(15) HENOCH’S BRIEF AAN METHUSALEM

81.5 Toen brachten deze drie heiligen mij naar de aarde en zetten mij neer voor de deur van mijn huis en zeiden tegen mij: “Vertel alles aan uw zoon Methusalem, en toont het aan al uw kinderen, dat geen vlees rechtvaardig is voor de Heer, omdat Hij hen schiep.
81.6 Gedurende een jaar zullen we u met uw kinderen verlaten, totdat u weer uw kracht terug hebt, dat u uw kinderen mag onderwijzen en deze dingen voor hen opschrijven, en het getuigen voor al uw kinderen. Maar in het tweede jaar zullen we u wegnemen uit het midden van hen.
81.7 Laat uw hart sterk zijn, verkondig het goede en de gerechtigheid aan de goeden, zodat de rechtvaardigen zich verheugen met de rechtvaardigheid en zij zullen elkaar het goede toewensen.
81.8 Maar de zondaar zal sterven met de zondaars en de afvallige zal wegzinken met de afvallige.
81.9 En zij die de rechtvaardigheid volgen, zullen sterven als gevolg van de daden van mensen, en zullen worden verzameld als gevolg van de daden van de goddelozen. ”
81.10 In die dagen hielden ze op met tot mij te spreken en ik ging naar mijn familie terwijl ik de Heer aller eeuwen zegende.
82.1 En nu, mijn zoon Methusalem, al deze dingen vertel ik aan u, en schrijf het neer voor u. Ik heb u alles geopenbaard, en heb u de boekrollen gegeven over al deze dingen. Mijn zoon Methusalem, neem de boekrollen uit de hand van uw vader, zodat u ze kunt doorgeven aan de generaties tot in eeuwigheid.
82.2 Ik heb wijsheid aan u gegeven, voor uw kinderen, en voor degenen die hun kinderen zullen zijn, dat zij die aan hun kinderen doorgeven voor allen.
82.3 En zij die het begrijpen zullen niet slapen, maar hun oren openen, zodat zij deze wijsheid leren, en het zal beter zijn voor degenen die dit eten dan welk lekker eten ook.

Printen??? Spaar papier en inkt.