen zouden komen. Van de tekenen in onze tijd is het duidelijk dat we in de laatste dagen zijn, en het is duidelijk dat Mr. Obama een antichrist is. Zou hij de uiteindelijke antichrist kunnen zijn? Mogelijk. Hij is de enige persoon die deze natie meer als Sodom en Gomorra heeft gemaakt dan enig ander mens, president of anderszins. Hij heeft contacten met een vreemde god, en mensen over de hele wereld aanbidden zijn beeld op de televisie." Andere deskundigen - ik heb contact opgenomen met mannen als Dr Chuck Missler, Jonathan Cahn, Texas megakerk pastor Robert Jeffress, pastor Mark Biltz en meer - vinden Obama te veel een 'lichtgewicht' om de uiteindelijke Antichrist te zijn, hoewel ze wijzen op een aantal diepgaande vergelijkingen tussen Obama en de komende 'mens der zonde'. Bijvoorbeeld, men merkte op hoe Obama met zijn 'pakket aan zaken' een persoon zonder enig succes is, over wie het publiek vrijwel niets weet, die komt 'uit het niets' om zich de meest krachtige zetel (troon) toe te eigenen in de wereld. Een ander wees erop hoe Obama een nabootser is van activiteiten van antichristelijke figuren door de geschiedenis heen, waaronder het verhogen van de belastingen (zie Daniël 11:20), en het doorduwen van een steeds maar grotere overheid, en de druk op Israël om land over te gegeven dat hen door God gegeven is. Dit laatste punt speelde in de hoofden van velen toen president Obama was aangekomen in Israël op 20 maart 2013 (wat, nogmaals, was bedoeld om Obama's messianisme te reflecteren toen bij zonsondergang op deze dag de tiende Nisan begon, de dag dat Jezus ook zijn triomfantelijke intocht deed in Jeruzalem als de "Messias" zijnde het Lam van het Pascha) onder de regering-Netanyahu, haar code-naam "Operatie: Brit Amim". Deze moderne Hebreeuwse term wordt in het Engels vertaald als "Onverbreekbaar Verbond", en weerspiegelt de oude profetie in het boek Daniël (9:27), waar de Antichrist een "vast verbond" sluit met Israël, zodat ze uiteindelijk hun derde tempel kunnen bouwen en hun priesterlijke activiteiten aanvangen, een overeenkomst die de Antichrist verbreekt "in het midden van de week" (van de zeven jaar durende verdrukking) als hij gelast de offers te staken en de tempel ontheiligt.

Maar het meest indringende antwoord dat ik kreeg op de vraag of Obama de Antichrist kan zijn, zal worden besproken in het volgende deel.

COMING UP: Ja of nee? Kan de antichrist aan het voorbereiden zijn om op het toneel verschijnen?

Deel 1 - Deel 2 - Deel 4

Bron: ZENITH 2016

printen??? spaar papier en inkt.