www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Moslim Broederschap - in haar eigen woorden


PMW vertaling van
"Jihad is de weg" door Mustafa Mashhur
Leider van de Moslim Broederschap in Egypte, 1996-2002

door Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik

Een van de resultaten van de onrust in Egypte is de stijgende invloed van de Moslim Broederschap. Met het oog op de implicaties om die te begrijpen, heeft Media Watch het boek Palestijnse vertaalt “Jihad is de weg” door Mustafa Mashhur, die de officiĆ«le leider van de Moslim Broederschap was in Egypte van 1996-2002. Het boek is het vijfde deel van zijn volledige werk genaamd “De wetten van de Da'wa” (islamitische missionaire activiteit).

In zijn boek “Jihad is de weg”, legt Mashhur de fundamentele concepten vast van de Moslim Broederschap ideologie. Mashhur zijn leringen omvatten onderwerpen zoals, de Moslim Broederschap heeft tot doel, het komen tot een islamitische staat, wereldheerschappij onder de islam, de publieke en de persoonlijke religieuze plicht van de militaire Jihad, en de waarschuwing niet Jihad te overhaasten zodat het goed wordt voorbereid en getimed tot een maximaal voordeel.

PMW heeft gekozen voor de volgende citaten uit “Jihad is de weg” om de centrale ideologie te illustreren, de ideeën van de Moslim Broederschap.

Nationaal doel: de islamitische wereldheerschappij

- “... De islamitische Ummah [natie] ... kan haar macht herwinnen en bevrijd worden en zorg dragen voor de rechtmatige positie die zoals was bedoeld door Allah, als de meest verheven natie onder de mensheid, zoals ook de leider van de mensheid ...”
- “... Ken je status, en geloof rotsvast dat u de meesters van de wereld bent, zelfs als uw vijanden uw vernedering verlangen ...”
- “Het moet bekend zijn dat de Jihad en de voorbereiding richting Jihad er niet alleen zijn voor het doel het afweren van aanvallen en aanslagen door Allah’s vijanden op moslims, maar ook met het oog op het realiseren van de grote taak van de oprichting van een islamitische staat en versterking van de religie en het verspreiden door de hele wereld ...”
- “... Jihad voor Allah is niet beperkt tot de specifieke regio van de islamitische landen, omdat het islamitische thuisland één is en niet verdeeld, en de banier van de jihad is reeds gehesen in sommige van de delen, en zal continu blijven rijzen, met de hulp van Allah, totdat elke centimeter van het land van de islam zal worden bevrijd, zal de Staat van de Islam worden vastgesteld ,...”

Betekenis: Jihad - is een verplichte religieuze plicht.

- “Dan komt de kracht van leger en wapens, ... en dit is de rol van de Jihad.”
- “Jihad is een religieuze publieke taak ... de taak van de islamitische natie, en een persoonlijke plicht de aanval op de natie van de ongelovigen af te weren...”
-. “En de jeugd moet weten dat de problemen van de islamitische wereld, zoals in Palestina, Afghanistan, Syrië, Eritrea, of de Filipijnen, geen kwesties is van gebieden en volken, maar van geloof en religie. Ze zijn de problemen van de islam en alle moslims, en over hun verklaring kan niet worden onderhandeld en gemarchandeer over de erkenning van de vijand zijn recht op het islamitische land dat hij veroverd heeft, dus er is geen andere optie, dan slechts de Jihad voor Allah, en dit is de reden waarom Jihad de weg is.”
- “Het symbool van de [Moslim] Broederschap is het boek van Allah [de koran] tussen de twee zwaarden, het boek. De zwaarden symboliseren de Jihad en de kracht die de waarheid beschermt vertegenwoordigd in Allah boek.”
- “... Dat is, uit te gaan om te strijden, oh gelovigen, jong en oud, te voet of rijdend op een dier, onder alle omstandigheden en voorwaarden ...”

Timing: Niet overhaasten, bereidt de Jihad zorgvuldig voor.

- “... Ondanks dit, moet de [Moslim] Broederschap zich niet laten opjagen door het enthousiasme van de jeugd in onrijpe en ongeplande acties die niets zullen veranderen in de hedendaagse slechte realiteit en zelfs schadelijk kan zijn voor de islamitische activiteit, en juist ten goede komt aan de valse mensen...”
- “. ...Men moet weten dat het niet noodzakelijk is dat de moslims elke aanval of schade veroorzaakt door de vijanden van Allah direct afweren, maar [alleen] als het vermogen er is en de omstandigheden geschikt zijn om het te doen.”
- “Bereid jezelf voor en train jezelf in de kunst van oorlogvoering, en grijp de mogelijkheden voor de macht. Je moet leren van de manieren, de zeden en de wetten van de oorlog. Je moet ze leren begrijpen en zich onderwerpen aan hen, zodat uw Jihad zal worden geaccepteerd door Allah.”
- “... Er bestaat een onvermijdelijke persoonlijke plicht voor elke moslim om zichzelf uit te rusten en voor te bereiden en opgaan richting Jihad ...”

Persoonlijk doel: Streven naar Shahada - dood voor Allah.

- “Allah is ons doel, de Profeet is onze leider, de Koran is onze grondwet, de Jihad is onze manier, en de Dood voor Allah is onze meest verheven wens.”
- “De Jihad is onze weg om te sterven voor Allah en onze meest verheven wens, dat is de oproep die wij altijd hebben gedaan, ... Veel van onze geliefden hebben deze wens al bereikt, ... Wij vragen Allah om ons allemaal te accepteren, ... en kan hij ons wil zijn, ...”

Jihad tegen Israël:

- “Eervolle broers hebben de Shahada (Martelaarschap) bereikt op de bodem van het geliefde Palestina, in de jaren '47 en '48, in hun Jihad tegen de criminele, stelende bendes van Zion. De imam en Shahid (martelaar) Hassan Al-Banna wordt beschouwd als een Shahid (martelaar) van Palestina, zelfs als is hij niet vermoord op haar grondgebied.”


Hier volgt de uitgebreide PMW vertaling:


Jihad is de Weg

door Mustafa Mashhur *
[* Mustafa Mashhur was de vijfde algemene leider, de officiële leider,
van de Moslim Broederschap in Egypte van 1996 tot aan zijn dood in 2002.]

Publishing House: “Dar al-Tawziah Wal-Nashr al-Islamia”
[Islamitische Publishing and Distribution House], 1995

Publishing House Adres: Al Sayeda Zainab Square 8 [Caïro, Egypte]

Vertaald door Palestinian Media Watch
pmw@palwatch.org

PMW vertaal beleid:
PMW heeft de belangrijkste teksten, ideologieën, beleid, standpunten en verklaringen opgenomen die in dit boek staan, met weglating van de talloze herhalingen evenals enkele van de vele koran bronnen die worden aangehaald om de ideologie te ondersteunen. Passages die zijn weggelaten worden aangegeven door drie puntjes.

Islamitische termen die verwijzen naar het zoeken en verkrijgen van Martelaarschap ddor dood zijn als volgt vertaalt:
Shahada = "Martelaarschap voor Allah", verschijnt als: Shahada (Martelaarschap)
Shahid = "martelaar voor Allah", verschijnt als: Shahid (martelaar)
Istish'had = "Op zoek naar martelaarschap voor Allah", verschijnt als: Istish'had (martelaarszoekster)
of als alternatief:
Istish'had = "Bereikt martelaarschap voor Allah", verschijnt als: Istish'had (Martelaarschap bereikt)

Quran vertalingen zijn gebaseerd op USC-MSA-Compendium van de islamitische teksten http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/


De wetten van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit) (Deel) 5

Jihad is de Weg

Door
Mustafa Mashhur

Inleiding
Jihad is de weg. We moeten volledig op de hoogte hiervan zijn om te handelen en de weg te volgen. De hapering van dat geloof heeft ertoe geleid dat de moslims zich in hun huidige staat bevinden: die van laksheid, desintegratie, met de heerschappij van Allah’s vijanden over de moslim bronnen, en het bezwijken van een aantal van hen en het verlaten van hun geloof. De heropleving van het geloof is het startpunt voor de opwekking en revitalisering van de Islamitische Ummah [natie], zodat zij kan haar macht te herwinnen en bevrijd worden en zorg dragen voor de rechtmatige positie zoals bedoeld door Allah, als de meest verheven natie onder de mensen, als de leiders van de mensheid, en door deze religie van de waarheid die de mensheid uit de duisternis leidt tot het licht.

Samen met de kracht van het geloof, is er geen ontkomen aan, aan de kracht van eenheid onder de moslims om de inspanningen te bundelen. Dan komt de kracht van de wapens en zal niets anders volstaan, dit is de rol van de Jihad. De Imam (islamitische religieuze leider) en Shahid (martelaar), Hassan al-Banna (oprichter van de Moslim Broederschap) leerde over de noodzaak van deze drie krachten, uit de biografie van de Profeet [Mohammed], moge Allah hem zegenen en geven hem vrede ...

Veel vragen komen er met betrekking tot de Moslim Broederschap houding ten aanzien van Jihad ... Er is iemand die vraagt: wat is de betekenis van de Jihad om de niet-moslims te dwingen om moslim te worden - onder bedreiging van geweld?
Terwijl een ander zegt: wil je Allah’s vijanden in het Oosten en Westen bestrijden, terwijl ze enorm krachtig zijn en jij zwak ...?
... En sommige zeggen: wil je, door middel van de Jihad, de moslimjeugd de dood insturen en ze overhandigen als een makkelijke prooi voor de vijanden van de islam?
Tegelijkertijd horen we degenen onder de enthousiaste jongeren die zeggen: Is de [Moslim] Broederschap moe geworden na de uitdagingen, zijn de wapens neergelegd en de Jihad verlaten? Nog een ander zegt: Wilt u door deze passiviteit, de groei verzwakken onder de jeugd en de geest van de Jihad doden in hen?

Een ander vraagt: Hoe lang zult u zichelf tevreden houden met Da'wa (islamitische missionaire activiteit) zonder Jihad, terwijl de vijanden van Allah op de loer liggen en u van tijd tot tijd aanvallen, en je confronteren door hun aanvallen tot onderworpenheid en dat zonder weerstand?

Dit zijn allemaal vragen die zijn opgebracht met betrekking tot de [Moslim] Broederschap en hun positie tegenover de Jihad ... Wij vinden het noodzakelijk om deze zaken duidelijk te maken voor ons allemaal zodat er een uniform begrip is en deze inspanningen zullen worden gelijkgetrokken met de hulp van Allah.


Mustafa Mashhur
... Onze islamitische religie is geen religie van priesters en monniken, die hun Heer individueel aanbidden zonder interesse in anderen ... maar het is een complete religie die het hele leven van mensen organiseert zowel in deze wereld als in het volgende leven: Het organiseert de economische, sociale en politieke vraagstukken van moslims en nog [is] steeds - een religie van het geloof, wet en ritueel, dat noemt elke kleine en grote kwesties die verband houden tot de mens...
Het is daarnaast een religie van een natie, een samenleving, een qibla (gebedsrichting, dat wil zeggen, Mekka) en een boek. Transformeert zij de moslims in een lichaam in hun onderlinge betrekkingen, indien een van haar ledematen lijdt, het hele lichaam wil het beschermen ...

De religie [van de islam] eist van zijn gelovigen de uitvoering van haar wetten, de regels van de Koran en de profetische tradities, om deze religie van de waarheid te geven aan de hele mensheid ...

Is het mogelijk voor een dergelijke religie om te bestaan en voor de gelovigen om aan al haar verplichtingen te voldoen zonder de aanhangers van andere overtuigingen te vervolgen met hun aanvallen op de religie en haar aanhangers, en zonder hun poging te voorkomen om de gelovigen te beletten het uitvoeren van de religie en de oprichting van deze? Moet de gelovigen van deze religie wachten met het uitvoeren daarvan ... simpelweg omdat de vijanden van Allah ons aanvallen? En als zij [moslims] dit geduldig doorstaan, betekent dit dat dit geduld geen einde heeft? Hebben zij niet het recht om dit agressie af te weren en de hindernissen te verwijderen van hun pad?

Uit dit alles blijkt dat Jihad is een onvermijdelijke noodzakelijkheid is en dat het is waarom het tot een religieuze plicht in de islam maakt, [een plicht], die bestaat tot aan de dag der Opstanding. Het is ook de reden waarom [de islam] er een enthousiaste interesse in heeft [Jihad] en zich er haastig naar toe spoed en maakt het tot de hoogste bereikbare in de islam; Zonder dat heeft de religie geen opleving en zullen de valse mensen het overnemen, en de godsdienst van Allah wordt ongeldig en het leven is beschadigd en gaat afdwalen van het pad dat Allah wilde. Is dit juist voor de godsdienst van Allah, de Almachtige en de Almachtige?

In dit boek zullen we een aantal kwesties verduidelijken met betrekking tot [de plaats van] Jihad in de islam ...
De islam heeft veel aandacht gewijd aan de kwestie van de Jihad, de strijdbaarheid en het werven in de natie en het verzamelen van iedereen op een lijn om de waarheid te verdedigen met al zijn macht; het [de islam] heeft de Jihad gemaakt tot een religieuze plicht voor elke moslim, geen [Muslim] kan daaraan ontsnappen, en heeft opgewekt tot de wil naar [presterende] Jihad als de hoogste graad; Het is een grote beloning voor de Mujahidun (Jihad strijders) en de Shahid s (Martelaren), en een dreiging voor de uitstellers en degenen die de Jihad voorkomen met de meest vreselijke straffen ...

[Noot van de vertaler: Wat volgt zijn citaten van Hassan al-Banna over de Jihad, strijden en Istish'had [martelaarszoekster of bereikte Martyrdom]

... De imam en Shahid (martelaar) [Hassan al-Banna] schrijft in zijn verhandeling over Jihad: “Alle de sagen, de vroegere en de latere ... zijn het erover eens dat Jihad is een religieuze plicht is om de Da'wa te verspreiden (islamitische missionaire activiteit) de taak van de islamitische natie, en een persoonlijke plicht de aanval van ongelovigen op de natie af te weren ... De moslims vandaag de dag, zoals u weet, worden vernederd door anderen en gedomineerd door ongelovigen, die hun land innemen en de heilige plaatsen ontheiligen ... Daarom bestaat er een onvermijdelijke persoonlijke plicht voor elke moslim om zichzelf uit te rusten en voor te bereiden en gaande richting Jihad totdat de gelegenheid zich voordoet en Allah Zijn woord zal vast stellen.”

De Shahid (martelaar) Imam (Hassan al-Banna) zei op een andere plaats van zijn Jihad Verhandeling over de traditie [toegeschreven aan Mohammed]: “We zijn teruggekeerd uit de kleinere Jihad naar de grote Jihad.” Zij zeiden: “En wat is de grote Jihad?” Hij zei: “de Jihad van het hart of de Jihad van de ziel”. Hij zei: “Deze traditie is niet de authentieke hadith (traditie) en sommige zeggen dat het is gezegd door Ibrahim B.'Abla ...”

Allah heeft de plicht van Jihad opgelegd op de moslims, niet als een instrument tot agressie of voor het bereiken van persoonlijke ambities, maar ter verdediging van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit), en het waarborgen van vrede en als de vervulling van de moslims grootste missie', om mensen naar de waarheid en rechtvaardigheid te leiden ...

Over barmhartigheid tijdens Jihad, volgens Hassan al-Banna: Allah heeft de moslims opgedragen zoveel mogelijk barmhartig te zijn, als ze vechten ze niet aanvallen, niet (alles) opblazen, en niet verminken (dode) lichamen, en niet stelen, en niet plunderen de eigendommen, en niet ontheiligen (heiligheden) en geen schade veroorzaken, omdat in hun oorlog ze de beste krijgers zijn, net zoals ze in hun vrede de beste de vrede-liefhebbers zijn. In aanvulling op deze is het verboden om vrouwen, kinderen en ouderen te doden, verwonden, monniken en geïsoleerde mensen en vreedzame niet-strijders uit te dagen.
Waar is het mededogen in de verstikkende aanvallen van de beschaafde en de verschrikkelijke wreedheden en waar komt hun Internationaal recht te staan in verband met deze alles omvattende goddelijke rechtvaardigheid? Toen hij [Hassan al-Banna] zich tot Allah wende en zei: "Allah, onderwees de moslims in hun godsdienst, en red deze wereld van duisternis door het licht van de Islam.

De Moslim Broederschap hun houding ten aanzien van Jihad.
Jihad voor de zaak van Allah heeft zichzelf opgewerkt in de islamitische regio in de afgelopen jaren, en is voelbaar en merkbaar in delen van de islamitische wereld. In andere delen van de islamitische wereld, is er een vloedgolf van voorbereiding voor Jihad en een gevoel dat het onvermijdelijk is, de enige manier om wraak te nemen tegen de agressiviteit van Allah’s vijanden, het bevrijden van islamitische land van de bezetters en om indringers te verdrijven. Het is uitgegroeid tot een wijdverspreide en overtuigende mening dat de manier van onderhandelen en vrede-verdragen met Allah’s vijanden in plaats van de Jihad een overgave is in de naam van de vrede.

Bovendien, zonder Jihad en de voorbereiding er naar toe, zonder de verplichting voor iedere moslim om de oprichting van een islamitische staat, de islamitische kalifaat en de godsdienst te consolideren, zal dit niet gerealiseerd kunnen worden ...

Hij [Hassan al-Banna] dacht dat het grote gevaar die boven de de moslims hangt en de dringende noodzaak en de verplichting die de islam plaatst op elke moslim, man en vrouw, om op te treden om de islamitisch kalifaat te herstellen en de Islamitische Staat te herstellen op stevige fundamenten. .. en om de moslims te bevrijden en te verdedigen tegen elke aanval, en de Da'wa (islamitische missionaire activiteit) tot het verspreiden van de Islam in de wereld en deze grote godsdienst vast te stellen, die Allah wilde voor zijn dienaren.

Dit is het hoe de Profeet het de moslims voorschreef in de koran ... en ze verenigde als broers en aamdrong naar de Jihad en met [zelf] opoffering, totdat ze waardig waren de overwinning van Allah te ondersteunen, en dit is hoe het Arabische schiereiland werd gereinigd van afgoderij en idolen, en de Perzische landen werden veroverd, en de Grieken [de Byzantijnen] zich ingetogen en de Joden [waren] verdreven, de schaduwen verdwenen en het licht werd verspreid ...

Hij (Hassan al-Banna) wist dat de rol van de Jihad het meest vooraanstaande is in de Da'wa (islamitische missionaire activiteit) en het belang van de voorbereiding daartoe, want de waarheid moet een kracht zijn om te beschermen. Hij merkte dat de geest van Jihad nagenoeg afwezig was bij de moslims van die tijd en de geest van overgave de overhand had.

De Jihad is onze manier - het motto van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit)
... “Allah is ons doel, de Profeet is onze leider, de Koran is onze grondwet, de Jihad is onze manier, en de Dood voor Allah is onze meest verheven wens.”
Het symbool van de [Moslim] Broederschap is het boek van Allah [de koran] tussen de twee zwaarden. De zwaarden symboliseren Jihad en de kracht die de waarheid beschermt, vertegenwoordigd in het boek van Allah ...

In al zijn (Hassan al-Banna’s) geschriften en gesprekken, heeft hij er altijd op aangedrongen in de richting van Jihad en wekte het verlangen om te zoeken naar de Shahada (Martelaarschap) ... hij deed het niet zelf alleen in woord en geschrift, en toen de kans kwam voor de Jihad in Palestina haastte hij zich en greep het. De [Moslim] Broederschap leverde de mooiste voorbeelden [voor Jihad en moed] en ware het niet dat door [boze] gekonkel en verraad van de kant van de leiders van de moslimlanden van de tijd, de situatie heel anders zou zijn geweest.

Nadat Allah hem geëerd heeft met de Shahada (Martelaarschap) -en de moord op hem maakte deel uit van deze regeling [van de moslimleiders] - de [Moslim] Broederschap ging verder op het pad van de Jihad tegen de Britten op de oevers van het Suez in de vroege jaren 1950, en tevens met hun Jihad tegen de Joden in de andere islamitische regio’s buiten Egypte, zoals Da'wa (islamitische missionaire activiteit) veroorzaakte dat ze verdwenen in de gevangenissen tijdens de regering van Abdul Nasser. Vandaag zijn we getuige dat de [Moslim] Broederschap mee strijden met hun broeders, de Mujahideen (Jihad strijders) in Afghanistan, en strijden tegen het ongelovige en repressieve regime in Syrië.

Is de [Moslim] Broederschap moe geworden van de uitdagingen, en heeft het hun geweren neer gelegd en de Jihad verlaten?! Nee! ...

Desondanks zal de [Moslim] Broederschap zich niet laten opjagen door het enthousiasme van de jeugd in onrijpe en ongeplande acties die niets zullen veranderen van de de slechte huidige realiteit en zelfs schadelijk kan zijn voor de islamitische activiteit, en ten goede komen aan de valse mensen...

De [Moslim] Broederschap weet dat gehaastheid zonder de juiste voorbereiding een afgebroken [actie] kan worden. Ook zij weten dat de nalatigheid en aarzeling als de juiste tijd [voor Jihad] is gekomen ... misschien een geestelijke dood kan zijn...

Wanneer de [Moslim] Broederschap hun jeugd Jihad stuurt, dit op de juiste tijd moet zijn om ze niet naar de vernietiging te sturen, beter onthouding en de Jihad op het juiste moment zonder vernietiging. Daarnaast moet men weten dat het niet noodzakelijk is dat de moslims elke aanval of schade veroorzaakt door de vijanden van Allah direct moet afweren, maar [alleen] als men het vermogen heeft en de omstandigheden geschikt zijn om het te doen.

In de vroegere dagen van de islamitisch Da'wa (islamitische missionaire activiteit), toen de moslims werden vervolgd als een minderheid, gaf de profeet Mohammed niet te instructie aan de moslims om wraak te nemen, maar gaf hen een ‘Sabr’, geduld en standvastigheid ... en wanneer de omstandigheden gunstig waren, werd toestemming gegeven om te vechten in de woorden van Allah:
“Toestemming [om te vechten] is gegeven aan degenen voor wie de oorlog is gekomen, omdat ze onderdrukt worden, en voorzeker, Allah is zeker in staat om hen te helpen.” [koran, soera 22, 39]:

Jihad is niet alleen voor het verdrijven van een misbruik, maar ook voor de vaststelling van een islamitische staat.
Het moet bekend worden dat de Jihad en de voorbereiding richting Jihad niet alleen tot doel heeft het afweren van aanvallen en de aanslagen van Allah’s vijanden op moslims, maar ook met het oog op het realiseren van de grote taak van de oprichting van een islamitische staat en versterking van de religie en de verspreiding over de hele wereld ...

Het is onjuist om te zeggen dat het doel van Jihad in de islam is om mensen te dwingen tot de religie onder dreiging van het zwaard, we hoeven niet veel te doen om het te weerleggen. Velen hebben al geschreven over dit onderwerp, en het zou voldoende moeten zijn dat Allah’s uitspraak dit tegen spreekt, Verheven is Hij: “Er is geen dwang in de godsdienst; echt de juiste manier zal zich duidelijk onderscheiden van de dwaling.” [Soera 2, 256] Realiteit en geschiedenis ontkennen deze valse claim.

Naar aanleiding van deze verduidelijking en antwoord voor de overpeinzingen over Jihad in het algemeen, en de Moslim Broederschap in het bijzonder, blijft voor ons over om onze moslimjeugd met een aantal elementaire voorwaarden te geven die de Jihad moeten begeleiden en de voorbereiding zijn tot de Jihad, zodat ze waardig bevonden zullen worden voor deze immense eer.

Aan de islamitische jeugd in de manier van Jihad.
Eerder hebben we de aard van onze islamitische religie verduidelijkt, de status van de Jihad en haar positie in de islam ... Het kan nuttig zijn, wanneer we ons wenden tot de islamitische jeugd, dat we eerst, een paar citaten aanhalen uit de Imam en Shahid (martelaar), van Hassan Al-Banna in zijn verhandeling aan de jeugd ...

Hij zegt: “Eerst zullen we een beroep doen op u, om te geloven in jezelf, dus je zult je je positie begrijpen, en rotsvast geloven dat u de meesters van de wereld bent, zelfs als uw vijanden uw onderwerping verlangen ...”

Na dit voorwoord, wenden wij ons tot de islamitische jeugd over de hele wereld, met het advies om je te richten op het pad van de Jihad. We zeggen tegen de jeugd: Weet dat Jihad als de weg van Allah zal worden -Allah weet - de meest opvallende kenmerken van de islamitische actie, tijdens de volgende fase van de Islamitische Da'wa (islamitische missionaire activiteit). ...

De moslim jeugd op het pad van de Jihad moet weten dat de geest van hun Jihad voor Allah zich niet beperkt tot de specifieke regio van de islamitische landen, omdat de islamitische thuisland een geheel is en niet verdeeld, en de banier van de jihad is reeds gehesen is in sommige delen, verder zal worden verhoogd, met de hulp van Allah, totdat elke centimeter van het land van de islam zal worden bevrijd, de staat van de islam zal worden opgericht, en Allah’s Da'wa (islamitische missionaire activiteit) de hele mensheid zal bereiken.

En de jeugd moet weten dat de problemen van de islamitische wereld, zoals Palestina, Afghanistan, Syrië, Eritrea, of de Filipijnen, niet een kwesties van gebieden en volken zijn, maar van geloof en religie. Ze zijn het probleem van de islam en alle moslims, en over hun verklaring kan niet worden onderhandeld en gemarchandeerd door de erkenning dat de vijand recht heeft op het islamitische land dat hij veroverd heeft, dus er is geen andere optie, als de Jihad voor Allah, en dit is de reden waarom Jihad de weg is ...

Wetende dat de geest van de Jihad nu verder reikt, en dat de vijanden van Allah talrijk zijn, dat de oorlog vele gezichten heeft [lit. kleuren]. Daarom vergt de strijd tussen de waarheid en de leugen inspanning en tijd. Dus bereid je voor op deze, en behoor tot degenen die geduldig zijn ...
En vertrouw volledig op je religie - Het is de ware religie geaccepteerd door Allah. Vertrouwen hebben in uw weg en in uw samenleving (de Moslim Broederschap), op het pad van de waarheid. Vertrouw op jezelf en je broeders, dat kunt u - met de hulp van Allah - bevestig de waarheid en schaf de leugen af, zelfs als het tijd vergt.

Over de islamitische jeugd.
Voel je de verantwoordelijkheid voor elke moslim op de aarde van Allah... die onderworpen is aan onderdrukking of onder controle staat van Allah’s vijanden. Voel hun pijn, en deze pijn kan je motiveren om in actie te komen en tot de Jihad om hen allen te redden. Voel ook uw verantwoordelijkheid om de mensheid te begeleiden en hen mee te nemen uit de duisternis van ketterij en dwaling, in het licht van de islam. Voel deze enorme verantwoordelijkheid, en verzamel je met je broeders onder de vlag van deze ernstige islamitische activiteit. En ga op het ware pad van de Jihad, om de religie van Allah te ondersteunen en om de versterking van de islamitische Ummah [natie], zodat de mensheid zal terugkeren naar wat goed voor hen is.

Mijn jonge Moslim Broeder,
Wees snel tot goedheid en doe een winstgevende zaak, zodat u deze overeenkomst krijgt met Allah, om geweldige prestatie te doen, en een duidelijke overwinning te krijgen, met de blijvende zegen en [u] wordt gered van de pijnlijke straf, volgens Allah’s woorden:

“O, gij die gelooft, zal ik u leiden tot een handel die u zal redden van een pijnlijke straf -!? Dat gij gelooft in Allah en Zijn boodschapper, en opdat gij streeft (uw allergrootste) in de zaak voor Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet. Hij zal u uw zonden vergeven en u in tuinen leiden waar rivieren doorheen stromen, en met prachtige herenhuizen in de tuinen der Eeuwigheid!. Dat is inderdaad de grote zegepraal.” [Soera 61, 10-12]

[Noot van de vertaler: Koran verzen over de beloning voor de moslims in het hiernamaals, om hen aan te moedigen hun ziel te offeren ter wille van Allah.]

Mijn jonge Moslim broeder,
Bereid uzelf en uw huisgenoten om van Allah te verkrijgen de eer van de Jihad en je ziel te rusten met alles waarmee zij gaat op dat pad, met het oog erop om het proces voort te zetten totdat de overwinning of de shahada (Martelaarschap) is bereikt...

Mijn jonge islamitische Broeder, op het pad van de Jihad,
Bereid jezelf voor en train jezelf in de kunst van oorlogvoering, en omarm de mogelijkheden van macht. Je moet de manieren, zeden en wetten van de oorlog leren. Je moet leren ze te omarmen en zich aan hen verbinden, zodat uw Jihad zo zal zijn dat aanvaard wordt door Allah. ...

Oh Moslim jongeren op het pad van de Jihad,
De eerste, belangrijkste en meest krachtige wapen dat je moet verwerven voor de Jihad tegen de vijanden van Allah, is het wapen van het geloof. Het is de bepaling die zichzelf vernieuwt ... en sterkt de bezitter om de dood te aanvaarden zonder angst ... De jonge Jihad gelovige maakt Allah’s vijanden meer bang dan een kernreactor, en in de balans van de machten is het ook zwaarder en sterker dan een nucleaire reactor. ...

[Noot van de vertaler: Koran verzen belooft de uiteindelijke triomf van de moslims en bedreigen van hen die niet deelneemt aan de jihad, dat hij zal eindigen in de hel.]

Weet je, mijn jonge Islamitische Jihad [krijger] broer, Allah heeft ons niet nodig of onze Jihad. Het zijn wij die zijn beloning en genade om deze eer te bereiken nodig hebben.

“En wie hard er naar streeft, streeft alleen voor zijn eigen ziel; voorzeker, Allah is Onafhankelijk, van (de behoeften van) de werelden.” [Soera 29, 6]

Mijn jonge broer op het pad van de Jihad,
Wees niet bang voor de kracht van Allah’s vijanden, zelfs als de aantallen en de wapens meer zijn als van jou. Aangezien Allah de beschermheilige is van de gelovigen, en versterkt en ondersteunt hen met zijn krachten:
“... Aan Allah behoren de krachten toe van de hemelen en de aarde” [soera 48, 4]

[Vertalers opmerking: Koran verzen die uit leggen dat de triomf alleen van Allah komt.]

Leg uw hand in de handen van uw broeders in de rijen van de Jihad, en omarm krachtig de band van broederschap voor Allah, en u zult zich vormen als een hechte muur, zoals in de woorden van Allah: ...

[Vertalers opmerking: de tekst gaat verder met voorbeelden uit de Koran en allegorieën van kameraadschap en broederschap tussen moslims en Jihad strijders].

[Vertalers opmerking: Koran verzen een beschrijving van de deugden van de goede moslim.]

Mijn jonge Islamitische Jihad broer,
Pas op voor de woorden en standpunten van de hypocrieten in verband met de Jihad, en pas op voor degenen die zich onthouden en uitstel gedrag vertonen [vertrekken uit de Jihad] ...

Over de jonge Jihad strijder
... We zullen niet aanvallen en willen niet op de vijand stuiten, maar we zullen de agressie afweren, met de vraag om hulp van Allah ...

[Noot van de vertaler: De tekst gaat verder met koran verzen voorbeeld voor hierboven.]

Over, de jonge islamitische Mujahidun [Jihad strijders],
Ga vooruit in de rijen van de strijders voor Allah, gevuld met het vertrouwen dat u het lot treft van een van de twee groten: Victory of Shahada [Martyrdom]; Victory dat gelovigen rond de wereld zich in u verheugen, of Shahada [Martyrdom] die u de status zal verlenen van de Shuhada [Martelaren in de islam] en met hun beloningen.

“... En wie strijdt voor de zaak van Allah, of hij gedood wordt of dat hij zegeviert, Wij zullen hem een grote beloning geven.” [Soera 4, 74]
Blijf op de hoogte van de ernstige gevolgen voor de moslim en de ernstige bedreiging van Allah aan wie zich afkeert van de [moslim]aanval ...
[Noot van de vertaler: Bewijs tekst uit Koran]

Pas op voor de zwakte van de aanvaarding dat de gelovigen zullen worden verslagen in de strijd. Weet dat de nederlaag in het hart ligt en niet op het slagveld. ...

Daarom moeten we doorgaan met de Jihad zonder zwakheid ...
[Noot van de vertaler: Meer bewijs teksten uit Koran]

[Noot van de vertaler: Meer bewijs-teksten uit de Koran en herhaalde Jihad promotie en waarschuwingen om niet te zondigen.]

Weet, mijn jonge Islamitische Jihad [strijder], dat we geroepen zijn tot actie, maar wij niet verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Allah beval ons om Allah’s vijanden te bevechten en hun vijandigheid af te weren, maar het was niet nodig voor ons om de overwinning te bereiken, omdat de overwinning van Hem is. Daarom zal Allah ons niet beletten de toekenning van de Mujahidun [Jihad strijders], zelfs wanneer de uitkomst niet in het voordeel is van de gelovigen.
Weet je, mijn islamitische broer in de gelederen van de Mujahidun [Jihad strijders], dat je een belangrijk doel en waardevolle prooi bent voor Allah’s vijanden ...

[Noot van de vertaler: Instructies worden gedisciplineerd en nauwkeurig gemaak door de studie van de Koran en de paragrafen over de Jihad.]

Mijn islamitische zuster,
En u, mijn islamitische zuster op het pad van de Jihad, ook jij hebt een belangrijke rol in de Jihad, die thuis begint met het opleiden van de [jonge] generaties, en hen voor te bereiden op de Jihad. De vrouw is de producent van de mannen en de moslimvrouwen worden gebruikt om hun zonen dit te leren door het horen van de verhalen van de militaire expedities, zoals ze hen de koran leren... Bovendien, de islamitische zuster, die leeft in de geest van de jihad, is een hulp voor haar man en moedigt hem aan om het pad van de Jihad te gaan, en niet hem weg trekt of hem verzwakken... Ook beheert ze zijn bezittingen en kinderen, en zorgt voor hen, terwijl hij op weg is naar de Jihad.

In het verleden hadden de moslim vrouwen een rol in de strijd: ze gaven het water aan de soldaten en verbonden de gewonden, en soms namen ze zelfs eraan deel met wapens, zoals Nasiba de dochter van Ka'ab, door de Boodschapper van Allah [Mohammed] te beschermen in het slag van Uhud.

De Istish'had (het zoeken naar of het bereiken van de Shahada (Martelaarschap) in de weg van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit)
“De Jihad is onze manier en sterven voor Allah en is onze meest verheven wens”, dat is de oproep die wij altijd hebben gedaan, en onze mensen hebben daartoe opgeroepen op de wijze van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit), als mensen van de Da'wa ... Veel van onze geliefden hebben deze wens al bereikt, en onder hen de stichter van de SociĆ«teit [van Moslim Broederschap], de imam en Shahid (martelaar) Hassan Al-Banna. Wij vragen Allah om hen allemaal te accepteren, en dat Hij zijn tuinen [van Eden] zal verbreden voor hen, en dat hij ons samen zal brengen met hen, en dat we niet [onze vastberadenheid] zullen veranderen en falen in de proef, en kan Hij ons de shahada (Martelaarschap) zal geven net als zij, Amen.

Het proces van de Shahid’s (martelaren) in de weg van Da'wa (islamitische missionaire activiteit) gaat verder voor een lange tijd. Geachte broeders die Shahada (Martelaarschap) hebben bereikt op de bodem van het geliefde Palestina, in de jaren '47 en '48, in hun Jihad tegen de criminele, stelende bendes van Zion. Zij [deze martelaren] de mannen van Da'wa gaven uitstekende voorbeelden van Jihad en Istish'had (Martelaarschap-seeking) op de weg van Allah. Vandaag nog schrikken de Joden als ze zich hen herinneren en de naam van de Moslim Broederschap jaagt hen schrikt aan...

Later werd het plan die was gepland door de vijanden van Allah en uitgevoerd door hun agenten onder de Arabische leiders van die tijd, en in december 1948 waarin het besluit werd aangekondigd in Egypte om de [Moslim] Broederschap te ontmantelen, en hen te arresteren, met uitzondering van de Imam [Hassan] Al-Banna, wiens moord was gepland ... Ze zonden Arabische legers als hun symbolen naar Palestina, in de naam van het af te nemen van de Joden, maar het eigenlijk [ doel was] om het te overhandigen aan de Joden ...
De imam en Shahid (martelaar) Hassan Al-Banna wordt beschouwd als een Shahid (martelaar) van Palestina, zelfs als hij niet was vermoord op haar grondgebied. ...

Later werden de vijanden van Allah [onder de Arabieren] ons opgedrongen met een ander front van Shahada (Martelaarschap), een van tirannie ... In de gevangenissen van [de Egyptische president] Abd al-Nasser en aan de galg. Zij [de leden van de Moslimbroederschap] aanvaardde rustig de Shahada, onder hen... Khaled Islambouli [vermoorde de Egyptische president Anwar al-Sadat, in 6 oktober 1981] en zijn broers. Allah’s genade over hen allen.
... Veel van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit) mannen in het bezette Palestina en in Libanon bereikten ook de Shahada, waarin ze werden geconfronteerd, in hun Jihad tegen de Joden ...

Sommigen denken dat Shahada (Martelaarschap) Maatschappij verlies en schade veroorzaakt voor de [Moslim Broederschap], want het heeft in de Jihad veel invloedrijke mensen verloren in actie. Dit is fout gezien, sinds de val van de Shahid (martelaar) omwille van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit) [gezien als] bepalingen en brandstof voor de [volgende] generaties, en als een symbool van zelfopoffering in de weg van de Da'wa ...
... Tot realisatie van de doelstellingen waarvoor de [Moslim Broederschap] Vereniging werd opgericht, dat wil zeggen vaststelling van de staat van de islam, onder leiding van de islamitische kalifaat, om Allah religie te stichten op het gebied van Allah ...

Moslimjongeren moeten weten dat de strijd tussen waarheid en leugen hard, lang en breed is, en de gehele islamitische wereld bereikt. Ze moeten weten dat Jihad de weg is, en het offer van levens en eigendommen onvermijdelijk, met de mogelijkheid om Jihad en Istish'had [ Martelaarschap] te bereiken - wat zal groeien in de komende decennia ...

Onze jeugd moet de hoop niet opgeven van onze [uiteindelijke] overwinning en tot vaststelling van [de islam], vanwege het grote aantal vijanden en het kleine aantal gelovigen. In het verleden, de gelovigen met de Boodschapper van Allah waren een minderheid ... Maar Allah ondersteunde Zijn Profeet en de gelovigen, met Zijn bataljons ...
[Vertalers opmerking: het boek citeert nu twee koranverzen over de “ bataljons van Allah.”]

Inderdaad, oh jeugd, Dood voor Allah is onze meest verheven wens. En hoe niet, hier zijn de verzen uit de edele koran, en de uitspraken van de geachte boodschapper die ons liefhebben en ons aanmoedigen in de richting van Istish'had (het zoeken naar martelaarschap voor Allah) op de weg van Allah, door wat zij noemen met betrekking tot de status van martelaren en de eer die Allah hen schenkt.

De belangrijkste in de status van de Shuhada '[Martyrs] is dat ze levend worden voor hun Heer, zij krijgen levensonderhoud van hun Heer, en zij verheugen zich in de vriendelijkheid die Allah hen geeft.

Allah zegt [In de Koran] ...
“Denk niet van degenen die in de weg van Allah zijn gedood, als doden zijn. Neen, ze wonen en vinden hun voedsel in de aanwezigheid van hun Heer.” [Soera 3, 169]
[Noot van de vertaler: Aanvullende Koran verzen worden geciteerd.]
[Noot van de vertaler: Hadiths (overleveringen) worden genoteerd met betrekking tot jihad en het martelaarschap]

We zullen kijken naar [bespreken] een aantal van de uitspraken van Allah’s Profeet, moge Allah’s zegen met hem zijn, met betrekking tot deJihad en Istish'had [Op zoek naar martelaarschap voor Allah]:

[Noot van de vertaler: Enkele van de uitspraken van de profeet met betrekking tot de kwestie hier genoteerd, bijvoorbeeld:]

“Aboe Hoerairah zei: ... de Boodschapper van Allah werd gevraagd: wat is de waarde van de Jihad voor Allah? Wat hij zei: Je kunt het je niet voorstellen: Hij vroeg het opnieuw en opnieuw ... dan zei hij dat de Jihad strijder in de weg van Allah is als degene die vast en opstaat om te bidden in de nacht ...”

[Ook] werd er gezegd dat de Profeet zei: “Niet een van degenen uit het paradijs willen terugkeren naar deze wereld ... maar de Shahid (martelaar), die wenst terug te keren naar deze wereld en tijden om te worden gedood tien keer, als gevolg van de eer die hij ziet...”

Oh mijn broer op het pad van de Da'wa (islamitische missionaire activiteit), oh jij die koos voor de weg van de eerlijke gelovigen die zijn gepleegd in dienst voor Allah en de Jihad ... en jij die riep uit het diepst van uw hart: [vet in het origineel]: “De Jihad is onze manier en sterven voor Allah en is onze meest verheven wens.” Oh Broeder, dit is inderdaad een verheven wens ...

Er zijn zaken onder hen waaraan men rekening mee moet houden en zich aan moet houden,:

Allereerst: Dat je een winstgevende afspraak hebt met Allah: “Voorzeker, Allah heeft gekocht van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen in ruil, dat zij de tuin krijgen, ze vechten voor de zaak van Allah, wanneer zij doden en worden gedood, een bindende belofte voor hem is in de Torah [Bijbel] en de Indjiel [evangeliën] en de Koran, en wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? Verblijdt u daarom in de belofte die je hebt gekregen en dat is een grote zegepraal.” [Soera 9, 111] ...

Ten tweede: Om de overeenkomst te worden uitgevoerd en te worden aanvaard, moet u zichzelf de attributen opleggen van de gelovigen ...

Als derde: ... Uw voornemen tot de Jihad en het zoeken van Istish'had (het zoeken naar martelaarschap voor Allah) Uw intentie zal zin het verhogen van het woord van Allah op Allah’s land ...

Ten vierde: Je zult Shahada (Martelaarschap Allah waarheid) vragen, niet alleen in spreken, maar ook in uw hart en met een eerlijke daadkracht, en door te wachten op kansen. Op deze manier bereikt u de status van Shahid’s (martelaren) en hun beloning, naar Allah’s wil, zelfs als je sterft in je bed, zoals gezegd in de Hadith van de Profeet ... “Hij die oprecht vraagt om de shahada (Martelaarschap ) van Allah, Allah geeft hem naar de status van de Shahid s (Martelaren), zelfs indien hij sterft in zijn bed”...

Ten vijfde: Tegelijkertijd is er een waarschuwing aan degenen die niet gaan voor een aanval of er niet op hopen... De Boodschapper van Allah zei: “Hij die stierf zonder dat daarbij te hopen op een aanval, en zonder het instellen van zijn geest om een aanval te doen, sterft als een hypocriet.”

Ten zesde: Je moet bereid zijn te antwoorden aan de oproep van Jihad wanneer je geroepen wordt, in alle regio's van de Islamitische wereld. Onze islam is universeel niet regionaal, en alle islamitische landen, zijn een thuisland. Je moet de aardse genoegens overwinnen ... die de mens kwetsbaar maakt voor het gevaar van een straf van Allah, zoals in het vers:

“O, jij die gelooft, waarom buig je ter aarde wanneer er tot u wordt gezegd: “Gaat op de weg van Allah voort?” Ben je met het tegenwoordige leven tevreden boven het Hiernamaals? Maar het genoegen van het tegenwoordige leven is vergeleken bij het Hiernamaals slechts nietig.
Als je niet voortgaat te vechten [ten oorlog te trekken], zal hij genadeloos straffen, en zal Hij en andere mensen in uw plaats stellen ...” [Soera 9, 38,39]
... Dat is, uitgaan om te vechten, oh gelovigen, jong en oud, te voet of rijdende op een dier, onder alle omstandigheden en voorwaarden ...

Zevende: Zolang je bent een soldaat in de gelederen [van de strijders], u moet zelf elke aanvraag met betrekking tot de Jihad van wat voor u is bepaald, zowel in tijd als plaats. Niet door het uitvoeren van persoonlijke acties ... omdat er negatieve gevolgen kunnen zijn voor persoonlijke ongehoorzame acties. Vele malen, duwt het enthousiasme van een aantal jonge [soldaten] hen tot persoonlijke overhaaste acties, die schadelijk zijn voor het proces van de algehele [Jihad] ...

De reden voor deze smalle en beperkte zienswijze is dat sommige van de jonge [strijders] denken dat de bittere strijd tussen waarheid en leugen, tot een einde kan komen door het doden van een paar mensen en het opblazen met een paar bommen en dat soort van acties, zonder te begrijpen de [lange termijn] resultaten ...
Het was niet moeilijk voor een van de moslims, gedurende de periode in Mekka, om Abu Jahal of Abu Lahab [Mohammeds vijanden] te doden, of de afgoden rond de Ka'ba, te verbrijzelen welke werden aanbeden in plaats van Allah, om zo het kwaad te verwijderen. Geen van de moslims deed eigenlijk als deze, vanwege de grote schade die zou komen voor de Da'wa (islamitische missionaire activiteit), en zich zouden blootstellen aan het gevaar van vernietiging, terwijl het nog een jonge plant was ...

Achtste: Mijn broeder, doe studie van de islam wetten over de strijd, zodat u wordt gebonden door deze, zodat uw Jihad, gezond en foutloos zal klinken, omdat als de moslims vechten ze niet aanvallen, en niet opblazen [alles] , en verminken de [dode] lichamen, en niet stelen of plunderen de bezittingen, en niet ontheiligen [heiligheden], en niets beschadigen, want in hun oorlog zijn ze de beste krijgers, net zoals ze in hun rust zijn de beste de vrede-liefhebbers.
Door Barida, moge God tevreden zijn met hem: “Boodschapper van Allah, God zegene hem en geve hem verlossing, placht te zeggen toen hij een legeraanvoerder was ...” “Val aan, maar overdrijf niet en handel niet met valsheid, molesteer (dode) geen lichamen, en dood geen pasgeborenen.” gemeld moslim [hadith] ... Daarom is het verboden om vrouwen, ouderen, af gewonden te doden, monniken en geïsoleerde mensen, de vreedzame en niet-strijders te provoceren ...
Van de Jihad traktaat door de Imam al-Banna.

Negende: [Men moet leren en vervolmaken de vaardigheden van de bestrijding van ...] Echter, het bereiken van de overwinning mag niet worden toegeschreven aan de voorbereiding en vaardigheden, maar aan de hulp van Allah en de steun die hij geeft aan zijn knechten, de gelovigen.

Tiende: Mijn broeder, voed uw huis en uw familie met een islamitische bewustzijn, en bereid hen voor op de sfeer van Jihad en Shahada (Martelaarschap) - Op zoek daarnaar, dan zullen ze u niet verzwakken, maar steun en een stimulans zijn tot de Jihad, en ze zuen het nieuws dat je gevallen bent als een Shahid (martelaar) - om Allah’s wil - met vreugde begroeten...

Elfde: De imam van de Shahid (martelaar), [Hassan al-Banna] ... Zei: "Oh [Moslim] broers, de natie die uitblinkt in de dood industrie, en weet hoe hij als een nobele [dood] moet sterven, Allah schenkt het een kostbare leven in deze wereld en eeuwige gelukzaligheid in het hiernamaals Het enige zwakke punt dat ons zal vernederen is de liefde voor deze wereld en het haten van de dood. Daarom moeten we uw zielen bereiden voor een geweldige actie, het streven naar de dood -. en het leven zal worden gegeven aan u. Weet dat er geen ontkomen is aan de dood, en het zal slechts één keer gebeuren. Als je het uitvoert (dood) omwille van Allah, zal er winst zijn in deze wereld en beloning in het hiernamaals, en niets zal u schade, behalve wat Allah heeft verordend [voor] je ... Werk voor een eervolle dood, Je zal dan volledige geluk worden toegekend. Moge Allah ons en jullie, de eer geven van het bereiken van de shahada (Martelaarschap) voor Hem. "

Voorwaar, Allah heeft reeds beantwoord zijn [Hassan al-Banna's] gebed en gaf hem de shahada (Martelaarschap). Wij vragen Allah om ons ook te voorzien van deze, want hij is in de buurt en antwoord [gebeden].