Twee volken

InleidingDoor een strijdvraag tussen Messiaanse joden over wie Efraïm is en wie Juda, of in feite wat het echte Israël is, daardoor, is mijn belangstelling voor de bijbelgedeelten over Efraïm dermate toegenomen dat ik er een bijbelstudie over heb gemaakt.
Onder de Juda/Israël heerst de angst dat dit een nieuwe kans voor de kerk is om het plaatsvervangend denken weer vaste voet te geven. Dat is ook geen wonder omdat na een aanvankelijke daling in deze leer (toen de staat Israël werd opgericht), er de laatste 15 jaar een scherpe kanteling ten aanzien van de leer is over het Koninkrijk van G’d. Er zijn zelfs lezingen van evang. christenen die zeggen dat Yeshua helemaal niet meer terug komt omdat in het jaar 70 zijn koninkrijk al is gekomen.
Bekering is een belangrijk onderdeel van het Christendom, evenals voor de Islam. Ook voor het Judaïsme is bekering belangrijk ook al hebben ze geen aktieve rol in de uitbreiding van hun geloof.
Sinds in het Midden-Oosten veel mensen gedwongen zijn geweest om zich te bekeren, daar zullen ook veel Israëlieten bij zijn geweest die zich moesten bekeren. Als ze nu mochten kiezen ze dan waarschijnlijk Christen of Judaïst zouden zijn.
We weten dat YHVH niet de persoon aanziet en Hij de hand heeft in al die migratie en vermenging van volken die in het verleden over de hele wereld en door het heilige land zijn getrokken. Veel van die mensen zijn als “takken” geënt op de stam en wortel en die in de “volheid van heidenen”, zullen binnen gaan.
Want wie is de wortel en stam waarop wij worden geënt? Dat is onze verlosser Yeshua en geen ander. Hoe noemen we die mensen, wat is hun natie of naam? We noemen ze met de naam van “Gemeente” of “Lichaam van Christus.”

Vandaag de dag zijn er veel mensen in het Midden-Oosten die tegenstanders zijn van Yeshua en vijanden van het Evangelie. Hoe zullen deze mensen roepen om de Messiach als ze niet van Hem weten of horen. We moeten onze Judese broeders vertellen van Hem, die ook hun Redder wil zijn.
Er zijn veel christenen met een hart voor Israël die in hun zoeken naar de wortels proberen aansluiting te zoeken bij de natie van Israël en zo op die manier te behoren tot het volk van Israël.
Of men sluit zich aan bij de Messiaanse Judaïsten.
Ze zoeken die identiteit dan op de verkeerde plaats. Zo krijgt men een tweederangs status. Dit is een verschrikkelijke moeilijke positie, als men de gedachte heeft dat Joods altijd beter is.
Wij horen bij een andere tak van Israël, een tak die ook de tien stammen omvat, die zich immers onder de volken bevinden en hun bondgenoten die door de genade mochten schuilen bij Yeshua en zo eeuwig leven verwerven. Een spec. groep van voor de grondlegging der wereld gekozen is om altijd bij Christus te zijn. Op die manier zijn ook weer de tien stammen “Kinderen van G’d” geworden. Hoe anders zouden de twee stammen weer één volk kunnen zijn?
Moeten de tien stammen noch tot bekering komen? Wanneer dan? In de eindtijd of daarna in het duizend jarig rijk. Dat is de vraag die men zich stellen moet wat is de tijd dat de profetie van Ezechiël in vervulling zal gaan? Deze belofte is al bezig om in vervulling te gaan.

In de volgende delen gaan we diverse schriftgedeelten na om te zien wat de bijbel hierover zegt.

Ook als we naar enige gelijkenissen kijken van de Heer dan zien we dat er verschillende gelijkenissen zijn die gaan over twee broers. We willen nagaan in deze studie of dit een diepere betekenis heeft, want de gelijkenissen zijn niet zomaar verhalen er zitten altijd meerdere lagen en ze hebben meer betekenissen dan die we op het eerste gezicht zien.

Twee volken