()Introductie

Dit is een gedeelte uit het boek The Evidence over de migratie van Israëlieten anders dan naar Kanaän.

De God van Abraham , Isaak en Jakob, die Zich door het geschreven woord van de Bijbel heeft geopenbaard, heeft verordend door Zijn soevereine keuze van een volk om Zijn volk te zijn om een speciaal plan en doel te vervullen. Dat is nooit veranderd!

Die duidelijk geïdentificeerd mensen, zowel in het Oude en Nieuwe Verbond, bestaan nog steeds. Wie zijn ze?

Dit boek, identificeert het Bijbelse Israel van vandaag : Het Bewijs, staat natuurlijk in het eerste boek, Ontdek het verhaal van uw Bijbelse erfgoed.1

In Book Een, ontdekten we dat de Bijbel het verhaal is van:

De identificatie van de fysieke afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob is consequent n het Oude en Nieuwe Verbond.


1) Als u nog niet boek 1 hebt gelezen en begrepen, "Ontdek het verhaal van uw Bijbelse Erfgoed" , Stop dan. Je zult niets begrijpen van de betekenis van dit boek tot je Boek 1 hebt begrepen. Dus, als je Boek 1 niet hebt gelezen, of het weer moet herlezen, doe dit dan nu voordat je gaat met boeken 2. Dank u.


Dit boek, Boek 2, spoort de identiteit op van deze personen met betrekking tot wie ze nu zijn met de bewijzen uit de geschiedenis.

Dit boek zal de historische documentatie aanpakken over de ware identiteit van de Joden die vandaag de dag worden meestal aangeduid als, en waarvan wordt verondersteld dat ze Israël vertegenwoordigen. Inbegrepen is ook een inleiding tot de religie van de Joden genoemd als het Judaïsme.

Zijn de Joden vandaag de afstammelingen van het Oude Verbonds Israëlieten ? En is het Judaïsme consistent met, en in overeenstemming met de leer van de Bijbel?

De betekenis van dit boek is van cruciaal belangrijk. Waarom? We moeten weten wie de rechtmatige erfgenamen zijn van de verbondsbeloften aan Abraham, Isaak en Jakob. We moeten weten welke mensen de begunstigden zijn van de goddelijke verklaring van het Nieuwe Verbond in Jezus Christus. Zijn zij het die zichzelf vandaag "Joden" noemen of zijn het anderen? Het is onze hoop en bedoeling dat het hier gepresenteerde bewijsmateriaal u zal helpen een uit te zoeken de identiteit van het bijbelse Israël, dat is waar, correct en zeker is.

God heeft voor Zichzelf een volk gekozen voor het doel van heerschappij en te heersen in gerechtigheid en rechtvaardigheid, in vrede en orde. Eerlijk gezegd, is dat het wat we nu hebben - vrede en orde in de wereld ? Alles is in chaos. Er is iets mis. Misschien is er vandaag de dag een verkeerde identificatie van de ware Israëlitische volk .

Als de ware bijbelse Israëlieten niet weten wie ze zijn, hoe kunnen ze dan beseffen het belang van Gods roeping op hen als individuen en als volk? Hoe kunnen ze begrijpen wat hun heilige erfgoed en het lot is, alsmede om te voldoen aan hun belangrijke taken en verantwoordelijkheden als Gods verbondsvolk ?

We hopen dat dit boek zal helpen de identiteit van de Bijbelse Israëlieten vandaag te verduidelijken. Ons gebed is dat de kennis van dit boek onthult zal helpen uw conclusie vast te zetten. U kunt zelfs je eigen bijbelse geboorterecht ontdek, erfgoed, het doel en de bestemming.

Sectie Een

De migratie volgen van de Israëlieten

De Pre-Exodus Migratie van de Israëlieten

Het doel van dit deel van dit boek is om op de beste en meest uitgebreide, gedocumenteerde historische bewijs van de migraties van de Israëlitische mensen om positief te identificeren waar ze nu aanwezig zijn. Dit bewijs omvat vier sets van de migraties in verschillende perioden :

Waar kwamen deze Israëlieten vandaan en waar zijn ze nu? U zult de antwoorden in deze sectie migratie ontdekken.
Deze studie is net zoals het samenstellen van een puzzel. Aangezien elke stuk op zijn plaats valt, het beeld begint te ontstaan. Het samenstellen van alle stukjes van de puzzel lost het raadsel op van wat er gebeurde met de zogenaamde "verloren" stammen van Israël. U zult ontdekken dat ze eigenlijk helemaal niet weg zijn.

Voordat u begint met het lezen van deze sectie, hou in gedachten dat er een heleboel informatie wordt gepresenteerd. Wees er niet overweldigd door. Als je het leest hoofdstuk voor hoofdstuk en er niet overhaast doorheen gaat, zult u beter in staat de progressie op te halen van de presentatie in het bewijs van de migratiegeschiedenis van de Israëlitische volk. Dus, doe het rustig aan en neem zo veel mogelijk tijd. U kunt altijd terug om deze hoofdstukken weer te herlezen.

Dus laten we beginnen.

Instellen van het podium

Noach had drie zonen - Sem, Jafeth en Cham.1 Er waren veel gezinnen en naties die zijn ontstaan uit de zonen van Noach die in Genesis 10 worden vermeld. Echter, de focus van de rest van de Bijbel, van Genesis 11af, gaat over Sem 's familie lijn, die specifiek gericht is op Abraham, Isaak en Jakob en hun fysieke nakomelingen - Israël.


Noach

Jafet

Sem

Cham

Abraham

Isaäk-Jacob

Israëlieten

Om het podium voor de migraties van de Israëlieten in te stellen, beginnen we op het moment in de geschiedenis als ze in Egypte wonen. Ze woonden daar 215 jaar tot de "Exodus" begon toen God hen uit Egypte wegleidde door Mozes (zie Bijlage B).


1) Voor meer geschiedenis van de zonen van Noach , zie Bijlage A.


De Datum van de Exodus

Bijna iedereen is bekend met de beroemde uittocht van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. Maar weinig mensen beseffen dat er zich andere migraties van de Israëlieten uit Egypte voorkwamen, zowel voor als na de Exodus onder andere leiders. Dit is belangrijk om te laten zien, omdat het ons helpt drie dingen te begrijpen:

1 ) Er waren andere Israëlieten zich in de bekende wereld naast die onder leiding van Mozes ;

2 ) Het stelt ook andere land gebieden waar ze wonen tijdens de bijbelse tijden

3 ) Het helpt ons te traceren wie hun nakomelingen zijn vandaag.

Om de pre-Exodus migratie tee documenteren, evenals de andere migraties van de Israëlieten uit Egypte die op hetzelfde moment plaats vonden als de Exodus, moeten we een verifieerbare datum vast te stellen voor de Exodus evenement. Gedurende deze serie zullen we gebruik maken van de datering van historicus Adam Rutherford zoals uiteengezet in zijn boek Angelsaksische Israël of Israel - Britain2. Na het bestuderen van verschillende datering -systemen, hebben we bevonden dat het Rutherford systeem de beste is. Zijn systeem vergelijkt bijbelse en historische dating met behulp van vijf verschillende chronologische systemen :

1 ) Astronomische vaste datering;

2 ) In elkaar grijpende datering tussen de verslagen van de verschillende naties van dezelfde gebeurtenissen;

3 ) Chronologische bruggen van opgenomen overspanningen in de tijd in historische documenten;

4 ) Waargenomen Israëlitische cyclussen van Jubeljaren en sabbatten, en

5 ) Archeologische gegevens.

In de combinatie van het Oude Verbond en de Griekse geschiedenis ontdekken we dat de datum van de Exodus 1493 vC was 3. Wij zullen deze datum bespreken wanneer we verder praten over de Exodus.


2) Adam Rutherford , Angelsaksische Israël of Israel - Brittannië , (Londen : C. Tinling & Co Ltd , 1939 ).
3) Zie bijlage C voor meer informatie hoe deze datum wordt vastgesteld.


De Pre-Exodus Migratie uit Egypte

Sommige Israëlieten verlieten Egypte vierendertig jaar vóór de Uittocht onder leiding van een man genaamd Darda, ook wel bekend als Dardanus of Dara. Historische referenties stellen vast dat Dardanus de stad Troje oprichte en bouwde :

Dardanus . . . werd de stichter van het koninklijk huis van Troje. 4.
Dardanus wordt gezegd Troy gebouwd te hebben ongeveer vierendertig jaar vóór de Uittocht 5.

Wie was Dardanus? Darda (Dardanus of Dara) wordt genoemd in de Bijbel, zijn wijsheid te vergelijken met die van Salomo:

Hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Ezrahiet, Heman, Chalcol en Darda, de zonen van Mahol, en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. - 1 Koningen 4:31

Er staat tevens in het citaat dat Darda een directe afstammeling was van Juda's zoon Zerah:

De zinnen " zoon van" en "zonen van" in de Bijbel vaak aangeduid als hun nakomelingen (zoals kleinzoon of achterkleinzoon). Uit de onderstaand grafiek, die de informatie combineert van 1 Koningen 4:31 en Kronieken 2:6-8, blijkt dus dat Darda een achterkleinzoon van Zerah was.

()

Dus, Darda, van de koninklijke lijn van Zerah, vestigde de stad Troje in ongeveer 1527 voor Christus, dit vierendertig jaar vóór de Uittocht heeft plaats gevonden. Dit betekent dat sommige Israëlieten Egypte al verlieten vóór de nationale Israëlitische Exodus onder Mozes.

De migratie van deze Israëlieten van de koninklijke lijn Juda onder Darda leiderschap is belangrijk. In Bijlage D laten we zien dat de koninklijke geslacht van de Noordwest-Europese koningen komt van Wodan.


4) Encyclopaedia Britannica, Second Edition, Vol. 7 (Chicago, IL: 1953), p.56.
5 )L.G.A. Roberts, British History Traced uit Egypte en Palestina, Second Edition (South Wales : The Covenant Publishing Company, 1927), p. 27.


Wodan's genealogie gaat terug tot op Darda van Troje, met inbegrip van de koningen en koninginnen van Engeland. Hoewel Wodan ook tot een god werd gemaakt door zijn volgelingen, hij was een echte persoon, geboren omstreeks 215 na Christus Zijn genealogie wordt gegeven in Bijlage E, samen met de uitleg hoe de historici de feiten van de geschiedenis hebben veranderd.

De Bijbelse familielijn van Darda (6)

  

                   Juda

Perez

Zerah

Zimri (Zabdi)

Ethan

Mahol (Azaria

Heman

Kalkol

Darda

()


6) Darda zijn genealogie in sommige seculiere accounts verklaren dat hij de zoon is van Jupiter en Electra. Oude koningen beweren vaak een zoon van een god te zijn om de controle over de volkeren te houden, zoals Nimrod, de farao's en de Caesars deden. Maar de Bijbel geeft Darda zijn ware afkomst aan. Er is enige vraag over of de Darda van de Schriften wel hetzelfde als Dardanus. Er zijn drie dingen om te overwegen in dit verband: 1) de gelijkenis van de naam, 2) volgens genealoog Alfred S. Schmuhl die The Royal Line, 1936 gedocumenteerd heeft, werd Dardanus van Troje geboren in Ramses, Gosen (et gebied in Egypte waar alleen de Israëlieten woonden), en 3), hoewel in de Bijbel vast staat dat Darda een van de wijste mannen was bekend in Israël als van de koninklijke lijn van Juda, hij wordt nooit genoemd in de Bijbel als een onderdeel van de geschiedenis van Israël na de Exodus. Hij verdween uit de bijbelse geschiedenis en plotseling verscheen hij in de seculiere geschiedenis op hetzelfde moment.


Migraties van de Israëlieten
gelijktijdig met Exodus

Zoals eerder vermeld, de Bijbel legt de beroemde Exodus vast van Israël uit Egypte onder leiding van Mozes. Er waren echter ook andere migraties van Israëlieten op ongeveer hetzelfde moment als de bijbelse Exodus. Deze Israëlieten gingen uit Egypte onder leiding van twee mannen, Cadmus en Danaos, in ongeveer 1493 voor Christus en gingen naar Griekenland:

Het grootste deel van de "verdreven buitenlanders" uit Egypte naar het zuiden van Kanaän, onder leiding van Mozes, de rest, die opgenomen een aantal van de meest vooraanstaande van de mensen , gevormd in twee partijen en zeilde naar Griekenland onder leiding van Cadmus en Danaus respectievelijk . Beroemde werk Clinton's op Griekse chronologie , Fasti Hellenici , dat Cadmus ' expeditie vond plaats 310 jaar voor de val van Troje , of Ilium.1.

Om de data van deze twee migraties van Israëlieten uit Egypte onder leiding van Cadmus en Danaus vast te stellen, hebben we nu de datum van de val van Troje te stellen :


1) Rutherford, Angelsaksische Israël of Israel - Brittannië, p.294.


iHaydn’s Dictionary of Dates (de meest uitgebreide werk in zijn soort ) zegt dat de val van Troje plaats vond in 408 jaar voor de 1e Olympiade, zoals bevestigd door Eusebius. Het eerste jaar van de 1e Olympiade was in juli 776 - juli 775 v.Chr., Vandaar dat het Griekse jaar 408 jaar daarvoor was in juli 1184 - juli 1183 voor Christus. Troje werd ingenomen en verbrand in de nacht van 11 juni [volgens de Parian Marble ontdekt in 1627 en ligt nu in Oxford] . . . daarom de datum van de val van Troje was op 11 juni 1183 vC 2

Dus nu kunnen we zien wanneer de expeditie onder Cadmus plaats vond. Volgens Fasti Hellenici, vond "Cadmus" zijn expeditie plaats 310 jaar voor de val van Troje." Als we 310 tot het jaar van de val van Troje nemen (1183 voor Christus) komen we uit in het jaar 1493 voor Christus. - Hetzelfde jaar als de uittocht van Israël uit Egypte!

Met betrekking tot de migratie van de Israëlieten die Danaos , historicus Rutherford staten gevolgd :

Fasti Hellenici stelt dat de Danaus expeditie kwam naar Griekenland 300 jaar voorafgaande aan het begin van de Trojaanse oorlog . . . De Trojaanse oorlog begon in de Griekse jaar welke overeenkomt met 1193-1192 voor Christus, vandaar dat 300 jaar daaraan voorafgaand het jaar 1493-1492 onthult als de tijd van de Danaus expeditie . . . Dit bewijst dat de Cadmus en Danaus expedities plaats vonden in hetzelfde jaar. Dus de datum van de Exodus is vast gesteld door twee onafhankelijke methoden uit de Griekse chronologie, alleen al, en is precies hetzelfde als verkregen uit de Hebreeuws bronnen, namelijk 1493 vC.3

Dus Cadmus, Danaos en zijn Israëlitische volgelingen zijn ook gemigreerd naar Griekenland in hetzelfde jaar als de Exodus. Andere historici zijn het erover eens dat Danaos, Cadmus en Mozes allen een migratie leidde uit Egypte tegelijk, evenals anderen die niet worden benoemd:


2) Ibid., P.294.
3) Ibid., Blz. 294-295.


De Egyptenaren . . . opdat de goddelijke toorn zou kunnen worden afgewend, dreven alle vreemden bijeen in Egypte. Van deze, sommigen onder hun leiders Danus en Cadmus, zijn gemigreerd naar Griekenland, anderen naar andere regio's, de grotendeel naar Syrië. Hun leider is als gezegd Mozes. 4

Toen in de oudheid een pest ontstond in Egypte, heeft het gewone volk hun problemen toegeschreven aan de werking van een goddelijk ingrijpen . . . vandaar dat de inboorlingen van het land vermoedden dat tenzij ze de buitenlanders verwijderden, hun problemen nooit zou worden opgelost. In een keer, werden dus de vreemden werden verdreven uit het land, en de meest opmerkelijke en actieve onder hen verenigden zich en, zoals sommigen zeggen,zijn ze aan wal gegaan in Griekenland en sommige naar andere regio's; hun leiders waren opmerkelijke mannen, maar vooral door Danaos en Cadmus. Maar het grootste aantal werd gedreven naar wat nu Judea heet, niet ver van Egypte . . . de kolonie werd geleid door een man genaamd Mozes, uitstekend bekend zowel voor zijn wijsheid als voor zijn dapperheid. 5

De meest vooraanstaande van de verdreven buitenlanders (uit Egypte) volgden Danaos en Cadmus in Griekenland, maar de meesten van hen werd geleid door Mozes in Judea. 6

De Feniciërs die met Cadmus meekwamen . . . zijn geïntroduceerd in Griekenland, na hun vestiging in het land, een aantal prestaties, waarvan de meest belangrijke aan hen toe te schrijven was schrijven, een kunst tot dan toe, denk ik, onbekend bij de Grieken. 7

Nu, de Egyptenaren zeggen dat ook na deze gebeurtenissen [de plagen van de Exodus] een groot aantal kolonies zich vanuit Egypte over de bewoonde wereld verspreiden . . . . Ze zeggen ook dat die werden uitgezet met Danaus, eveneens uit Egypte, en vestigde wat praktisch de oudste stad van Griekenland is, Argos. 8

Van alle heroïsche families van Griekenland, was er niemand meer heroïsche dan die van de Danans van Argos. 9


4) Muller , Muller, Langlois, Fragmenta Historicorum graecorum, Vol. II, (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1e editie, 1848 in het Latijn, 2010 in het Engels) p. 385.
5) Diodorus van Sicilië, Bibliotheek van de Geschiedenis, Vol. XII, Book # 40, Loeb Klassieke Bibliotheek Edition, (Cambridge: MA: Harvard University Press, 1967 ), onder vermelding van Hecataeus van Abdera, pp 279-281.
6) Roberts, British History Traced uit Egypte en Palestina, p. 122.
7) Herodotus, The Histories, (vertaald in London: Penguin Books, 1954 ), 5,58.
8) Diodorus van Sicilië, G.H. Oldfather, Vol. Ik, Bks. I- II, ( London: Heinemann, 1933 ), p. 91.
9) Dr William Smith, een kleinere geschiedenis van Griekenland, (Londen: John Murray, 1879 ), p. 18.


De gelijknamige [ oorsprong van de naam ] van de Argos Danai geen andere dan die van de Israëlitische stam van Dan was , maar we zijn zo gewend aan ons beperken tot de bodem van Palestina in onze beschouwing van de Israëlieten , dat we ze behandelen als ze waren adscripti glebae , en negeer het aandeel zij hebben genomen in de gewone geschiedenis van de world. 10

Zoals je kunt zien uit de bovenstaande citaten blijkt dat de belangrijkste stam die Danaus en Cadmus gevolgd zijn van Egypte naar Griekenland was de stam van Dan. De migraties van Danaus en Cadmus waren ook de belangrijkste in de ontwikkeling van Griekenland. Hou dit in gedachten, omdat de nakomelingen van een aantal van deze Israëlieten uit de stam van Dan die naar Griekenland migreerden later gemigreerd zijn naar Ierland, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

Mozes noemde ook het feit dat er andere Israëlieten zijn die niet onder zijn leiding aanwezig waren. Vlak voor zijn dood, in zijn afscheidsrede aan Israël maakte hij een verwijzing naar God in het geven van de Tien Geboden aan Israël bij de berg Sinai en de inwijding van het Oude Verbond. I het citeren van God , zei Mozes :

En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is. - Deuteronomium 29:14-15

Hieronder de tijdlijn voor de migraties onder Cadmus, Danaos en Mozes:

()

()


10) Robert Latham, Ethnology of Europe, (London: John van Voorst, 1852), p. 137.


Migraties van Israëlieten tijdens het Israëlische verblijf in de woestijn

Er waren twee migraties van Israëlieten die zich hebben voorgedaan na de Exodus en in de tijd van Mozes zijn leiderschap als Israël in de woestijn verbleef voor 40 jaar voordat ze het land Kanaän innamen.

De Tuatha de Danans in 1468 voor Christus

Hoewel het niet specifiek in de Bijbel wordt genoemd, de geschiedenis verslagen geven een migratie aan gedurende deze tijd van enkele mensen uit de stam van Dan bekend als de Tuatha de Danans. Dit waren afstammelingen van de Israëlieten die Danaus en Cadmus volgden naar Griekenland.

The Encyclopedia of the Celts,, onder "Tuatha De Danaan," geeft aan dat ze gemigreerd zijn van Griekenland naar Ierland:

Het volk van Dana. Ze regeerde in Ierland na Nemed, volgens het Boek van Invasies, en zijn afstammelingen van een van hun over-grootvader. Ze moeten zijn gekomen van de noordelijke eilanden van Griekenland. . . ze vocht lang tegen de Formorians en de Firbolgs, maar werden uiteindelijk overwonnen door de Milesians. 1

Historicus Jeoffrey Keating geeft een overzicht van de verschillende invasies van Ierland, die ok de Tuatha de Danans omvat, als volgt:

De Nemedians beheersten het eiland 217 jaar; de Firbolgs verdreven hen, en regeerde er 36 jaar, ze werden onderworpen door de Tuatha de Danans, die de gouverneurs van het land waren voor 197 jaar . . . tot het nageslacht van Milesius voor het eerst in Ierland kwam. 2

Volgens het Boek van Invasies, samengesteld in de twaalfde eeuw na Christus door Ierse monniken, kwam een volk genaamd de Nemedians 630 jaar na de zondvloed (2351 voor Christus), wat hun aankomst in Ierland ongeveer 1721 voor Christus zou maken met het aftrekken van de jaren van elk invasie, 3 we ontdekken dat deze eerste golf van Tuatha de Danans, oorspronkelijk uit Griekenland, in Ierland kwam in ongeveer 1468 voor Christus

Veel van de Israëlitische stam Dan migreerden met de eerste vestiging in Griekenland en daarna in Ierland. Deze migratie naar Ierland is de eerste van twee golven van migraties van de Tuatha de Danans uit Griekenland.

Hieronder is de tijdlijn die de komst van de Tuatha de Danans :

()


1) Knub Mariboe, De Encyclopedie van de Kelten, onder "Tuatha De Danaan" (Danann), online, 1994.
2) Jeoffrey Keating, A Algemene geschiedenis van Ierland, Vol. I (origineel 1620, vertaald door Dermo'd O'Conner, Dublin: James Duffey, 1841), pp 125-126.
3) De verschillende invasies van Ierland worden toegelicht in Bijlage F./>


Migratie van Israëlieten tijdens de woestijn
Gebeuren - vóór 1453 vC

Een andere migratie plaatsgevonden nadat een groep afbrak van de Israëlieten tijdens hun omzwervingen in de woestijn onder Mozes 'leiding. Deze scheiding en daaropvolgende migratie van een deel van de Israëlitische gemeenschap gebeurde na een bepaalde gebeurtenis in de Bijbel. Die gebeurtenis valt samen met wat we vonden in andere historische gebeuren. Voordat we kijken naar dit evenement in de Bijbel, willen we u enkele belangrijke en boeiende historische achtergrond geven.

We beginnen met Keating laatste citaat op de vorige pagina, waar hij het "nageslacht van Milesius" bespreekt die "voor het eerst in Ierland zijn. "De geschiedenis vermeldt dat de zonen van Milesius , genaamd de Milesiërs , binnengevallen Ierland . Hier is wat historici zeggen over de Milesiërs en dan zullen we het te binden terug naar wat er gebeurd is in de bijbelse geschiedenis .

Auteur en historicus Steven Collins , in zijn boek, Israël Lost Empires, 4 met citaten van verschillende historici over deze Milesians. Eens kijken wat hij ontdekte :

De Milesiërs aanspraak maken op de glorie van die rechtstreeks van Egypte naar Spanje komen. 5

De start van de migratie wordt gedateerd als

. . . ongeveer veertienhonderd jaar voor de geboorte van

onze Heer. 6


)4 Steven Collins, Israël 's Lost Empires, ( Royal Oak, MI : Bijbel Blessings, 2002), pp 99-103.
5) Ibid . , P . 102, citeert John Mitchel, De geschiedenis van Ierland, (New York, NY: D & J Sadlier & Co, 1869 ), p. 62.
6) Ibid., P. 102 onder vermelding A.M. Sullivan, Het verhaal van Ierland (Dublin: MH Gill & Son, 1909), p. 14.

Historicus A.M. Sullivan documenteert verder de voortgang van de Milesiërs van Spanje naar Ierland.

De Milesian kolonie bereikte Ierland vanuit Spanje, maar ze waren geen Spanjaarden. Ze waren oosterse mensen die in dat land op weg naar het westen hadden vertoefd . . .ze verbleven er . . . in de brede uitbreiding over Zuid-Europa . . . al hun omzwervingen de Heilige Banier omhoog dragende welke hun oorsprong voor hen symboliseerde. . . de zegen en de belofte gegeven aan hun ras. . . het "Heilige Vaandel van de Milesiërs" was een vlag waarop afgebeeld was een dode slang en de staf van Mozes . . . [die hun voorouders waren] gebeten door een giftige slang. . . smeekten om de hulp van Moses. 7

()

De Milesiërs identificeerden zichzelf door hun 'heilige banier." Deze banier was een" dode slang en de staf van Mozes," wat een directe verbinding is tussen de Milesiërs en het volk van Israël.

Er was een gebeurtenis die plaatsvond in de buurt aan het einde van Mozes 'leven en leiderschap van Israël tijdens de woestijn omzwervingen waarin slangen en de staf van Mozes waten betrokken. Laten we Nummer 21:4-9 lezen:

Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.


7) Ibid., pp 99-100 citeren Sullivan, Het verhaal van Ierland, p.12 -13.


Deze passage registreert een opstand van een deel van het volk "tegen God en Mozes." Om de rebellen te straffen, " zond de Heer vurige slangen onder het volk . . . zodat veel mensen van Israël stierven. "Om deze plaag te stoppen, gebood de Heer Mozes een koperen slang te maken en hem op een standaard te zette, zodat die zou de Israëlieten die stierven het zag en bleven leven.

De periode van dit evenement komt overeen met de start van de migratie van de voorouders van de Milesiërs naar het Zwarte Zee gebied, dat was "ongeveer 1400 jaar voor de geboorte 'van Jezus. Van daaruit gingen ze naar Spanje, en vervolgens naar Ierland.

Er is meer bewijs uit de Schrift die een goede illustratie is dat er een scheiding van Israëlieten uit het hoofdgedeelte van de mensen in deze tijd is geweest. Het bewijs is te zien in het verschil tussen de eerste telling van elke stam van Israël direct na de Exodus (Numeri 1) en een nieuwe telling aan het einde van Mozes 'leiderschap (Numeri 26).

In Numeri 26, werd een telling gehouden van de mannen 20 jaar oud en daarboven. In vergelijking met de eerste telling van de Numeri 1, de getallen gaan op voor zeven van de twaalf stammen, een zeer aanzienlijke daling. Men zou verwachten een natuurlijke aanwas door geboorte in meer dan 40 jaar. Echter, was er een daling van de volkstelling voor vijf van de stammen ( Ruben, Simeon, Gad, Efraïm en Naftali). Hieronder is een grafiek in vergelijking van de oorspronkelijke telling genomen (opgenomen in Numeri 1) en de tweede telling (opgenomen in Numeri 26). Let op het verschil in de getallen van deze vijf stammen :

Numeri 1
(1 census)
Numeri 26
( 2 census)
Verschil
(na 40 jaar )
Reuben46,50043.730-2770
Simeon 5930022,200-34.100
Gad45.65040,500-5.150
Ephraim40.50032,500-8.000
Naftali53.40045,400-8.000

Wat zou het geval geweest zijn voor de daling van de getallen voor deze vijf stammen in de tweede volkstelling? Hoewel velen stierven uit alle twaalf stammen, zeven van de stammen hebben steeds een stijging ervaren en sommige waren zelfs zeer aanzienlijk toegenomen. Maar uit de bovenstaande grafiek blijkt dat er een aanzienlijke daling is van deze vijf stammen. Zou het kunnen dat sommige Israëlieten uit deze vijf stammen zich hebben afgesplitst van het belangrijkste deel van de Israëlieten om een migratie te beginnen naar het Zwarte Zee gebied en vervolgens naar Spanje? En kan het zijn dat ze hun standaard de slang op de staf van Mozes meenamen om zich te identificeren als Israëlieten? De periode met de gebeurtenis van de slangen die bijten, en het symbool van de slang op de staf van Mozes klopt helemaal.

Verder is er nog een historicus die controleerde of de Milesiërs Israëlieten van Hebreeuwse oorsprong waren.

Hoewel de Milesiërs aanspraak maken op de glorie van het rechtstreeks komen uit Egypte naar Spanje, doen ze dat niet . . . en verliezen hun Scythische oorsprong. Ze noemen zichzelf te allen tijde de afstammelingen van de Iberiërs [Hebreeën] of Scythen van de Zwarte Zee [Black] Sea. 8

De mensen van deze migratie noemden zich "Iberiërs" (wat afkomstig is van het woord "Heber" of "Hebreeuws"). Uit Spanje komen hun nakomelingen, de zogenaamde Milesians, die uiteindelijk zijn binnengevallen in Ierland. In al hun reizen, droegen ze hun Heilige Banier mee de beeltenis van de staf van Mozes met de slang erop.


8) Ibid., P. 102 onder vermelding van Mitchel, De geschiedenis van Ierland, p. 62.


Hieronder de tijdlijn van deze Milesian migratie:

()