www.wimjongman.nl

(homepagina)

ZENITH 2016

Begon er iets in 2012...
wat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?

Geplaatst: 16 juni 2013

DEEL 10: DE GEEST VAN PETRUS

We eindigden het vorige deel met erop te wijzen hoe de voormalige Sirhan Sirhan advocaat Dag Williams, Charleston geloofde, dat South Carolina op de drieëndertigste parallel, een perfect plaats was voor het offer voor de parallelle ceremonie beschreven door Malachi Martin, omdat, "Een leven dat dicht bij de ... 33 Parallel staat, past bij de vrijmetselaars hun demonische mythologie, waarin zij hun wereldlijke macht aantonen door het verspillen van menselijk bloed op een vooraf bepaalde locatie."

Martin voegde extra redenen toe voor de locatie in South Carolina:

Er zijn onopvallend elementen als het Pentagram, de zwarte kaarsen en de juiste gordijnen die deel kunnen uitmaken van het Ceremonieel in Rome. Maar andere zaken -als de Schaal met Beenderen en de Rituele herrie, van bijvoorbeeld, de offerdieren en het slachtoffer- zou te veel zijn. Er kan dan een parallele Troonsbestijging zijn. Een celebratie met hetzelfde effect kan worden bereikt door de Broeders in een Erkende Kapel.
Mits alle deelnemers op beide locaties zich "gericht" hebben op elk element van het evenement in de Romeinse kapel, dan zal het evenement specifiek zijn volheid bereiken in het doelgebied. Het zou allemaal een kwestie zijn van unanimiteit van de harten, de identiteit in het voornemen en een perfecte synchronisatie van woorden en handelingen tussen de Erkende Kapel en de Doel Kapel. De levende wil en de denkende geesten van de deelnemers geconcentreerd op het specifieke Doel van de Prins zou alle afstanden overstijgen. [ii]

Martin's huiveringwekkende beschrijving in Windswept House van de methodische ontheiliging van alles wat deugdzaam en onschuldig is tijdens de "Parallel Kroning" tussen de Erkende Kapel en de Doel Kapel, met de onbeschrijfelijke vuile aanroeping, sadistische dierenoffers, en herhaalde schendingen van een jong 'ritueel slachtoffer" op een altaar. Voor de niet-ingewijden, het idee dat dit werkelijk gebeurde, gaat boven het verstand uit van de niet ingewijde. Maar toen John F. McManus (voor The New American, op 9 juni 1997) aan Vader Martin vroeg naar de Zwarte Mis in South Carolina of die daadwerkelijk had plaatsgevonden, leidde dit tot verhelderende antwoorden:

McManus: Uw boek begint met een levendige beschrijving van een heiligschennende "Zwarte Mis" gehouden in 1963 in Charleston, South Carolina. Heeft die echt plaats gevonden?

Martin: Ja, dat heeft het. Ook de deelname per telefoon van een aantal hoge functionarissen van de kerk in het Vaticaan is een feit. De jonge vrouw die werd gedwongen om deel uit te maken van dit satanische ritueel is springlevend en, gelukkig, in staat geweest om te trouwen en een normaal leven te leiden. Zij verstrekte de informatie over het gebeuren ....

McManus: Hiermee ... stel je talloze andere kardinalen en bisschoppen in een zeer kwaad daglicht. Zijn deze karakteriseringen gebaseerd op feiten?

Martin: Ja, onder de kardinalen en in de hiërarchie zijn er satanisten, homoseksuelen, anti-papen, en hen die samenwerken in het streven naar een wereldheerschappij. [iii]

Nog meer explosief aan het einde van Windswept House is, een vaak vergeten onderdeel met ver strekkende expliciete details van de kroning ceremonie en haar ware doel om uiteindelijk een paus te creëren onder de controle van Satan. Martin geeft details van de "Romeinse Falanx," een andere naam voor deze Vaticaanse satanische sekte, evenals het beschrijven van hun uiteindelijke doel:

Als een lichaam, hebben ze gezworen "de heilige eed van toewijding" beheerd door de afgevaardigde. Dan benaderd elke man het Altaar van "Bewijs" voor zijn persoonlijke toewijding. Met bloed genomen door het prikken met een gouden speld, heeft een ieder zijn vingerafdruk op de Bill of Authorization afgedrukt naast zijn naam. Voortaan, moest het leven en werk van ieder lid van de Falanx in de Romeinse Citadel worden gericht op de transformatie van het pausdom zelf. Niet langer dat het Petrinische bureau een instrument van de 'Nameloze slappeling" [Jezus] is. Het moet worden omgevormd tot een gewillig instrument van de Prins [Satan], en een levend model voor "de New Age van de Mens." [iv]

Zo blijkt beangstigend duidelijk dat, net als in de film Rosemary's Baby en in de visioenen en de vrees is van zo vele katholieke zieners, dat deze ceremonie voor het inroepen van de incarnatie van Satans zaad -of installeren van het ritueel in een gekozen priester- inderdaad werd uitgevoerd, met een bloedige eed van toewijding uitgevaardigd bij de hoog geplaatste satanisten binnen de Rooms-Katholieke Citadel, iets wat heeft plaatsgevonden minder dan vijftig jaar geleden.

Of Martin werd gedood en zijn dood is de doofpot voor het openbaren van deze satanische regeling om de katholieke kerk te gebruiken als lanceerplatform voor een luciferische Novus ordo seclorum wat nooit bekend mag worden. Een jaar voor zijn dood, echter, is Martin's zeer goede vriend, vader Alfred Kunz, al brutaal vermoord in zijn St. Michael Catholic Church in Dane, Wisconsin. Kunz had hetzelfde satanisme onderzocht onder de priesters waarover hij Martin had gewaarschuwd en Martin had verteld in de weken voor zijn moord dat hij vreesde voor zijn leven.

Toen Kunz dood werd gevonden met een doorgesneden keel, beweerde Martin in diverse media dat hij een "voorkennis" had dat de Vaticaanse "Luciferianen" hem wilden vermoorden, omdat hij was klaar om de deksel te lichten van hun samenzwering. De satanische dierenoffers beschreven door Martin in Windswept House als onderdeel van de "inhuldiging van de gevallen aartsengel Lucifer in het Vaticaan" lijkt griezelig vergelijkbaar met wat werkelijk werd ontdekt in Dane County tijdens de eerste uren van het moordonderzoek, waaronder een kalf, dat men had gevonden geofferd op een boerderij in de buurt van St. Michael's Church precies vierentwintig uur voor Kunz het laatst levend werd gezien. Volgens politierapporten, was de keel van het kalf doorgesneden, zoals de keel van Vader Kunz, en de genitaliën afgesneden. Er zijn details die we niet zullen aanhalen in deze serie vanwege hun gruwelijke aard, maar diep in het occultisme zijn er redenen voor het verwijderen van de geslachtsorganen wat te maken heeft met een godslastering die is beschreven in het Oude Testament als dieren die onwaardig zijn als offers voor de Heer wanneer een dier waarvan de zaadballen zijn afgekneld, verpletterd, afgescheurd of afgesneden niet aan de HEER mag worden aangeboden. (Leviticus 22:24). Volgens overlevenden van ritueel satanisch misbruik (inclusief het Egyptisch-maçonnieke satanisme), zijn menselijke offers soms op een tafel gelegd en hun geslachtsdelen eveneens verwijderd om hen "onwaardig" of ongeschikt te maken voor verlossing (zoals versies van dergelijk misbruik in Zuid-Afrika im de zogenaamde "muti" moorden, en sommige mensen betalen grote sommen geld voor de genitaliën van deze menselijke offers in de overtuiging dat het hen vruchtbaarheid, gezondheid en geluk zal brengen). Dan is er nog het oude occulte idee dat onthoofde personen ook niet kunnen deelnemen aan de opstanding, waardoor de donkere rituelen de verminking kunnen bevatten van het hoofd, de keel en geslachtsorganen waarmee een verdoemenis van het slachtoffer is bedoeld als een magische vloek. In het geval van de Dane County moord, is er een zwarte ritueel uitgevoerd tussen de uren van 22:00 op 2 maart, en 4:00 op 3 maart 1998 om "slachtoffer" Vader Kunz te "merken" en hem ongeschikt te maken voor verlossing?

Tijdens onze verkennend onderzoek voor het boek Petrus Romanus [een film gebaseerd op het boek beschikbaar binnen in een paar weken], hebben we formele verzoeken gedaan aan de Dane County Sheriff's Office voor de relevante dossiers (DCSO zaak # 98011295) met betrekking tot het lopende onderzoek van de Vader Kunz moord. Na eerst te horen hebben gekregen dat de bestanden die we gevraagd hadden aan ons zouden worden gegeven, kregen we op 15 december 2011 een brief van het kantoor van luitenant Mark Twombly ondertekend door Sheriff Mahoney dat de officier van justitie de vrijgave van de dossiers zou moeten goedkeuren (met andere woorden: het zou een gerechtelijk bevel vereisen) en dus werd het verzoek geweigerd. Aangezien dit een actieve, lopende zaak is, en de gevoelige gegevens niet openbaar gemaakt mogen worden op dit moment is dit begrijpelijk. Bij het indienen van een tweede verzoek voor minder gevoelige documenten, waren we wel in staat om een pakket van bestanden te verkrijgen, maar geen van deze bevatte solide aanwijzingen over de grotere vraag van een samenzwering in verband met de moord op pater Kunz -specifiek, wat het bewijs dan was wat ontdekt is op de plaats delict dat zijn moord op de een of andere manier verbonden zou zijn met het conservatieve standpunt over Vaticanum II en, wat nog belangrijker is, of hij informatie had gehad over bepaalde pedofiele priesters en satanisten (die hem felle vijanden binnen de Kerk hadden gegeven) wat helemaal tot aan de katholieke hiërarchie in Rome reikte en betrokken waren in ceremonies of gedrag met betrekking tot de troonsbestijging van Lucifer en een ritueel uitgevoerd ten behoeve van het transformeren van een bepaalde geest in Petrus Romanus?

"Door de afwezigheid van een arrestatie, heeft de zaak Kunz zich ontwikkeld tot een sinistere religieuze Rorschachzaak voor velen -zeker onder hen die dicht bij de zaak staan en die zich als traditionalisten beschouwen binnen de onrustige Rooms-Katholieke Kerk," [v] zo schreef Chuck Nowlen in het 2001 voorpaginaverhaal voor Las Vegas Weekly, "De Duivel en Vader Kunz." Op dat moment, had Nowlen Peter Kelly geïnterviewd, een Monroe, Wisconsin advocaat en master student in goddelijkheid, die Kunz's wekelijkse radioshow had geproduceerd. Gezien het feit dat Kelly een goede vriend was van Kunz en veel tijd had doorgebracht met hem in prive-gesprekken, onthulden zijn antwoorden op vragen van Nowlen veel over wat Kelly persoonlijk geloofde en wat aan de basis lag van de moord: "Dit is een tijd van grote crisis binnen de kerk, en de afbraak heeft de neiging te zijn om traditioneel en conservatief versus liberale lijnen te zijn. Ik denk dat het bijna tot op het punt van de totale ineenstorting komt. En, ja, ik weet het: Sommige mensen verdiepen zich in een zogenaamde satanische invloed in de kerk, en iedereen rolt met hun ogen en lacht. Maar, ik zeg u, de nexus is er werkelijk." [vi]

Toch heeft Nowlen zich afgevraagd, kan iemand binnen de Kerk werkelijk Kunz hebben gedood of bevel hebben gegeven hem te vermoorden?

"Absoluut," bevestigd de advocaat, "hoe ongelooflijk dat misschien ook klinkt voor sommige mensen." [vii]

Tot slot nog de V en A met McManus, Martin onthulde het eind-spel van hen die Vader Kunz kunnen hebben vermoord en geïnfiltreerd zijn in de katholieke kerk:

McManus: Je boek beweert dat subversieve invloeden in de hoogste kerkelijke posities van de kerk werken om de Nieuwe Wereld Orde te brengen. Wat bedoel je met "New World Order? '

Martin: In zijn geheel geplande vorm ... de regeringen van de wereld zullen worden geregisseerd door degenen die hun weg naar de deksteen hebben beklommen.

McManus: Wat bedoel je met de "deksteen"?

Martin: De onderliggende kracht waarover ik heb geschreven over in Windswept House is totaal gestructureerd als een piramide. Het is breed aan de onderkant, waar veel mensen werken voor haar doelen en hoop te worden verheven naar een hogere plaats. Er zijn minder en minder mensen in elk van de oplopende stappen in de constructie. Slechts een zeer klein aantal vormen de ultieme directie, het sluitstuk van de piramide. [viii]

Lang voordat populaire auteur Dan Brown (The Da Vinci Code, Angels and Demons, The Lost Symbol) kenmerkte als een Illuminati plan om het Vaticaan te vernietigen, had Malachi Martin op de bekende piramide symboliek gewezen van het Grote Zegel van de Verenigde Staten in verband met de nieuwe World Order en had nauwkeurig onderzoekers gewezen op de samenzweerders, alsmede de profetische verwijzingen van de Novus ordo seclorum als komende wanneer de deksteen figuurlijk gevuld zou worden en gemonteerd boven op de onvoltooide piramide. Of Martin het jaar percipieerde wanneer het plan van de samenzweerder zijn hoogtepunt zou bereiken is onzeker, maar de occulte elite heeft altijd hun datum, die, zoals de lezer van het aanstaande boek Zenith 2016 zullen ontdekken, slim gecodeerd is naast de andere gegevens van het volledige cipher in het Grote Zegel van de Verenigde Staten. Het geeft aan dat er iets is begonnen in 2012 en wat zijn hoogtepunt in 2016 zal bereiken. Is het dus toeval dat de vice-president van de Verenigde Staten juist nu heeft aangedrongen op de oprichting van "de Nieuwe Wereld Orde"? [ix]

Wordt vervolgd ...

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 11 -

Bron: ZENITH 2016 -- PART TEN (Did Something Begin In 2012 That Will Apex In 2016?)


printen??? spaar papier en inkt.