()

De VS zal als eerste van koers veranderen in het atomaire spel met Iran.

WOENSDAG DE 1 FEBRUARI 2012

Door Bob Maginnis

De VS en Iran spelen een spel met het nucleaire wapenprogramma van Teheran van wie het eerst begint. De kans is groot dat de VS als eerste een oorlog wil voorkomen, tenzij Israël gaat aanvallen. Dan is het voor Teheran om te beslissen hoe slecht de dingen zullen worden, maar uiteindelijk krijgt Iran de bom.

Vorig jaar november waarschuwde de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties, het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de wereld over de duidelijke tekenen van een nucleaire bewapening van Iran. Vervolgens leidde de Verenigde Staten het Westen om de zwaarste sancties op te leggen aan Iran en bedoeld om Teheran te dwingen het atoomwapen-programma te beëindigen.

Iran reageerde op de dreigende sancties door te beloven dat het nucleaire programma alleen voor “vreedzame” doeleinden te gebruiken en dreigde vervolgens dat als er sancties kwamen, vooral die over de olie-export en als deze niet werden opgeheven men de strategische Straat van Hormuz zou afsluiten, daarmee het afsnijden van een 35 procent in de stroom van het dagelijkse olie-aanbod aan de wereld. De VS antwoorden dat militair geweld zou worden gebruikt om de zeestraat open te houden.

Deze gespannen impasse wordt bemoeilijkt door de groeiende bezorgdheid van Israël over het versnelde tempo voor de atomaire Iraanse wapens en de groeiende kloof in de samenwerking met de VS

Twee weken geleden was generaal Martin Dempsey, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, in Israël om de Iraanse crisis te bespreken. “We moeten erkennen dat zij [de Israëli] ... die bedreiging anders zien dan wij doen. Het is existentieel tegen hen:” verklaarde Dempsey tegen het National Journal. Dat verschil verklaart waarom Jeruzalem de wild card is in het atomaire spel.

Ook de regering-Obama heeft verder afstand genomen van de “wild card” Israël door schorsing van [mooi woord voor het annuleren van] de lang geplande Sober Challenge 12 bilaterale anti-ballistische raketten oefening die zal worden gehouden in Israël. Toen Obama ontkende dat de VS de verantwoordelijkheid had voor de moord op de Iraanse nucleaire wetenschappers, maar zei dat Israël verantwoordelijk was. Tot zover was dit de ondersteuning van onze vrienden!

Overweeg de antwoorden op de drie vragen in verband met dit geopolitieke atomaire spel.

1. Waarom de VS zal verhinderen om in conflict te komen met Iran?

Het zal de oorlog ontwijken omdat men de gevolgen vreest. Gen. Dempsey vertelde aan National Journal dat de Verenigde Staten zich inzet om te verhinderen dat Iran een nucleair wapen zal verwerven, maar hij waarschuwde voor het gebruik van geweld “wat heel destabiliserend zou werken.”

Een conflict met Iran zou alleen maar van de andere inspanningen afleiden, zoals de oorlog bij de buren in Afghanistan. Teheran heeft al verbindingen met de Taliban en kan gemakkelijk helpen om Afghanistan verder te destabiliseren en hen onderdak bieden. Bovendien versnelt President Obama de terugtrekking uit Afghaanse die zouden kunnen vertragen als Iran instapt ten aanzien van een oorlog met Irak.

De VS zullen uitwijken, omdat de nieuwe sancties lijken te werken. Het is duidelijk dat de Iran valuta verzwakt is met maar liefst 40 procent, maar dat werkt twee kanten op. Dat maakt de import duurder en de export goedkoper, dat eigenlijk de heropleving van de textielindustrie zou kunnen aanwakkeren in Iran en een vermindering van 20 procent werkloosheid, een “geschenk uit de hemel” voor de mullahs in Teheran.

De Iraanse oliesector, is het primaire doel van de nieuwe sancties, maar zal aan een ernstige schade weten te ontsnappen. Iran blijft een groot deel van zijn olie verkopen aan China en bovendien, zo vertelde een Saoedische bron aan Reuters: “Zoals wij zeggen, de olie is inwisselbaar. Iraanse olie zal zijn weg wel vinden naar de markt.”

De enige manier om Iran financieel op de knieën te brengen is het opleggen van een massale blokkade, zoals in 1962 met de Amerikaanse quarantaine van Cuba. Dat is het standpunt van de Israëlische minister van Financiën Yuval Steinitz, die meent dat een “massale” lucht-en zeeblokkade van Iran nodig is zodat “niemand eruit kan gaan” en dat dit de nucleaire ambities van Iran zal afschrikken. Maar een blokkade is een daad van oorlog, iets wat deze regering niet zal overwegen.

De VS zullen afzien van een oorlog omdat Iran de samenwerking zal blijven vervalsen met het IAEA. In Irak speelde Saddam Hoessein dat spel met de wapeninspecteurs vele jaren lang net als Noord-Korea. De voormalige dictator van Libië het Westen voor de gek gehouden door hen te laten geloven dat hij de massavernietigingswapens had opgegeven tot na de recente revolutie werd geopenbaard dat de bunkers vol lagen met chemische munitie.

Een team van IAEA-inspecteurs kwam in Iran op 29 januari. De Iraanse IAEA-afgezant zei dat uit het bezoek blijkt dat de nucleaire activiteiten van Iran “vredevol” zijn en “gericht op het dwarszitten van de vijandelijke samenzweringen en hun politieke propaganda.” Komt het je bekend voor?

2. Waarom zou Iran dan niet afzien van oorlog?

Iran zal niet uitwijken, omdat het weigert haar nucleaire programma op te geven. Dat programma is een nationaal symbool van grootheid. Teheran wil het als hefboom gebruiken om de regionale dominantie te verkrijgen en theologisch willen regeren en de conservatieve Iraanse geestelijken zien het atoomwapen als het mechanisme voor het inluiden van een wereldwijd kalifaat, met de islamitische regering.

Iran zal niet uitwijken, omdat Teheran de overhand heeft over de VS en president Obama bang is dat de afsluiting van de Straat van Hormuz, zijn herverkiezing ernstig in gevaar kan brengen door de kansen op een nieuwe oorlog en die zal leiden tot torenhoge olieprijzen.

Bewijs van deze zorg van Obama kwam in de vorm van een “geheime” brief aan het leiderschap van Iran. Ali Akbar Velayati, de senior adviseur van de Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamene'l , zei: “De brief bevatte niets nieuws” en een lid van het Iraanse parlement meende dat de brief van Obama de zwakte aantoont van de Amerikanen.

Iran zal niet de oorlog ontwijken omdat het een belangrijke militaire capaciteit heeft, genoeg om de Straat van Hormuz af te sluiten en om de Amerikaanse regionale belangen te kwetsen. Het heeft drie Kilo klasse stille onderzeeërs, 19 mini-subs, honderden zeemijnen, op land gebaseerde kruisraketten, en hoge kwaliteitsboten voor aanvallen van grotere schepen. Teheran kan een vliegdekschip laten zinken en ballistische raketten lanceren op regionale doelstellingen incl. Israël. Het heeft ook het onconventionele Quds Leger en proxy terreurgroepen met een bewezen geschiedenis van geweld om de regio te verstoren.

Vorige week, zei Ayatollah Khamene'l, “dat de VS en zijn bondgenoten al snel zouden beseffen dat ze geen pijlen meer in de zak van sancties hebben.” Dat lijkt het geval te zijn en wat verklaart waarom Israël de wild card is in het atomaire spel.

3. Wat kan Israël ervan overtuigen om Iran aan te vallen?

Vorige week zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat hij er aan werkt om de internationale druk op Iran op te voeren, maar gaf toe dat de sancties tot nu toe niet succesvol zijn in het stoppen van het nucleaire programma van Teheran.

Israël wil niet veel langer wachten, echter, Iran kan slechts een paar maanden verwijderd zijn van het bezitten van voldoende splijtbaar materiaal voor een bom, en dat is een Israëlische rode lijn.

Ten minste twee factoren spelen een rol in de beslissing tot een aanval van Israël. Ten eerste, Jeruzalem beschouwt de vermeende gevolgen van een aanval als overdreven, zoals de doomsday voorspelling dat het de hele regio in een oorlog zal doen belanden.

Recente ervaringen wijzen erop dat een aanval geen catastrofistische reeks van gebeurtenissen als gevolg hoeft te hebben. Bijvoorbeeld, zo beloofde Saddam Hoessein van Irak dat als ze zouden worden aangevallen hij “de helft van Israël zou verbranden.” Hij werd aangevallen, maar zijn 40 Scud-raket tegenaanval was een blindganger. Ook de 2006 Israël oorlog tegen de Iraanse terreur vazal Hezbollah veroorzaakte een beperkte schade in weerwil van de duizenden raketten die in Israël neer kwamen.

Ten tweede, Jeruzalem wil voorkomen te moeten leven met een atomaire-bewapend Iran. Israël begrijpt dat Iran bezig is met de jarenlange voorbereiding van een aanval op grote schaal en de verspreiding van de nucleaire wapenprogramma faciliteiten diep gebunkerd. Zij geeft toe dat een aanval slechts het wapenprogramma van Iran een paar jaar terug kan zetten, maar Israëlische leiders geloven dat een nucleair bewapend Iran onaanvaardbaar is en het uitstellen van die dreiging de moeite waard is, ondanks de kosten.

Deze zienswijze werd vorige week uitgesproken in Jeruzalem door Maj Gen Amir Eshel, hoofd van het planningsdivisie van het leger, volgens The New York Times. Hij vroeg: “Wie zou een deal met Gadaffi of Saddam Hussein hebben durven sluiten als ze een nucleaire capaciteit hadden? No way.” En hij haalde een gesprek aan met een Indiase functionaris over de reactie van dat land i.v.m. de 2008 Pakistaanse terreur aanslagen in Mumbai die zei, “Toen de andere kant [Pakistan] een nucleair vermogen had en bereid is om het te gebruiken, dan denk je wel twee keer na,” antwoordde de officier.

De VS zal het eerst uitwijken in de atomaire spel met Iran. Maar Israël, de wild card, heeft de gevolgen overwogen en lijkt klaar te zijn om aan te vallen, begrijpende dat het alleen maar het onvermijdelijke kan vertragen: Iran zal toetreden tot de exclusieve atoomwapens club.

Bron: Bible Prophecy Blog

Printen??? Spaar papier en inkt.