(16) DE WET VAN DE STERREN

82.4 Gezegend zijn alle rechtvaardigen, gezegend zijn al diegenen die wandelen in de weg van gerechtigheid en niet in de zonde als de zondaars. In de telling van al hun dagen waarin de zon reist in de hemel, in en uit gaande, door de poorten van de hemel voor dertig dagen. Met de leiders van de duizenden, in deze orde van sterren, en met de vier die worden toegevoegd en verdeeld over de vier seizoenen van het jaar, die hen leiden en verschijnen met hen op vier dagen.
82.5 Door hen gaat het fout voor de mensen, en ze kunnen het niet berekenen, de berekening van het hele jaar, omdat de mensen fout gaan ten aanzien van hen en ze weten het niet precies.
82.6 Want ze gaan fout in de berekening van het jaar, die echt voor altijd is opgenomen, een in de eerste poort, en een in de derde, en een in de vierde en een in de zesde. En het jaar is voltooid in 364 dagen.
82.7 En deze berekening daarvan is waar, en de opgenomen berekening daarvan is exact, voor de lichten, de maand, en de feesten, en de jaren, en de dagen. Uriël liet het me zien, en inspireerde mij, hij, aan wie de Heer van de hele geschapen wereld het commando gaf over de heerscharen van de hemel.
82.8 Hij heeft macht in de hemel, over de dag en nacht, om de lichten te laten schijnen voor de mensen, de zon, de maan en de sterren, en alle machten van de hemel, die draaien in hun baan.
82.9 En dit is de wet van de Sterren, op hun plaats, met hun tijden, en met hun feesten, en in hun maand.
82.10 En dit zijn de namen van degenen die hen leiden, die de wacht houden, zodat ze verschijnen op hun tijd, op hun slagorde, en in hun maanden, en in hun periodes van hun heersen, en in hun posities.
82.11 De vier leiders die de vier delen van het jaar verdelen, verschijnen eerst, en na hen de twaalf leiders in de orde die de maanden en de jaren verdelen in 364 dagen, met de hoofden van duizenden, die de dagen verdelen. En voor de vier dagen die zijn toegevoegd aan hen, zijn er de leiders die de vier delen van het jaar scheiden.
82.12 En voor deze hoofden over duizend, een wordt toegevoegd tussen de leider en degenen die geleid worden, maar hun leiders maken de scheiding.
82.13 En dit zijn de namen van de leiders die de vier aangewezen delen van het jaar scheiden: Melkiël, Helemmelek, Meleyal, en Narel.
82.14 En de namen van degenen die ze leiden: Adnarel, Iyasusael, Iylumiël; deze drie volgen achter de leiders van de slagorde. En alle anderen volgen achter de drie leiders van de slagorde, die volgen achter die leiders van de posities, die de vier delen van het jaar verdelen.
82.15 In het begin van het jaar stijgt Melkiël als eerste op en heerst, deze die genoemd wordt de zuidelijke zon, en al de dagen van zijn periode waarin hij heerst, zijn eenennegentig.
82.16 En dit zijn de tekenen van de dagen die zijn te zien op de aarde, in de dagen van zijn periode van heersen; zweet, hitte en rust. And alle bomen dragen vrucht en de bladeren verschijnen aan alle bomen, met de tarweoogst, en rose bloemen. Al de bloemen bloeien in het veld, maar de winterbomen verdorren.
82.17 En dit zijn de namen van de leiders die onder hen staan: Berkeël, en Zelebsael, een ander die is toegevoegd als een hoofd van meer dan duizend, is genaamd Heloyaseph. En de dagen van de periode van heerschappij van dezen, zijn voltooid.
82.18 De tweede leider, na hem, is Helemmelec, die zij noemen de stralende zon, en al de dagen van zijn licht zijn eenennegentig.
82.19 En dit zijn de tekenen van de dagen op aarde: warmte en droogte. En de bomen brengen hun fruit tot rijpheid en volwassenheid en hun vruchten drogen op. En de schapen worden bevrucht en worden zwanger. En de mensen verzamelen alle vruchten van de aarde, en alles wat op de velden staat, en de vaten met wijn. Deze dingen gebeuren in de dagen van zijn periode van heersen.
82.20 En dit zijn de namen en de slagorden en de leiders van deze hoofden over duizenden: Gedaeyal, Keël, en Heël. En de naam van het hoofd-over-duizend, die wordt toegevoegd aan hen is Asfael. En de dag van zijn periode van heersen is voltooid.

Printen??? Spaar papier en inkt.