()

DE OPKOMST VAN CHRISLAM RICK WARREN'S TOREN VAN BABEL

Door Joel Richardson

Een artikel in de Orange County Register meldt dat Rick Warren, de man met de bijnaam “Amerika’s pastor,” een nieuw programma heeft gelanceerd genaamd “King’s Way” (Koninklijke Weg), waarvan het doel is, de bevordering van de vrede en eenheid tussen moslims en christenen.

Als onderdeel van hun poging om dit gemeenschappelijke doel te bevorderen, heeft de pastorale staf van Warren met de lokale islamitische leiders als co-auteur, een document uitgegeven waarin de punten van overeenstemming staan tussen moslims en christenen. Het bevestigt dat zowel moslims als christenen samen geloven in “één God” en delen in de “liefde van God” en de “liefde tot de naaste.”

Het document heeft ook een wederzijds engagement tot drie doelen: Het maken van vriendschap met elkaar, het opbouwen van vrede en het werken aan gezamenlijke sociale projecten. Het document citeert verzen uit de Bijbel en de Koran side-by-side als de gezaghebbende basis om de doelstellingen te ondersteunen.

Volgens Abraham Meulenberg, een Saddleback voorganger Jihad Turk, tevens directeur religieuze zaken van een moskee in Los Angeles, staat de King’s Way voor het openen van “een pad in het beëindigen van 1400 jaren onbegrip tussen moslims en christenen.”

Maar afgezien van hiervan, volgens Turk, hebben de beide groepen ook afgesproken om niet te evangeliseren naar elkaar toe.

Wat meteen duidelijk wordt, is dat het maken van vriendschap met moslims zeker een bewonderenswaardige doelstelling is, zoals ook ik streef in de richting van dit doel, daarbij heeft Warren drie doelstellingen, het maken van vrienden, het opbouwen van vrede en samen te werken in gemeenschappelijke sociale dienst projecten, die een prioriteit hebben boven het gebod van Jezus om de hele wereld te dopen en tot discipelen te maken.

Warren heeft verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat het Orange County Register artikel fouten bevat. De redactie is het oneens met hem, met het argument dat al hun gegevens volledig accuraat zijn.

Een criticus heeft het terechte commentaar, dat in plaats van om aan de Grote Opdracht te gehoorzamen in het maken van discipelen voor de bijbelse Jezus, is Warren bezig met “het bouwen van de toren van Babel die leidt naar nergens.”

Ik ben het er mee eens dat als christelijke groepen samenwerken met andere groepen met dergelijke fundamentele uiteenlopende doelen en doctrines, we altijd het gevaar lopen van een compromis. Door het Oude Testament heen, was het gebod van God aan de Israëlieten, om nooit afspraken, convenanten of huwelijken aan te gaan met de omringende volken, opdat de Israëlieten zich dan op een weg zouden bevinden die hen weg leidde om andere goden te aanbidden. In een dergelijke post-moderne cultuur, kunnen deze begrippen ongelooflijk intolerant klinken, maar de wijsheid van het verbod van de Heer tegen deze verdragen en partnerschappen is te zien in de overeenstemming van Warren met zijn islamitische ‘vrienden’ en mede-arbeiders om niet te evangeliseren vanwege de onderlinge sociale zaken.

Het gebod is niet minder dringend vandaag. Het concept van bijbelse heiligheid draait altijd rond het idee van de scheiding. De Heer neemt verbonden, overeenkomsten en partnerschappen heel serieus en beveelt ons tot het niet aangaan van partnerschappen met degenen die een antagonistisch inzicht hebben in de richting van de meest essentiële bijbelse leer van de Drie-eenheid, de menswording en de Goddelijk Zoonschap van Jezus. Na deze dingen, ligt de uiteindelijke nadruk van de Messiaanse en bijbelse hoop in de verwachting van de wederkomst van Jezus, moslims wachten op een andere Jezus die terugkeert om letterlijk het christendom af te schaffen. Als Warren het nastreven van vriendschappen pleegde voor het doel van evangelisatie, zou ik openlijk naast hem staan, met dit als doel. Maar ik denk dat het duidelijk is dat Warren een agenda heeft die veel meer in lijn ligt met de geest van deze tijd, dan met de doelstellingen die de vroege christelijke kerk nastreefde.

Natuurlijk is Warren al geconfronteerd geweest met kritiek in het verleden door sommige evangelicals, die beweren dat hij de ‘Chrislam,’ aan het promoten is, een vage term die wordt gebruikt om te verwijzen naar het bevorderen van de onheilige samenvoeging van de islam met het christendom. Op zijn Pastors.com website, heeft Warren categorisch de conclusies ontkend, waarin staat dat dit “gerucht 100 procent onjuist is. ... Mijn leven en bediening zijn gebouwd op de waarheid dat Jezus de enige weg is, en onze onfeilbaar Bijbel als onze enige echte autoriteit.”

Warren’s moslim buurman heeft opgemerkt dat hij voor jaren buren was met hem, voordat hij erachter kwam dat hij een christen was. Hoewel het duidelijk is dat Warren de vriendschap en nabuurschap benadrukt, in het licht van deze opmerkingen, moet je je afvragen hoeveel waarde Pastor Warren werkelijk hecht aan de christelijke evangelisatie.

Gwynne Guibord, een bisschoppelijk priester en mede-oprichter van een Los Angeles outreach groep die de relaties tussen christenen en moslims bevordert, zegt: “Ik denk dat veel evangelicals een mandaat voelen om mensen te bekeren tot het christendom.”

Andere bekende evangelicals hebben ingestemd met Guibord’s zijn afwijzing van de inspanningen om anderen te bekeren tot het christendom. Carl Medearis, een Amerikaanse spreker op het gebied van de islam en het christendom, verklaarde in een reacties geplaatst op de Bijbelse Missiologie website,: “het aanmoedigen van mensen om de religie van het christendom aan te nemen is eigenlijk ketterij. Jezus zou er tegen zijn geweest als er een religie genaamd christendom was geweest, (die er natuurlijk niet was).”

Maar Medearis en andere critici van het begrip ‘christendom’ is niet volgens 1 Peter 4:16-17 waar de apostel de volgende zeer duidelijke verklaring doet: “Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?”

Afgezien hiervan, Jezus zijn gebod om te dopen en discipelen te maken in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is een eenduidige oproep aan de bekeerlingen, met een openbare belijdenis en om zich te identificeren met een zichtbare gemeenschap en een specifieke geloofsovertuiging.

In antwoord op wat veel predikanten, theologen en missiologists voelen wat een wijdverbreide verschuiving is in de richting van compromis en regelrechte syncretisme, zijn er onlangs verschillende wetenschappelijke en media-gerelateerde werken geproduceerd.

In het aanpakken van het afglijden in de richting van compromis en ketterij binnen de missiebeweging, hebben onlangs missiologists Joshua Lingel, Jeff Morton en Bill Nikides als mede-auteur, een boek geschreven getiteld “Chrislam:. Hoe zendelingen een geïslamiseerd evangelie bevorderen”. Nikides heeft ook een documentaire geproduceerd “Half Duivel - Half Kind”, die de trend laat zien binnen de evangelische zendingsbeweging in het bevorderen van wat vaak wordt aangeduid als ‘C5,’ de ‘Insider Beweging’ of ‘Chrislam’ Deze wijze in het bereiken van moslims moedigt men de christenen aan om een islamitische identiteit aan te nemen en de religieuze cultuur in het kader van wat kan worden gezien als “niet zichtbare evangelisatie.” Volgens de film op de website:

“‘Half Devil - Half Child’ de impact op het scherm van deze aanpak in ons leven, de illustratie van de manier waarop wij eigen ingenieuze oplossingen bedenken om het Koninkrijk van God op te bouwen. Oplossingen die, ondanks onze beste bedoelingen, leiden tot onbedoelde gevolgen. ... ‘Half Devil - Half Child’ brengt ons allemaal voor ons - westerlingen en Aziatische christenen - face-to-face. Het is tijd voor ons om te stoppen onze agenda af te dwingen en te luisteren naar wat onze Aziatische tegenpartners geloven dat ze echt nodig hebben, en echt samen te werken in deze evangelie missie.”

Hoewel sommigen beweren dat Rick Warren zijn inspanningen in lijn zijn met wat zij begrijpen wat de missie van de Kerk moet zijn, het hellende vlak is te zien in de syncretistische expressie en praktijken van de Insider Beweging, die echt‘Chrislam’ kan worden genoemd. Terwijl Warren en tal van andere goedbedoelende christelijke (?) missionarissen dit onderschrijven en in de praktijk van C5 of Insider methodiek geloven en dat ze daarmee Jezus dienen, hun methoden leiden altijd tot oneerlijkheid, met het vervagen van de lijnen van de waarheid, compromis en uiteindelijk regelrechte ketterij.

Joel Richardson is de auteur van "islamitische Antichrist", gepubliceerd door WND boeken, en "Waarom wij de islam Left" en is de co-auteur met Walid Shoebat van de "War on Terror van God." Zijn blog is www.Joelstrumpet.com .

Bron: Rick Warren’s Tower of Babel

Printen??? Spaar papier en inkt.