www.wimjongman.nl

(homepagina)

Kopen en Verkopen

Openbaring 6 en 13

In de eeuwen voorgaande aan de laatste eeuw was het gewoon dat mensen leefden in een gesloten gemeenschap. Dat hield in dat elk land een eigen gemeenschappelijke religie had die vaak door middel van oorlog en/of vervolging en verdrijving tot stand was gekomen.
Zo was in de middeleeuwen de Katholieke kerk een factor waar het in vrijwel alle Europese landen de dienst uitmaakte. Anders denkenden werden vervolg en waar mogelijk uitgeroeid of verdreven. In dit opzicht was deze kerk waarvan de leiders zich lieten leiden door duistere machten niet veel anders dan de huidige islamitische godsdienst waar ook de hoofdstroming van belijders en leiders zich door deze machten lieten en laten leiden.

In Europa kwam door de reformatie een bepaalde vrijheid tot stand die echter ook weer spoedig andersdenkenden in hun vrijheid beknotte en b.v. voor de katholieken de vrijheid van godsdienst beperkte.
In Nederland was de Hervormde kerk de staatskerk dit tot voor kort en werd het voor andere kerken het beslist niet makkelijk gemaakt om te functioneren. Ook moesten mensen zelfs aan het eind van de 19 eeuw in het geheim bij elkaar komen.
Ook werden mensen in de 19/20ste eeuw die huiskringen hielden, op het matje geroepen bij kerkenraden, enz.
Toen in Nederland in de grondwet van 1917 de scheiding van kerk en staat tot stand kwam -door de invloed van de verlichting-, was de open gemeenschap een feit. Iets wat in grote delen van Europa tot stand kwam.

Dat hierbij de religie een steeds mindere invloed kreeg was een gevolg daarvan en wordt door velen toegejuicht. De democratie is het aanbeden ideaalbeeld. Door het socialisme en liberalisme -de sociaal democraten- is de opengevallen plek ingenomen en momenteel sterk vertegenwoordigd in de Europese samenleving en parlement, waarbij het individualistische liberalisme een grote invloed heeft ingenomen in de gedachtenwereld van de Europeaan. Een beweging die voor godsdienst eigenlijk geen plaats wil laten van welke origine dan ook.
Steeds meer hoor je de argumentatie die tegens de Moslims klinkt, zich ook richten tegen Christenen en Joden. Zo verklaarde men in uitzendingen voor de radio 1 journaal dat de SGP ook moest worden vervolgt wegens hun standpunt over vrouwen in de partij.
Ook moesten christenen zich niet meer kunnen uitspreken over ethische zaken en de Islam. Ditzelfde is ook in Amerika -zij het in iets mindere mate- aan de gang. De strijd tussen de Democraten en de Republikeinen. Vandaar dat links en liberalistisch Nederland zo op de hand van de Democraten is en Bush haten, die openlijk belijdt dat hij Christen is.
De Democraten dat zijn de geestverwanten van de liberalen en de sociaal-democraten.

Deze machtsblokken zullen zich scharen aan de zijde van de witte ruiter uit Openbaring 6; het eerste zegel. Het volgende zegel zegt dat daardoor de vrede van de aarde wordt weggenomen. Dat is in toenemende mate al te zien.

Wat belijdt het liberalisme? ‘De vrije open markteconomie’. Wat is dat? Wel dat is een materialisme dat aan elke vraag van de samenleving wil voldoen van wat deze samenleving eist. Men wil ‘kopen en verkopen’ aan alles waaraan maar enige behoefte is.
‘Marktwerking.’
En is die behoefte er niet, dan wordt deze gemaakt.
Zo is onze behoefte gegroeid in de laatste 50 jaar. Van de fiets naar de auto en een nog grotere auto naar een nog luxere auto. Van radio naar televisie, vervolgens naar breedbeeld met plasmascherm. Van grammofoonplaat naar c.d. en vervolgens naar de d.v.d. Van computer naar een nog grotere computer met een nog nieuwer systeem. Van één vakantie naar meerdere vakanties.
Als dieren die de ene weide na de andere weide afgrazen zonder te bedenken of er wel wat overblijft. Zo hebben we het ene werelddeel uitgeput en vervolgens ingelijfd in de race naar meer; dan wenden we ons naar het andere deel. Van de ene goedkope arbeidsmarkt naar de andere.
Ook heeft het toerisme andere -gesloten- systemen opengebroken. De reizigers met hun dollars kwamen en maakten het mogelijk om gemakkelijk geld te verdienen en niet meer afhankelijk te zijn van de bestaande systeem. Zo is India opengebroken Thailand, Afrika en nu is China waarschijnlijk het volgende doel.
Dat is ook de woede van mensen uit de landen die tot nu toe gesloten waren dat we de structuren daar vernietigd hebben.

‘Kopen en verkopen.’

Nu we ons aan dit systeem hebben overgegeven zal de antichrist daar straks gebruik van maken, want het is een basisbehoefte geworden.
De besloten gemeenschappen van dorpen en steden met hun kleinschalige economie, incl. eigen tuinen is vernietigd. De hongerwinter van 1944 was een gevolg van het weg roven van voedsel door de Duitsers. Niet doordat we niet genoeg voedsel voor ons zelf konden produceren.
Men zal zich nu niet te weer kunnen stellen door in de eigen behoefte te voorzien zoals vroeger met de eigen teelt. Het voedsel komt van over de hele wereld en waarbij we de laagste prijzen betalen. De luxe goederen stapelen zich hier op en de ‘not have’s’ zien dit en willen hun deel van de welvaart en komen naar de plaatsen waar het te krijgen is. Daarbij zijn toch de voedselprijzen gestegen terwijl de prijzen van luxe goederen zijn gedaald.

Openbaring 6 onder het derde zegel zegt; ‘dat de weelde (most en olie), goedkoop zal zijn maar dat het voedsel duur zal worden.’
Ook dat komt door ons eigen consumptiepatroon. Waar vroeger vlees geen dagelijks voedsel was -alleen voor de rijken een regelmatig patroon- is door de enorme vleesconsumptie van vandaag een ecologische onevenwichtigheid ontstaan. Zo is volgens een bericht in Trouw van 30 okt. 2004; 6 kilo plantaardig eiwit nodig uit b.v. soja en maïs, 1 kilo vleeseiwit te produceren. Ook gebruikt deze tak van industrie nu al 75% van het beschikbare zoete water.
Elke Nederlander nuttigt nu al 60 kilo vlees per jaar. dat is dus meer dan 1 miljard kilo vlees en 6 miljard kilo aan plantaardig voedsel. Dit alleen al voor Nederland. Nu 2e wereldlanden als China zich ook opwerken in de welvaart -doordat wij onze goedkope arbeid daar nu uitbesteden- en ook overgaan op vleesconsumptie- zal dit probleem alleen maar groter worden. Deze aanslag op het productievermogen van de schepping gaat alles te buiten.
De honger van het daarop volgende zegel zal onvermijdelijk zijn. In die situatie zal het vermogen om te ‘kopen en te verkopen’ heel belangrijk worden.
Velen zullen bezwijken om het ‘teken van het beest’ aan te nemen om het huidige patroon te kunnen blijven vasthouden.

Openbaring 13:16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, den naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.