www.wimjongman.nl

(homepagina)

Beschrijft Psalm 83 de volgende midden-oosten oorlog?

Exclusief: Joel Richardson identificeert de gevolgde lijn in deze profetie als ‘een totale fantasie’

Door Joel Richardson

Gedurende de tijd heeft de christelijke kerk, het idee dat veel instemming heeft opgedaan in de afgelopen jaren dat de volgende grote Midden-Oosten oorlog wordt beschreven in Psalm 83. Volgens deze visie zal een contingent van Arabische landen die direct rond Israël liggen binnenkort een poging doen om haar binnen te vallen, alleen om volkomen te worden verslagen door het Israëlische leger. Velen zijn zelfs van mening dat als gevolg van deze grote overwinning op haar buren, Israël letterlijk de volkeren van Syrië, Libanon, Jordanië, Irak, Saoedi-Arabië en Egypte zal bezetten. Dit groeiende standpunt geldt ook dat na deze periode van overwinning en vrede, er een andere grote oorlog zal volgen, dit keer beschreven in Ezechiël 38 en 39. In een onderzoek naar verschillende van de grotere online Bijbelse profetieën discussieforums, zal het snel duidelijk worden hoe wijdverbreid deze opvatting is onder hen die de profetie bestuderen.

Maar weinig van deze studenten in de profetie zijn zich bewust van de vele problemen met deze visie. In de afgelopen paar jaar, heb ikeen aantal van deze problemen benadrukt , maar de laatste tijd, hebben ook zowel Dr Thomas Ice, de directeur van het Pre-Trib Research Center, als Pastor Mark Hitchcock, een andere zeer goede profetie leraar en auteur, ook een aantal van de problemen verwoord met de populaire interpretatie van Psalm 83.

Het eerste probleem is dat de meeste wetenschappers het idee verwerpen dat Psalm 83 geen echte profetie is, maar is gewoon, een nationaal gebed van klagen. Zo’n Psalm moet niet worden beschouwd als een profetie in de zin van dat iets wat werd uitgesproken door de bijbelse profeten.

Ten tweede, zelfs als men Psalm 83 wil overwegen als een profetie in de eigenlijke zin van het woord te zijn, de voornaamste reden waarom velen deze als een twee-oorlog scenario accepteren is als gevolg van de verschillen tussen de landen die worden genoemd in Psalm 83 en Ezechiël 38 en 39. Terwijl Psalm 83 opsomt wat vaak aangeduid wordt als de ‘binnen cirkel’ van landen die direct grenzen aan Israël, Ezechiël 38 en 39 bevat een opsomming van landen die een grotere ‘buitenste ring’ rondom Israël vormen met inbegrip van Turkije, Iran, Soedan, Libië, velen beweren ook Rusland. Maar in een nadere beschouwing van beide teksten blijkt dat het veel waarschijnlijker is dat deze twee passages spreken van dezelfde oorlog.

Als men kijkt naar de lijst van landen in Psalm 83, een paar analisten sluiten het volk van Turkije daarbij in. Maar Asaf, de schrijver van deze psalm, vermeldt dat ‘Assyriërsë’ (v.8) ook zullen deelnemen aan deze coalitie. Wanneer deze Psalm is geschreven tijdens het bewind van koning David, waren delen van het Koninkrijk van Assyrië opgenomen van wat nu het huidige Irak, Syrië en Turkije is. De analisten van Psalm 83 hebben zowel Irak als Syrië opgenomen in hun komende invasie-scenario, maar nooit Turkije. Maar de realiteit is dat de Assyrische Koninkrijk gedurende de tijd dat de Psalm geschreven werd heel wat meer van het moderne Turkije bevatte dan Syrië. Dit is, natuurlijk belangrijk, want Turkije is zo prominent genoemd in de Ezechiël 38 & 39 profetie.

()

De Assyrische Rijk (ca. 950 voor Christus tijdens het bewind van koning David

Een andere naam die in Psalm 83 wordt genoemd zijn de Ismaëlieten. Veel analisten van Psalm 83 gebruiken deze naam om uitsluitend om te verwijzen naar de natie van Saoedi-Arabië. Echter, veel Arabieren vandaag de dag zijn terug te traceren naar hun geslacht Ismaël. Mohammed zelf, de grondlegger van de islam, geloofde dat hij een directe afstammeling te zijn van Ismaël. Afhankelijk van hoe men de term ‘Ismaëlieten’ interpreteert, dan kan het opnemen van deze term ons wijzen op een groot deel van het islamitische Midden-Oosten en Noord-Afrika, waaronder Libië en Soedan. Deze landen spelen ook een belangrijke rol in de Ezechiël 38 en 39 profetie.

Een ander probleem met het zoeken naar schijnbare oppervlak verschillen tussen deze twee teksten is dat veel geleerden en profetie analisten van mening zijn dat Ezechiël 38 en 39 in de opsomming van landen allesbehalve volledig lijkt te zijn. In feite, zoals Mark Hitchcock opmerkt, besluit de profeet zijn opsomming van naties met de toevoeging van de zinsnede, “en vele volken met u.” Met andere woorden, Ezechiël vermelde slechts de grote moderne naties van alle de vier richtingen van het kompas, en markeert de enorme omvang van deze komende regionale invasie. De volgende kaart geeft de volken aan gespecificeerd door Ezechiël met informatie over de waarschijnlijkheid van deze interpretatie.

()

De invasie door de naties uit de Ezechiël 38 en 39 profetie.
Turkije: het noorden, Iran: het oosten, Soedan: het zuiden, en Libië: het westen.

Op het einde, als men Ezechiël 38 en 39 beter begrijpt, lijkt het te wijzen op een grote regionale oorlog tegen Israël met inbegrip van “vele volkeren” die niet per se genoemd of vermeld zijn in de tekst. En als we kijken naar de volkeren die in Psalm 83 worden genoems, als het dan een echte profetie is, dan is er ook veel meer kans op om te spreken over een veel grotere invasie dan door de meeste studenten in de profetie is begrepen.

Afgezien hiervan, geeft Mark Hitchcock ook nog een aantal overeenkomsten tussen deze twee teksten die verder suggereren dat ze uiteindelijk verwijzen naar een enkelvoudige oorlog:

Beide teksten spreken van een plan dat opkomt in de hoofden van de deelnemers om samen met de leider, Israël binnen te vallen. (Psalm 83:4,5; Ezechiël 38:10)

Beide teksten spreken over het doel van de invasie om Israël wegvagen als natie (Psalm 83:4, Ezechiël 38:9).

Beide teksten spreken van de legers eigenlijk het aanzetten van elkaar en elkaar aanvallen, terwijl in het land (Psalm 83:9; rechters 7; Ezechiël 38:21).

Beide teksten spreken over het oordeel van God over de legers door het vuur (Psalm 83:14; Ezechiël 38:22).

Beide teksten spreken over het resultaat van deze oorlogen is dat de indringers de Heer zullen leren kennen in hun nederlaag (Psalm 83:18; Ezechiël 39:7).

Uiteindelijk, is het duidelijk dat spanningen in het Midden Oosten zeer hoog oplopen. en oorlog ligt vlak om de hoek. We moeten bidden dat dit wordt voorkomen! De dag zal zeker komen wanneer aan al de profetieën van de Bijbel volledig wordt voldaan. Maar voor nu, ben ik van mening dat het scenario waar veel studenten van de profetie naar op zoek zijn, namelijk een snelle overwinning van Israël over haar buren en de daaropvolgende bezetting van die landen is een totale fantasie. Wanneer Jezus terugkomt, zal alleen dan een echte rechtvaardigheid de regio vullen. Maar tot dan, we moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Editor: Er is zelfs geen sprake van ten strijde trekken in de psalm, alleen een beramen tot een wegvagen ven het volk. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.
Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt .

Joel Richardson is de auteur van "Islamic Antichrist", gepubliceerd door WND boeken, en "Wy we left islam" en is de co-auteur met Walid Shoebat van de "God’s War on Terror." Zijn blog is www.Joelstrumpet.com


Printen??? Spaar papier en inkt.