www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012 ...
dat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

30 april 2013

DEEL 2: NEW WORLD ORDER

Een nieuw onderzoek door Tom Horn

()

Het is al eeuwenlang verondersteld dat de voorwaarde voor de komst van de Antichrist een "nieuw leven" wereldorde zal zijn, onder een paraplu waarbij de nationale grenzen zich oplossen, alsmede de etnische groepen, ideologieën, godsdiensten, en economieën van de hele wereld orkestreren een enkele en dominante soevereiniteit.

Aan het hoofd van deze utopische regering, zal een enkele persoonlijkheid te voorschijn komen. Hij zal verschijnen als een man met een voornaam karakter, maar zal uiteindelijk "een meedogenloze koning" worden (Daniël 8:23). Met een heerszuchtig decreet zal hij de ene-wereldregering vormen, een universele religie, en het wereldwijde socialisme vergemakkelijken. Degenen die zijn New World Order weigeren zullen onvermijdelijk worden opgesloten of vernietigd, totdat hij ten slotte zichzelf verheft "boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet." (2 Tessalonicenzen 2:4).

Gedurende vele jaren werd de omschrijving van een Orwelliaanse maatschappij waarin de One World regering toezicht houdt op de kleinste details van ons leven en waarin de menselijke vrijheden worden uitgebannen, beschouwd als onwaarschijnlijk. Het idee dat ruig individualisme op de een of andere manier zou worden opgeofferd voor een verdoofde universele harmonie, werd verworpen door de grootste geesten van Amerika. Daarna, als in de jaren 1970, begonnen de dingen zich te veranderen. Na een oproep van Nelson Rockefeller voor de oprichting van een "Nieuwe Wereld Orde", heeft presidentskandidaat Jimmy Carter campagne gevoerd, zeggende: "We moeten een politiek machtsevenwicht vervangen met wereldorde politiek." Dit raakte een snaar bij de internationale leiders, onder wie president George Herbert Walker Bush, die in de jaren 1980 begon op te komen voor de één-wereld lofzang, met het aankondigen op de nationale televisie dat de tijd voor een "Nieuwe Wereld Orde" was aangekomen. De invasie in Irak in Koeweit/Babylon voorzag in de perfecte dekmantel voor de geallieerde troepen om aan de Babylonische "prins" te voldoen met de lancering van Desert Storm tegen Saddam Hussein's troepen, een inspanning waarmee Bush duidelijk maakte dat "te smeden voor onszelf en voor toekomstige generaties in een Nieuwe Wereld Orde ... waarin een geloofwaardige Verenigde Naties zijn ... functie kan gebruiken om de belofte en de visie van de VN-oprichters te vervullen. "Na deze eerste uitspraak, richtte Bush zich tot het Congres met de toevoeging:

Wat op het spel staat is meer dan een klein land [Kuwait] alleen, het is het grote idee - van een Nieuwe Wereld Orde, waarin de diverse naties bij elkaar worden getrokken in de komende zaak om de universele aspiraties van de mensheid te bereiken .... Dat is een wereld die onze strijd verdient, waardig voor de toekomst van onze kinderen ... de lang gekoesterde belofte van een Nieuwe Wereld Orde. [i]

()

Sinds de verbazingwekkende uitlating van de president heeft de parade van politieke en religieuze leiders in de Verenigde Staten en in het buitenland voor een pleidooi tot een Nieuwe Wereld Orde zich vermenigvuldigd. De Britse premier Tony Blair zei in een toespraak in Chicago heel eerlijk: "We zijn nu allemaal internationalisten, of we het nu leuk vinden of niet." Blair kon zich nauwelijks voorstellen hoe snel zijn leer zou aanslaan. Op 9 december 2008, zei de gerespecteerde chef buitenlandse zaken en columnist van The Financial Times, Gideon Rachman (die de 2003 en 2004 Bilderbergbijeenkomsten bijgewoond heeft in Versailles - Frankrijk, en Stresa - Italië), en gaf toe: "Ik heb nooit geloofd dat er een geheim plan was om de Verenigde Naties de VS te laten overnemen en heb ik nog nooit zwarte helikopters zien zweven in de lucht boven Montana. Maar voor de eerste keer in mijn leven denk ik dat de vorming van een soort wereldregering aannemelijk is." In het Verenigd Koninkrijk was Gordon Brown het niet alleen daarmee eens, maar in een artikel voor The Sunday Times, op 1 maart 2009, zei hij dat het tijd werd "voor alle landen van de wereld" om het "protectionisme" af te zweren en om te participeren in het nieuwe "internationale" systeem met de bank- en regelgeving, "om de eenentwintigste eeuw vorm te geven als de eerste eeuw van een werkelijk globale samenleving". Op 1 januari 2009 zei Michail Gorbatsjov, de voormalige staatshoofd van de Sovjet-Unie, dat de wereldwijde roep om verandering en de verkiezing van Barack Obama de katalysator was die uiteindelijk de wereld van de noodzaak voor een wereldregering zou overtuigen. In een artikel voor de International Herald Tribune zei hij:

"Over de hele wereld is er een roep om verandering. Dat verlangen was duidelijk in november, in een gebeurtenis die zowel een symbool is van deze behoefte aan verandering, en die een echte katalysator voor verandering zou kunnen worden. Gelet op de bijzondere rol die de Verenigde Staten blijft spelen in de wereld, en de verkiezing van Barack Obama gevolgen heeft die veel verder gaan dan alleen dat land."
"Als de huidige ideeën voor de hervorming van de financiële en economische instellingen van de wereld consequent worden doorgevoerd, zou dat suggereren dat we eindelijk het belangrijkste beginnen te begrijpen van globale regering."

Vier dagen later, op 5 januari 2009, klonk weer het koor dat oproept tot een Nieuwe Wereld Orde, door de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger, terwijl hij op de vloer stond van de New York Stock Exchange. Een verslaggever van CNBC vroeg Kissinger wat hij dacht wat de eerste acties moesten worden van Barack Obama als president in het licht van de wereldwijde financiële crisis. Hij antwoordde: "Ik denk dat zijn taak zal zijn om een algemene strategie voor Amerika te ontwikkelen in deze periode, zodat er echt een Nieuwe Wereld Orde kan worden gecreëerd." Kissinger vervolgde op 13 januari met een opiniestuk gedistribueerd door Tribune Media Services getiteld "De kans voor een Nieuwe Wereld Orde." Over de internationale financiële crises, die is geërfd door Barack Obama, daarvan heeft Kissinger gesproken over de noodzaak van een internationale politieke orde (wereldregering) die zal ontstaan en regeren met een nieuw internationaal monetair- en handelssysteem. "Het dieptepunt van de huidige internationale financiële systeem valt samen met een gelijktijdige politieke crises over de hele wereld," schreef hij. "Het alternatief voor een nieuwe internationale orde is een chaos." Kissinger ging in op Obama's buitengewone impact met het benadrukken op de "verbeelding van de mensheid", noemde het "een belangrijk element in de vormgeving van een Nieuwe Wereld Orde." [Ii]
Kissinger - een Rockefeller functionaris en lid van de Bilderberg groep, en van de Trilaterale Commissie die regelmatig opduikt op de lijsten van hooggeplaatste leden van de Illuminati - doorspekte zijn artikel met de belangrijkste zinnen van de Vrijmetselarij dogma's, waaronder de opmerking over het "alternatief voor een nieuwe internationale orde is chaos", een duidelijke verwijzing naar "ordo ab chao" uit de oude Metselarij, een verwijzing naar de doctrine van "orde in de chaos". Net als de mythische feniks vuurvogel, visualiseerde Kissinger de kans voor een Nieuwe Wereld Orde om te worden opgericht uit de as van de huidige wereldwijde chaos, precies het punt dat hij jaren eerder heeft gemaakt bij de Bilderbergerbijeenkomst in Evian - Frankrijk, op 21 mei 1991, met het beschrijven van hoe de wereld zou kunnen worden gemanipuleerd om gewillig de wereldregering te omarmen. Hij zei:

Vandaag zouden de Amerikanen verontwaardigd zijn als VN-troepen in Los Angeles de orde zouden herstellen, morgen zullen ze dankbaar zijn! Dit geldt vooral als ze horen dat er van buiten af een dreiging was, of het een echte is of een afgekondigde, dat ons bestaan werd bedreigd. Het is dan dat alle volken van de wereld zullen smeken om een wereldleider om hen te bevrijden van dit kwaad. Het enige wat iedere man angst aanjaagt is het onbekende. Wanneer dit scenario wordt voorgesteld, zal men de individuele rechten vrijwillig afstaan voor de garantie van hun welzijn, dat wordt gegeven door hun wereldregering. [Iii]

()

Tijdens zijn tweede inaugurele rede voorzag de Amerikaanse president George W. Bush eveneens het schrikbeeld van een Babylonisch-achtige, één-wereldregering. Op bijna religieuze toon citeerde hij het vrijmetselaarsgezegde, en zei: "Toen onze stichters een nieuwe orde der eeuwen uitgeroepen hebben ... handelden zij op een oude hoop die bedoeld is om te worden vervuld." [Iv]
New Age goeroe Benjamin Creme was nog duidelijker over hoe het huwelijk van politiek en religie van de Nieuwe Wereld Orde zich zou belichamen, toen hij een paar jaar geleden zei: "Wat is het plan? Het omvat de installatie van een nieuwe wereldregering en een nieuwe wereldreligie onder de Maitreia." (Maitreia is een New Age 'messias'). [V]
De vijf keer gekozen senator Barry Goldwater in de Verenigde Staten, uit Arizona, en Republikeins presidentskandidaat in 1964, voorzag eveneens de vereniging van politiek en religie als een katalysator voor een globale overheid. Bij het schrijven over de inspanningen van de achter-de-schermen werkende groepen, met inbegrip van de internationale bankiers, om te komen tot een Nieuwe Wereld Orde, zei hij dat het zou gebeuren door middel van een consolidatie "in de vier centra van de macht - politiek, monetair, intellectueel, en kerkelijk." Als de beheerders en scheppers van het nieuwe (profetische) systeem zou deze machtselite "regeren in de toekomst" van de mensheid, zo geloofde hij. [vi] Zo bezorgd was Goldwater over de consolidatie van het overheidsbeleid en de geloofsbelijdenis, dat hij op 16 september 1981 de unieke positie innam om te waarschuwen voor de politieke predikers op de vloer van de Amerikaanse Senaat, dat hij zou "vechten tegen elke stap op deze weg als zij [probeerden] om hun [religieuze ideeën] te dicteren aan alle Amerikanen in de naam van het conservatisme." De toenemende invloed van het Religious Right in de Republikeinse Partij was hinderlijk voor Goldwater, in het bijzonder vanwege zijn libertaire standpunten. Het moet ook de betrokken theologen bezorgd maken, en ik zeg dit als een man die vaak geassocieerd wordt met het Religious Right. Combineren van religieus geloof met politiek als wetgevend systeem van bestuur is de weg voor de formule waarop antichrist aan de macht zal komen. (Merk op hoe in het boek Openbaring, hoofdstuk 13, de politieke figuur van de Antichrist een ultra-nationale dominantie ontleent aan de wereld, met de religieuze trouw door de invloed van een kerkelijk leider die bekend staat als de valse profeet.) Noch Jezus, noch Zijn discipelen (die de wereld op z'n kop zetten door de prediking van het Evangelie van Christus, als de ware 'kracht van God', volgens Paulus) hebben ooit gedacht aan het doel van het veranderen van de wereld door een verdringing van een seculiere regering door een autoritaire theocratie. Sterker nog, Jezus maakte duidelijk dat Zijn volgelingen niet tegen de aardse autoriteiten zouden vechten, want Zijn koninkrijk was "niet van deze wereld" (Johannes 18:36).
Terwijl elke moderne burger - religieuze en niet-religieuze - de verantwoordelijkheid heeft om te lobbyen voor het morele goede, is het combineren van de missie van de kerk met politieke aspiraties niet alleen ongekend in de Nieuwe Testament theologie - waaronder het leven van Christus en het patroon van de nieuwtestamentische gemeente - maar, zoals Goldwater kan hebben gevreesd, een tragische regeling bedacht door sinistere krachten om de kerk haar ware kracht te ontnemen, met het verrijken van onoprechte bureaucraten, een rampzalige feit dat sommigen nu pas beginnen te begrijpen.

Achter deze scènes en verder kijkend naar de wereld van de niet-ingewijden leden, de alchemie en de rituelen van de occulte meesters - als de Illuminati, vrijmetselaars, Bones-mensen, Bilderbergers, en Bohemians - welke zijn gecombineerd om zo volledig mogelijk te harmoniseren binnen het recente Amerikaanse buitenlandse en binnenlandse beleid en duidelijk verwijst naar een angstaanjagende Sibyl geest, waarop binnen een nabije toekomsthorizon een leider van onbeschrijfelijke wreedheid zal verschijnen. Hoewel deze valse prins van vrede eerst zal lijken unieke antwoorden te geven op de meest uitdagende vragen van het leven, zal hij uiteindelijk de gecombineerde verdorvenheden vertonen van Antiochus Epiphanes, Hitler, Stalin en Genghis Khan, die allen typen waren van de Antichrist, maar slechts kinderspel. Hij zal zijn vuist opheffen: " Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen." (Openbaring 13:5-6). Hij zal de kampioen zijn in het aanbidden van de "oude goden" en "en ervoor zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden." (Openbaring 13:15); en hij zal een eeuwenoude mysteriereligie doen herleven. "Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke onreine geest, elke onreine vogel en elk onrein, afschuwelijk dier." (Openbaring 18:2).

Toch is de wereld klaargemaakt - inderdaad, hongerig voor - een politieke redder om nu op te staan met een plan om de mensheid te redden van hun onrust.

Treed het tijdperk van Obama binnen

Zal de wereld blijven, historici zullen ongetwijfeld registreren hoe er een messiaanse ijver was rondom de verkiezing van de vierenveertigste president van de Verenigde Staten, niet alleen in het weerspiegelen van een wijdverspreide afkeuring voor Bush zijn beleid, maar hoe, in de nasleep van 11 september 2001 de Amerikaanse psyche werd klaargemaakt voor expansieve veranderingen in het politieke en financiële beleid, een overkoepelende regeling te aanvaarden voor de redding uit de chaos. Onder deze historici, zullen er een paar zijn die ongetwijfeld betogen dat, zoals de National Duitse socialisten dit deden in de jaren na de Eerste Wereldoorlog, dat Barack Hussein Obama steeds een beroep deed op de rechteloze kiezers in de Amerikaanse samenleving door in te spelen op hun begrijpelijke angst door zichzelf te poseren als de essentiële dienaar van de verandering. Wat echter de meeste van deze historici waarschijnlijk niet zullen opnemen, is de betrokkenheid van de onzichtbare figuren van de Nieuwe Wereld Orde voor en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008. Als ze dat wel deden, zouden de grote aantallen mensen het toch niet geloven, het idee dat achter de wereldwijde chaos, die de aanleiding was tot Obama's populariteit, een geheim netwerk was, een transnationale hand die leiding gaf aan de loop van de beschaving. Geen rekening houdend met de geschiedenis, waaronder die van de laatste tijd welke is voltooid of zelfs op zijn minst oprecht erkennen dat achter-de-schermen de meesters die het internationaal beleid, bankwezen, financiën, effecten en uitwisseling, handel, grondstoffen en energiebronnen manipuleren. Talrijke werken, waaronder wetenschappelijke, hebben de punten verbonden tussen de uitspraken van de "superklasse" en de integratie van politici die de bestuursorganen van de nationale staten hebben overgeleverd aan de supranationale organisaties.

()

The Economist stelde in het jaar van de eerste verkiezing van Obama als president van de Verenigde Staten vanuit een onderzoek van de academische David Rothkopf, wiens boek Superklasse: The Global Power Elite and the World They Are Making, gedocumenteerd heeft hoe slechts een paar duizend mensen wereldwijd eigenlijk het merendeel van de beleidsmaatregelen dicteren op een wereldwijde schaal. The Economist beschreef dat dit relatief kleine aantal elites, als zijnde "werkend" in de "wereldomspannende instellingen ... [die] elkaar ontmoeten op wereldwijde evenementen zoals het World Economic Forum in Davos en de Trilaterale Commissie of ... de Bilderberg vergaderingen of de Bohemian Grove Seminars die elk jaar in juli plaatsvinden in Californië. "[vii]
In 2011 toonde een studie van het Zwitsers Federaal Instituut (SFI) aan dat minder dan honderdenvijftig technocratische "Super Entiteiten" -voornamelijk bestaande uit banken en families die hen bezitten - de controle hebben over 40% van de rijkdom in de wereld. De reeds lange tijd radiopresentator en auteur van Brotherhood of Darkness, Stanley Monteith, zegt dat deze personen deel uitmaken van een 'occulte hiërarchie' die de wereld regeert en de loop stuurt van de menselijke gebeurtenissen. "De beweging wordt geleid door machtige mannen die het christendom verwerpen, de 'donkere kant' omarmen, en zijn gewijd aan de vorming van een wereldregering en een wereldreligie," schrijft hij. "Zij controleren de overheid, de media ... veel bedrijven, en beide politieke partijen van de VS." [Viii]

Interessant mag emeritus paus Benedictus XVI hebben verwezen naar dezelfde groep toen hij in 2008 de diplomaten van de Verenigde Naties waarschuwde dat de multilaterale consensus, nodig om mondiale problemen op te lossen, "in crisis" was, omdat antwoorden op de problemen "ondergeschikt waren aan beslissingen van weinigen." Zijn voorganger, paus Johannes Paulus II, kan hetzelfde hebben erkend, gelovend dat een Een-Wereld regering onder leiding van een uitgesproken superklasse onvermijdelijk was. Voor zijn dood was het de prominente Amerikaanse politicoloog Samuel P. Huntington, die de uber-echelon naar voren bracht achter het streven naar een wereldwijde regering met een "samenzweringstheorie" voor de academische aanvaardbaarheid toen hij vastgestelde dat zij "weinig behoefte hebben aan nationale loyaliteit, de nationale grenzen zien als obstakels die gelukkig bezig zijn te verdwijnen, en de nationale regeringen zien als residu uit het verleden, wiens enige nuttige functie is om de wereldwijde operaties van de elite te vergemakkelijken."[ix]
Met andere woorden volgens deskundigen in internationale zaken, buitenlandse en binnenlandse politiek: de door belastingbetaler gefinancierde investeringen in de economie worden grotendeels bepaald door een bevoorrecht kader van families die zich gewijd hebben aan een Nieuwe Wereld Orde en de Een-Wereld regering.

Ik moet toegeven dat bij het schrijven van de eerste editie van Apollyon Rising 2012 in 2009, het moeilijk was om de verleiding te weerstaan een lange lijst van de namen, data, en organisaties te compileren, die de doelstellingen van de heersende elite helpen vormen. Dat zou gecumuleerd hebben in duizenden pagina's van onderzoeksmateriaal over de CFR, de Trilaterale Commissie, de Bohemians, de vrijmetselaars, de Bilderbergers, en andere Illuminatus subgroepen, inclusief mijn oorspronkelijke bedoeling over verschillende hoofdstukken van de lidmaatschappen in het verleden en heden van de grotendeels onbekende krachten die achter deze publieke zaken zitten. Op het einde heb ik vastgesteld dat er genoeg van dit soort materiaal reeds beschikbaar is voor het publiek, en dat dit boek beter gediend zou zijn bij de bewustmaking - voorbij de machinaties van financiers en occulte ideologen in die directe mondiale instellingen - door te laten zien dat achter hun matrix van illusie - waarvan de meeste burgers die ervaren als werkelijkheid - een arena van het kwade supernaturalisme zit, en onder deze menselijke "leiding" dit vrijwillig gaat worden georganiseerd. In meer dan dertig belangrijke bijbelteksten in het Griekse Nieuwe Testament gebruikt men de term kosmos, die een onzichtbare orde of bestuur beschrijft, een "regering achter de regering". Het is hier dat het menselijk ego, gescheiden van God, vijandig wordt tegenover de dienst aan de mensheid door het bekijken van mensen als grondstoffen die worden gemanipuleerd in de bediening van een duivelse ambitie. Voor sommigen is de oorsprong van dit fenomeen begonnen in het verre verleden, toen een "vuur in de hoofden" van de engelen veroorzaakte dat Lucifer zichzelf ging verheffen boven het goede van Gods schepping. De eens zo verheerlijkte geest werd gek, gedreven door een onbedwingbare dorst om te heersen, te veroveren en te domineren. Zijn val was de aanleiding tot een soortgelijke lust onder zijn volgelingen, die vandaag de dag nog steeds de menselijke agenten zijn van de duistere macht die een bevoorrechte "oorzaak-en-gevolg" relatie bewaken tussen de duivelse krachten en de mogelijkheid van het heersen over samenlevingen.

De doelstellingen van de geheime orders en de zeer reële krachten die ze dienen, worden zelden waargenomen door burgers in een democratische samenleving, die ervoor kiezen om te geloven dat nationale ambtenaren daadwerkelijk hun land regeren en hun belangen behartigen. Maar volgens heilige teksten, dat niet alleen een actieve samenwerking bestaat tussen de niet aangestelde sociale architecten en de gevallen engelen, maar dat politici in het bijzonder kwetsbaar zijn voor de "overheden en machten". Volgens de bekende exorcist Gabriele Amorth, die meer dan zeventigduizend gevallen behandelde van officieel exorcisme, bestaat het kwaad in de politiek, heel vaak zelfs. De duivel vindt het heerlijk om hen die politieke ambtsdragers zijn over te nemen..."[X]
Als resultaat is het niet moeilijk om te zien hoe Amerikaanse presidenten zich niet bewust zijn van hun rol als schaakstukken op een aards speelbord, in en uit zijn positie kan glijden als ze worden bewogen door "de god van deze wereld" in de richting van het verblindende eindspel (zie 2 Korinthiërs 4:4). Als onderzoekers zoals Dr Monteith het correct hebben, en regeringen in de wereld heden ten dage beïnvloed worden door zulke duistere engelachtige krachten, de elite die streeft in de huidige druk om een Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen, zijn direct verbonden met een antichrist systeem of zij het nu weten of niet. Als levendig getuigenis daarvan bood satan aan Jezus alle macht en heerlijkheid van de koninkrijken van deze wereld. Hij zei: "Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn."(Lukas 4:6-7).

Tekenen en bewijzen van dergelijke bovennatuurlijke betrokkenheid bij de huidige beweging naar een wereldwijde totalitaire overheid komen steeds meer voor in het politieke commentaar, de occulte symboliek, en de numerologische "toevalligheden" in het afgelopen decennium. Als de publieke opinie wordt gemanipuleerd in de richting van een definitieve acceptatie van een internationale ondergeschiktheid, kunnen we verwachten dat deze "spiegels van occulte betrokkenheid" blijvend zijn. Afgelopen tijd zijn er zo veel semiotische berichten geweest (zichtbare en hoorbare referenties dat subliminale ideeën wil communiceren) in het openlijke, dat het begint te voelen alsof de "goden" ons bespotten, uitdagend, of wij gewillig hun betrokkenheid zullen toegeven. Dit is exponentieel sinds de verkiezing van de Amerikaanse president Barack Hussein Obama, de "President van de Wereld", volgens de nieuwsdiensten rondom de planeet in 2008. Terwijl de grandioze titel "President van de Wereld" - toegekend aan Obama door euforische menigten op die avond van de verkiezingen - profetisch blijkt te zijn, weerspiegelt het verheerlijkte ideaal erachter de wereldwijde honger naar een beweging in de richting van de komst van "degene" die de onzichtbare agentschappen vertegenwoordigt, die hierboven zijn genoemd en die, voor een zekere periode, zal verschijnen als de man van het antwoord voor de wereld.

Nog steeds zijn de meesten hier blind voor, iets wat begon in 2012, dat haar hoogtepunt in 2016 zal bereiken. Is het geen toeval dat de vice-president van de Verenigde Staten onlangs aangedrongen heeft op de oprichting van "de Nieuwe Wereld Orde."

Volgende deel: Gaat het publieke verlangen naar een aardse Messias beloond worden?

Zenith - Deel drie.

Bron: ZENITH 2016 -- PART TWO (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)

printen??? spaar papier en inkt.