(17) HET EERSTE VISOEN VAN HENOCH

83.1 Nu, mijn zoon Methusalem, ik zal u tonen de visioenen die ik zag, en ze u vertellen.
83.2 Twee visioenen zag ik, voordat ik een vrouw had, en geen van beide visioenen was als de ander. De eerste keer kwam toen ik de kunst van het schrijven leerde, en de tweede keer kwam, voordat ik uw moeder nam. Ik zag een verschrikkelijk visioen, en ik bad tot de Heer daarover.
83.3 Ik lag beneden in het huis van mijn grootvader, Mahalalel, toen ik in een visioen zag hoe de hemel naar beneden werd geworpen en verwijderd, en het viel op de aarde.
83.4 Als het op de aarde viel, zag ik hoe de aarde werd verzwolgen in een grote afgrond, en bergen werden verdrongen door bergen en heuvels zonken neer op heuvels, en hoge bomen werden ontworteld en omgegooid, zinkend in de afgrond.
83.5 Toen verstomde mijn mond, maar hief ik mijn stem om te roepen, en zei: “De aarde is vernietigd”.
83.6 En mijn grootvader, Mahalalel, wekte mij, want ik lag naast hem, en zeide tot mij: “Waarom schreeuw je zo mijn zoon, en waarom kreun je zo.”
83.7 En ik vertelde hem het hele visioen dat ik had gezien, en hij zei tegen mij: “Het verschrikkelijke wat je hebt gezien, mijn zoon in uw droom visioen, betreft de geheimen van alle zonden van de aarde, het zal verzinken in de afgrond en wordt volkomen vernietigd.
83.8 Nu, mijn zoon, sta op en doe een verzoek aan de Heer der heerlijkheid, want je bent een gelovige, dat een overblijfsel kan worden achtergelaten op de aarde en dat Hij misschien niet de hele aarde wegvaagt.
83.9 Mijn zoon, dit alles zal komen uit de hemel op de aarde, en op de aarde zal er een grote breuk zijn.”
83.10 En toen stond ik op en bad, met een verzoek, en schreef mijn verzoek op voor de generaties hier beneden voor de eeuwigheid, en ik zal u alles laten zien mijn zoon Methusalem.
83.11 En toen ik hierna uitging en de hemel zag, en de zon opstijgend in het oosten, en de maan in het westen, en sommige sterren, en de hele aarde, en alles zoals Hij wist dat het was sinds het begin. Toen zegende ik de Heer des oordeels en schreef de Majesteit toe aan Hem, want hij maakt dat de zon komt uit het venster van het oosten, zodat deze opstijgt en opstijgt in het gezicht van de hemel, en het pad volgt dat is aangetoond.
84.1 En ik hief mijn handen omhoog in gerechtigheid, en ik zegende de Heilige en Grote Ene. En ik sprak met de adem van mijn mond, en met de taal van het vlees, die God heeft gemaakt voor mannen die geboren zijn uit het vlees, zodat ze zou kunnen spreken met, en hij heeft hen adem, een tong en een mond gegeven, zodat ze zou kunnen spreken met hen.
84.2 “Gezegend zijt gij, o Heer, Koning, groot en krachtig in uw majesteit, Heer van de hele schepping van de Hemel, Koning der koningen, en God van de hele wereld! En uw koninklijk gezag, en uw Soevereiniteit en uw Majesteit zal duren voor eeuwig en eeuwig en altijd, en uw kracht voor alle generaties. En alle hemelen zijn uw troon voor eeuwig, en de hele aarde uw voetbank voor eeuwig en altijd en altijd.
84.3 Want U maakte en heerste over alles, en niets is te moeilijk voor U, en geen wijsheid ontgaat U, het doet niet af van uw troon of van uw aanwezigheid. U weet het, en ziet, en hoort, alles, en niets is verborgen voor U, want U ziet alles.
84.4 En nu hebben de engelen van uw hemel verkeerd gedaan en uw boosheid rust op het vlees van de mens tot de dag van het grote oordeel.
84.5 En nu, o God, Heer, en Grote Koning, smeek en vraag ik of u mijn gebed wilt verhoren om een nageslacht op aarde te laten en niet uit te roeien al het vlees van de mens en maken dat de aarde leeg wordt gelaten, zodat er vernietiging is voor altijd.
84.6 En nu, mijn Heer, neem weg van de aarde het vlees dat uw boosheid heeft uitgelokt, maar het vlees van de gerechtigheid en oprechtheid te vestigen als een zaaddragende plant voor eeuwig. En verberg niet uw gezicht voor het gebed van uw dienaar, o Heer.”

Printen??? Spaar papier en inkt.