www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Tetrad van de Tetrads

In het vorige artikel, Het Tetad Trio, werd aandacht gegeven aan belangrijke dag-tellingen met betrekking tot Israël en de drie tetrads van Maansverduisteringen die zich hebben voorgedaan op de feesten des Heren. De betreffende tetrads waren die van 1949-1950, 1967-1968, en de huidige van 2014-2015. In plaats van tekenen met louter relatieve nabijheid van gebeurtenissen, hebben de dag-tellingen iets aangetoond wat een goddelijke orde van precieze aard lijkt te zijn. Zoals met elke ontdekking, is er altijd ruimte voor meer ontdekkingen. Vandaar dat we bij een andere bloedmaanverhaal gaan letten op het belang van wat er heeft plaatsgevonden in de tetrad van 1493-1494.

In 1492 ontdekte Columbus Amerika voor Spanje, maar in 1492 is ook de Spaanse Inquisitie begonnen, met een nationale zuivering van hen die onaanvaardbaar waren voor de staatsgodsdienst. Zij die uit Israël kwamen, waren niet langer welkom, tenzij zij zich tot het Katholicisme bekeerden. De Spaanse Inquisitie begon ook op de 9de dag van Av, dat is de dag waarop de beide tempels van Jeruzalem in 587 v.Chr en 70 n.Chr werden verwoest. Interessant: 600 dagen na het begin van de Inquisitie was de derde zonsverduistering van de tetrad, op 22 maart 1494, en dus ook 777 dagen tot aan de uiteindelijke zonsverduistering van de tetrad op 15 september 1494. Dit dag-tellingspatroon is vergelijkbaar met de recente tetrads en dat maakt deze tetrad van 1493-1494 blijkbaar zo significant. Is het een wonder dat de Inquisitie wordt beschouwd als een van de belangrijkste momenten van Joodse geschiedenis in de Diaspora?

Het belangrijke feit was dat de tetrad van 1493-1494, ondanks de afstand, ook belangrijk was met betrekking tot Israël. Maar was dat dan de enige betekenis ervan? De tijdspanne die bij een tetrad betrokken is, is drie groepen van 177 dagen tussen die eclipsen. Dit is een totaal van 531 dagen voor de duur van de tetrad. Wat gebeurt er als elke dag een jaar vertegenwoordigd? Als we 531 jaar aan 1493 toevoegt is het resulterende jaar 2024. Zoals is aangetoond, lijkt 2024 het jaar te zijn dat voldoet aan het merendeel van de profetie in de Bijbel.

Verbazingwekkend is dat twee van de andere tetrad eclipsen ook gekoppeld waren aan 11 november 2024 door specifieke dag-tellingen. De eerste zonsverduistering van de tetrad van 1949-1950 was precies 6666 x pi + 6666 dagen vóór die datum. De laatste zonsverduistering van de tetrad van 2014-2015 is precies 3333 dagen vóór die specifieke datum. Deze datum van 11 november 2024 lijkt Dag 1290 te zijn waarvan gesproken wordt door Daniël. Dat wil zeggen 1290 dagen na het middelpunt van de 70e Week van Daniël. Die dag is 30 dagen na de Grote Verzoendag die het einde van de verdrukking lijkt te markeren. Misschien moeten we het volgende vers overwegen met betrekking tot het laatste teken van de zon en de maan:

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Matt.24:29-30

Er is echter nog één andere tetrad die nog niet gekoppeld is aan 2024: de tetrad van 1967-1968. De Maansverduistering die plaatsvond op het Loofhuttenfeest van 1968 vond precies plaats 490 dagen nadat de Zesdaagse Oorlog begon, wat doet denken aan Daniëls 70 weken. Wat "vreemd" is, is dat 20000 + 490 dagen na deze eclips de datum van 11 november 2024 is. 20490 dagen leek een beetje verdacht op zich, maar verbonden aan een periode van 490 dagen leek het veelbetekenend te zijn, vooral omdat de 3333 dagen van de huidige tetrad eveneens een belangrijk aantal dagen vóór die verduistering heeft. De Libanon-Israël-oorlog van 2006 eindigde 3333 dagen vóór de zonsverduistering van 28 september 2015, en die oorlog duurde 33 dagen. Dit kan worden gezien in het diagram hieronder.

Aan het eind lijkt het erop dat de tetrads op zich een Tetrad-kwartet zijn, dat verwijst naar belangrijke gebeurtenissen van Israël, samenvallend met elke tetrad, maar dat in totaal, alle vier tetrads samenkomen in de tijd, in het hoogtepunt van Bijbelse profetie - de vestiging van de Messiaanse koninkrijk op aarde. Is dit wat de cijfers willen onthullen? Voor deze auteur lijkt het zo. Elke persoon zal zelf moeten beslissen over de waarschijnlijkheid van deze claims. Zelfs voor degenen die dit verdacht toe schijnt zou het verstandig zijn om de mogelijkheid te overwegen dat het voor de deur staat. Overweeg de zaak zorgvuldig.

Extra opmerking: De oorlog van 2006, waar Israël in betrokken werd, begon (120 x 120 - 120) dagen vanaf de dag dat Israël de Tempelberg veroverde op 7 juni 1967. De oorlog begon 120 dagen vóór de 17e Heshvan 2006, dat was de dag waarop de zondvloed van Noach begon. Die dag kan ook worden uitgedrukt als 40 360-dagenjaren vanaf 7 juni 1967. 4000 dagen vanaf 17e Heshvan 2006 komt uit op 1e Heshvan 2017, wat 30 dagen na het Feest van de Bazuinen van 2017 lijkt te zijn, maar 30 dagen vóór de mogelijke start van de 70e Week van 2520 dagen

Deel 1

Signalen van de Eindtijd - The Great Sign of 2017...

Bron: Signs of the End - The Tetrad of Tetrads