(21) AFSLUITENDE WOORDEN VAN HENOCH

108.1 Een andere boekrol die Henoch schreef voor zijn zoon, Methusalem, en voor degenen die na hem kwamen en de wet houden in de laatste dagen.
108.2 U die het hebt opgemerkt, en gewacht tot deze dagen, tot er een einde is gemaakt aan degenen die kwaad doen, en er een einde is gemaakt aan de macht van de boosdoeners.
108.3 Wacht tot de zonde inderdaad voorbij gaat, want hun namen zullen worden gewist van de rollen van de heiligen, en hun nakomelingen zullen voor altijd worden vernietigd. Hun geesten zullen worden gedood, en zij zullen roepen en kreunen in een chaotische woeste plaats, en zullen branden in het vuur, omdat er geen aarde zal zijn.
108.4 En daar zag ik iets als een wolk, die niet kon worden waargenomen, want door zijn diepte was ik niet in staat om erin te kijken. En de vlammen van een vuur zag ik, fel brandend, en dingen als lichtende berg, draaiend en schuddend van links naar rechts.
108.5 En ik vroeg een van de heilige engelen die bij mij waren, en ik zei tegen hem: “Wat is deze lichte plek? Want er is geen hemel, alleen maar de vlammen van een brandend vuur, en de geluiden van huilen, wenen, kreunen en ernstige pijn.”
108.6 En hij zeide tot mij: “Deze plaats die je ziet, hier worden de geesten van de zondaars in geworpen, en die van de godslasteraars, en van degenen die kwaad doen. En van degenen die alles veranderden wat de Heer gesproken heeft door de monden van de profeten over de dingen die zullen worden gedaan.
108.7 Want er zijn rollen en verslagen over hen, boven in de hemel, zodat de engelen ze kunnen lezen en weten wat er gaat komen over de zondaars. En over de geesten van de nederigen, van degenen wiens lichamen gekweld werden en gecompenseerd worden door God, en van degenen die waren misbruikt door slechte mensen.
108.8 Degenen die van God hielden en niet het goud of zilver lief hadden, of hun bezittingen, maar hun lichamen gaven om te worden gemarteld.
108.9 Degenen die, vanaf het moment dat ze bestonden, niet het aardse voedsel wilden, maar zichzelf rekenden als een ademtocht, die overleden en dienovereenkomstig leefden. En de Heer testte hen veel, en hun geesten werden zuiver bevonden, opdat zij Zijn Naam zullen zegenen.”
108.10 Ik heb herhaald al hun zegeningen in de rollen, en hij heeft hen hun beloning toegewezen, want ze bleken zodanig te zijn dat ze meer van de hemel hielden, meer dan van hun leven in de wereld. En hoewel ze met voeten werden getreden door de boze mensen en moesten luisteren naar het beschimpen en de verwijten, werden ze misbruikt, en toch zegenden zij de Heer.
108.11 En de Heer zei: “Nu zal ik de geesten roepen van de goeden, die zijn van de generatie van het licht, en ik zal degenen die zijn geboren in de duisternis transformeren, die toen ze in het vlees waren niet werden gecompenseerd met de eer die passend is bij hun geloof.
108.12 En Ik zal hen die mijn heilige Naam liefhebben, uitbrengen in het stralende licht en ik zal een ieder zetten op de troon van zijn eer.”
108.13 En zij zullen blinken voor tijden zonder getal, want rechtvaardig is het oordeel van God, want Hij zal het geloof houden met de gelovigen in het wandelen op de rechte paden.
108.14 En zij zullen zien, hen die zijn geboren in de duisternis, geworpen in de duisternis, terwijl de rechtvaardigen zullen blinken.
108.15 En de zondaars zullen het uitroepen als zij hen zien schijnen, maar zij zelf zullen gaan waar dagen en tijden zijn opgeschreven voor hen.

Printen??? Spaar papier en inkt.