www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOODSCHAPPER - DEEL 28: Franciscus, Consolmagno, buitenaardse redders... en een duivels complot

21 januari 2021 - door Tom Horn

Als ET-leven iets is dat Vaticaanse functionarissen al enige tijd privé hebben overwogen, waarom er dan nu zo openlijk over spreken, in wat sommigen zien als een zorgvuldige, doctrinaire onthulling in de afgelopen paar jaar? Zelfs Paus Franciscus heeft zich uitgesproken over buitenaardse wezens, door te zeggen dat zij onze broeders zijn en dat hij hen zou dopen. Is dit een opzettelijke poging van kerkfunctionarissen om de leken "warm te maken" voor de onthulling van ET [Buitenaardsen]? Zijn officiële kerkelijke publicaties over het onderwerp een poging om de klap te verzachten voordat de onthulling komt, om de gelovigen te helpen hun orthodoxie te behouden in het licht van ongekende komende kennis?

Guy Consolmagno werd enige tijd geleden geïnterviewd door de Sunday Herald en wees er in dat artikel op dat het tot zijn taak behoorde om "de wildste uithoeken van de science fiction te verzoenen met het vuurvaste dogma van de Heilige Stoel" en dat zijn laatste mentale dwaalspoor ging over "het Jezus-zaad," omschreven als "een hersenkrakende theorie die speculeert dat op elke planeet waar intelligent, zelfbewust leven huist, misschien ook een Christus over zijn methaanzeeën heeft gewandeld, net zoals Jezus dat hier op aarde in Galilea heeft gedaan. Dit klinkt als een geheiligde versie van panspermia - het idee dat het leven op aarde lang geleden door iets is "gezaaid," bijvoorbeeld door een inslag van een asteroïde - maar in dit geval was "het zaad" goddelijk aangewezen en met Christus verzoend.

Het merkwaardige verband tussen de woordvoerders van het Vaticaan en de kwestie van buitenaardsen en verlossing werd verder gesuggereerd in een L'Osservatore Romano -interview van mei 2008 met pater Funes in een artikel getiteld "The Extraterrestrial Is My Brother" [De Buitenaardse is mijn broeder]. In de Engelse vertaling van het Italiaanse artikel antwoordt Funes op de vraag of buitenaardsen verlost zouden moeten worden, wat volgens hem niet verondersteld mag worden. "God is mens geworden in Jezus om ons te redden," zegt hij. "Als er andere intelligente wezens bestaan, is het niet gezegd dat zij verlossing nodig zouden hebben. Zij zouden in volle vriendschap met hun Schepper kunnen blijven."[i]

Met "volle vriendschap" gaf Funes weer hoe sommige Vaticaanse theologen de mogelijkheid accepteren dat er een buitenaardse soort bestaat die moreel superieur is aan de mens - dichter bij God dan wij, gevallen mensen, zijn - en dat zij als gevolg daarvan hier kunnen komen om ons te evangeliseren. Pater Guy Consolmagno ging in dezelfde richting toen hij schreef in zijn boek, Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist [Avonturen van een Vaticaans wetenschapper]:

Dus de vraag of we al dan niet moeten evangeliseren is eigenlijk een betwistbaar punt. Elke buitenaardse die we vinden, zal leren en veranderen vanwege het contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen van het contact met hen. Het is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren.

Maar dit verontrustende struikelblok gaat veel dieper: In een artikel voor de Interdisciplinaire Encyclopedie van Religie en Wetenschap-website, legt pater Giuseppe Tanzella-Nitti, een Opus Dei theoloog van de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome, uit hoe we eigenlijk geëvangeliseerd zouden kunnen worden tijdens contact met "spirituele buitenaardse wezens," omdat iedere gelovige in God, volgens hem, een buitenaardse beschaving zou begroeten als een buitengewone ervaring en geneigd zou zijn de buitenaardsen te respecteren en de gemeenschappelijke oorsprong van onze verschillende soorten te erkennen als zijnde van dezelfde Schepper. Volgens Giuseppe zou dit contact door buitenaardse intelligentie dan nieuwe mogelijkheden bieden "om de relatie tussen God en de hele schepping beter te begrijpen."[iii] Giuseppe stelt dat dit de Christen niet onmiddellijk zou verplichten "om zijn eigen geloof in God af te zweren enkel op basis van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie van een religieus karakter van buitenaardse beschavingen,"[iv] maar dat zo'n afzwering snel daarna zou kunnen komen als de nieuwe "religieuze inhoud" afkomstig van buiten de Aarde als redelijk en geloofwaardig wordt bevestigd. "Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd" zou de gelovige "dergelijke nieuwe informatie moeten verzoenen met de waarheid die hij of zij reeds kent en gelooft op grond van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, door een herlezing [van het Evangelie] met inbegrip van de nieuwe gegevens. "Hoe dit "completere" ET-evangelie ons begrip van verlossing door Jezus Christus zou kunnen devalueren of aanzienlijk wijzigen, wordt ook besproken door de voormalige onderdirecteur van het Vaticaanse observatorium, Christopher Corbally, in zijn artikel "Wat als er andere bewoonde werelden zouden zijn?", waarin hij concludeert dat Jezus eenvoudigweg niet het enige Woord van verlossing zou kunnen blijven: "Ik zou proberen het buitenaardse te verkennen door 'het' te laten zijn wat het is, zonder me te haasten naar een classificatiecategorie, zelfs niet uitgaande van twee geslachten," zei Corbally, voordat hij deze bom liet vallen:

Christus is weliswaar het Eerste en het Laatste Woord (de Alpha en de Omega) dat tot de mensheid is gesproken, maar hij is niet noodzakelijkerwijs het enige woord dat tot het universum is gesproken... Want het Woord dat tot ons is gesproken lijkt een gelijkwaardig "Woord" dat tot buitenaardse wezens is gesproken niet uit te sluiten. Ook zij kunnen hun "Logos-gebeurtenis" hebben gehad. Wat die gebeurtenis ook geweest mag zijn, het hoeft niet een herhaalde dood en wederopstanding te zijn, als we God meer fantasie toestaan dan sommige religieuze denkers schijnen te hebben gehad. Want God, als almachtige, is niet beperkt tot één vorm van taal, de menselijke.[vi]

Dus mensen, dat hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan de laatste jaren in toenemende mate dergelijke taal hebben aangeboden, waarin de waarschijnlijkheid van buitenaardse intelligentie wordt erkend en de dramatische rol die de introductie van ET's in de menselijke beschaving zou kunnen spelen met betrekking tot het veranderen van gevestigde geloofsbelijdenissen over antropologie, filosofie, religie en verlossing, zou wel eens meer toekomstgevolgen kunnen hebben dan waar de meesten op voorbereid zijn.

PRINCIPES EN MACHTEN HARD AAN HET WERK OM DE BEPERKINGEN DIE GELOVIGEN HEN OPLEGGEN, AF TE WERPEN?

En dan is er nog dat LUCIFER apparaat op Mount Graham, dat op de website van het Vaticaanse Observatorium merkwaardig genoeg wordt omschreven als "NASA AND THE VATICAN'S INFRARED TELESCOPE CALLED [LUCIFER] - Een door Duitsland gebouwde, en eigendom van NASA en het Vaticaan, zij financierden de infraroodtelescoop... om te kijken naar NIBIRU/NEMESIS."[vii] Waarom heeft de website van het Vaticaanse Observatorium dit onderschrift laten staan, voor zover ik weet? Nibiru en Nemesis zijn hypothetische planeten die naar verluidt na zeer lange perioden terugkeren in een baan dicht langs de Aarde. Zij worden in moderne mythen in verband gebracht met "Planet X" en op duistere wijze met de vernietiging van planeten die volgens sommigen plaatsvond tijdens een grote oorlog tussen God en Lucifer toen de machtige engel uit de hemel werd geworpen. Gebruiken Rome en andere wereldmachten het LUCIFER-apparaat om iets waar te nemen wat wij niet kunnen zien - iets waarvan zij geloven dat het deze oude oorlog vertegenwoordigt (of erger nog, om een oogje te houden op naderende engelentransportmiddelen/UFO's in de eindtijd - iets waar Vader Malachi Martin op zinspeelde)? De laatste theorie is interessant in het licht van de demonische naam van het infrarood apparaat. Infrarood telescopen kunnen objecten waarnemen die te koel of te ver weg en te zwak zijn om in zichtbaar licht waargenomen te worden, zoals verre planeten, sommige nevels, en bruine dwergsterren. Bovendien heeft infrarode straling een langere golflengte dan zichtbaar licht, wat betekent dat het door astronomisch gas en stof kan gaan zonder verstrooid te worden. Objecten en gebieden die in het zichtbare spectrum aan het zicht worden onttrokken, waaronder het centrum van de Melkweg, kunnen dus door de infrarood-technologie van LUCIFER worden waargenomen.[viii] En iets anders waar UFO-onderzoekers al enige tijd gefascineerd over zijn en dat aan mij en mijn team werd uitgelegd toen we op Mount Graham waren, is hoe infrarood-technologie ook kan worden gebruikt om ongeïdentificeerde vliegende objecten te spotten en te volgen die met andere telescopen of het blote oog niet kunnen worden gezien. In feite zijn enkele van de meest verbazingwekkende UFO's die ooit op film zijn vastgelegd, opgenomen met infrarood.

Maar mijn grotere vraag... waarom het Vaticaan deze zorgvuldig ontworpen en weloverwogen koers de afgelopen jaren heeft gevolgd, is het grootste mysterie en zou kunnen impliceren dat zij op de hoogte zijn van feiten die voor het grootste deel van de wereld nog verborgen zijn en die verstrekkende en historische implicaties kunnen hebben. Het illustreert ook hoe Rome zich willens en wetens heeft opgeworpen om het middel te worden van massale eindtijdmisleiding met betrekking tot "verlossing van boven". Dat komt omdat er historisch gezien een duidelijk patroon bestaat waarin de psychologische behoefte van de mens aan een verlosser tot uiting komt in tijden van nood - een tijd zoals vandaag - waarin mensen naar de hemel kijken voor goddelijke interventie. Ted Peters, professor in de systematische theologie aan het Pacific Lutheran Theological Seminary, schreef: "Met de voortdurende dreiging van vernietiging in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, waardoor onze planeet in een staat van onzekerheid en angst is geraakt, is het geen wonder dat velen zijn gaan hopen op een messias die ons redt. De heiligheid van de hemel en de behoefte aan een verlossing komen samen en vermengen zich wanneer de heldere schone krachtige UFO aan de horizon opduikt. Zou het onze hemelse verlosser kunnen zijn?"[ix] Jezuïten Broeder Guy Consolmagno moet wel zo denken, want hij verzekerde ons dat als zeer geavanceerde ET-verlossers uit de ruimte binnenkort op de planeet Aarde neerstrijken, dit niet zal betekenen dat wat katholieken geloven verkeerd is, maar eerder: "We gaan ontdekken dat alles waarachtiger is op manieren die we ons nog niet eens hadden kunnen voorstellen."[x]

In werkelijkheid zou Consolmagno's advies voor de religieuze gelovigen de mensheid in een gigantische val kunnen lokken, aangezien vele godsdiensten ten minste één apocalyptische mythe kennen die het einde van de wereld beschrijft, vergezeld van een verlosser die op het laatste moment aan de hemel verschijnt om de uitverkorenen te redden van vernietiging of toorn. De Maya's, Assyriërs, Egyptenaren en Grieken hadden een soortgelijk geloof, terwijl de Hopi-indianen tijden van grote ontberingen voorzagen waarin zij zullen worden gered door de "kracht" van een blauwe ster, ver weg en onzichtbaar, die plotseling zijn opwachting aan de hemel maakt. Vandaag de dag zoeken zelfs New Age-groepen naar een techno-redder die op het nippertje in de atmosfeer zal arriveren om de mensheid te redden. Hoewel van Jezus zelf wordt voorspeld dat hij in de wolken zal verschijnen in een tijdperk van grote aardse beproevingen (1 Tessalonicenzen 4:16-18), overheerst onder profetie-geleerden het idee dat aan een hemelse verschijning en gelijktijdige redding van gelovigen uit de chaos eerst de materialisatie van een valse Christus of "mens der zonde" zal zijn verbonden. Waar Hopi een blauwe ster zien en Vaticaanse astronomen hun "ruimtebroeders" op weg zien om ons naar het licht te leiden, begrijpen evangelische christenen dat de antichrist aanvankelijk de rol zal aannemen van een verzonnen messias voor het einde der tijden, die de wederkomst van Christus nabootst met een valse wederkomst die ook nog eens gepaard gaat met hemelse "tekenen en leugenachtige wonderen" (2 Tessalonicenzen 2:8-9). Zouden deze bedrieglijke "wonderen" kunnen zijn: 1) de ontdekking van kunstmatige structuren op een andere wereld; 2) een "contact"-scenario, of; 3) misschien zelfs iets dramatischer, zoals een vliegende schotel-armada bestuurd door wezens die lijken op geavanceerde humanoïden, maar die in feite kwaadaardige bovennatuurlijke wezens zijn op een zoektocht om het menselijk ras te misleiden en te vernietigen? Zelfs seculiere ufologen vermoeden demonische activiteit in de interactie tussen mensen en "buitenaardse wezens". Whitley Streiber, auteur van Communion en andere boeken over dit onderwerp, schreef eens: "Er zijn ergere dingen dan de dood, vermoedde ik. En ik begon de duidelijke indruk te krijgen dat een van hen belangstelling voor mij had gekregen. Tot nu toe was het woord demon nog nooit gevallen onder de wetenschappers en artsen die met mij werkten. En waarom zou dat zo zijn? Wij stonden boven zulke dingen. Wij waren een groep atheïsten en agnosten, veel te geavanceerd om ons bezig te houden met zulke archaïsche ideeën als demonen en engelen."[xi]

Deel 29: Buitenaardse Redders, Demonische Complotten.

Notes

[i] Father Josè Funes, “The Extraterrestrial is My Brother,” L’Osservatore Romano, May 14, 2008 (English translation of article viewable here: http://padrefunes.blogspot.com/).

[ii] As quoted by article: Brother Guy Consolmagno, “Would You Baptize an Extraterrestrial?: A Jesuit Priest Says the Discovery of Life Elsewhere in the Universe Would Pose No Problem for Religion,” Beliefnet, last accessed December 4, 2012, http://www.beliefnet.com/News/Science-Religion/2000/08/Would-You-Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2.

[iii] Giuseppe Tanzella-Nitti, “EXTRATERRESTRIAL LIFE,” Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science, last accessed December 4, 2012, http://www.disf.org/en/Voci/65.asp.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] J. Antonio Huneeus, “The Vatican Extraterrestrial Question,” Open Minds Magazine, June/July 2010, Issue 2, 59.

[vii] See: http://www.vaticanobservatory.org/VO-NEWS/index.php/videos/item/79-lucifer.html.

[viii] Paul Ogilvie, “How Does an Infrared Telescope Work?” eHow, last accessed December 4, 2012, http://www.ehow.com/how-does_4926827_infrared-telescope-work.html.

[ix] Ted Peters, UFOs—God’s Chariots?: Flying Saucers in Politics, Science, and Religion (Atlanta: John Knox Press, 1977), 147.

[x] Carol Glatz, “Do Space Aliens Have Souls? Inquiring Minds Can Check Jesuit’s Book,” Catholic News Service, November 4, 2005, http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0506301.htm.

[xi] Whitley Strieber, Transformation: The Breakthrough (Sag Harbor, NY: Beech Tree Books, 1988), 44–45.

Bron: THE MESSENGER—PART 28: Francis, Consolmagno, Alien Saviors… and a Demonic Plot » SkyWatchTV